menu denk mee beslis mee maak mee

De Stad Vertelt - World Press Photo18

 

Dit is de weblog behorende bij het project 'De Stad Vertelt - World Press Photo18'.

De Gouden Caleidoscoop Prijs provincie Overijssel gewonnen!

Een enorme verrassing stond mij te wachten op donderdagavond 7 juni 2018 toen mij de Gouden Caleidoscoop Prijs provincie Overijssel is overhandigd door Eddy Zoey namens het Fonds voor Cultuurparticipatie in Utrecht. Ik was net begronnen aan een presentatie van alle resultaten van het afgelopen jaar in het Academiehuis Grote Kerk Zwolle aan de wijkbewoners, vrijwilligers en amateurs / professioanls , die betrokken waren bij het programma Zwolle Vertelt in Holtenbroek en Zwolle-Zuid, Opeens stond er een cameraploeg voor mij met deze mooie prijs en een mooi juryrapport. Een feestelijke prijsuitreiking voor het mooiste cultuur participatieve project in Overijssel. Dank aan alle medewerkers, vrijwilligers, amateurs en professionals in de wijken Holtenbroek en Zwolle-Zuid, het onderwijs, de culturele en maatschappelijke instellingen die dit mooie project tot een succes maken. Iedereen is hartelijk welkom in het Academiehuis Grote Kerk Zwolle van 31 augustus tot 24 september 2018 waar alle tentoonstellingen te zien zijn van het project De Stad Vertelt - World Press Photo tentoonstelling 2018. Het Fonds voor Cultuurparticipatie in Utrecht wens ik een mooie verjaardag toe: 10 jaar: steeds weer innoveren en vernieuwend bezig zijn binnen de cultuurparticipatie. Prachtig. Proficiat!

Masterclass Zwolle Vertelt in Holtenbroek en Zwolle-Zuid

Afgelopen vrijdag 18 mei 2018 hebben 20 deelnemers meegedaan met de masterclass Zwolle Vertelt in Holtenbroek en Zwolle-Zuid. Alle deelnemers hadden hun beeldverhalen in fotografie of audiovisueel bijna klaar. Onder leiding van Gertjan Aalders, docent storytelling Journalistiek Windesheim, en Bert Janssen, fotograaf/docent Foto Vakschool Amsterdam/Apeldoorn, zijn de beeldverhalen besproken, van feedback voorzien, waarmee de deelnemers de laatste hand kunnen leggen aan hun beeldverhaal over hun wijk. Een inspirerende masterclass waar zeer intensief is gewerkt met mooie resultaten voor de foto- en filmwedstrijd, die nog tot 1 juni 2018 duurt.

Masterclass De Stad Vertelt voor amateurs en professionals door Ton Hendriks, fotograaf en hoofdredacteur Pf

Foto- en Filmwedstrijd 'De Stad Vertelt voor amateurs en professionals' duurt nog tot 1 juni 2018. Alle amateurs en professionals kunnen een/hun stad verbeelden door een beeldverhaal te maken in fotografie van max 7 foto's of een audiovisueel beeldverhaal van max 5 min. Wie weet komt jouw beeldverhaal te hangen naast de World Press Photo tentoonstelling 2018 in het Academiehuis de Grote Kerk Zwolle van 30 augustus tot 24 september 2018. Fotozaak Hans Keuzekamp heeft drie prijzen beschikbaar gesteld. Dus pak je camera of filmapparaat en ga aan de slag met dit interessante onderwerp. Inzendingen kunnen tot 1 juni worden gedaan via We Transfer: destadvervelt@academiehuis.nl. Informatie: www.worldpressphotozwolle.nl of fieke@academiehuis.nl

Wijkbewoners in Zwolle-Zuid maken hun eigen beeldverhaal

In Zwolle-Zuid werken 14 deelnemers (amateurs, beginnende fotografen, ouderen en jongeren) aan hun eigen beeldverhaal over hun wijk onder leiding van Gertjan Aalders, docent storytelling in fotografie van de opleiding Journalistiek Windesheim. Zij gaan op zoek naar een eigen thema. Gertjan gaat binnen zijn masterclass in op de journalistieke opbouw van een fotografisch beeldverhaal, maar ook hoe een beeldverhaal tot stand komt (begin, midden en eind). Alle beeldaspecten komen aan de orde, zoals: compositie, diepere lagen in de foto, kleur, structuur, vorm, perspectief en de betekenis van het fotografisch beeld. Een enthousiaste groep deelnemers die allemaal meedoen met de wedstrijd Zwolle Vertelt in Holtenbroek en Zwolle-Zuid voor de tentoonstelling in het Academiehuis Grote Kerk Zwolle.

