menu denk mee beslis mee maak mee

Nog een paar dagen......

 

De spanning loopt alweer op.  De volgende twee voorstellingen  van Sjen yn it Tsjuster  staan  voor de  deur. 13 en 14 april

Alle  medewerkers  zijn  door  mail berichten weer  op scherp gezet. De dichters Marije Roorda, Pieteke de  Boer  en Sytse Jansma hebben samen met  muzikant Basile e regisseur Klaas Jaap v.d Heide alweer   gerepeteerd in de  kerk.

En aantal spelers zal  hun scenes donderdagavond  nog een repeteren, de lichtjeleggers, verkeersregelaars en  gidsen komen nog eens bijelkaar.

De rijplaten  worden weer gelegd om het publiek over een  begaanbaar pad te kunnen  laten  gaan.

Er wordt geproken  over  het inhuren  van een drone om de  feërieke sfeer tijdens de  voorstelling vast te leggen.

Kortom heel  Burgwerd komt  weer in actie!

En dan is er ook  nog het  boek Rop  my werom....... een prachtig  vormgegegeven  boek  met  prachtige foto's, waarin  (oud) Burgwerders herinneringen ophalen aan hun tijd met  Tsjebbe in  Burgwerd van de  jaren '60 en '70. Ook met bijdragen van  de Nederlandse  dichters Roelof ten Napel en Piet Gerbrandy over  de invloed van het dorp en  het landschap  op het  werk  van  Tsjêbbe Hettinga.

Het boek is  bijna geheel  gemaakt  door mensen uit  Burgwerd. een echt  "mienskipsprojekt" dus.

Te verkrijgen bij boekhandel in  Friesland en  de webside  van De Gerben Rypma Stichting wepsjop.gerbenrypma.nl