menu denk mee beslis mee maak mee

Clairette

 

Dit is de weblog behorende bij het project 'Clairette'.

Gelukkig hebben we de foto's nog.....

Een groot deel van La Mascotte was 2 maart op de Acteerproeverij aanwezig, inclusief het nieuw gevormde jeugdkoor. Samen met vier externe deelnemers werd in de middag de scene gezet waarin vioolleraar Orpheus het aan de stok kreeg met De Openbare Mening. Allereerst werd de muziek doorgenomen onder leiding van Marion Bluthard en begeleid door Jan Groot. Jop van Gennip studeerde ons vervolgens de regie van dit stuk in, Peter Lusse verfijnde het met zijn acteursvisie en gaf waardevolle tips over onze koorhouding op het toneel. In de avond volgde het publieksgedeelte van deze acteerproeverij. In een korte compilatie werd door Peter Lusse de grote lijn van Orpheus in de Onderwereld verteld, geïllustreerd door ingestudeerd koor- en acteerwerk en soli van Carmen Munsterman, Jop van Gennip, Richard, Jacqueline, Roos en Joran. De ca. 35 bezoekers kregen zo een mooi voorproefje van de komende uitvoering van Orpheus in de Onderwereld. Benieuwd naar het eindresultaat straks van een jaar lang oefenen: Hartelijk welkom op 9 en 10 november in theater 't Voorhuys in Emmeloord!

Acteerproeverij met Peter Lusse

INSCHRIJVING OPEN: ACTEERPROEVERIJ MET PETER LUSSE

Als laatste activiteit binnen het JMHM programma organiseert La Mascotte met het Cultuurbedrijf Noordoostpolder de ACTEERPROEVERIJ VOOR KOORZANGERS.

Ben je gewend te zingen, en wil je de volgende stap maken naar het muziektheater? Kom eens vrijblijvend meedoen! Op dit interessante middag- en avondprogramma studeren we een stukje van Orpheus in de Onderwereld in. Verse zangers worden ondersteund door het koor van La Mascotte. Daarna wordt een regie ingestudeerd onder leiding van Jop van Gennip. Deze jonge zanger heeft een neus voor het zetten van een koor in een werkbare regie. Vervolgens geeft Peter Lusse richting aan de volgende fase: expressie als individue in het geheel om de boodschap zingend en spelend aan het publiek over te brengen. Als acteur/zanger/entertainer is dit een kolfje naar zijn hand Na een gemeenschappelijk nasi buffet volgt dan in de avond een kort optreden voor het publiek.Je maakt ook kennis met jonge (gast)solisten die in het afgelopen project zo'n fantastische voorstelling hebben gegeven. De presentatie van het avondprogramma is in handen van de bekende acteur Peter Lusse.
Schrijf je in op de site van La Mascotte. Voor inschrijvingen als koor gelden speciale tarieven, evenals voor houders van een collegekaart. La Mascotte werkt met ongekend veel jongeren. Ze krijgen allen een plaats in de regie.

Stand van zaken eind 2018

We zijn nu een maand na onze voorstelling Clairette. Het is tijd voor een update. In onze regio hbben we gemerkt, dat het woord "workshop" niet echt aanslaat: de polder is gewend te werken door de week, en wil daarnaast vrije tijd om zelf in te vullen. "Workshop" wordt veelal geassocieerd met "werk". In de praktijk betekende dit, dat de geplande workshop "handletteren" nul inschrijvingen ontving en daarom moest worden afgeblazen.
Wel hebben we extra activiteiten kunnen ontplooien om meer mensen te interesseren voor opera-comique en de plaats van La Mascotte hierin. Met behulp van bijgaande QR codes kun je zien hoe we via Omroep Flevoland aandachte besteed hebben aan onze manier van aanpak. Als klap op de vuurpijl hebben we gisteravond voor een publiek van ca. 450 mensen uit 181 verenigingen uit de gemeente Noordoostpolder en Urk kunnen informeren over de positie van La Mascotte in het culturele landschap: één van de acht overgebleven verenigingen in dit genre in Nederland, met tenminste 20% van het ledental onder de 18 jaar. In Emmeloord missen we een spoorlijn, zoals Lelystad, Emmeloord en Dronten hebben, maar wij hebben La Mascotte met zo'n groot aandeel jeugd.
Tijdens de uitvoeringen van Clairette op 10 en 11 november mochten we 600 bezoekrs verwelkomen. We sluiten een recentie bij van operakenner Huib van 't Hek. als nuchtere pioniers laten we de superlatieven even voor wat ze zijn. De achterliggende essentie van dit verhaal is precies wat wij met JIJMAAKTHETMEE voor ogen hadden. Oordeel zelf.

