menu denk mee beslis mee maak mee

Eureka!

 

Dit is de weblog behorende bij het project 'Eureka!'.

Er wordt veel (mee)gemaakt!

Tijdens de mee-maakworkshop maken de kinderen eerst een schets van hun uitvinding en gaan daarna aan de slag met de materialen. Als de proto-type af is, vertellen de kinderen in een korte scènes hoe hun uitvinding Eureka kan helpen tijdens de voorstelling. Op de foto's zie je een selectie van de gemaakte uitvindingen.

We zijn van start!

Knars is begonnen met de filosofische gesprekken en de meemaak-workshops in de ontwikkelingsfase van Eureka! De volgende onderzoekvragen zijn hierbij leidend:

- Hoe zien uitvindingen er eigenlijk uit? Wat is de “stijl” van uitvindingen?
- Hoe interpreteer je voorwerpen/apparaten? Hoe gebruik je ze? Hoe zou je ze anders kunnen gebruiken?
- Wat zijn “problemen” voor kinderen? Voor welke problemen zijn er uitvindingen nodig?
- Hoe bewegen de poppen, decorstukken? Wat klinkt er allemaal in het decor?