menu denk mee beslis mee maak mee

Johanneke Minnema

 

afbeelding van Johanneke Minnema

Johanneke Minnema

Werkzaam bij: 
Faem


Johanneke Minnema is FCP-coach. De coaches ondersteunen
met hun expertise projecten bij hun aanvraag.

Expertise: 
Na mijn studie Kunstbeleid en Management werk ik sinds 2008 als freelance projectleider in de creatieve en culturele sector. Ik vind het leuk om sterke concepten te vertalen naar praktische, uitvoerbare en realistische plannen om zo te zorgen dat de concepten succesvol worden gerealiseerd. Daarnaast geef ik workshops aan culturele instellingen die ondernemender willen worden en schrijf ik soms mee aan projectplannen en subsidieaanvragen.

Recente reacties

Het Circus

maandag 23 april 2018 - 12:46

Ha Iraas,

Ik heb je aanvraag noge en keer doorgenomen. De doelstelling en jullie missie en visie zijn helder. Ik lees echter nog weinig over de manier waarop jullie dat willen bereiken. Wat gaan jullie doen? 
En zou je nog wat meer aansluiting kunnen zoeken bij de doelstellingen van het Fonds Cultuurparticipatie bij de impact die jullie willen realiseren?

Tenslotte mis ik nog de begroting en dekking in het format van het fonds.

Hartelijke groet,

Johanneke

Sites of Memory - Changing Portraits

vrijdag 13 april 2018 - 17:21

Beste Katy,

Bedankt voor het verder uitbreiden van de aanvraag. Van de punten die je hierboven noemt is met name de grotere groep amateurspelers relevant voor JMHM. Daar mag wat meer accent op komen te liggen. Kan je bijvoorbeeld wat meer vertellen over het (langtermijn) effect van dit traject op deze amateurs? 

Johanneke

Risin'Up

vrijdag 13 april 2018 - 16:48

Ha Florian,

Jullie hebben nog tien dagen de tijd om de aanvraag verder bij te werken. Goed om onderstaande reacties daarin te betrekken. Geven jullie een seintje als ik weer even mee kan lezen?

Johanneke

Het Circus

vrijdag 13 april 2018 - 16:41

Ha Iraas,

Je hebt nog vijf dagen om de aanvraag verder af te maken. Laat je het weten als ik nog een keertje mee kan lezen?

Johanneke 

Dagboek van een puber

woensdag 4 april 2018 - 20:11

Ha Joji, dank voor deze toelichting. Goed om deze thematiek nog wat sterker uit te werken in de aanvraag links! Johanneke

Dagboek van een puber

woensdag 4 april 2018 - 20:06

Beste Joji,

Ook namens mij welkom bij Jij Maakt het Mee! Als coach denk ik de komende weken met je mee om tot een kansrijke aanvraag te komen. 

In een tijd waarin veel opgroeiende jongeren vooral via digitale middelen met elkaar in verbinding staan maken jullie samen met deze jongeren een voorstelling waarin zij op het podium (fysiek) een stem en een gezicht krijgen.

Jullie werken daarvoor samen met een stevig netwerk van partners. Kan je wellicht enkele van deze partners vragen om hun motivatie om mee te doen hier in de commentaren met ons te delen? En zou je ook al aan enkele jongeren kunnen vragen datzelfde te doen? 

Johanneke

Sites of Memory - Changing Portraits

woensdag 4 april 2018 - 20:01

Goed! Ik wacht het even af. Wil je hier in de opmerkingen een seintje geven als je de tekst hebt aangepast? Dan probeer ik zo snel mogelijk weer even mee te lezen. Johanneke

Dagboek van een puber

maandag 26 maart 2018 - 11:25

Ha Joji,

Ik begrijp dat je nu nog weinig kan zeggen over de thematiek omdat de jongeren dat samen zullen maken maar je gedachten over het integreren van de inzet van nieuwe media door jongeren in het werkproces en de marketing vind ik interessant. Misschien kan je dit nog wat verder uitwerken. 

