menu denk mee beslis mee maak mee

Remix Tsjechov, tweede poging

 

Dit is de weblog behorende bij het project 'Remix Tsjechov, tweede poging'.

Schijtlijster

Onderstaand stuk is geschreven door Carel de Boer.

Je benne un echte Enkuzer as je dut nag ken leeze en begriepe want je maakte welderus wôt mee in et Snouck van Loosen Ziekenuus.
Lee dér ientje van un jeertje of zestug in 1956 bij me op de mannenzaal wôs zellef 14 jeer oud . Die man ad un ongeluk ad met un motorfiets en lag met un bien en un arrem in et gips.Zun gipsbien ing an un ent touw met un ketrol en zo werd zun bien omoogouwe en opeesen. Over zun are bien stond un klien (H)okkie met un laken dér over want ij kon gien druk op dôt bien veule adde we oort .IJ kwam ôk asem te kort want ij piepte as un veugel en (h)ijgde as un oud peerd .De wazze ôk un paar ribbe brôôken en zun borstkas wôs ôk indeukt .Wôt dér met zun (H)oofd an de and wôs wiste we niet want deer zat un verband as un tulleband omeen Nou zat die man zweer an de morfine pijnstillers en dén raak je welderus un bietje de weg kwiet Deerom lag ie vaak in zun eige te prate en wôs ie snachts onrustug. Dôt wôs verveulend want den dee je zelluf gien oog dicht.Maar ja dér werd verder niks van zeit want die man ad et zellef niet in de gate .Nou lag Piet zo eete die man op et leste bed vlak bij de wasbak die an un muur vastmaakt wôs .Op un keer zee Piet dôt ie allegaar beessies uut un gaatje uut de muur zag komme .Die liepe effies over de vloer en ginge weer naar binne en deer werd ie onrustug van zee ie .Je motte je niet zo drôk make zee der ientje die un bed verderop lag ,die beessies gaane sevonds effies un rondje om. Maar Piet liet zun eige deuze keer niet van de wijs brenge en belde de zuster .Toen ze an kwam zee Piet met un bibberende stem ,ze zegge welderus dôt veurdôt je dôôdgane dôt je dén allegaar beessies ziene . Ik ew ze ôk zien rond de wasbak en over de vloeren ze lope ze langs mun bed .Maak u niet ongerust me-eer want we ewwe ier in et Snouck van Loose ziekenuus un kakkerlakke plaag en ze komme op de raarste plekken naar buuten. Ze ewwe dér al van alles an deen maar in un oud ziekenuus benne ze zowat niet weg te krigge ..Zee Piet opgelucht ben blied dut te oore Zuster want ik docht dôt Magere (H)ein me al op kwam aale .Piet zat eerst an et vloeibare voedsel en toen et effies beter ging kreeg ie veur de eerste keer un bord met un prakkie eerdappels, appelmoes, sjuu en un bal ge(h)akt .Nou wôs dôt un eele ongelukkige situatie want Piet kon zun eige amper bewege Met ien arrrem in et gips wôs un bal ge(h)akt lastug eeten .Môt ik u voeren vroeg un zustertje dén zel ik geliek die bal geakt an stukkies snije. Dôt môst ze niet ,ij kon et zellef wel want ij môst as allien staande bij em tuus ôk zun eige maar zien te redden zee Piet..IJ wist et prakkie naar binnen te krigge maar zun balge(h)akt wôs ie kwiet raakt docht ie .IJ kon zun eige deur de Morfine niet erinneren dôt ie em opeten ad. Toen ie smiddag bezoek kreeg van zun ouwere broer Jaap --are femilie ad ie niet--en zun verstand un bietje elder wôs vroeg Jaap an em -- krig je al un bietje te eeten Piet of zit je nag an de soep en de pap .? Ja zeker zee Piet, ik ew vémiddag un prakkie geprakte piepers ad met Sjuu ,appelmoes en un bal ge(ha)kt. Maar et gekke is ik kén me niet erinneren dôt ik die bal opete ew. IK wôs vemiddag nagal stoetelug en môst wôt pakke van mun nachtkassie dôt miskien is ie dér ôfrold want je ziene der leit ôk Sjuu op mun de lakens .Je môtte maar es kieke Jaap of ie miskien onder mun bed leit Zun ouwe broer Jaap dik in de zeuventug op knietjes te steune en te kreune onder et bed te kieke maar niks te zien .Zee Jaap ij ken ôk in et bed legge op dôt plekkie weer die sjuu vlekke zitte ,zel ik effies onder de lakens kieke .Broer Jaap most pittug op Piet in prate om em zover te krigge .Volleges Piet ware dér weinig minse die em na zun geboorte nag welderus in zun bloote kont zien adde en ij lag ier in bed zonder zun lange onderbroek an .Ké je et niet met je ooge dichtdoen Jaap en gewoon effies voele weer ie leit .Deer trapte broer Jaap niet in ,tilde de lakens op keek effies rond en zee ik ew um vonden oor Piet, ij leit naast je .Maar dér benne twee ballen want dér leit der nag ientje .Nou zee Piet twee stuks deer weet ik eelegaar niks van. Zun broer Jaap ging verder en zee deer ij je opleegen want ienje is wôt plattug. Zo zee Piet, ben blied dôt je ze vonden ewwe Jaap want ze ewwe dér miskien twee geven om op te sterreke. Broer Jaap pakt dér ientje kiekt dér na , voelt der an , kiekt naggeres, ruukt dér an en lee em terug in bed. Jaap zee je môtte de Zuster bellen want die ik net vast ad is un keutel van je .Piet et de zuster belt die et ut opruumd en broer Jaap is geliek kokalzend de deur uutgaan .Zoas gebruukeluk in Enkuzen kreeg Piet van de Enkuzers op zaal ,,omdôt ôk zun adem zo piepte,,de bijnaam "" de schijtlijster.
Je môtte dér maar ôpkomme . Op de foto et ziekenuus weer ik dut meemaakt ew .

