menu denk mee beslis mee maak mee

Afsluitende blog

 

Met als doel om zichtbaar te maken dat een beperking een bron van inspiratie is zijn wij het traject 'Heroes of the sky' gestart. Onder deze noemer zijn culturele professionals en een jongeren met een verstandelijke of meervoudige beperking één op één aan elkaar gekoppeld, om samen een experimenteel kunstwerk/programma te realiseren. Enerzijds vond er inclusie plaats van een jongere met een beperking in de programmering en leerde hij/zij meer over de kunstdiscipline. Anderzijds bood de ontmoeting de professional nieuwe inzichten op het eigen werk door een beperking als inspiratiebron te nemen. Wij zijn mening dat de uitvoeringen (veelal op festivals) en de gedeelde blogs dit ook hebben aangetoond. Dat de kwaliteiten de beperkingen hebben doen vergeten. Sterker nog, een bron van inspiratie zijn gebleken. 

Dankzij uw stemmen en daarmee de bijdrage van het Fonds voor Cultuurparticipatie hebben wij een bijdrage kunnen leveren aan de artistieke ontwikkeling van amateurs en professionals door de samenwerking tussen hen proffesioneel te laten begeleiden. Deze begeleiding bleek in de praktijk ook zeer benodigd. De professional nam anders de rol van leraar aan en de jongere met een beperking die van leerling. Leren van iemand met een beperking lijkt tegennatuurlijk te zijn. De coach is daarom met alle koppels in gesprek gegaan om naar boven te halen hoe zij elkaar hebben geïnspireerd en hoe zij deze ervaringen meenemen in de toekomst. Dit heeft extra bewustwording gecreëerd bij beiden zoals in enkele gevallen al te zien en lezen is in de eerdere blogs. 

Een ander onderdeel van de uitdaging binnen het traject van Heroes of the sky was het onwtikkelen van een eigen methodiek. Ons uitgangspunt op voorhand was om dit zo in te richten dat de begeleiding van een coach niet langer noodzakelijk zou zijn. Gaandeweg de begeleiding van de koppelingen is de coach tot de conclusie gekomen dat dit niet realistisch is. Om een gelijkwaardige en inspirerende samenwerking te realiseren is er professionele begeleiding nodig. Dit inzicht is gaandeweg ontstaan, dit heeft geresulteerd in een concept methode. Om deze in 2017 verder uit te werken is een inhoudelijke samenwerking gerealiseerd met NSvP en de UvA. En dat niet alleen... Heroes of the sky heeft aangezet tot een koerswijzging. Dit traject was onderdeel van het project Senself. Senself houdt op te bestaan, maar vanuit de ervaringen en de concept methodiek vanuit Heroes of the sky is een nieuw project geboren: PARTOFIT!

Partofit maakt maatschappelijk verantwoorde producties. Culturele programma's ontstaan vanuit de samenwerking tussen cultuurmakers met en zonder een beperking. Dit biedt culturele evenementen de mogelijkheid om maatschappelijk verantwoord te programmeren. Binnen dit project is er ook plaats ingericht voor enkele producties (en koppels) vanuit Heroes of the sky. En daarmee zijn er door Heroes of the sky dus ook nieuwe en duurzame arbeidsmogelijkheden gerealiseerd voor mensen met een beperking. Een geweldige kans op participatie in de cultuursector voor kwetsbare doelgroepen!

Als slagroom op de kers op de taart nog een aantal quotes:

Tim: “David is een topvent! Ik heb dankzij Heroes of the Sky geleerd dat niemand zich door zijn beperking letterlijk moet laten beperken en juist moet kijken naar de mogelijkheden. Dit nieuwe inzicht is voor mij een levenswijsheid.”
David: “Door te observeren hoe Tim filmde, zag ik dingen die ik zelf niet zo snel zou doen. Tim heeft me uitgelegd waarom hij deze dingen zo deed. Dit heeft mij nieuwe inzichten gegeven in andere manieren van filmen.”

Niels (lachend): “Ik heb wel een gebruiksaanwijzing!”
Zouhair: “Jouw gebruiksaanwijzing is niet anders dan die van andere acteurs met wie ik gewerkt heb!”

Bennie: “Heel mooi om Johan te leren kennen en de bijzondere klik die we hebben. Ik wil vaker muziek met hem maken en hem graag nog eens zien. Ik ben beperkter dan hij! Met al mijn gedachtes en overtuigingen. Johan is uniek, heeft veel kwaliteiten, is professional en heeft veel lef!”
Johan: “Super gaaf en vet dat ik mee doe. We voelden elkaar echt aan!”
Wilma (begeleider Johan):"Ik heb het filmpje van Bennie en Johan zonet bekeken en ben diep onder de indruk. Johan en Bennie stralen beiden, je ziet dat ze elkaar hebben gevonden in hun gezamenlijke passie. Mooie oprechte woorden van Bennie ook. Ik was getuige van het proces en dit filmpje is daar een mooie weergave van. Mijn complimenten! En nogmaals bedankt dat jullie dit mogelijk hebben gemaakt!"