menu denk mee beslis mee maak mee

Joop van van Liere

 

afbeelding van Joop van van Liere

Joop van van Liere

Werkzaam bij: 
Cultura in Ede


Joop van van Liere is FCP-coach. De coaches ondersteunen
met hun expertise projecten bij hun aanvraag.

Expertise: 
Ontwikkelaar en uitvoerder van Community Arts (Rockin' Old School Ede, ZING'N ZONG (...gezongen) e.v.a. projecten). Fondsenwerver, strategisch en artistiek beleidsadviseur voor Cultura in Ede. Adviseur voor jonge professionals in de kunsten.
Interesses: 
Mijn interesse gaat uit naar (kunst)projecten waar mensen blij van worden; zich door bemoedigd voelen in hun persoonlijke ontwikkeling en verhouding tot anderen en de omgeving. Projecten waarin de 'drive' uit de deelnemers komt, in leven blijft en steeds meer anderen meeneemt in de 'vibe'. Creatie en co-creatie dus en feesten als de cirkel weer rond is. Als de effecten van het resultaat de missie en visie vervullen.

Aanvragen

Huidige aanvragen Project Fase
WOODROCK
ROS EDITIONS
Rockin' Old School

Recente reacties

The Gift of Life

donderdag 13 september 2018 - 16:38

Dag Frank,

In de komende weken waarin je je plan - dat uiteindelijk door de adviseurs van het fonds beoordeeld wordt op de vraag of het past binnen de criteria - online kunt ontwikkelen, mag ik als coach bij het fonds ook met jullie meedenken.

Aansluitend op je meedenkvraag naar informatie over de kans van slagen van dit plan op dit platform zou ik je willen vragen eens een aantal succesvolle aanvragen door te lezen op invulling van de obligate criteria: experiment, bottom up benadering en de bevordering van duurzame vernieuwing van cultuurbeleving in de amateurkunst.

Ik ben benieuwd naar je antwoord dat we dan graag in deze chat zien. Alle bij het project betrokken deelnemers zijn overigens met hun bijdragen ook met nadruk welkom in de chat. Mogelijk hebben zij baanbrekende ideeën of invallen die voldoen aan de gewenste invulling van de genoemde criteria

 

Tribal Fusion Blitz

dinsdag 11 september 2018 - 16:08

Dag Anne

Graag gedaan!

Goed dat je weer op de chat bent. Het was even stil. Dit is een belangrijk instrument voor input van iedereen die bij het project betrokken is. Noties uit de chat mag je links in beeld (desktop) verwerken in je plan.

In reactie op je meedenkvraag kwam ik op het idee of het slim kan zijn je vraag naar de leukste (overdekte) locaties (en waarom) bij de deelnemers en hun organisaties uit te zetten. Zo zou je deelnemers een mooie extra bottom-up rol kunnen bieden. Nog leuker zou het zijn resultaten daarvan in de chat te zien.

Realiseer je dat de adviseurs van het fonds pas een oordeel vellen over een mogelijke volgende fase als je plan op deze site groeit. In deze fase kun je nog 'boetseren' aan je plan.

De Toorn van Thunaer

zaterdag 8 september 2018 - 23:10

Dag Gea, Gerrit,

In reactie op de opmerking van Gerrit in deze chat: "Waar meerdere verenigingen echt op zitten te wachten is coaching om echt iets nieuws te brengen. Afspraak voor overleg?" wijs ik jullie graag op de activiteiten van mijn collega Thijs Hazeleger die ik afgelopen vrijdag over jullie project sprak. Op www.fanfarecoach.nl zie je wat hij kan bieden en via info@fanfarecoach.nl kom je met hem in contact.

De Toorn van Thunaer

donderdag 6 september 2018 - 1:17

Dag Gea, Gerrit,

Als projectleider (o.a. www.rockingoldschool.nl) acht ik mijn missie geslaagd als deelnemers zelf gaandeweg het voortouw gaan nemen in de voortgang van het project waaraan zij deelnemen en de beleving daarna. Hen het ontwerp te bieden en daarin te begeleiden.

De beste werkwijze daarbij is in het voortraject, tijdens het project en na afloop van het project goed te luisteren naar wat de deelnemers aan input aandragen, welke dromen zij hebben vooral, welke faciliteiten zij wensen en daaraan dan, als dat enigszins reëel is, tegemoet te komen vanuit de expertise en mogelijkheden van de professionals (die dan vervolgens weer een stapje terug mogen doen)

Mooi dat jullie daar voorbeelden van hebben.

Mijn bijdrage als coach bij het fonds is vooral te stimuleren het initiatief zoveel mogelijk aan de deelnemers over te dragen en het experiment te zoeken. Als ik daar aanknopingspunten voor zie in de chat reageer ik daar graag positief en bemoedigend op.

Voor tijdens en na het Muziektheaterspektakel zou - als experiment - aan deelnemers gevraagd kunnen worden of en hoe zij in vernieuwende producties zouden willen participeren en hoe dat er dan uit zou mogen zien. Het is onvoorspelbaar wat daaruit voort kan komen, spannend en verbindend in potentie.

