menu denk mee beslis mee maak mee

Cursus scenaroschrijven!

 

Op zaterdag 15 juni vond in de Bibliotheek in Zeist de cursus scenarioschrijven plaats.

Docente Peet van Duinhoven schetste het theoretisch kader en zette de 25 deelnemers (er moest helaas een tiental gegadigden teleurgesteld worden) aan het werk met diverse opdrachten om de verschillende stappen van het schrijfproces te doorlopen.

Het was een enthousiaste groep die gretig inging op de uitdagingen. Onder de deelnemers waren ook Luuk van Zon en Martien Rurenga. Beide jongeren deden al eerder mee aan de Masterclass Film in het Kunstenhuis op 31 maart. Ze raakten zo geïnspireerd door deze cursus dat ze een idee voor een nieuwe film kregen.

De cursus maakt deel uit van een multidisciplinair project waarin schrijvers en filmers een scenario schrijven voor een korte film. Daaruit ontstaat een samenwerking waarbij filmclubs de scenario's gaan verfilmen.
Vervolgens wordt musici gevraagd om muziek bij de film te componeren.

Dit project vindt plaats in het kader van het UNICA International Film Festival "Cinema without Borders" dat plaatsvindt van 24 t/m 31 augustus in Figi. Voor het programma zie: www.unica2019.nl  

De cursus werd medegefinancierd door Fonds Cultuurparticipatie, uit het programma ‘Jij maakt het mee’.