Quote

La Mascotte speelt en zingt Clairette: een wereldprestatie

Huub van 't Hek

Opnieuw heeft La Mascotte uitgepakt met het spelen van Clairette, het verhaal over de dochter van Madame Angot. Wat men ook van haar wil, als het erop aankomt, kiest zij haar eigen weg. Op die weg krijgt zij wat zij nastreeft. Die gedachte staat model voor het theatergezelschap La Mascotte uit Emmeloord. Eén avondvullende voorstelling per jaar is de weg die het gezelschap nastreeft. Ook dit jaar is dat weer wonderwel gelukt. Daartoe verdient het alle denkbare lof, toewijding en steun. Omdat wij juist gezelschappen als deze in de toekomst heel hard nodig hebben.

Clairette, de voorstelling

De voorstelling was vanaf de eerste inzet van het orkest een feest van herkenning met dirigente Marion Bluthard als unverfroren leider, gids en koetsier. Wat een tante, zouden wij thuis zeggen. Zij weet wat zij wil, zij laat zien wat zij wil, zij krijgt wat zij wil. Hoe zuinig het orkest ook heeft kunnen repeteren, voor Marion ga je op de punt van je stoel zitten om vooral geen noot te missen. Dat deed de Filharmonie Noord in de bak ook. Wat een heerlijk orkest. Met maar één doel: zo goed mogelijk muziek maken. En dat lukt. Natuurlijk omdat de mensen elkaar goed kennen en heel goed in elkaars adem kunnen spelen. Maar ook omdat de houtblazers wel heel erg mooi bezet zijn. En dat is een pre in een zo Franse partituur als die van Charles Lecocq.

Regisseuse Anita van Soest heeft niet alleen haar best gedaan om de beelden aantrekkelijk te maken, maar juist ook om de hele voorstelling aantrekkelijk te houden. Geen geringe opgave als je weet hoeveel mensen op hoe weinig vierkante meters zichtbaar en hoorbaar moeten zijn. Vloeiende overgangen van soli, duetten en ensembles. Zichtbaar en hoorbaar hoe hard en gerepeteerd moet zijn. Hulde, hulde.

Een paar aparte regels voor Britt de Vries en haar dansgroep. Van een paar grappige pasjes een paar jaar geleden is het dansensemble nu uitgegroeid tot een soort corps de ballet. De bewegingen zijn zo natuurlijk en dragen zo bij aan het vertellen van het verhaal, dat de groep op deze manier niet meer weg te denken zou zijn uit iedere volgende produktie.

Jeugdkoor en Mascotte Koor

Het grootste compliment gaat hier naar de commissie die de casting heeft verzorgd. Waar haal je in Nederland zoveel stemmen vandaan die allemaal zo geknipt zijn voor de job? En: die allemaal zo jong zijn. Want, dat is een van de grootste verworvenheden van La Mascotte: werken met mensen die barsten van het talent en helemaal aan het begin van hun carrière staan. Stemmen die in Emmeloord de kans krijgen om één rol helemaal uit te zingen. Op voorhand dus complimenten en felicitaties voor iedereen die heeft meegespeeld en gezongen. Wat een ijver, wat een uitstraling, wat een muzikaliteit, wat een tekstbeheersing, wat een bijdragen aan het spelen van een volwaardige opera comique. Toch zijn er mensen over wie iets extra's gezegd moet worden.

Om te beginnen het Jeugdkoor 2.0, voor mij de heldinnen van de avond. Als deze kinderen op de bühne verschijnen, gebeurt er iets ongewoons. Zij zijn onbevangen, zij zijn puur, zij spelen niet, zij zijn. Zij zijn wie ze moeten spelen. Het ongewone is dat zij iedereen in hun omgeving meetrekken in hun enthousiasme. Nog ongewoner is, dat iedereen ook met ze meegaat, beter gaat spelen, beter gaat zingen, beter gaat bewegen. Een ongekend fenomeen. Elk theater waar ook ter wereld zou dodelijk jaloers zijn op het kunnen beschikken over zo 'n geweldig Jeugdkoor. Heel graag volgens jaar weer.