Hou er rekening mee dat je aanvraag alleen wordt beoordeeld op de tekst links. Mocht je elementen uit dit antwoord willen verwerken in de aanvraag kan je dat doen door de tekst links verder uit te breiden. 

Johanneke

Sites of Memory - Changing Portraits

maandag 26 maart 2018 - 10:59

Beste Katy,

Welkom op Jij Maakt Het Mee (JMHM)! Ik ben jullie coach en denk de komende weken graag met jullie mee om de aanvraag verder uit te werken.

Ik begrijp dat jullie aanvragen voor (1) repetities & optredens (15 amateurspelers), (2) randprogramma en (3) workshop & debat. Klopt dat?

Het grootste deel van de aanvraag gaat nu over onderdeel 1. Ik denk dat je dat flink kan inkorten en meer aandacht kan besteden aan onderdeel 2 en 3: wat ga je precies doen? en welk effect heeft dat op de deelnemers? 

Johanneke

Risin'Up

maandag 26 maart 2018 - 10:41

Ha Florian,

Welkom terug op Jij Maakt Het Mee (JMHM)! Ik ben opnieuw jullie coach en denk de komende weken graag met jullie mee om de aanvraag verder uit te werken. Goed om te lezen dat jullie je in de aanvraag nu focussen op drie onderdelen:

  • coaching
  • jongeren betrekken
  • sterke programmering

Goed om hier vanaf het begin van de tekst de focus op te leggen en dit ook in de begroting terug te laten komen. De context en aanleiding kan je dus flink inkorten terwijl je de drie onderdelen nog wat verder kan uitwerken. Geef daarbij bijvoorbeeld ook aan wat het effect van deze onderdelen is op de deelnemers.

Johanneke

Het Circus

maandag 26 maart 2018 - 10:13

Ha Iraas,

Dankjewel voor de toelichting. Verwerk dit ook in de tekst links, want daarop wordt je aanvraag uiteindelijk beoordeeld.
Je kan daar ook alvast de begroting toevoegen zodat we die ook alvast even kunnen bekijken.

Succes met het verder uitwerken van de aanvraag!

Johanneke


 

Het Circus

zaterdag 10 maart 2018 - 14:58

Beste Iraas,

Welkom op Jij Maakt Het Mee! Ik ben jullie coach en denk de komende periode met jullie mee om tot een kansrijke aanvraag te komen.

Jullie vragen aan voor de derde editie van een sociaal en duurzaam buurtfestival. Kunnen jullie als je de aanvraag verder uitwerkt wat dieper in gaan op de manier waarop deze aanvraag aansluit bij Jij Maakt het Mee? 

Jij Maakt het Mee is er voor vernieuwende initiatieven op het gebied van cultuurbeoefening in de vrije tijd. Ik zou dus graag wat meer willen lezen over die cultuurbeoefening en over wat er vernieuwend is aan deze editie ten opzichte van eerdere edities.

Je kan je aanvraag verder uitbreiden via Bewerken - Denk mee (meer projectinformatie).

Wat betreft je vraag over businessmodellen zou je eens contact kunnen opnemen met Innofest. Zij gebruiken festivals als platform om innovaties te testen. 

Succes met het verder uitwerken!

Hartelijke groet,

Johanneke

Emma

zaterdag 10 maart 2018 - 14:29

Goed om te horen, ik ben benieuwd naar het beeld!

Johanneke

Een Jammerlijck Klaachlied

zaterdag 10 maart 2018 - 14:27

Beste Frits,

Je geeft aan dat dit project voor de betrokken muzikanten en zangers een meerwaarde creëert die verder gaat dan het samen maken van een mooie voorstelling. 

Kan je wat dieper op die meerwaarde in gaan? Wat is het effect op de lange termijn? 

Daarnaast mis ik nog steeds een sluitende begroting. Zie daarover mijn eerdere opmerking.

Hartelijke groet,

Johanneke

Een Jammerlijck Klaachlied

dinsdag 27 februari 2018 - 13:48

Beste Frits,

Volgens mij is de begroting nu vooral niet sluitend omdat er geen dekking is ingevuld. 
Je vraag over het toevoegen van velden kan ik niet beantwoorden. Die laat ik even staan voor een medewerker van het fonds.

