menu denk mee beslis mee maak mee

Thijs Hazeleger

 

afbeelding van Thijs Hazeleger

Thijs Hazeleger

Werkzaam bij: 
ArtEZ hogeschool voor de Kunsten en zelfstandig ondernemer in fanfareprojecten


Thijs Hazeleger is FCP-coach. De coach ondersteunt
met zijn/haar expertise projecten bij hun aanvraag.

Expertise: 
Fanfarevernieuwing en dramaturgie. Als docent begeleid ik HBO-studenten in het doen van theaterhistorisch onderzoek, het werken in het sociaal-artistieke veld en het schrijven van een scriptie. Dat doe ik bij de opleiding voor Docent theater in Zwolle. Daarnaast werk ik als zelfstandig ondernemer in Utrecht; eerst als dramaturg, maar nu als coach binnen de blaasmuziek. Na het ontwikkelen van innovatieve fanfareprojecten (zoals Fanfare 2.0) sprak ik in 2015 mijn droom uit: Fanfarecoach des Vaderlands worden. Daarom doe ik momenteel onderzoek naar ontwikkelingsvragen binnen de HaFaBra-sector.
Interesses: 
Muziek, theater, festivals, community arts

Recente reacties

Big Fish

maandag 24 april 2017 - 16:17

Beste Hilde,

Ik ben jullie coach op JMHM en zal jullie voorzien van tips en inspiratie. 

Mooi dat jullie diverse samenwerkingspartners voor deze nieuwe productie op het oog hebben. Net als Anne ben ik benieuwd naar hoe deze samenwerking eruit ziet. Zelf denk ik dat samenwerken met stichting Achter de Regenboog de meest betekenisvolle combinatie kan opleveren qua participatie. Hoe kunnen jullie elkaar versterken? Zou je ook jullie artistieke kwaliteit kunnen inzetten om de kinderen te helpen met rouwverwerking? Bijvoorbeeld met een mini-versie van Big Fish waar zij een rol in spelen? En zou je daar dan een dramatherapeut bij nodig hebben? 

Mocht het gesprek met de stichting positief geweest zijn, dan zou je hen ook kunnen uitnodigen om op dit platform met je mee te denken over jullie verbinding. 

Groeten Thijs

Dutch Dynamics in Wind Music

zondag 2 april 2017 - 15:05

Beste Bas,

Welkom op JMHM! Ik ben jullie coach op dit platform en zal jullie voorzien van tips & inspiratie. Mooi dat jullie dit jaar concerten geven op diverse gelegenheden. Je vraagt je af hoe jullie nog meer jongeren kunnen interesseren voor symfonische blaasmuziek. Dat kan door te luisteren, maar ik zou je willen uitdagen om actieve (participerende) werkvormen te ontwikkelen. Alleen een concert is te receptief om in aanmerking te komen voor subsidie op dit platform. Misschien een vernieuwende workshop bedenken waarmee je jonge mensen in aanraking brengt met jullie orkest? Wat doen jullie bijvoorbeeld in de Summer Academy, zou je die misschien kunnen doorontwikkelen?

Verder zijn de WASBE-conferentie en het projectorkest niet jullie initiatief, maar evenementen waar jullie aan deelnemen toch? Op welke manier geef je vorm aan internationale kruisbestuiving? Wat is jullie bijdrage hieraan?

Groeten Thijs

Dirigentenclinic NJFO - Zomerweek 2017

woensdag 29 maart 2017 - 16:26

Beste Stefan, 

Nu het einde van de Denk mee fase in zicht komt, geef ik je graag nog wat advies. Ik ben benieuwd hoe je staat tegenover het idee van Giovanni om ook met deelnemers te werken die geen opleiding tot dirigent volgen. 

Verder vroeg ik me af wat er wat jou betreft vernieuwend is aan het repertoire. De componisten zijn bekend en worden door veel fanfare-orkesten gespeeld, toch?

Misschien zit het innovatieve van je plannen meer in het feit dat de repetitie op de Uitmarkt openbaar is. Hoe neem je het publiek mee in deze talentontwikkeling?

Groeten Thijs

Foyer Sessions

woensdag 29 maart 2017 - 16:09

Beste Shelton,

Goed dat je het nogmaals probeert op JMHM! De vorige keer dat je aanvraag indiende gaf je aan dat je ging brainstormen met het theater. Is dit inmiddels gelukt? En zijn daar bruikbare ideeën uit voortgekomen?