Het Mascotte Koor heeft stappen gezet. Dat is terug te voeren op bluthard werken onder leiding van een nieuwe dirigente en de aanstekeligheid van Jeugdkoor 2.0. De klank van zowel het vrouwen- als het mannenkoor is verbeterd. De hoge mannenstemmen mengen en kleuren beter dan wij ooit gehoord hebben. Hetzelfde geldt voor de lage vrouwenstemmen. Ook de verstaanbaarheid was heerlijk op zijn plaats. Het inlevingsvermogen en het spelplezier valt niet genoeg te prijzen. Wat een aanpak en wat een niet aflatend enthousiasme.

Solisten

Lucie van Ree, Pim van Drunen, Jop van Gennip, Elisa Maayeshi en Aaike Nortier zijn mensen die een grote toekomst in zich meedragen. Omdat zij nu al kunnen laten zien wat een toneelpersoonlijkheid is. Zij zijn op de bühne aanwezig met de wil om de zaal op te eten. Zij hebben de constante wil om ons als toeschouwers te blijven overtuigen van hun talenten. En die zijn niet gering.

Wat te denken van een 17-jarige Elisa Maayeshi die met een klank uit duizenden aria's aflevert alsof zij al een groot gearriveerde sopraan is? Om dan maar te zwijgen van de pas 15-jarige Aaike Nortier. Zou zij weten wie Lucille Ball is geweest? Zij kan niet alleen prachtig zingen, maar haar mimiek is in alles Lucille Ball. Als je haar ziet, moet je lachen. De toekomst is er, maar waar en wanneer, dat staat nog in de sterren.

Over de overige zangers en zangeressen niets dan goeds. Iedereen heeft uitstekend vakwerk geleverd en is wat minder opgevallen, omdat of de stem of de rol wat aan de kleine kant was.

De toekomst van La Mascotte

La Mascotte In Emmeloord heeft een grote toekomst. Dat heeft de productie van Clairette opnieuw bewezen. Laat ik dat succes proberen te verklaren vanuit heel verschillende invalshoeken.

In de eerste plaats de betekenis van La Mascotte voor Emmeloord en omstreken. Het is een Muziektheater Vereniging. Dat wil zeggen dat er constant en non stop wordt gewerkt aan een opera of een operette. Dat brengt heel veel mensen op de been. Tijdens de voorstelling zien wij alleen het koor en de solisten, maar zijn wij ons onvoldoende bewust van het bouwen van de decors en het naaien van de kostuums. En al het overleg dat daarmee gemoeid is. Het is dus een vereniging die mensen van totaal verschillende komaf en signatuur samenbrengt. Daarmee is het voorbeeld voor de rest van Nederland.

In de tweede plaats creëert La Mascotte elk jaar een avondvullende productie. Van een zodanig niveau, dat een productie als Clairette ook in de schouwburg van Zwolle, Apeldoorn, Deventer en Lelystad niet zou hebben misstaan. Dat is nu nog beneden de waardigheid van deze theaters, maar over enige tijd zullen deze theaters moeten kiezen. Vanwege een nieuwe crisis die onvermijdelijk op ons afkomt. Gedurende een paar jaar is er dan geen geld voor het in stand houden van een theater. Dan moet het theater of dicht of omzien naar producties die goed en betaalbaar zijn. La Mascotte is dan één van de acht Muziektheater Verenigingen in Nederland die gericht zijn op het produceren van opera of operette. Ook daarom moet La Mascotte vanaf nu met nog meer man en nog meer macht in stad gehouden worden.

In de derde plaats is La Mascotte een opleidingsinstituut. Waar ter wereld krijgen jonge zangers en zangeressen zulke grote kansen om ervaringen op te doen die direct gelinkt zijn aan alle facetten van het zangersvak? Alleen in heel kleine productiehuizen als La Mascotte. Ook een reden om met zijn allen de schouders onder La Mascotte te blijven zetten.

Conclusie

La Mascotte in Emmeloord heeft met de opvoering van Clairette bewezen dat zij spring- en springlevend is. En dat zij alles doet om springlevend te blijven. Elke helpende hand die dat proces ondersteunt is welkom. Om mensen telkens opnieuw te kunnen laten zien dat het leven zelf een schouwtoneel is, maar het gaat om de vraag welke rol je speelt en door wie je je laat regisseren.

