menu denk mee beslis mee maak mee

De Stad Vertelt - World Press Photo18

 

Dit is de weblog behorende bij het project 'De Stad Vertelt - World Press Photo18'.

Zwolle Vertelt in Holtenbroek en Zwolle-Zuid

Op 16 maart 2018 start de eerste masterclass over de cultuurhistorie van Zwolle-Zuid. Dit jaar bestaat Zwolle-Zuid 40 jaar en kent ondertussen 35.000 inwoners. Afgelopen maanden is er overleg en afstemming geweest tussen de wijkbewoners, de wijkvereniging, de wijkkrant Zwolle-Zuid, het wijkmanagement, Travers Welzijn en WIJZ over de inhoud van het programma Zwolle Vertelt in Zwolle-Zuid. Er hebben  zich 12 deelnemers aangemeld. Wij gaan op zoek naar beeldverhalen van wijkbewoners, dat kan op basis van een oude archieffoto, maar ook kunnen beeldverhalen gaan over het hier en nu rond een bepaald onderwerp dat voor de wijkbewoner van betekenis is.  Het kunnen verhalen zijn over projecten waar wijkbewoners bij betrokken zijn maar ook individuele beeldverhalen zijn welkom. Zo ontstaat er een beeld wat er allemaal gebeurd in deze wijk en wie daarbij betrokken zijn. Persoonlijke verhalen naast verhalen over een buurt, een bijzonder project, het kan allemaal. Ook gaan drie scholen meedoen met dit project: OBS De Octopus(po), OBS De Marshof (po) en JenaXL (vo:mavo, havo). Deze leerlingen en studenten krijgen aparte masterclasses fotografie door Margreet Vloon, fotograaf. en zij gaan op zoek naar eigen beeldverhalen in deze wijk, die van betekenis zijn voor hen op het gebied van sport, recreatie, cultuur, dieren, etc. 

Zwolle Vertelt in Holtenbroek en Zwolle-Zuid

Op vrijdag 9 maart 2018 starten wij met 12 deelnemers in Holtenbroek aan de  masterclasses Zwolle Vertelt in Holtenbroek. Afgelopen weken is er overleg en afstemming geweest in het Wijkcentrum Holtenbroek tussen de wijkbewoners, de wijkkrant Holtenbroek.Com, de wijkvereniging Holtenbroek, het wijkmanagement, Travers Welzijn, amateurfotografen en amateur videomakers om het programma goed samen te stellen. Er is veel enthousiasme in de wijk en de gemeente Zwolle/wijkmanagement komt bewoners met een uitkering tegemoet door gratis deel te laten nemen aan de masterclasses. Wij gaan de komende weken op zoek naar beeldverhalen uit de wijk, waarbij zowel fotografische als audiovisuele beeldverhalen worden geproduceerd onder leiding van enthousiaste professionals en amateurs. Holtenbroek bestaat in september 60 jaar, en dat feest wordt ook gezamenlijk gevierd met de tentoonstelling Zwolle Vertelt in Holtenbroek en Zwolle-Zuid in het Academiehuis Grote Kerk Zwolle. De reizende tentoonstelling gaat na 24 september 2018 naar o.a. Holtenbroek en Zwolle-Zuid.

Zwolle Vertelt in Zwolle-Zuid

Vanaf oktober 2017 zijn 16 studenten van Toegepaste Gerontologie Windesheim aan het werk in Zwolle-Zuid. Zij trekken samen op met ouderen wijkbewoners en door middel van interviews en gezamenlijk activiteiten ondernemen onderzoeken zij wat ouderen nodig hebben om een GOED LEVEN te hebben in Zwolle-Zuid. Dit leerwerktraject duurt een jaar, waarbij uiteindelijk studenten de wijkwethouder een beleidsadvies of dienst of product aanbieden. Zwolle Vertelt in Zwolle-Zuid trekt hierin gezamenlijk op, omdat alle wijkorganisaties bij dit project al betrokken zijn. Zo versterken wij de sociale cohesie van de wijk, die meer dan 35.000 inwoners kent. Uit de toekomstscenario's tot 2030 komen een aantal belangrijke thema's die meegenomen kunnen worden in het maken van beeldverhalen door wijkbewoners: versterking participiatie door bijvoorbeeld maatjesprojecten, het realiseren van een gamecafe voor jongeren en ouderen, stimuleren van diverse woonvormen voor jongeren en ouderen met goede groenvoorzieningen. In maart starten wij op basis met de oude archief foto's van het Historisch Centrum Overijssel over Zwolle-Zuid met de masterclasses voor wijkbewoners die een eigen beeldverhaal gaan maken. Een basisschool en voortgezet onderwijs doet mee met groepen leerlingen. Ook zijn afspraken gemaakt met de sportvereningingen, jongerenwerk, buurtopbouwwerk om te komen tot stimuleren van cultuurparticipatie van wijkbewoners binnen het project Zwolle Vertelt in Zwolle-Zuid.

