menu denk mee beslis mee maak mee

Na de zomervakantie

 

We hebben er veel zin in!

De gezamenlijke repetities hebben in de zomer stilgelegen maar aanstaand weekend hervatten we de spelrepetities met professionele acteurs en amateurs en de jonge landmeters. Vanaf 8 september staat voor de deelnemers elk weekend in het teken van Op de terp Almenum tot en met de voorstellingen op 4, 5 en 6 oktober. Alle deelnemende musici, zangers en spelers hebben de afgelopen periode benut om teksten te leren en muziek en spel te oefenen. Spannend om a.s. weekend iedereen weer in actie te zien.

Ondertussen heeft ons team keihard gewerkt aan alles wat er maar nodig is om de voorstellingen goed te laten verlopen. Kostuums zijn genaaid, publiciteit is verzorgd, kaartverkoop is geregeld, logistieke problemen zijn opgelost, techniek is doorgenomen en er zijn contacten gelegd met het bedrijfsleven. Flyers en posters zijn ondertussen verspreid tijdens talrijke evenementen, zoals de Tall Ships Races en de Visserijdagen in Harlingen en omgeving. Opvallende foto-banners trekken geïnteresseerden naar onze infopunten waar het promotieteam informatie vertrekt en de kaartverkoop stimuleert. Er is een theaterarrangement en een Jacob Lous Menute boeken, het programmaboek is in de maak evenals de Lazy Lous Loop: een stadswandeling die is samengesteld voor alle bezoekers aan de voorstellingen.

De groep Beeldmakers heeft de hele zomer doorgewerkt en de kostuums zijn bijna klaar. Alles ziet er nu al prachtig uit. Binnenkort gaan we nog een keer doorpassen met de acteurs en het koor en dan worden de kostuums voor de jeugd verder afgewerkt.

De komende weken zijn we met het team van Op de terp Almenum aanwezig bij de Agrarische Dagen in Franeker, bij Harlingen Ongeschut en tijdens de tentoonstelling van kunstenaarssociëteit Zilt in het Entrepodok in Harlingen.

Kaartjes worden verkocht bij het VVV-kantoor aan de Grote Bredeplaats Harlingen en via de link op www.opdeterpalmenum.frl