menu denk mee beslis mee maak mee

Heroes of the Sky

 

Dit is de weblog behorende bij het project 'Heroes of the Sky'.

Afsluitende blog

Met als doel om zichtbaar te maken dat een beperking een bron van inspiratie is zijn wij het traject 'Heroes of the sky' gestart. Onder deze noemer zijn culturele professionals en een jongeren met een verstandelijke of meervoudige beperking één op één aan elkaar gekoppeld, om samen een experimenteel kunstwerk/programma te realiseren. Enerzijds vond er inclusie plaats van een jongere met een beperking in de programmering en leerde hij/zij meer over de kunstdiscipline. Anderzijds bood de ontmoeting de professional nieuwe inzichten op het eigen werk door een beperking als inspiratiebron te nemen. Wij zijn mening dat de uitvoeringen (veelal op festivals) en de gedeelde blogs dit ook hebben aangetoond. Dat de kwaliteiten de beperkingen hebben doen vergeten. Sterker nog, een bron van inspiratie zijn gebleken. 

Dankzij uw stemmen en daarmee de bijdrage van het Fonds voor Cultuurparticipatie hebben wij een bijdrage kunnen leveren aan de artistieke ontwikkeling van amateurs en professionals door de samenwerking tussen hen proffesioneel te laten begeleiden. Deze begeleiding bleek in de praktijk ook zeer benodigd. De professional nam anders de rol van leraar aan en de jongere met een beperking die van leerling. Leren van iemand met een beperking lijkt tegennatuurlijk te zijn. De coach is daarom met alle koppels in gesprek gegaan om naar boven te halen hoe zij elkaar hebben geïnspireerd en hoe zij deze ervaringen meenemen in de toekomst. Dit heeft extra bewustwording gecreëerd bij beiden zoals in enkele gevallen al te zien en lezen is in de eerdere blogs. 

Een ander onderdeel van de uitdaging binnen het traject van Heroes of the sky was het onwtikkelen van een eigen methodiek. Ons uitgangspunt op voorhand was om dit zo in te richten dat de begeleiding van een coach niet langer noodzakelijk zou zijn. Gaandeweg de begeleiding van de koppelingen is de coach tot de conclusie gekomen dat dit niet realistisch is. Om een gelijkwaardige en inspirerende samenwerking te realiseren is er professionele begeleiding nodig. Dit inzicht is gaandeweg ontstaan, dit heeft geresulteerd in een concept methode. Om deze in 2017 verder uit te werken is een inhoudelijke samenwerking gerealiseerd met NSvP en de UvA. En dat niet alleen... Heroes of the sky heeft aangezet tot een koerswijzging. Dit traject was onderdeel van het project Senself. Senself houdt op te bestaan, maar vanuit de ervaringen en de concept methodiek vanuit Heroes of the sky is een nieuw project geboren: PARTOFIT!

Partofit maakt maatschappelijk verantwoorde producties. Culturele programma's ontstaan vanuit de samenwerking tussen cultuurmakers met en zonder een beperking. Dit biedt culturele evenementen de mogelijkheid om maatschappelijk verantwoord te programmeren. Binnen dit project is er ook plaats ingericht voor enkele producties (en koppels) vanuit Heroes of the sky. En daarmee zijn er door Heroes of the sky dus ook nieuwe en duurzame arbeidsmogelijkheden gerealiseerd voor mensen met een beperking. Een geweldige kans op participatie in de cultuursector voor kwetsbare doelgroepen!

Als slagroom op de kers op de taart nog een aantal quotes:

Tim: “David is een topvent! Ik heb dankzij Heroes of the Sky geleerd dat niemand zich door zijn beperking letterlijk moet laten beperken en juist moet kijken naar de mogelijkheden. Dit nieuwe inzicht is voor mij een levenswijsheid.”
David: “Door te observeren hoe Tim filmde, zag ik dingen die ik zelf niet zo snel zou doen. Tim heeft me uitgelegd waarom hij deze dingen zo deed. Dit heeft mij nieuwe inzichten gegeven in andere manieren van filmen.”

Niels (lachend): “Ik heb wel een gebruiksaanwijzing!”
Zouhair: “Jouw gebruiksaanwijzing is niet anders dan die van andere acteurs met wie ik gewerkt heb!”

Bennie: “Heel mooi om Johan te leren kennen en de bijzondere klik die we hebben. Ik wil vaker muziek met hem maken en hem graag nog eens zien. Ik ben beperkter dan hij! Met al mijn gedachtes en overtuigingen. Johan is uniek, heeft veel kwaliteiten, is professional en heeft veel lef!”
Johan: “Super gaaf en vet dat ik mee doe. We voelden elkaar echt aan!”
Wilma (begeleider Johan):"Ik heb het filmpje van Bennie en Johan zonet bekeken en ben diep onder de indruk. Johan en Bennie stralen beiden, je ziet dat ze elkaar hebben gevonden in hun gezamenlijke passie. Mooie oprechte woorden van Bennie ook. Ik was getuige van het proces en dit filmpje is daar een mooie weergave van. Mijn complimenten! En nogmaals bedankt dat jullie dit mogelijk hebben gemaakt!"

