menu denk mee beslis mee maak mee

Na OER!

 

Inmiddels is het bijna drie maanden na de premièrevoorstelling van OER. Stichting MeerMAK is  bezig de laatste punten van dit grootse project af te ronden en het boek te sluiten.

Stichting MeerMAK kijkt terug op een bewogen, maar succesvol project waarmee een vernieuwend theaterproject in de regio West-Friesland is gerealiseerd. Binnen dit project is gestreefd naar (nieuwe) samenwerkingen, vernieuwende werkwijzen, het waarmaken van dromen, het genereren van een gezamenlijk maakproces binnen de totale productie van OER en het geven van een impuls aan culturele initiatieven en vrijetijdsbesteding. Stichting MeerMAK is hier, ondanks financiële hobbels op de weg, in ruime mate in geslaagd. 

De stichting wil dan ook alle stemmers, betrokkenen en Fonds voor Cultuurpartcipatie enorm bedanken voor het mogelijk maken van OER