Ook zou ik de suggestie willen doen niet aan mij, maar aan de deelnemende mensen (organisaties) te vragen naar ideeën over vernieuwing. Vanuit hun dagelijkse leven in de stad, dorp, streek(taal) weten zij dat het beste.

Uit ervaring weet ik hoe moeilijk, frustrerend en teleurstellend het kan zijn (voor verenigingen ook) om zelf steeds iets vernieuwends te bedenken en ook hoe inspirerend de hiervoor geschetste benadering kan uitwerken.

Rechtstreeks contact is prima en kan via rockingoldschool@gmail.com

De Toorn van Thunaer

donderdag 6 september 2018 - 0:06

Dag Gea,

Wat leuk om alle enthousiaste reacties te lezen in de chat. Toch voel ik mij als coach nog niet echt uitgedaagd mee te denken in experiment en vernieuwing.

Dit platform is bij uitstek bedoeld voor experimentele projecten die bijdragen aan vernieuwing van de cultuurbeoefening in de vrije tijd. Duurzaamheid en zelfwerkzaamheid uitlokkend.

''Wij vinden een project experimenteel wanneer jij door samen te werken met andere partijen: nieuwe kunstvormen of werkwijzen gebruikt; er nieuwe disciplines ontstaan; bijzondere deelnemersgroepen bereikt; nieuwe media creatief inzet; of jij op jouw manier inspeelt op de veranderende mogelijkheden in de sector''.

Hoe omvangrijk en goed ontvangen ook en hoezeer er samenwerking is, jullie project is zoals Jan ook aangeeft niet echt vernieuwend en ook het experiment om vernieuwing uit te lokken, liefst bottom-up, heb ik nog niet als aangrijpingspunt ontdekt om in mee te denken richting succesvolle aanvraag.

Wat opvalt is de liefde voor het dialect en zou dat element zich niet goed kunnen lenen voor experimentele acties en vervolgacties ook na het project?

Misschien heb ik het mis maar tot op heden begrijp ik de impact van het project als eenmalig, gezamenlijk en groots, maar niet echt als duurzaamheid en vernieuwende zelfwerkzaamheid uitlokkend.

Is er een experimentele stip op de horizon te bedenken die gedachten en gedrag van alle betrokkenen rond de streektaal blijft prikkelen als gevolg van èn ook na afloop van de Toorn van Thunaer?
 

If music be the food of love

donderdag 6 september 2018 - 0:04

Dag Ineke,

Naast adviseur Alexander, die uiteindelijk ook beoordeelt of je project aan de criteria voor een succesvolle aanvraag op dit platform voldoet, mag ik als coach bij het fonds meedenken in de ontwikkeling van je project.

De komende 6 weken kun je links in het scherm - naast de chatruimte die voor alle betrokkenen bij je project open staat om mee te denken - je project vormgeven.

Kijk goed naar de criteria op deze site en lees een paar succesvol verlopen aanvragen door om te bepalen of je project aan de voorwaarden kan voldoen of dat je je project alsnog  een onvermoed experimentele, vernieuwende en duurzame impact ontlokkende inhoud kunt geven.

Als dat lukt, lees ik dat graag in de chat zodat ik als coach kan aanhaken.

Flevo Christmas Proms

zaterdag 1 september 2018 - 23:03

Dag Sabine,

Zou de Ketelbrug misschien een grotere, thematische rol kunnen spelen in jullie project als antwoord op je meedenkvraag?

Heb je inmiddels meedenkers gekregen op die  meedenkvraag? In de chat heb ik nog geen reacties gezien. Het was lang stil.

Hoe kunnen bottum-up, vernieuwing en experiment in cultuurbeleving en duurzame impact in jullie project gestalte krijgen?

Wat is er nodig om de gedroomde brug te slaan? Hoe kunnen de vele aangesloten organisaties op vernieuwing en impact inspelen?





 

Tribal Fusion Blitz

donderdag 30 augustus 2018 - 0:15

Dag Anne,

naast de adviezen van adviseur Anne kun je gebruik maken van mijn bijdragen als coach bij het fonds.

Zoals je vast al gezien hebt moet je project een experimenteel karakter dragen waardoor er vernieuwing optreedt in de kunstbeleving door deelnemers en andere betrokkenen in de vrije tijd, liefst ook nog met een duurzaam effect.

Landelijke presentatie van jullie kunstvorm - hoe belangrijk ook - voldoet daarmee nog niet aan de criteria voor een succesvolle aanvraag op dit platform.

Je wordt echt uitgedaagd na te denken om te experimenteren met het vervolg van- en na de presentaties. Wat zal het duurzame effect zijn anders dan kennismaking?

Zijn juillie tevreden met enkele momenten van contact met jullie kunstvorm of hebben jullie misschien ook ideeën over het vervolg dat deelnemers en publiek zelf kunnen geven aan wat zij ervaren hebben?

Welke (experimentele) acties zou je kunnen bedenken om zo'n effect te bewerkstelligen?
 