Unquote

Nu op naar de volgende fase. De laatste activiteit binnen JIJMAAKTHETMEE staat geprogrammeerd voor 3 maart 2019. Het is de masterclass gecombineerd met een open repetitie waarin we ook vooruitblikken op november 2019: Orpheuis in de Onderwereld. We nodigen koorzangers en individuele zangers uit, met ons de sfeer te proeven om zo'n productie samen op te zetten. Projectzangers, koorzangers: wees welkom!  Nadere informatie volgt z.s.m.

Workshop Dans gepland voor 23 oktober

Dansdocente Britt de Vries neemt dinsdag 23 de 10 koorleden onder handen, die in "Clairette" het koor van de Merveilleuses vormen.
"Clairette" speelt rond de tijd van de Franse revolutie. Deze dames uit de aristocratie toonden door hun kleding en wijze van spreken de vermeende  verhevenheid boven het "gewone" volk. In "Clairette" komen zij zich zingend beklagen bij Madame Lange en bij Larivaudière over de brutale protestsong van Clairette, en over de gestegen toegangsprijzen van hun opera bezoek. Het vormt de opening van de tweede akte en past uitstekend in de overdreven vormgeving van Madame Lange's boudoir.
Kijk voor achtergrond informatie in bijgaande link. Het contrast met de marktkooplui van de eerste akte kan niet groter.

Deze workshop gaat vooraf aan de reguliere repetitie van de 7 externe danseressen die verderop in de voorstelling acte de presence geven.

Workshop Theaterkleding - verslag

Zaterdag 29-09-2018 heeft Reindert Kruse een theaterkledingworkshop (11.00-15.00 uur) gegeven in het gebouw van kledingverhuur La Mascarade in Creil (www.lamascarade.nl).  La Mascarade is onderdeel van muziektheater La Mascotte (www.lamascotte.nl)  in Emmeloord.

Reindert Kruse heeft een opleiding tot kostuumontwerper gevolgd, daarna styling en vormgeving in Amsterdam. Hij is momenteel de vaste kostuumontwerper van theatergezelschap “The Young Ones” uit Zwolle.

De deelnemers zijn benaderd via het eigen netwerk van La Mascotte, via de website van Cultuurbedrijf Noordoostpolder, website en facebook pagina van La Mascotte en La Mascarade en via een agenda item op de website van koepelorganisatie BALK. In totaal waren acht enthousiaste workshopdeelnemers aanwezig.

Na een voorstelrondje en rondleiding door het gebouw gingen wij aan de slag. Reindert had een aantal zaken meegenomen die voor ons heel praktisch kunnen zijn. Een grote map met voorbeelden van kostuums, die heel verrassend, maar toch herkenbaar zijn: een sprinkhaan uitbeelden kan heel goed met een grasgroen pak (gewone broek en shirt), groen glad kapje met 2 sprieten en een ouderwetse motorbril. Een mensfiguur, maar toch herkenbaar als sprinkhaan. Ook het heel makkelijk pimpen van bestaande kleding kwam aan de orde: de revers van een colbertjasje “bekleden” met een felle contrastkleur. Houd er rekening mee dat het publiek op grote afstand zit en kleine details niet kan zien. Houd ook rekening met het feit dat het soms maar eenmalig gebruikt wordt. Verder is het aanschaffen van een groot plakboek handig om daarin afbeeldingen te plakken van extravagante kostuums of details daarvan uit modetijdschriften.

La Mascotte voert ieder jaar een eigen productie “opera light” op en ontwerpt en maakt daarvoor bijna alle kleding voor de betreffende productie. Dit komt neer op het aan- en omkleden van ongeveer 65 mensen per productie (soms 2-3 outfits per productie).

Reindert Kruse en de deelnemers aan de workshop waren een uitstekende match die elkaar heel goed aanvulden!

Workshop Theaterkleding: inschrijving open

Beste mensen,
Zaterdag 29 september geeft Reindert Kruse een workshop over theaterkleding. Het begint om 11 uur en is om 15 uur afgelopen.
Dit is interessant voor allen die te maken hebben met de aankleding voor publieksvoorstellingen.
We starten bij het kledingmagazijn van La Mascarade, waar veel theaterkleding aanwezig is.
Je kunt je nog opgeven tot en met woensdag 27 september. Wees er snel bij!