menu denk mee beslis mee maak mee

Ontdek Tambu!

 

Dit is de weblog behorende bij het project 'Ontdek Tambu!'.

Verloop en vervolg Ontdek Tambu!

Beste mensen,

Ik ben even stil geweest, waarvoor mijn excusus. Eerst even uitblazen na alle werkzaamheden i.v.m. het project Ontdek Tambu! en toen eiste mijn werk mij erg op. Daarbij moesten we ook overleggen binnen het bestuur van Splika, hoe gaan we verder?

Maar allereerst over 30 september in Theater De Nieuwe Regentes. Daar heeft de hoofdmanifestatie van Ontdek Tambu! plaatsgevonden. Rene Rosalia heeft er weer een lezing over tambu gehouden. Hij ging hierbij evenals in Arnhem, Groningen en (al eerder) in Den Haag in op de repressie van tambu door de kerkelijke en civiele overheden. Wat was de angst voor tambu? De oorzaak ligt voornamelijk in het feit dat tambu een communicatiemiddel is. Voor de overheden was deze sterke, voor westerse oren onbegrijpelijke, communicatie tussen de tot slaaf gemaakten en later de afro-Curacaoenaars onderling bedreigend (hierover kun je meer lezen op onze website, www.splika.nl).

Het optreden van de drie tambu-groepen was een groot succes. Ze hebben allemaal weer hun eigen stijl. Er was nieuw talent en er waren veteranen onder de musici. De 'drive' kwam er goed in. Het is opzwepende muziek. De interactie tussen de tambu-trommel (die lage dreunen maakt) en de 'heru' (Papiaments voor 'ijzer') is prachtig. De 'heru' (soms gewoon een schoffel of ander stuk ijzer, bespeeld met een tentharing, spijker o.i.d.) geeft een hoge toon. De ritmen contrasteren, je krijgt een polyritme. Op de een of andere manier trekt dat door je hele lijf. Verder is de zang belangrijk. Tambu heeft een boodschap, ook in woord. Kortom, de muziek was geweldig.

De opkomst viel ons een beetje tegen. We hadden goed reclame gemaakt, o.a. via de kranten, (lokale) radio, t.v. etc. (persberichten) maar de zaal zat maar voor zo'n 60% vol. Dat is natuurlijk jammer. We hebben daar binnen het bestuur en met anderen over zitten filosoferen. De conclusie is toch dat door de jarenlange repressie de tambu nog steeds met een zekere minachting wordt bezien. Wie daar meer over wil weten moet de informatie over tambu op onze website www.splika.nl maar eens bekijken. Je merkt dat onder veel Antillianen er een zekere terughoudendheid naar tambu is. Precies het aloude conflict ... een contrast met je afkomst en daardoor natuurlijk soms ook een zekere frustratie. Onnodig, want tambu is prachtig, maar ja ... dat collectieve gevoel krijg je niet zomaar weg. We zijn nu eenmaal allemaal toch op school opgevoed met het idee dat Europa superieur is en Afrika een beetje zielig wereldddeel. Dat idee wegnemen is een van de doelstellingen van Ontdek Tambu geweest. Je kutn niet verwachten dat dit bij toverslag, door het organiseren van een festival, is verdwenen.

Je merkte het ook die 30e september in De Nieuwe Regentes. De mensen durfde maar moeilijk te dansen. Dat is nu juist zo belangrijk bij tambu. Heel voorzichtig kwam het geleidelijk aan op gang maar er bleef ook een zekere terughoudendheid. Tambu is voor velen toch ook een beetje taboe.

Daar gaan we natuurlijk gewoon wat aan doen. We zijn al begonnen voor het festival. We hebben een les over tambu op onze website gezet en vele scholen benaderd om ze op deze les te attenderen. We hopen dat dit zal worden opgepakt en dat via het muziekonderwijs en andere vakken zoals bijvoorbeeld geschiedenis er aandacht aan tambu gegeven zal worden.

De volgende activiteiten gaan nog plaatsvinden: we gaan een tambu-danscursus organiseren. Deze zal vrijwel zeker plaatsvinden in Holendrecht (Amsterdam Z.O.). Verder willen we daarna een cursus tambuteksten schrijven opzetten, maar we gaan eerst kijken hoe de danscursus verloopt.

Verder willen we een expositie over tambu opzetten. We willen dit doen in samenwerking met het Haags Historisch Museum. Helaas zijn er pas mogelijkheden na juni 2018, als we tenminste aan die locatie willen vasthouden. We willen de tentoonstelling breed opzetten. Natuurlijk zal er tambu te beluisteren zijn en zullen er instrumenten te zien zijn. We willen ook langs etno-musicologische weg naar tambu kijken, dus een meer wetenschappelijke benadering. Tambu wordt dan bezien in het kader van andere (Afrikaanse) muziekvormen. Hoe is het ontstaan? Hoe hebben de diverse genres zich ontwikkeld? Op welke plaatsen van de wereld is er nog meer tambu? Is die tambu daar rechtstreeks uit Afrika gekomen of via Curacao? Verder willen we ook aandacht besteden aan tambu op grammofoonplaat. In 1949 maakte Horacio Hoyer op Curacao de eerste opnamen van tambu en hij bracht deze grammofoonplaten in de handel. We willen laten zien hoe Hoyer dit deed en hoe tambu toen klonk. Later zijn er anderen geweest op Curacao die platen van tambu hebben uitgebracht. Daardoor kun je nu goed horen hoe tambu zich heeft ontwikkeld.