Beeldverhaal Minibiebs

Drie studenten van Maatschappelijke Zorg Deltion College hebben een audiovisueel beeldverhaal gemaakt samen met Videoclub Zwolle over de Minibiebs in de wijk Holtenbroek. Acht leerlingen van Marokkaanse achtergrond verzorgen samen met juf Heidi acht minibiebs in de wijk. Iedereen kan er in de wijk gebruik van maken, maar het is vooral gericht op kinderboeken. Het is een onderdeel van het project Zwerfboeken een internationaal project waarbij volwassenen en kinderen gratis boeken kunnen lenen. Een zeer succesvol project vooral in de wijk Holtenbroek waar geen bibliotheek is maar lezen door de leerlingen als heel belangrijk wordt gevonden. De leerlingen en docent van OBS De Toonladder verzorgen deze minibiebs in de wijk. Het beeldverhaal laat het hele verhaal van de Minibiebs zien. Dit beeldverhaal wordt ingeleverd voor het project Zwolle Vertelt in Holtenbroek en Zwolle-Zuid.

Beeldverhaal PolitieKids

Drie studenten van Maatschappelijke Zorg Deltion College hebben samen met Videoclub Zwolle en eigen beeldverhaal gemaakt over de PolitieKids in Holtenbroek in het kader van Zwolle Vertelt in Holtenbroek. Een prachtig zeer succesvol project, waar leerlingen van groep 7 en 8 worden opgeleid door de politie IJsselland om samen met de wijkagent het verkeer te regelen, mensen aan te spreken die zich niet goed gedragen in de woonwijk en op straat te surveilleren. Zij hebben een trainingsprogramma doorlopen en een certificaat ontvangen van de burgemeester in de raadszaal. Zij doen heel goed werk in de wijk of in het PEC stadion van Zwolle onder leiding van de politie. Perry van der Ploeg, fotograaf, heeft een fototentoonstelling gemaakt, die op ludieke wijze op vrijdag 6 april 2018 werd geopend in Fermate in Holtenbroek door wethouder Eefke Meijerink, tevens ambassadeur van Zwolle Vertelt in Holtenbroek en Zwolle-Zuid.

Beeldverhalen in Holtenbroek

Drie studenten van Maatschappelijk Zorg Deltion College hebben een beeldverhaal gemaakt over de bezoekvrouwen in Holtenbroek. De bezoekvrouwen hebben een verschillende culturele achtergrond en werken outreachend in de wijk. Zij stimuleren allochtone vrouwen om te participeren in de maatschappij door programma's te volgen, waarbij vrouwen elkaar ontmoeten, taalcurssussen en computerlessen volgen, de weg naar de arbeidsmarkt leren ontdekken om zelfstandig te kunnen participeren in hun eigen woon- en leefomgeving. De studenten hebben veel geleerd en een eigen beeldverhaal kunnen maken binnen het project Zwolle Vertelt in Holtenbroek. Een wijk waar 100 nationaliteiten wonen op een bevolking van 10.00 inwoners. Zeer leerzaam en cultuureducatief voor de bezoekvrouwen en de studenten.

Zwolle Vertelt in Holtenbroek en Zwolle-Zuid

Op 23 maart 2018 en 6 april 2018 heeft de masterclass Storytelling in fotografie en beeld plaats gevonden in wijkcentrum Holtenbroek door Gertjan Aalders, docent Journalistiek Windesheim. Een inspirerende masterclass met aandacht voor journalistieke fotografie (wie, wat, waar, waarom, wanneer, hoe), beeldverhaal (compositie, kleur, vorm, diepte, etc.) en storytelling (de context, het onderwerp, de rode draad in het verhaal, het conflict, de cartharsis, het einde). De wijkbewoners zijn met hun eigen onderwerp al aan de slag gegaan en hadden foto- en filmmateriaal meegebracht om te bespreken. Dit leverde mooie discussies op, nieuwe inzichten en vervolgstappen op voor het maken van een beeldverhaal. Verhalen over Holtenbroek, de kleurrijke wijk met wel 100 nationaliteiten levert mooie beeldverhalen op.

