menu denk mee beslis mee maak mee

TRACK 1: geschiedenis verzamelen

 

EEN VERSLAG VANUIT DE 2E TRACKING BIJEENKOMST:

De vier dansmakers Henk, Carlijn, Madelon en Joke hebben in de periode tussen de 1e en de 2e bijeenkomst als onderzoeksvraag het thema 'geschiedenis' mee gekregen. Een breed begrip met veel mogelijkheden. Ondertussen zijn ze verder gegaan met exploreren en inventariseren.

Een rondje associaties als oefening:
historische kas - glazen kooien -  ijzeren staven - historische bakker - glanzend krentenbrood - een stijve opeenhoping - vriezende grond - koude billen - waggelende eend - slappe trekpop - gebogen hout - vloeiende kustlijn - nat zand - kabbelende beek - een varend bootje - dobberend ding - hengel met een vis eraan. 

Het kan nog alle kanten op.

Tonen en muziek flarden; canto ostinato; herhalende beweging; klokkenspiel; natuurgeluiden; handen bewegen; rijzende figuren; stil en kabbelend; brekend ijs; versmolten hoofden; dansend in de cirkel;

Stukjes dans als opdracht
De dansmakers hebben hun 1e presentatie in stukjes gehakt en zijn per stukje aan het werk gegaan. Een extra opdracht is het toevoegen van 1 ruimte-element en dit koppelen aan 1 stukje dans. Hoe verandert de dans, wat onstaat er?

- Trossen met ballonnen worden een ijkpunt in de ruimte, geven iets om handen. Verplaatsbare elementen. Geclusterde focus.
- Een reling. Alternatief gezichtspunt. Handen en voeten pakken vast. Benadrukken de lengte. Publiek kijkt omhoog, met de rug tegen de muur.
- Waslijnen zorgen voor bewegingspatronen. Lange lijnen waarlangs wordt bewogen.
- Schildersezels staan model, leveren beweging en vormen inspiratie voor onderzoek.

Het is een oefening voor het werken op locatie over enkele maanden.

Bij de volgende bijeenkomst wordt een eerste koppeling met de muzikanten tot stand gebracht. Daarna zal het thema geschiedenis terugkomen.


Cynthia van Tuijl