de poli moet blijven

Strijdbaar om de Polikliniek voor Enkhuizen te behouden
(foto's en info via Dhr. J. de Jong)

Nadat in 1975 het Snouck van Loosenziekenhuis gesloten werd, bleef het gebouw nog vele jaren in gebruik als polikliniek.
In 1989 stond het voortbestaan van de polikliniek op de tocht. Er werd een actie op touw gezet 'De Poli moet blijven', met een actiecomité, waarvan Joop Knukkel de voorzitter was. Er kwam een actiekrant uit, waarin uitgelegd werd wie er behalve de medisch specialisten nog allemaal meer gebruik maakten van het gebouw. Dat waren totaal 13 verschillende diensten/instellingen. Waaronder fysiotherapie.
Op de foto is het zaaltje te zien, wat daar toen voor werd gebruikt. Bij de voorstellingen zult u daar de dansers kunnen zien van Dance Company Joke de Heer. Madelon de Jong, Corina Boersen en Grete Prins in het stuk Drie Zusters.
Maar er is nog veel meer te zien, dus zorg dat u erbij bent op 1,3,8,9 of 10 juni. Meer info vindt u op www.tgdrom.nl en voor kaarten kunt u terecht bij www.drom.nl
Als extraatje is er op zaterdag 2 juni de mogelijkheid om een rondleiding te krijgen. Gidsen van Oud Enkhuizen gaan op elk heel uur tussen 10 en 17.00 uur op pad door het ziekenhuis. We vragen hiervoor een kleine bijdrage van 2 euro.
Na 10 juni valt voorgoed het doek voor het Snouck van Loosenziekenhuis en de latere Polikliniek, dus dit is de allerlaatste keer dat u het gebouw nog in de oude staat kunt bezoeken.

Verboden liefde

Verboden liefde bloeit op in het Snouck van Loosen ziekenhuis
(dit verhaal werd me verteld door zuster Hildering, nu Elly Dangermond)

Het was midden jaren 50, toen op een avond broeder Klein aan zuster Hildering vroeg: ”Wie denk je dat er net binnen is gebracht met de ambulance?”
Ze begreep direct dat het haar voormalig vriendje, Frits Dangermond, moest zijn en dat die op zaal 3 lag. Haar zaal, dus ze zei tegen broeder Klein: “Als je maar niet denkt dat ik hem ga wassen!”
Broeder Klein had zaal 2 onder zijn hoede en ze spraken af dat hij de volgende dag Frits zou wassen.

Maar de tam, tam was al door het ziekenhuis gegaan en zuster Hildering werd bij zuster van Ginkel geroepen. Zij wist dat Frits een jaar lang het vriendje van zuster Hildering was geweest, dus verbood ze haar nog langer dienst te doen op zaal 3. Ze moest met directe ingang ruilen van zaal met broeder Klein.
Tja, en dat had ze nou niet moeten doen! Want als iets verboden wordt, is het nog aantrekkelijker om het alsnog te doen. Dus de verkering tussen zuster Hildering en Frits bloeide weer op, stiekem zocht ze hem vaker op zonder dat zuster van Ginkel het merkte.
Eigenlijk kun je dus wel zeggen dat zij ervoor gezorgd heeft dat Frits en Elly inmiddels bijna 60 jaar getrouwd zijn.