David en Tim

Onderstaand een kijkje bij de laatste 'heroes of the sky' koppeling van Senself.  

David en Tim hebben in een 1 op 1 koppeling samengewerkt door het maken van een behind the scenes op een draaidag. Hierin heeft David alles zelfstandig gefilmd, hebben ze samen hun ervaring gedeeld, teruggekeken op de ontmoetingen en samen de beelden gemonteerd. David ging mee op pad bij het filmen van een opdracht van Tim, de opdracht van het visueel maken van een gedicht.
In de werkopdracht van Tim en in de behind the scenes film hebben ze beide hun vooraf bepaalde competenties kunnen ontwikkelen. 
Aan het eind hebben David en Tim samen gemonteerd. 

De 1 op 1 koppeling is geslaagd te noemen. Het podium voor ontwikkeling is geboden doordat David in contact is gekomen met mensen uit het werkveld waarin hij wilt doorgroeien. Deze mensen hebben gezien wat David kan, ervaren dat hij een waardig teamlid en collega is, met zijn talent en ambities. Hierdoor kan David netwerken en  doorgroeien binnen een echte klus waarin een goed resultaat verwacht werd. Er is op een gelijkwaardig niveau samengewerkt, ze hebben van elkaar geleerd, er is een goed eindresultaat voor de klant afgerond en een goed eindresultaat vanuit de koppeling behaald. 

David heeft via Tim nieuwe inzichten en technieken opgedaan. Maar ook Tim heeft nieuwe inzichten opgedaan. De eerste ontmoeting met David was Tim erg verrast. Hij had voorafgaande aan de kennsmaking een beeld in zijn hoofd van David, omdat hij hoorde dat David een beperking heeft. Toen ze elkaar voor het eerst zagen en veel met elkaar gesproken hadden kon hij dit total niet zien of merken. Hij ervaarde niet wat Davids beperking was, hij kon het niet zien en merkte het niet in de omgang.  Het was niet wat hij had verwacht, hij had een ander beeld. Deze beeldvorming is direct doorbroken met de kennismaking. Tim heeft ook tegen David gezegd dat hij de beperking niet zag en gevraagd wat voor beperking David dan heeft. David vond het mooi dat Tim het vroeg en heeft uitgelegd hoe het zit. Het bleeh waardevol voor de samenwerking dat ze dit gesprek hebben kunnen voeren. Later toen Tim en David ook de uitvoerdag hadden gehad gaf Tim ook aan dat hij echt een nieuw inzicht heeft opgedaan door de ontmoetingen. Hij noemde het zelf een levenswijsheid. Namelijk dat niemand zich door zijn beperking letterlijk moet laten beperken en juist moet kijken naar de mogelijkheden! Tim zag echt bij David hoe talentvol hij is, ambitieus en hoe graag hij door wilt groeien. Tim noemt David een topvent.

Op de vraag of hij inpsiratie opgedaan heeft voor nieuw werk zei hij dat hij dit nog niet kon beoordelen maar met dit nieuwe inzicht en de nieuwe ervaring is het zaadje zeker geplant voor nieuwe inspiratie.
Tim en David houden beide contact met elkaar en de volgende draaidag staat ook alweer gepland, ze blijven samenwerken en doorgroeien.

Ijdel zijn we...en hoe!

Het laatste festival van het Senself seizoen ligt achter ons. In het jaar van Jheronimus Bosch zijn wij samen met festival B*There de uitdaging aangegaan om een zonde te vertalen naar een cultureel programma.  Het resultaat heeft 1/3e van het artikel in het Brabants Dagblad in beslag genomen. 

Niels en Zouhair hebben vanuit hun talent als acteurs mede invulling gegeven aan het tentoonstellen van de zonde. Ze hielden bezoekers letterlijk een spiegel voor. Wat dat zoal met bezoekers deed is te zien vanaf minuut 1:40 op Omroep Brabant; http://www.omroepbrabant.nl/?epg%2F16724622%2FZinderend+Zuiden+.aspx

En dat delen wij natuurlijk graag. Zo ijdel zijn we wel ;)

Op naar de laatste...

We knallen nog even door! Na in 48 uur een korte film te hebben gemaakt die in premiere is gegaan op het Nederlands Filmfestival gaan we door naar een samenwerking met B*There in Den Bosch. 