Zwolle Vertelt in Holtenbroek

Vanaf november 2017 hebben wij in het Wijkcentrum Holtenbroek een wijkoverleg georganiseerd, waarbij wijkbewoners, de voorzitter wijkkrant, eindredactie wijkkrant, bestuur wijkvereniging, wijkloket en wijkmanagement maar ook de videoclub zwolle en amateurfotografen en het onderwijs, Travers Welzijn en WIJZ de plannen voorbereiden voor Zwolle Vertelt in Holtenbroek en Holtenbroek 60 jaar. Met het Deltion  College zijn afspraken gemaakt rond de tentoonstelling Daily Life van studenten Fotografie en Grarische Vormgeving in het Academiehuis Grote Kerk Zwolle. De studenten van Social Work gaan de komende maanden aan de slag met het maken van beeldverhalen rond vier projecten in de wijk Holtenbroek: bezoekvrouwen, de minibieb, politiekids (ook landelijk een succes) en een schippersechtpaar. Holtenbroek is een wijk aan het Zwarte Water en is een belangrijke handelsroute geweest over water. Veel wijkbewoners doen mee en zijn enthousiast. Van der Capellen Scholtengemeenschap voor Havo, Mavo en Atheneum gaan ook de komende maand beeldverhalen in fototrafie en audiovisueel beeld verzamelen. Zij krijgen masterclases fotografie van professionele fotografen en amateur fotografen ondersteunen en begeleiden de studenten.. Veel enthousiasme en inzet van vrijwilligers en wijkbewoners. Het Historische Centrum Overijssel heeft oude foto's beschikbaar gesteld om te laten zien hoe de wijk Holtenbroek er 60 jaar geleden uit zag (zie foto bij de opening van het winkelcentrum).

Start PR Campagne 'Zwolle Vertelt' in de wijken Holtenbroek en Zwolle-Zuid

Wij zijn per 1 januari 2018 gestart met de pr campagne 'Zwolle Vertelt' in de wijken Holtenbroek en Zwolle-Zuid. Het programma bestaat uit een viertal masterclasses. Er is veel enthousiasme onder de wijkbewoners in Holtenbroek en Zwolle-Zuid. De samenwerking met alle instellingen en wijkbewoners verloopt goed. Wij starten op 9-16-23-30 maart 2018 en 6-13-20 april 2018 met de volgende masterclasses: 1. 'De cultuurhistorie van de wijk' door Roland de Jong (Historisch Centrum Overijssel). Dick en Coleta Hogenkamp, wijkbewoners van Holtenbroek, hebben een enorm fotoarchief verzameld, dat zij ter beschikking stellen voor de deelnemers. 2. 'Storytelling in fotografie en audiovisueel beeld' wordt gegeven door Gertjan Aalders, docent Journalistiek Windesheim. 3. 'Fotografie'  worden gegeven door Bert Janssen, docent Fotoacademie Amsterdam/Apeldoorn en Ben Vulkers, zelfstandig fotograaf in Zwolle. 4. 'Audiovidueel beeldverhaal maken'. Wij hebben met iGlow Media Leerwerkbedrijf in Zwolle een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Mbo-hbo studenten doen werkervaring op binnen dit project en begeleiden wijkbewoners bij het ontwerpen, produceren, monteren en presenteren van hun eigen persoonlijke beeldverhalen. In pers en media worden artikelen aan dit project gewijd, zie: https://www.holtenbroek.com/wijkkrant/wijkkrant2017/lees-hier-wijkkrant-...