Het belangrijkste is nu echter eerst om de aanrvaag meer te laten aansluiten bij de doelstelling van het fonds.

Johanneke

Emma

woensdag 21 februari 2018 - 16:59

Beste Netty,

Ook namens mij welkom bij Jij Maakt Het Mee! Ik ben jullie coach en denk ik de komende weken met jullie mee.

Mooi om te lezen hoe jullie verleden, heden en toekomst met elkaar verbinden en daarbij zo'n mooie en passende samenwerking hebben gevonden. De omschrijving van het project is ook zeer volledig. In die zin heb ik dan eigenlijk ook geen vragen. Het enige wat me opvalt is dat de aanvraag wel echt heel lang is en dat je jezelf hier en daar wat herhaalt. Eventueel kan dat nog wat korter en bondiger. Maar dat is een detail :)

Heb jij wellicht nog vragen?

Wat betreft je vraag kan ik me goed voorstellen dat het voor de medewerkers een grote stap is om mee te doen. Misschien kan je nadenken over manieren om de stap minder groot te maken? Misschien kunnen de eerste repeteties open / vrijblijvend zijn en hoef je pas in de loop van het project te zeggen of je ook echt mee wilt doen met de voorstelling. Ga vooral ook in gepsrek met de medewerkers van de fabriek: wat zijn voor hun redenen om wel of niet mee te doen? en hoe kan je eventuele belemmeringen wegnemen?

Veel succes, hartelijke groet,

Johanneke

 

Een Jammerlijck Klaachlied

woensdag 21 februari 2018 - 16:25

Beste Frits,

Ook namens mij welkom op dit platform. Ik ben jullie coach en denk de komende weken graag met jullie mee om de aanvraag verder uit te werken. 

Mooi dat jullie het verhaal van Hendrik Spruyt vanuit verschillende kunstdisciplines willen vertellen en daarbij samenwerken met zoveel partners. Wel mis ik de aansluiting met het Fonds Cultuurparticipatie. Lidian benoemt dit ook al. Kan je met haar advies uit de voeten?

Los van de inhoud heb ik ook alvast naar de begroting gekeken. Die is op dit moment nog niet sluitend. De in de tekst genoemde bijdragen zijn er nog niet in verwerkt. Op het moment van indienen moet de begroting wel sluitend zijn. 

Hartelijke groet,

Johanneke

CrossOverStad Festival

woensdag 21 februari 2018 - 15:35

Beste Ginger,

Ik heb de aanvraag en alle commentaren nog een keer goed doorgenomen. Het is een mooi geheel geworden. Je hebt de antwoorden op onze vragen goed verwerkt in de aanvraag en de begroting is sluitend. Ik heb geen aanvullende vragen meer. Wil jij nog iets weten?

Hartelijke groet,

Johanneke

CrossOverStad Festival

maandag 5 februari 2018 - 14:56

Ik dus! :)

CrossOverStad Festival

maandag 5 februari 2018 - 14:56

Ha Ginger,

Welkom op Jij Maakt Het Mee! Ik ben jullie coach en denk de komende weken met jullie mee om de aanvraag verder uit te werken. 

Jullie plan is al ver uitgewerkt en helder omschreven. Wel heb ik nog een paar vragen:

  1. Hoe zorgen jullie ervoor dat de ervaring die de jongeren opdoen tijdens het CrossOverStad Festival niet eenmalig is?
  2. Met name bij de Partners wordt aangegeven dat veel van hen op zoek zijn naar een crossover. Is dat iets wat (misschien) tijdens het festival zelf ontstaat of is dat iets wat vooraf wordt ontwikkeld en waarvan het resultaat op het festival te zien is?

Verder viel me op dat de financiele dekking in jullie begroting nog niet helemaal klopt. Goed om daar nog even naar te kijken.

Veel succes!

Johanneke

Urban-XS

woensdag 24 januari 2018 - 17:00

Ha Daan,

Ik heb geen aanvullende vragen. Ik wens je alvast veel succes in de volgende fase!
Johanneke