menu denk mee beslis mee maak mee

We can be heroes 2018

 

Opzet dit jaar:

2018 heeft als beperking, dat er maar relatief kort gewerkt kan worden (zo’n 2 maanden, tegen 2 1/2 maand vorig jaar). Al lijkt het er op, dat er extra tijdsdruk gevoeld wordt, in de teams wordt die zorgvuldig vermeden.

Belangrijker is, dat we deze tijd vooral benutten om met onze deelnemers dieper in te gaan op hun wensen, hun skills verder ontwikkelen en daarom maken we een korte voorstelling, niet op het buitenpodium met alle “toeters en bellen” maar in de middenzaal van de Harmonie te Leeuwarden. Dit is doelbewust gekozen: zo wordt er meer ruimte gecreëerd voor de individuele ideeën, wordt de groepsbeleving sterker (ze kunnen niet terugvallen op andere acts., de verhalen zijn puur van henzelf, samendoen wordt zo veel sterker beleefd)

Het startpunt is het -door het artistieke team bepaalde- thema: “We can be heroes”

Het dramaturgische uitgangspunt is “De reis van de held” (“A heroes Journey”). Een verhaalconstructie met een mythische inborst. ‘n Verwantschap met mythologie is duidelijk te zien, een opbouw van een verhaal in 12 stappen, een verhaal met elementen als: De reis/ de Concrete wereld tegenover de Andere (mythische)/ de missie/ catharsis en overwinning/ het streven naar een nieuw wereld(beeld.)

De basis van onze werkwijze/methode richt zich op werken vanuit de mogelijkheden van de deelnemer: op basis van het thema “Held” en vragen als “wie is wanneer een held” wordt in elk team al brainstormend ruw tekstmateriaal en ideeën ontwikkeld. Dat levert direct heel uiteenlopende ideeën op (In de volgende blogs zullen alle teams en hun ideeën besproken worden). In het thema is grote ruimte vinden om die op allerlei manieren in te vullen: muzikaal (instrumentaal en zang), in beweging/choreografie, in teksten (en waar het kan in meerdere disciplines). Verdere invulling is aan elk team zelf.

Deze editie zullen we gebruiken om onze werkwijze verder te ontwikkelen en een soort “étude” van scenes te presenteren. In team verband zullen (vanaf 1e week mei gerekend) zo’n 8 sessies kunnen plaatsvinden.

na zo’n 8 sessies, als het materiaal is ontwikkeld worden de afzonderlijke groepjes samengebracht en wordt gewerkt aan een montage en de verbindende lijnen. De dramaturgische lijn wordt ontwikkeld door Philip en Dirk.  Die montage zal in de theaterzaal plaatsvinden zodat die ruimte ook vertrouwd aan zal voelen. In de montage en de voorstelling zullen alle buddy s gezamenlijk optreden, tekst gehele tijd in de hand, waardoor de voorstelling aanvoelt als n theatrale lezing en een opmaat voor volgend jaar.

.