Op 30 maart 2018 heeft de masterclass Storytelling in fotografie en beeld plaats gevonden in wijkcentrum SIO in Zwolle-Zuid door Gertjan Aalders, docent Journalistiek Windesheim. Journalistieke fotografie, het beeldverhaal en storytelling in fotografie en beeld waren ook hier de ingredienten om te komen tot verdieping van het begrip storytelling in fotografie en beeld. Zwolle-Zuid kenmerkt zich als een grote wijk tussen stad en platteland. Het spoor is de verbindende factor tussen stad en deze wijk waar momenteel planontwikkeling plaats vindt, die van grote invloed zal zijn op het wonen en werken van bewoners in deze wijk. De wijk is in transitie en zal de komende jaren nieuwe functies krijgen. Ook het gebied langs de IJssel geeft als natuurgebied genoeg inspiratie voor wijkbewoners en leerlingen van OBS De Octopus om met een thema aan de slag te gaan de komende weken. 

Zwolle Vertelt in Holtenbroek en Zwolle-Zuid

Op 16 maart 2018 start de eerste masterclass over de cultuurhistorie van Zwolle-Zuid. Dit jaar bestaat Zwolle-Zuid 40 jaar en kent ondertussen 35.000 inwoners. Afgelopen maanden is er overleg en afstemming geweest tussen de wijkbewoners, de wijkvereniging, de wijkkrant Zwolle-Zuid, het wijkmanagement, Travers Welzijn en WIJZ over de inhoud van het programma Zwolle Vertelt in Zwolle-Zuid. Er hebben  zich 12 deelnemers aangemeld. Wij gaan op zoek naar beeldverhalen van wijkbewoners, dat kan op basis van een oude archieffoto, maar ook kunnen beeldverhalen gaan over het hier en nu rond een bepaald onderwerp dat voor de wijkbewoner van betekenis is.  Het kunnen verhalen zijn over projecten waar wijkbewoners bij betrokken zijn maar ook individuele beeldverhalen zijn welkom. Zo ontstaat er een beeld wat er allemaal gebeurd in deze wijk en wie daarbij betrokken zijn. Persoonlijke verhalen naast verhalen over een buurt, een bijzonder project, het kan allemaal. Ook gaan drie scholen meedoen met dit project: OBS De Octopus(po), OBS De Marshof (po) en JenaXL (vo:mavo, havo). Deze leerlingen en studenten krijgen aparte masterclasses fotografie door Margreet Vloon, fotograaf. en zij gaan op zoek naar eigen beeldverhalen in deze wijk, die van betekenis zijn voor hen op het gebied van sport, recreatie, cultuur, dieren, etc. 

Zwolle Vertelt in Holtenbroek en Zwolle-Zuid

Op vrijdag 9 maart 2018 starten wij met 12 deelnemers in Holtenbroek aan de  masterclasses Zwolle Vertelt in Holtenbroek. Afgelopen weken is er overleg en afstemming geweest in het Wijkcentrum Holtenbroek tussen de wijkbewoners, de wijkkrant Holtenbroek.Com, de wijkvereniging Holtenbroek, het wijkmanagement, Travers Welzijn, amateurfotografen en amateur videomakers om het programma goed samen te stellen. Er is veel enthousiasme in de wijk en de gemeente Zwolle/wijkmanagement komt bewoners met een uitkering tegemoet door gratis deel te laten nemen aan de masterclasses. Wij gaan de komende weken op zoek naar beeldverhalen uit de wijk, waarbij zowel fotografische als audiovisuele beeldverhalen worden geproduceerd onder leiding van enthousiaste professionals en amateurs. Holtenbroek bestaat in september 60 jaar, en dat feest wordt ook gezamenlijk gevierd met de tentoonstelling Zwolle Vertelt in Holtenbroek en Zwolle-Zuid in het Academiehuis Grote Kerk Zwolle. De reizende tentoonstelling gaat na 24 september 2018 naar o.a. Holtenbroek en Zwolle-Zuid.

Pagina's