Criminal Minded

woensdag 29 augustus 2018 - 23:47

Dag Riv,

Fijn dat je project gehonoreerd is! Veel plezier en alle succes bij de uitvoering ervan!

Scenes from Tarzan of the Apes

zaterdag 18 augustus 2018 - 4:36

Dag Hanny,

Naast de adviseur, die uiteindelijk ook je aanvraag toetst op de vraag of hij voldoende binnen de criteria van het fonds past, mag ik als coach bij het fonds meedenken in de ontwikkeling van je project.

Die ontwikkeling willen we graag links in het scherm zien ontstaan, o.a. ook op basis van de vragen en aanbevelingen in deze chat. Een chat waarin ook deelnemers en andere betrokkenen bij jullie project welkom zijn een steentje aan de dynamiek bij te dragen.

Ik nodig je uit nu vooral eerst de tips van Alexander te volgen en uit te werken. Het doorlezen van enkele succesvolle aanvragen op dit platform kan je helpen je project binnen de geldende criteria te presenteren.

De Toorn van Thunaer

woensdag 8 augustus 2018 - 23:47

Dag Gerrit,

Leuk om je chat te lezen. Het Drents dialect in het bijzonder! Er spreekt een aanstekelijk enthousiasme uit de fragmenten, bemoediging en veel respect voor de trekkers.

De essentie van deze chat is het naar voren halen van elementen in jullie project die naadloos binnen de criteria voor een succesvolle aanvraag passen en daartoe verwerkt kunnen worden in het plan dat - links in het scherm - vorm mag krijgen de komende tijd. Boetseer zo je plan tot een aanvraag die aan de criteria, die door de adviseurs getoetst worden, voldoet.

Gebruik de criteria:, experiment, duurzame vernieuwing in kunstbeoefening in de vrije tijd, bottom-up e.d. om het plan te verrijken. Je leest er alles over op deze site. Een paar succesvolle aanvragen nalezen kan ook heel goed werken in het vinden van de juiste toon en uitleg van de impact van jullie project en waarom het fonds een bijdrage zou moeten leveren.

 







 

De Toorn van Thunaer

dinsdag 31 juli 2018 - 10:22

Dag Gea,

De komende weken denk ik als coach bij het fonds met je mee om 'je plan voor een experimenteel project op het gebied van cultuurbeoefening in de vrije tijd' klaar te stomen voor de volgende JijMaakHetMee-fase.

Ik begin met aansluiten op je vraag naar valkuilen. Te weinig focus op experiment, vernieuwing en duurzaamheid kan voor deze aanvraag een valkuil zijn. Ook te weinig blijk van persoonlijke beleving, groepsbeleving, zeggenschap en cocreatieve mogelijkheden voor de deelnemers in het hele projectproces kan een risico zijn. Wat is bijvoorbeeld de ratio 'voor en door' t.a.v. betekenis voor deelnemers? In welke mate wordt er voor hen geschreven of schrijven zij zelf?

Mooi dat er nu al een grote saamhorigheid in enthousiasme en activiteiten in de omliggende dorpen merkbaar is! Waar lees je dat precies aan af? Animo? Initiatief in wijk en dorp? Creatieve ideeën? Kun je daar voorbeelden van geven? En welke elementen daarin zouden een basis in zich kunnen dragen voor (meer) zelfwerkzaamheid? Duurzaamheid en eigen initiatief bij de deelnemers en het publiek ook na afloop van het project?

Zie dit vooral als een uitnodiging tot chatten en planaanpassing. Iedereen die bij het project betrokken is mag meechatten! Dat zou het enthousiasme nog kunnen vergroten. Publiekelijk je project cocreatief kaarstomen. Een koppeling met je Social Media is zo gemaakt.

 

Flevo Christmas Proms

woensdag 25 juli 2018 - 22:26

Dag Sabine,

Als coach bij het fonds mag ik de komende weken met je meedenken om, zoals je op dit platform kunt lezen: 'van een wild idee een concreet plan te maken'. Een plan dat past binnen de criteria waar de adviseurs het project op toetsen. Criteria als experiment, vernieuwing cultuurbeoefening in de vrije tijd, bottom-up, co-creatie en duurzaamheid.

Zoals ik uit je eerste opzet begrijp bestaat het idee uit het, eenmalig met kerst, samenbrengen van cultureel actieven in Flevoland en dat er een show komt met een programma dat de kunstuitingen op een voor de provincie karakteristieke manier met elkaar verbindt.

Zou je de verschillende deelnemers - als misschien wel het belangrijkste onderdeel van je project - de vraag kunnen voorleggen om in hun bijdrage het experiment op te zoeken? Experimenten om de overlap tussen bijdragen en disciplines krachtiger te maken? Experimenten die de kern van het Flevolandkarakter naar voren halen, onderstrepen, vestigen en uitdagen om vooral ook na de kerst voort te gaan op de gevonden/ingeslagen nieuwe weg van cultuurbeoefening in de vrije tijd?

Ik lees graag in deze chat of je iets aan deze tip hebt, er vragen over hebt of dat je nog heel anders weet te verrassen t.a.v. de genoemde criteria.