menu denk mee beslis mee maak mee

Pluswhat deal deel 1: Van een idee naar het scherm en alles ertussen in.

 

Pluswhat deal deel 1: Van een idee naar het scherm en alles ertussen in.

Het eerste deel van ons pluswhat deal is nu klaar.

Wat een gave rollercoaster was het!

In een periode van 2 maanden hebben 6 jonge mensen, 4 videos gecreëerd en opgeleverd.

Maar zij zijn niet zomaar jonge mensen, ze zijn pluswhat talenten, en hun namen zijn Bregje, Tim, Cid, Camiel, Ray en Amine.

We noemen ze pluswhat talenten: mensen met multi talenten, die kijken naar mogelijkheden om ze te combineren. Ze hebben allemaal creatieve talenten op verschillende vlakken, van (script) schrijven, naar editen, van acteren naar schrijven. Het was mooi om te zien hoe creatief en bekwaam de talenten worden als we de moeite nemen om een duidelijk proces te creëren. Doordat we met een bepaalde mindset werken en jongeren toestemming geven om dingen op verschillende manieren te bekijken.

Deel 1 was geweldig! We hadden veel lol. We hebben veel geleerd, zijn nieuwe relaties gecreëerd en hebben zaadjes geplant voor conceptualisatie, creativiteit en projectmanagement in onze pluswhat breinen.

Tijdens de workshops komen de verschillende stappen aan bod van het film maakproces. Van het idee naar editen, van tekst animatie naar script schrijven. De workshops zijn zo ingedeeld dat de eerste 3 de talenten begeleidt naar de creatie en het opleveren van hun eerste video, en de volgende 3 begeleidt bij hun tweede video. Elke workshop begint met de theorie (zoals storytelling) en daarna komt het praktische gedeelte, waar de pluswhat talenten creatoren worden. En tegelijkertijd bekend raken met audiovisueel werken: de editing software en diverse filmtechnieken. De eerste workshop focust op conceptualisatie en pre-productie, de tweede op productie (de officiële shoot dag) en de derde op post-productie; dat betekent alle opnames aan elkaar zetten en het laten zien aan de rest van het team. Door de talenten te laten leren van hun ervaringen, hebben ze alle dingen die ze geleerd hadden van hun eerste video meegenomen in de tweede video. Voor de tweede video zijn we dieper ingegaan op aspecten van content creatie en film maken, zoals tekst en animatie en de verspreiding op social media.   

Ook al klinkt dit heel technisch, dat was het zeker niet! Op het einde van de eerste workshop hebben onze pluswhat talenten, onderverdeeld in teams van 2, al een script afgemaakt en een creatieve briefing gehad waar alle praktische zaken behandeld werden om een georganiseerde en makkelijke shoot dag te hebben.

Om ervoor te zorgen dat onze talenten met een helder concept komen voor hun video, en met een onderwerp dat vanuit hun hart komt, lieten we hun de stappen doorlopen van het “dowe framework”. Gedurende deze (kleine) opdracht moesten de pluswhat talenten een onderwerp bedenken waar zij ongemakkelijk van worden in de wereld om hen heen. Nadat dit gedeelte duidelijk gemaakt werd begonnen ze met een creative brainstorm sessie om ideeën te genereren over hoe ze met dit onderwerp, en een mogelijke oplossing, waar ze dan een video over gingen maken.

De meest waardevolle leerpunten voor de talenten zaten in de onderwerpen. Conceptualisatie, aangezien conceptualisatie en project management serieuze disciplines zijn, waar een creatieve en georganiseerde geest erg belangrijk voor is. Een script schrijven dat werkt én uitvoerbaar is op de draaidag is geen makkelijke taak maar het is onze talenten gelukt om iets succesvols uit te voeren.

Een ander belangrijk leerpunt was het vermogen om een goede inschatting te maken van de tijd die nodig is om taken uit te voeren, zeker als het aankomt op post-productie, inclusief het werken met special effects en tekst animatie. Dit was allemaal onderdeel van een prachtig leerprocess met resultaten waar zowel wij als de pluswhat talenten trots op mogen zijn.

Het thema dat onze pluswhat talenten ongemakkelijk liet voelen over de wereld om hen heen varieerde van: hoe smartphones gevaarlijk kunnen zijn voor ons sociale leven, vervuiling en mensen die zich niet interesseren naar waar hun afval heen gaat, over een generatie die steeds meer apathisch wordt, en over meer in het moment zijn en in het hier en nu staan.

Na de eerste ronde van 3 sessies hadden wij het genoegen om uitgenodigd te worden om de werken van onze talenten te showcasen bij Hier Zijn Wij  een evenement van de KunstBende. Dankzij onze samenwerking met BROET, een platform wat ondersteuning biedt aan filmmakers in Eindhoven, zaten zelfs 2 van onze pluswhat talenten in de finale van de KunstBende!

Al met al was het een geweldig avontuur,  we hebben nieuwe vrienden gemaakt, onze talenten hebben veel geleerd over filmmaken, en wij hebben activerende content gemaakt wat relevant is voor de jeugd van vandaag.

Wij kijken uit naar de volgende serie workshops!