menu denk mee beslis mee maak mee

Vera Broos

 

afbeelding van Vera Broos

Vera Broos

Werkzaam bij: 
Zona's Kiosk, Stichting Kunst in de ZorgExpertise: 
Ik hou mij sinds 2009 bezig met het initiëren en uitvoeren van projecten in de ouderenzorg, met mijn bedrijfje Zona's Kiosk (www.zonaskiosk.nl) en met Stichting Kunst in de Zorg. Hiermee wil ik een betekenisvolle bijdrage te leveren aan het leven van (kwetsbare) ouderen. Ik doe dit door samen te werken met kunstenaars, mantelzorgers, personeel door onze gezamenlijke ambitie te delen, om de sleur en de beperkingen en omgangsvormen bij mensen om de ouderen heen te verlichten. Zona’s Kiosk wil met interactieve kunstvormen bijdragen aan bijzondere activiteiten voor en met kwetsbare ouderen. Zona’s Kiosk wil kwetsbare ouderen en andere mensen in zorginstellingen actief opzoeken en betrekken bij bijzondere contactmomenten en allerlei zintuiglijke kunstvormen om deze mensen te bereiken. Sinds de start van Zona’s Kiosk in 2011 zijn meer dan veertig zorginstellingen bezocht. Ook staat Zona's Kiosk op symposia en congressen, heeft het in Museum Het Dolhuys geëxposeerd en zijn allianties aangegaan met zorg- en welzijnsorganisaties, culturele organisaties, externe kunstenaars, het hoger beroeps- en kunstonderwijs en wetenschappelijk onderzoek naar kunst en dementie. Zona's Kiosk vertegenwoordigt een select gezelschap van professionals uit de kunst en cultuur. Vanwege het grote aantal kunstenaars dat deel wil nemen aan Zona’s Kiosk, kunnen we garant staan voor een hecht en select collectief van betrokken kunstenaars. De kunstenaars van Zona’s Kiosk worden geselecteerd op hun artistieke kwaliteiten, de interactiviteit van hun werk(wijze) en ondernemen allen zelf cultureel-maatschappelijke activiteiten.
Interesses: 
Mijn projecten hebben een onderzoekende en innoverende insteek,en doen dienst als een proeftuin. De deelnemende groepen bepalen mede de inhoud, en de nadruk ligt daarnaast op modules ontwikkelen met kunstenaars en vrijwilligers. De uitdaging is voor mij vooral om kwetsbare mensen en de groepen om hen heen te betrekken bij het maken en uitvoeren van werk, communicatievormen mee te nemen in het resultaat, of toe te werken naar een performancemoment, beeldend werk, muziekstuk of choreografie die met verschillende toeschouwers gedeeld kan worden.

Aanvragen

Huidige aanvragen Project Fase
Broze Verbeelding