Tussen het knallen door kijken we ook graag met u terug op de behaalde resultaten. Over wat zich in Leiden op Werfpop heeft afgespeeld kan ik van alles vertellen. En, beelden zeggen meer dan woorden. Veel kijkplezier!

Senself Hero of the Sky @ Werfpop Leiden

En door...

We reizen wat af :)

En dat levert hele mooie beelden op, al zeg ik het zelf. 

De 'Heroes of the Sky' film van Werfpop is bijna af maar ook de verslaglegging van andere programma-onderdelen van Senself willen wij jullie niet onthouden.

Veel kijkplezier met de aftermovie van Metropoilis en de film 'Voor de liefde' die in samenwerking met RCTH en Maatwerk in Rotterdam is gemaakt. Duizenden mensen op festival Pleinbioscoop werden door de persoonlijke verhalen meegenomen naar de levens van de makers van de film. Zij stonden stil bij vragen zoals:  Wat speelt zich af vóór de liefde? Hoe ontmoet je iemand en hoe is de eerste kus? 

Voor de Liefde

Metropolis Aftermovie

Op safari

In 2015 heeft Senself de festivalsafari ontwikkeld. Een cultureel programma wat het afgelopen weekend door 2 'Heroes of the sky' koppels een uitvoering kende op het Rotterdamse festival 'Duizel in het park'. 

Kijkend door een andere bril gingen bewoners opzoek naar het geluk!

Dat geluk hebben Dylan en Damion samen gevonden tijdens het festival Sniester. Check de aftermovie!

 

Senself Heroes of the Sky - Sniester Den Haag

Het is Rotterdam wat de klok slaat :)

3 juli jongstleden deed Senself het festival Metropolis aan. 

Met I am Redo en een Graffiti workshop werden de bezoekers in contact gebracht met de talenten van mensen met een beperking. Atelier Herenplaats van Pameijer bundelde de krachten met streetart collectief Lastplak. Vanuit deze samenwerking werd een workshop ontwikkeld waarin de bezoekers van Metropolis konden deelnemen. Een heroes of the sky koppeling is er niet gerealiseerd deze editie. Maaaarrrrrr... niet getreurd...

Er wordt momenteel in Rotterdam gewerkt aan een heuse film die zijn premiere krijgt op Pleinbioscoop. En daarvoor zijn maar lieft 2 heroes of the sky koppels actief. 

Later meer....

Hop, hop, hop naar Werfpop

We reizen wat af :)

Aanstaande zondag is Senself met een pallet aan activiteiten actief in Leiden...

Kun je Bucket Drumming gaaf laten klinken, dan beschik je toch echt over een bijzonder muzikaal talent, want met alleen twee drumstokken en wat emmers ga je het niet redden. Op Werfpop brengt Senself iemand met dat bijzondere muzikale talent in contact met een professional. Vanuit hun persoonlijke talenten inspireren en motiveren zij elkaar om te komen tot een gezamenlijke creatie.

Komt dat zien :)

Aandacht alom

Uit de ontwikkeling van het huidige project is de uitdaging ontstaan om de vertaalslag naar de arbeidsmarkt nog verder vorm te gaan geven. 

Vandaar dat het project is ingediend bij het OmkeerChallenge 2016 van NSvP waarvoor een pitchfilm is ontwikkeld EN alwaar ze de publieksprijs heeft weten te winnen :)

Geweldig dat we met een bijdrage van het Fonds voor Cultuurparticipatie een ontwikkelingstraject hebben kunnen inzetten wat aanzet tot een volgend ontwikkelingstraject :) 

En dat is ook opgemerkt door de landelijke pers (zie onderstaande link). 

Heroes of the sky Pitch NSvP Challengeprijs 2016

NSvP OmkeerEvent 2016 in beeld

Hoogtepunt

Heel bijzonder hoe Dylan met zijn talent de harten van de hagenees heeft gestolen!

Inclusief die van de man achter het Sniester festival, Marco Bijsterbosch. Onderstaand een bericht van hem uit de social media:

Lieve Mensen, ik heb zo'n ongelooflijk mooi weekend achter de rug, hier kan ik het hele jaar op teren. Sniester 2016 was helemaal te gek! 3 dagen lang een ramvolle (zonnige) Grote Markt, Den Haag, volle zaken en een overdaad een fantastische bandjes en side-acts. Ik heb alleen maar blije mensen gezien en positieve reacties gehad. Ik wil bij deze graag iedereen bedanken voor hun inzet voor en tijdens het festival. Nu kan ik hier wel een paar honderd man gaan taggen maar dat wordt me een beetje te gortig, jullie weten zelf wie ik bedoel. Hoogtepunt? Het waren er teveel om op te noemen maar op de foto met Dylan (presentator vh Hoofdpodium) was er één van..

Op naar de volgende 'Heroes of the sky' trainingen en uitvoeringen!

Pagina's