menu denk mee beslis mee maak mee

in en uit om een zoute haring te halen

 

Belevenissen van Carel de Boer in het Snouck van Loosenziekenhuis, geschreven door hemzelf in het Enkuzers!
In 1956 lag ik in et Snouck van Loosen ziekenuus uut te blaze van un auto ongeluk.Nou lag je deer as jonge jonge op de manne zaal. Weerom ze dôt un manne zaal noemde mag Joost weete want zo grôôt wôs et niet.Drie bedde an de iene en drie an de are kant en den in de midde un tafeltje weer de zuster an zat te skrieve As ze dér mee klaar wôs dén ing ze un brieffie an je bed weer opstond oe et met je ging. Dôt wôs veur de Dokter die dén smorreges met un zootje zusters an kwam, die keek dér op ,mompelde( wôt je niet mocht oore) en deer ging ie den weer. Môt zegge dôt ik na déér un tied bivakkere en na un partij pillen en Penneselinne spuute in mun linker en rechter bil dér eelegaar beurs bijlag .Mocht ôk die Zuster Slendenbroek eelegaar niet. Dôt wôs net un kerel zo ruw as die met je om sprong. Elleke dag kwam ze twee keer an an met dér Penneseline Spuut .Deer zat un Neeld an zo dik as un flinke Breineeld. Effie poesse met un watje alco(h)ol op et plekkie weer ie in môst en dén jaste ze em dér in .Dén zee welderus de ouwe visserman K die naast me lag Je môtte die alco(h)ol niet op zun kont smeere Zuster, je kenne mij beter es un slokkie van dôt spul geve want ik leg ier eelegaar uut te drôoge .Mis ier mun dagelukse borreltje en ôk mun zoute (H)eering. Niet zo zeure me-eer K zee dén Slendenbroek je legge ier in et zieken uus, je ewwe et an je maag en darreme en je benne op dieet .As je beter benne dén ga je maar naar ét café van (H)ein de Boer dén kén je alles inaale wôt je ier te kort kômme. En as je dén deur lope naar de viskar van (H)ein Lub d;en ké je déér net zoveul Eering eete as je luste.Nou wôs de ouwe visserman me-eer K lopend patient en dén mocht je in de tuun van et ziekenuus effies an de wandel. Wazze dér minse van Waayer, et installatie bedrief an et werrek en et ie stiekum zun ziekenuusbadjas omruuld veeur un lange jas van ientje en is lopende naar de viskar (H)einLub gaan op et oekie Westerstreet van Bleiswijkstreet. .Dôt wôs un paar onderd meter maar ij stond deer wel met trillende bienen un paar eeringe weg te slikke toen Skerrepenisse zun beandelend dokter deer ôk effies an kwam veur un vissie .Nou kôn Skerrepenisse niet al zun ziekenuusklante maar deuze me-eer K kôn ie wel want die lag deer zo vaak met allerlei kwale dôt ie bij et interieur van et Ziekenuus oorde .Zo zee dokter Skerrepenisse me-eer K ik kén me niet errinnere dôt ik je permissie ew geven om naar uus te gaan .Deer is mij ôk niks van bekend dokter Skerrepenisse maar we ewwe ier in Enkuzen un spreekwoord ""un vissie van Buus, oud je uut et ziekenuus ""Et wôs eigeluk un aar spreekwoord ""un (H)ering van Buus oud de dokter uut uus "".Maar me-eer K ad em effies veur deuze situatie anpast. En zee dér achteran, mij persoonluk kén ét me niet skeele of et vissie nou van Buus of van Lub komt de werreking van de Eering is et zellefde zelle we maar zegge dokter .Nou wôs Skerrepenisse niet ien van de makkellukste dokters in de omgang en zee teugen em as je dér zo over denke dén meld je je bij de Directrice en dén ké je geliek vertrekke .Komt an et end van de middag Skerrepenisse nog effie kieke bij ientje op zaal lee me-eer-K lachend in zun bed in de ronte te kieke .IJ wôs et toppunt van belangstelling want ij ad toch effies et lef at uut et ziekenuus de stad in te gaan.Docht dôtte we un afspraak adde me-eer K zee Skerrepenisse. Dôt docht ik ôk dokter zee me-eer K, maar ôchterôf benne die Eeringe me niet goed valle en kreeg pien in mun buuk .Docht ik môst toch maar effies ier blieve. Tja en deer stond Skerrepenisse met un probleempie, ij kon toch gien zieke patient naar uus sture. Skerrepenisse loste et eel andig op en zee, zuster Slendenbroek geef me- eer K un flinke klysma want dôt vissie van Lub leit em zweer op zun maag. Dôt ewwe we op zaal weete me-eer K zat op bed eel ongemakkeluk op de pot en iederien ad traane in zun ôôge maar niet meer van et lachen en ôk et zustertje die un keer ôf wôt de pot môst leege kôn eelegaar de lol dér niet van inzien.