menu denk mee beslis mee maak mee

ANDERS het begin

 

Het begin:

ANDERS 2017 was het eerste jaar waarin wij vanuit het begrip Inclusiviteit zijn gestart met het werven een cast van deelnemers (mensen met beperkingen) en performers (met expertise in het werken met mensen met uiteenlopende beperkingen) die gezamenlijk een voorstelling kunnen maken en uitvoeren. Uitgangspunt van het project is voorstellingen maken vanuit het perspectief van de deelnemers zelf, hun verhalen ideeën en emoties te bewerken naar een muziektheater voorstelling. Via tekst, poëzie, muziek en beweging wordt hun verhaal toegankelijk gemaakt. Wij geloven dat muziektheater ook de meest kwetsbare mensen een stem kan geven. Wij streven ernaar om tijdens het scheppende en uitvoerende proces, onverwachte creatieve relaties te stimuleren tussen valide en mindervalide mensen. Zo willen we een groot publiek inspireren en tot nadenken stemmen.

In de editie 2017 was het thema “circus” en hebben we het materiaal gemonteerd in een grote – openlucht – voostelling in samenwerking met het Fries Jeugdorkest, koor Topsecreet, circus Saranti, stichting Komt het zien (audiodescriptie), Talant met hun drumgroep Syncoop en onze band. De balans tussen het spektakel en hun kwetsbare verhalen bleef goed in balans, het publiek (3500 pers.) was aan het eind zeer positief en een gevoel van empowerment bij onze deelnemers was het grootste resultaat!

Uitgangspunten:

Wij werken vanuit het principe, dat Iedereen creativiteit in zich heeft, in welke vorm dan ook. Door een proces te creëren waarin mindervalide deelnemers samen werken met valide kunstenaars en makers ontstaat een omgeving waarin kan worden geëxperimenteerd, eigen taal en vorm kan worden ontwikkeld en de mindervalide (en vaak minder ervaren) deelnemers zich gesteund voelen door de valide leden (performers) van de groep.

Elke deelnemer is in het project gestapt met een wens: om bepaalde skills te ontwikkelen, of om een verhaal te vertellen en de fantasie de vrije loop te laten. Deze wensen zijn enerzijds de drijvende kracht bij onze deelnemers en anderzijds een van de uitgangspunten waarvan uit de voorstellingen gemaakt worden.

Onderdeel van het project is ook nieuwe muziek ontwikkelen. Daarvoor wordt met instrumenten gewerkt, worden daar opnames van gemaakt. Deze opnames wordt door onze componist (Niels Vermeulen) bewerkt tot een aantal muziekstukken.

Het “buddy-systeem”:

Vorig jaar, werd in workshop- en groepsverband werd gewerkt. Gaandeweg merkten we, dat gezamenlijk werken vaak veroorzaakte dat niet elke deelnemer in hetzelfde tempo en rust kon ontwikkelen, dat het soms duurde voordat zij of hij aan de beurt was etc. Het kostte soms veel energie om dat weer bij te sturen en een gevoel van teleurstelling te voorkomen. De drive bij onze deelnemers om te groeien en te experimenteren was bij allen sterk aanwezig.            Daar stond wel tegenover, dat er een groepsgevoel ontwikkelde, dat samendoen goed voelde.

Dat alle deelnemers nog steeds meedoen geeft wel aan hoe sterk zij uit het proces zijn gekomen: om na een drietal maanden opeens op een groot podium te staan heeft niemand afgeschrikt en in de gezamenlijke evaluatie kwamen onmiddellijk nieuwe wensen bij de deelnemers tot uiting!Omdat onze deelnemers ook heel uiteenlopende beperkingen ondervinden werd een op de persoon toegesneden benadering noodzakelijk.

Vanaf 2018 hebben we een krachtig element in onze werkwijze toegevoegd: het zogeheten “buddy” systeem. Elke deelnemer (soms 2) wordt gekoppeld aan een performer om samen materiaal te ontwikkelen en elkaar te steunen en te versterken.

De “buddy’s” vormen afzonderlijke teams en werken éen op éen of in de huiskamer of een plek waar begeleider en deelnemer prettig kunnen werken. In deze overzichtelijke omgeving kan de deelnemer, samen met performer(s) zich beter focussen, meer experimenteren en eigen tempo bepalen.

repetitie janneke en marlien