Groeten Thijs  

In concert: Ulfts Mannenkoor + Oost Gelders Symfonie Orkest

woensdag 29 maart 2017 - 16:00

Beste John,

Welkom op JMHM! Ik ben jullie coach op dit platform en zal jullie voorzien van tips en inspiratie. 

60 jaar Ulfts Mannenkoor lijkt me inderdaad reden voor een feestje. Wat is voor jullie de grootste uitdaging? Het organiseren van een dergelijk groot concert of het Italiaanse karakter ervan?

Waarom kiezen jullie voor Il Divo? Het lijkt ver af te staan van jullie normale repertoire, is dat een bewuste keuze? En gaan jullie de liederen serieus brengen of is het bedoeld als gimmick, zoals De Italianen dat doen? http://www.deitalianen.nl 

Groeten Thijs 

Muziek en Technologie in Zoetermeer

woensdag 29 maart 2017 - 15:25

Beste Piem, 

Welkom op JMHM! Ik ben jullie coach op dit platform en zal jullie voorzien van tips en inspiratie. Mooi initiatief om muziek & technologie samen te brengen in een programma voor jongeren. Je schrijft dat zij zelf een stuurgroep opgericht hebben. Ik ben benieuwd hoe dit gegaan is; hadden zij een concrete vraag op het gebied van muziektechnologie? Wat wilden zij graag leren en hoe kwamen ze daar achter? Misschien is het interessant hen ook uit te nodigen om mee te denken op dit platform.

Verder geef je aan dat er met geschikte voorzieningen kruisbestuiving tussen kunstdisciplines en het overige culturele aanbod gestimuleerd kan worden. Welke kunstdisciplines bedoel je precies en op welke manier kan die kruisbestuiving plaatsvinden?  

Groeten Thijs

Allan Withington's Conductor Summer School

maandag 20 maart 2017 - 12:26

Dag Anja, nu het einde van de Denk mee fase in zicht komt, geef ik je graag nog wat laatste advies. Mooi om te lezen dat jullie pionierswerk verrichten in de brassbandwereld. Mede naar aanleiding van de reactie van Stefanie denk ik dat het interessant zou kunnen zijn om je voor deze aanvraag te focussen op het meest vernieuwende onderdeel qua participatie: de combi blaasorkest/kinderkoor/chefkok. Hoe zijn jullie op dit idee gekomen? Groeten Thijs

Wij zijn wakker!

maandag 13 maart 2017 - 19:16

Dag Iris, ook ik geef jullie graag nog wat laatste tips. Aansluitend op Lidian's adviezen lijkt het me goed om nog in te gaan op de co-creatie: wanneer vindt die plaats en hoe? Waarom werken jullie samen met Theaterlab Winschoten en doen jullie dat voor het eerst? Succes de afronding van de aanvraag! Groeten Thijs

Dirigentenclinic NJFO - Zomerweek 2017

woensdag 1 maart 2017 - 11:30

Beste Stefan,

Welkom op JMHM! Ik ben jullie coach op dit platform en zal jullie voorzien van tips en inspiratie. Mooi idee om een dirigentenclinic te organiseren. Is de clinic bedoeld voor jonge professionals? Of hoeven de dirigenten (in spe) nog niet te beschikken over directie-ervaring, zoals in het TV-format Maestro? Ik ben benieuwd hoe je de cursisten gaat werven. Wat zijn 'passieve deelnemers'? 

Door wie worden de deelnemers gecoacht? Wordt het een soort masterclass? 

Groeten Thijs

Art Rules

woensdag 1 maart 2017 - 11:10

Dag Ayra, 

Het zit vooral in de algemeenheid van je zinnen, zoals deze: “De meerwaarde is dat Art Rules op beiden eilanden bijdraagt aan vernieuwing van de kunstbeoefening in de vrije tijd en kunst educatie in het algemeen”. Ik zou de nadruk leggen op iets wat echt vernieuwend of experimenteel voor jullie is in dit programma. Jullie peer-to-peer programma lijkt mij het meest concreet, maar komt niet genoeg naar voren in je aanvraag. Waarom vinden jullie dit belangrijk en wat willen jullie hierin ontwikkelen? Qua innovatie is de samenwerking met commerciele partners interessanter vind ik, maar ook hier geldt: wie zijn die commerciele partners en wat houdt de samenwerking precies in?
Groeten Thijs
 