Kortom, Ontdek Tambu! is nog niet voorbij en we zullen jullie op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen!

Vriendelijke groet,

Ruben Severina  

verloop Ontdek Tambu!

Ten eerste: 30 september, zaterdag a.s. de hoofdmanifestatie in Theater De Nieuwe Regetes (Weimarstraat, Den Haag)!

Jullie hebben nog een korte impressie van onze avond in Arnhem (23 september) te goed. Dat was een sfeervolle bijeenkomst. De lezing van Rene Rosalia werd met aandacht gevolgd. Hij doet dit op een heel prettige, rustige manier. In korte tijd leer je veel over de achtergrond van tambu en de manier (en het waarom) waarop door de civiele en kerkelijke overheden de tambu lange tijd is bestreden. Er is gelukkig ook veel humor in zijn verhaal. Het is wel een ernstige onderwerp maar bij tambu hoort ook vrolijkheid. Die kwam zeker ook na de lezing. Er trad een tambu-groep op en er werd gedanst. Het was goed te zien dat ook jongeren en mensen zonder de Afro-Curacaose achtergrond aanwezig waren.

Op 26 september heeft Rene Rosalia een lezing gegeven in Den Haag. Dit was 's middags. Het zaaltje in het Haags Historisch Museum zat redelijk vol. Ook hier weer een zeer gemengd publiek, meest ouderen (ook vanwege de tijd op de dag natuurlijk). Ook nu werd Rene's verhaal met belangstelling gevolgd. De sfeer was weer anders dan in Arnhem. Er werden serieuze vragen gesteld en na afloop ontstond een interessante discussie over de rol van het onderwijs bij het geven van een goed beeld van de geschiedenis. Dat is lastig, geschiedenis is net zoiets als politiek. Je kunt er op diverse manieren tegenaan kijken en het hoeft niet eens zo te zijn dat de een meer gelijk heeft dan de ander. Wel zullen we soms ons beeld van bepaalde historische figuren moeten bijstellen. Dat is al eens gebeurd met Generaal Van Heutsz. Ooit een held, nu, na de dekolonisatie, toch ook wel eens bezien als een zeer pragmatisch man (om het diplomatiek uit te drukken). Ditzelfde hebben we op Curacao met Monseigneur Niewindt. Er is een straat naar hem genoemd, en een school. Hij geldt als een van de bevorderaars van de slavenemancipatie. Dit doordat hij onderwijs bepleitte, ook aan de allerarmsten. Maar als je zijn motivatie leest dan kijk je daar ook weer anders tegenaan. Dan is de boodschap toch: ze moeten niet teveel weten (dan worden ze te slim) maar ook niet te dom  blijven (dan komen ze in opstand en zijn ze ontvankelijk voor andere theorieen). Zo zie je hoe tambu ook het denken kan stimuleren! Het is goed om de zaken van verschillende kanten te bezien. Het gaat niet om wie het meest het gelijk aan zijn zijde heeft. Je zou kunnen zeggen: het is een proces van waarheidsvinding maar ieder behoud toch (het recht) op zijn eigen waarheid. Zolang het maar rustig en gezellig blijft. Dat was het die middag zeker.

Gisterenavond heeft Rene Rosalia zijn lezing gehouden in Beijum bij Groningen. Ook nu weer een goed gevulde zaal met een gemengd publiek. Meer jongeren ook, dit keer. Zelfs zeer jongeren, want een aantal moeders had de baby's meegenomen. Prima verhaal van Rene. Opvallend hoe er toch elke keer weer iets anders bij komt. Ik heb de lezing nu drie keer gehoord en het blijft boeiend. Rene is een goede verteller. Dit keer liet Rene zien hoe via Curacaose arbeiders die, begin 20e eeuw, op de Cubaanse suikerplantages werkten, de tambu ook op Cuba wortel heeft geschoten. Dit was een soort kruisbestuiving want de Cubaanse son en montuno zijn via deze mensen ook op Curacao populair geworden en verwerkt in onze lokale muziek.  Daarna volgde een optreden van een tambu groep uit Leeuwarden. Ze hebben zeker een uur spectaculair gespeeld. Het dansen was wat schuchter. De Groningers kwamen moeilijk op de dansvloer. Toch, ook diverse Europese Nederlanders waagde zich aan het tambu-dansen. Het ging niet eens zo gek! 

Ik heb wat opnamen gemaakt in Beijum. Ik ga vandaag of morgen proberen dat hier te uploaden.

30 september, zaterdag a.s. dus de hoofdmanifestatie in Theater De Nieuwe Regetes (Weimarstraat, Den Haag). Kijk op www.splika.nl voor nadere informatie. 

Vorderingen Ontdek Tambu!

Na drukke maanden een berichtje over ons project Ontdek Tambu! De fondsenwerving is goed verlopen. We hebben vrijwel overal succes gehad. Toen begon de eigenlijke organisatie. Niet alleen het regelen van sprekers, bands, theaters maar ook het genereren van publiciteit. Persberichten maken en verzenden, informatie over tambu op onze website plaatsen, de distributie van een lesbrief naar scholen ... het is allemaal gelukt maar het was hard werken! De 23e september hebben we in Arnhem de eerste tambu-lezing en optreden van een tambu groep. Ik laat 't weten hoe een en ander verlopen is! Op 26 september is er in Den Haag een lezing over tambu, op 28 september in groningen (met optreden van een groep) en op 30 september de hoofdmanifestatie! Zie ook onze website: www.splika.nl .

Hartelijke groet,

Ruben Severina