menu denk mee beslis mee maak mee

Een groots project

 

Wat een project tot nu toe. De hoeveelheid aanmeldingen was, zoals we verwachtten, groot en ook nieuwe deelnemers waren erg enthousiast. We ondekten dat het (erg weinig gemaakte) sci-fi genre, de harten van verschillende deelnemers aanzienlijk sneller deed kloppen. De meer specialistische taken, waar we dankzij de hulp van dit fonds en andere mee kunnen laten doen, zijn duidelijk vertegenwoordigd in het project, en hebben een veel leidendere rol dan bij andere producties het geval was. Er is een gezonde mix van ervaren en minder ervaren deelnemers, die ook in de nieuwe onderdelen terugkomt. Zo is er bijvoorbeeld in het art departement, dat verantwoordelijk is voor de set, props, make-up en kostuums een combinatie van doorgewinterde professionals en amateurs ontstaan die elkaar versterken. Uniek: want bij eerdere projecten bestond dit departement niet of nauwelijks. Dankzij de veranderende en uitgebreidere samenstelling van de groep is ook het productiewerk uitdagender. Om alles in goede banen te leiden is ook hier een team samengesteld van zowel (semi-)professionele deelnemers als amateurs dat steeds meer de ruimte neemt om zelf onderdelen op te pakken. Ook dit zorgt voor een interessante wisselwerking met andere onderdelen.

We merken ook nu weer dat deelnemers veel van elkaar opsteken. Om dit zo organisch mogelijk te laten gebeuren is de snelheid in het begin van het proces langzamer geweest, om vervolgens organisch te versnellen. Tijdens het traject vinden we nieuwe vormen van samenwerken, waaraan elke groep invulling geeft. Samenwerken in groepen met zo'n diversiteit aan ervaring en achtergronden. Bij elke productie zijn verrassingen in de aanmeldingen. Dit keer waren we positief verrast door onder andere de aanmeldingen van verschillende scriptschrijvers, die samen helpen om het verhaal nog verder uit te diepen en input geven aan andere departementen. Daarnaast zat tussen de aanmeldingen een tweetal native Engelssprekers die graag wil helpen om de Engelse versie van het verhaal perfect te vertolken.

Het is mooi om te zien hoe deelnemers door Worldbuilding bij elkaar komen. Propbouwers reageren op concept art en schrijvers werken elementen uit die door andere departementen in hun uitwerking worden gebruikt. We organiseren (vaker dan voorzien) crewavonden, waarbij een diverse mix van deelnemers aanwezig is. We zien dat een flinke hoeveelheid deelnemers hierdoor enthousiast wordt om ook mee te kijken of mee te werken in nieuwe taken. Zo zitten sound designers in op bijeenkomsten van het art team bij en cameraassistenten zijn bij scriptoverleggen. Dit zorgt ervoor dat de kruisbestuiving groter is en meer visies uiteindelijk in het eindproduct samenkomen.