menu denk mee beslis mee maak mee

Franjola van Hellemond

 

afbeelding van Franjola van Hellemond

Franjola van Hellemond

Werkzaam bij: 
Zelfstandig adviseur


Franjola van Hellemond is FCP-coach. De coaches ondersteunen
met hun expertise projecten bij hun aanvraag.

Expertise: 
Na mijn studie Museologie aan de Reinwardt Academie werk ik sinds 2006 in de erfgoedsector. Eerst als museumconsulent in Overijssel, nu als zelfstandig adviseur voor meerdere organisaties. Mijn expertises zijn kwaliteitszorg, veiligheidszorg, tentoonstellen. publieksbegeleiding en -participatie. Ik geef workshops en cursussen op bovengenoemde gebieden en adviseer musea bij het opstellen van beleid. Daarnaast coördineer ik projecten, van subsidieaanvraag tot eindafrekening.

Recente reacties

Time Windows: Game Jams

maandag 16 april 2018 - 12:56

Beste Marc, 

Ik ben Franjola en vanuit het FCP ben ik aangewezen als jullie coach om mee te denken. 

Ik ben onbekend met het Time Windows concept en ik denk dat meerdere mensen dit zijn, misschien ook de doelgroep die je mee wilt laten denken, kun je daar iets meer over vertellen? Hoe werkt dit? 

Verder willen jullie het bereik van het project verbreden, je noemt social media, op welke platformen zijn jullie al aanwezig en op welke manier? 

Graag hoor ik hier meer over!

Succes en groet, 

Franjola

 

Tweede Triennale van Beetsterzwaag 2018

donderdag 29 maart 2018 - 13:52

Hoi Carin,

Ik ben Franjola en aangewezen door FCP als jullie coach.
Jouw vraag is op welke manier jullie de participatie nog beter invulling kunnen geven. Daar denk ik graag over mee. Je noemt in je aanvraag dat jullie een uitgebreid publieks- en educatief programma met lezingen, workshops en performances hebben. Juist die workshops en performances kunnen interessant zijn in het licht van deze regeling. Jij maakt het mee is namelijk bedoeld voor de vernieuwing en versterking van actieve kunstbeoefening in de vrije tijd, zoals Alexander ook heeft aangegeven in zijn reactie. Het gaat dus om projecten waarbij deelnemers, door zélf actief kunst te beoefenen én door de uitwisseling met professionals, artistieke ervaring op kunnen doen en zich kunnen ontwikkelen.

In de aanvraag noem je dat jullie kunstwerken willen laten zien die de fascinatie van de kunstenaars met de omgeving tot uitdrukking brengen. In het kader van deze regeling zou het veel interessanter zijn om de bezoekers zelf hierover na te laten denken en hen samen met of onder begeleiding van de kunstenaars werken te laten maken.  

Daarnaast noem je dat het hele evenement wordt ontwikkeld in nauwe samenwerking met de inwoners van Beetsterzwaag. Vindt er bij die ontwikkeling ook een artistieke ontwikkeling plaats die kan vallen onder de actieve cultuur- of erfgoedbeoefening in de vrije tijd? Of betreft het alleen de zakelijke ontwikkeling van het evenement?

Nou veel opmerkingen en vragen, maar ik hoop dat ik je hiermee verder kan helpen! Laat het weten als er dingen onduidelijk zijn of als je nog specifieke vragen voor ons hebt. Veel succes!

 

 

 

Op de terp Almenum

dinsdag 27 februari 2018 - 14:54

Beste Maaike, 

Ik ben Franjola en vanuit FCP aangewezen als jullie coach en ik denk graag met jullie mee.

In jullie begroting lees ik dat jullie al naar de geijkte fondsen gaan die een bijdrage kunnen leveren. Hebben jullie ook gedacht aan sponsoring in natura? Ik lees in jullie begroting kosten voor: enscenering/materiaal, audiotechniek, licht, avmateriaal, kostuums en catering. Is het mogelijk om hier sponsoring voor te krijgen, een korting op deze kosten zou ook al mooi zijn. 

Daarnaast sluit ik me aan bij Lidian's vragen en ben ik benieuwd naar de verdere uitwerking, veel succes!