De Stad Vertelt - World Press Photo18

Afgelopen week het programma rond gekregen voor 'Zwolle Vertelt' voor de wijken Holtenbroek en Zwolle-Zuid. De pr campagne gaat starten. Wijkbewoners (ouderen en jongeren), leerlingen en amateurfotografen kunnen actief hun eigen beeldverhaal maken over deze twee wijken onder begeleiding van goede professionals.. Er is veel draagvlak voor dit initiatief vanuit het wijkloket, de wijkverenigingen, de wijkkrant, Travers (Welzijnsorganistie), WIJZ . Wijkbewoners worden geactiveerd om mee te doen. Kortom iedereen is enthousiast en draagt het project een warm hart toe. Binnenkort gaan wij de scholen erbij betrekken, zodat wij ouderen en jongeren kunnen koppelen aan elkaar. De volgende masterclasses worden gegeven: 1. cultuurhistorie van de wijk, 2. Storytelling in fotografie en audiovisueel beeld, 3. fotografie en beeldverhaal, en 4 audiovisueel beeldverhaal. In maart en april 2018 staan wij klaar in de startblokken op zoek naar verhalen van wijkbewoners. Voor meer informatie zie website en Facebook World Press Photo Zwolle

De Stad Vertelt - World Press Photo18

Afgelopen weken ben ik samen met het team vrijwilligers en professionals druk bezig met de voorbereidingen van het programma 'Zwolle Vertelt' voor de wijken Holtenbroek en Zwolle-Zuid. Dat project wordt als eerste in de startblokken gezet. Enthousiaste wijkbewoners komen met hun ideeen tijdens de wijkbijeenkomsten. Wijkbewoners (ouderen en jongeren) worden geenthousiasmeerd en benaderd om mee te doen. Op 23 november heb ik het project gepresenteerd bij LivingLab, een werklab van studenten van de opleiding Toegepaste Gerontologie Windesheim, die samen met de wijkbewoners op zoek gaan naar verhalen over het goede leven in Zwolle Zuid. Dit levert veel nieuwe ideeen op en de samenwerking met 'Zwolle Vertelt' is tot stand gekomen. Op 23 november heb ik een presentatie gegeven 'Zwolle Vertelt' in de wijk Holtenbroek. Enthousiaste wijkbewoners, die de wijkkrant verzorgen, actief zijn in de wijkvereniging of andere clubs, hebben dit initiatief om samen te werken direct opgepakt. De wijk Holtenbroek  bestaat volgend jaar 60 jaar, dus kunnen wij mooi samen werken rond beeldverhalen van wijkbewoners in Holtenbroek in het kader van dit jubileum. Twee wijkbewoners hebben een schitterend archief van meer dan 500 foto's en audiovisueel beeldmateriaal vanuit de cultuurhistorie van deze wijken. Dit archief mag gebruikt worden door de wijkbewoners. Er zijn veel contacten gelegd en er wordt gewerkt aan samenwerkingsafspraken met alle betrokken organisaties, zoals: wijkloket, wijkvereniging, wijkkrant, Travers, WIJZ, Journalistiek en Toegepaste Gerontologie (LivingLab in Zwolle-Zuid)\,, Cafe Zuijdt (de huiskamer van Zwolle-Zuid), onderwijs (po, vo, mbo en hbo). Ook de professionals (vakfotografen, filmmakers, amateur fotografen en videomakers) hebben toezeggingen gedaan om masterclasses te geven in de beide wijken Zodra alle voorbereidingen afgerond zijn, starten wij de pr campagne om zoveel mogelijk wijkbewoners te betrekken bij dit project 'Zwolle Vertelt'. Op 29 november 2017 heb ik afspraken met het onderwijs (Deltion, Landstede, Cibap, Journalistiek Windesheim) en maken wij afspraken over samenwerking rond de tentoonsteling 'De Stad Vertelt', die voorbereid worden door de studenten en plaatsvindt van 30 augustus tot 24 september 2018 in het Academiehuis Grote Kerk Zwolle. Het stroomt in Zwolle.

Pagina's