het hoorbare erf

maandag 27 februari 2017 - 15:57

Dag Trude, nu het einde van de Denk mee fase in zicht komt, geef ik je graag nog wat laatste advies. Je project wordt steeds concreter. Ik zou ook de namen van de muziekgroepen voorin je verhaal zetten (in de linkerkolom, want alleen dit is onderdeel van je aanvraag). Hoe lang duren de voorbereidende sessies met hen en is dit ver van voren of dicht op het etmaal?
En heb je de modelbegroting al ingevuld? Want die zie ik er nog niet bij staan. 
Groeten Thijs

Art Rules

maandag 27 februari 2017 - 15:30

Dag Ayra,
Goed om te zien dat de aanvraag gegroeid is in de tussentijd. Het blijft alleen nog wel erg algemeen. De kans is groter dat het aansluit bij de doelen van JMHM als je 1 innovatief aspect uitwerkt en concreet maakt. Is het een idee om in deze aanvraag meer aandacht te besteden aan jullie nieuwe samenwerkingspartner (bureau Sociale Zaken) en specifiek te benoemen wat je met de jongeren wil bereiken in de sociaal maatschappelijke sector en de sociale problematieken? Welke problematieken en hoe ga je daar in het zomerprogramma mee aan de slag?
Ook dit soort doelen zijn te algemeen, wat mij betreft: "Het project draagt daarnaast ook bij aan de sociaal maatschappelijke ontwikkeling van de jongeren op de eilanden." Hoe concreter hoe beter! Groeten Thijs

Buitenblik aan de Breuly, Eigentijdse Nostalgie (een theatrale kermis)

maandag 20 februari 2017 - 15:12

Beste Kees, 

Nu jullie de laatste week van de Denk-mee fase zijn ingegaan, geef ik jullie graag nog wat laatste advies. De Artomaat en de theatrale fietstocht bieden wat mij betreft de meest concrete aanknopingspunten voor deze subsidieregeling. Als je je op deze onderdelen (of zelfs 1) van je festival focust in de linkerkolom en aangeeft waarom dit participatieve onderdeel voor jullie vernieuwend/experimenteel is (ook bij de onderbouwing ingaan op deze concrete onderdelen), is de kans groter dat het aansluit bij JMHM.

Voor je watervraag is wellicht de voorstelling die ik in Utrecht gemaakt heb inspirerend? Deze heet 'Fanfare te water' en zit vol theatrale wateracts, gemaakt i.s.m. Waterproof Live (Hermine Schneider e.a.). 

Groeten Thijs

Allan Withington's Conductor Summer School

donderdag 16 februari 2017 - 16:36

Beste Anja,
Welkom op JMHM! Ik ben jullie coach op dit platform en zal jullie voorzien van tips en inspiratie. Interessant idee om te onderzoeken hoe de chefkok en de dirigent op elkaar lijken. Toevallig kwam ik vandaag op facebook (BBC News) een filmpje tegen over Australische kunstenaars die van groenten muziekinstrumenten bouwen, ken je die?
Als fanfarecoach merk ik bij het geven van workshops over 'Fanfare 2.0' grote verschillen in de manier waarop muziekverenigingen kijken naar hun toekomst en hun verwachtingen van wat een dirigent in huis moet hebben. Wat is jullie idee over de dirigent van de 21e eeuw? En betrek je de amateurmuzikanten ook inhoudelijk bij dit project? Of zijn zij alleen 'oefenmateriaal' voor de dirigenten?

Groeten Thijs

Wij zijn wakker!

donderdag 9 februari 2017 - 8:39

Beste Iris,

 

Welkom op JMHM! Ik ben jullie coach op dit platform en zal jullie voorzien van tips en inspiratie. Mooi idee om foto's door heel Emmen op te hangen in het kader van de voorstelling. Ik denk dat dit aspect van jullie project het beste past bij deze subsidieregeling en de moeite waard is om verder uit te werken. Het is meer dan een PR-stunt toch? Wat wil je bereiken met de workshops en hoe betrek je de jongeren daarin? Ik het kader van authenticiteit en zelfportretten moest ik nog denken aan Anyouk Tan, ken je haar?

 

Groeten Thijs