menu denk mee beslis mee maak mee

Help, ik krijg zorg!

 

Ouderen en andere bewoners van de vijf zorgcentra waar we met Broze Verbeelding activiteiten organiseren, leveren waardevolle aanwijzingen die als inspiratie gaan dienen voor een boekje over verbeelding dat vanaf maart wordt verspreid in o.a. zorginstellingen. Er komt langzaam een verschuiving met meer nadruk op de 'broze' input van de zorgvragers (kwetsbare ouderen en andwere bewoners van de zorgcentra), hun reacties en wensen richting de mantelzorgers en  bezoekers van de zorgcentra. Hetzijn hun boodschappen die door de kunstenaars en mij worden gevangen en die we met schrijfsessies, radiointerviews en andere bijeenkomsten gaan vertalen naar de buitenwacht toe.

We hebben geweldige momenten meegemaakt tot nu toe, met pyiamapartys, radio "Broodje Verbeelding", een bezoek aan Multivlaai en een tuincomplex en andere activiteiten geleid door kunstenaars, waarvan de meesten al 8-10 jaar meedoen aan projecten in de zorg van Zona's Kiosk en Stichting Kunst in de Zorg.
Voor vrijwilligers en vitale ouderen organiseren we schrijfsessies, dieptesessies in het donker en met theatertechnieken, en verzameld Vera Broos  tijdens persoonlijke gesprekken, tijdens creatieve bijeenkomsten in en rond zorgcentra, en via oproepen bruikbare ideeën over de rol van verbeelding in de zorg.
Mantelzorgers en vrijwilligers denken mee en bogen zich de afgelopen maanden met kunstenaars en zorgmedewerkers  over de vraag: wat kan verbeelding en fantasie bijdragen aan het leven van ouderen, van je naasten. Het blijkt dat met name mantelzorgers vaak een moeilijk proces meemaken en eerder daarover hun verhaal kwijt willen, en minder makkelijk in 1 keer creatieve vondsten (kunnen) formuleren.
De eerste ideeën, ervaringen en tips waar mensen mee komen, zijn meestal voor de hand liggende ideeën. Door samen te kijken, voorbeelden te zoeken, en fantaseren komen persoonlijke voorbeelden los. Daar voorbij begint de creativiteit, en hier komen kunstenaars in beeld. Zij denken mee  welke dingen de moeite waard zijn om vast te leggen, uit te werken en te tonen aan anderen.

Mantelzorgers blijken ook vaak te druk met het geven van primaire aandacht, en niet gewend om eigen ingevingen en ervaringen aan te boren en te delen met anderen. Daarom zoekt Vera informele momenten met hen voor persoonlijke gesprekken, op een rustmoment, soms thuis. We werken buiten de instellingen ook samen met ‘mantelzorgers’ en familie  in onze eigen kringen, die het leuk vinden om mee te doen of iets willen delen. Ook anderen die niet mantelzorgen of de zorgcentra bezoeken kunnen ideeën bijdragen en activiteiten bijwonen. Zo willen we mensen in brede zin laten nadenken over verbeelding in het zorgen.