De trailer

In dit bericht vinden jullie onze trailer, bedoeld om flink te verspreiden onder de achterban. Hij staat ook al op de TGD Facebook pagina. Niet iedereen heeft Facebook. Op zoveel mogelijke manieren verspreiden.

in en uit om een zoute haring te halen

Belevenissen van Carel de Boer in het Snouck van Loosenziekenhuis, geschreven door hemzelf in het Enkuzers!
In 1956 lag ik in et Snouck van Loosen ziekenuus uut te blaze van un auto ongeluk.Nou lag je deer as jonge jonge op de manne zaal. Weerom ze dôt un manne zaal noemde mag Joost weete want zo grôôt wôs et niet.Drie bedde an de iene en drie an de are kant en den in de midde un tafeltje weer de zuster an zat te skrieve As ze dér mee klaar wôs dén ing ze un brieffie an je bed weer opstond oe et met je ging. Dôt wôs veur de Dokter die dén smorreges met un zootje zusters an kwam, die keek dér op ,mompelde( wôt je niet mocht oore) en deer ging ie den weer. Môt zegge dôt ik na déér un tied bivakkere en na un partij pillen en Penneselinne spuute in mun linker en rechter bil dér eelegaar beurs bijlag .Mocht ôk die Zuster Slendenbroek eelegaar niet. Dôt wôs net un kerel zo ruw as die met je om sprong. Elleke dag kwam ze twee keer an an met dér Penneseline Spuut .Deer zat un Neeld an zo dik as un flinke Breineeld. Effie poesse met un watje alco(h)ol op et plekkie weer ie in môst en dén jaste ze em dér in .Dén zee welderus de ouwe visserman K die naast me lag Je môtte die alco(h)ol niet op zun kont smeere Zuster, je kenne mij beter es un slokkie van dôt spul geve want ik leg ier eelegaar uut te drôoge .Mis ier mun dagelukse borreltje en ôk mun zoute (H)eering. Niet zo zeure me-eer K zee dén Slendenbroek je legge ier in et zieken uus, je ewwe et an je maag en darreme en je benne op dieet .As je beter benne dén ga je maar naar ét café van (H)ein de Boer dén kén je alles inaale wôt je ier te kort kômme. En as je dén deur lope naar de viskar van (H)ein Lub d;en ké je déér net zoveul Eering eete as je luste.Nou wôs de ouwe visserman me-eer K lopend patient en dén mocht je in de tuun van et ziekenuus effies an de wandel. Wazze dér minse van Waayer, et installatie bedrief an et werrek en et ie stiekum zun ziekenuusbadjas omruuld veeur un lange jas van ientje en is lopende naar de viskar (H)einLub gaan op et oekie Westerstreet van Bleiswijkstreet. .Dôt wôs un paar onderd meter maar ij stond deer wel met trillende bienen un paar eeringe weg te slikke toen Skerrepenisse zun beandelend dokter deer ôk effies an kwam veur un vissie .Nou kôn Skerrepenisse niet al zun ziekenuusklante maar deuze me-eer K kôn ie wel want die lag deer zo vaak met allerlei kwale dôt ie bij et interieur van et Ziekenuus oorde .Zo zee dokter Skerrepenisse me-eer K ik kén me niet errinnere dôt ik je permissie ew geven om naar uus te gaan .Deer is mij ôk niks van bekend dokter Skerrepenisse maar we ewwe ier in Enkuzen un spreekwoord ""un vissie van Buus, oud je uut et ziekenuus ""Et wôs eigeluk un aar spreekwoord ""un (H)ering van Buus oud de dokter uut uus "".Maar me-eer K ad em effies veur deuze situatie anpast. En zee dér achteran, mij persoonluk kén ét me niet skeele of et vissie nou van Buus of van Lub komt de werreking van de Eering is et zellefde zelle we maar zegge dokter .Nou wôs Skerrepenisse niet ien van de makkellukste dokters in de omgang en zee teugen em as je dér zo over denke dén meld je je bij de Directrice en dén ké je geliek vertrekke .Komt an et end van de middag Skerrepenisse nog effie kieke bij ientje op zaal lee me-eer-K lachend in zun bed in de ronte te kieke .IJ wôs et toppunt van belangstelling want ij ad toch effies et lef at uut et ziekenuus de stad in te gaan.Docht dôtte we un afspraak adde me-eer K zee Skerrepenisse. Dôt docht ik ôk dokter zee me-eer K, maar ôchterôf benne die Eeringe me niet goed valle en kreeg pien in mun buuk .Docht ik môst toch maar effies ier blieve. Tja en deer stond Skerrepenisse met un probleempie, ij kon toch gien zieke patient naar uus sture. Skerrepenisse loste et eel andig op en zee, zuster Slendenbroek geef me- eer K un flinke klysma want dôt vissie van Lub leit em zweer op zun maag. Dôt ewwe we op zaal weete me-eer K zat op bed eel ongemakkeluk op de pot en iederien ad traane in zun ôôge maar niet meer van et lachen en ôk et zustertje die un keer ôf wôt de pot môst leege kôn eelegaar de lol dér niet van inzien.

Pagina's