menu denk mee beslis mee maak mee

Fieke van 't Riet

 

afbeelding van Fieke van 't Riet

Fieke van 't Riet

Werkzaam bij: 
Stichting Grote Kerk ZwolleExpertise: 
Mijn naam is Fieke van ’t Riet(MA), projectleider van ‘De Stad Vertelt – World Press Photo18’ van het Academiehuis Grote Kerk Zwolle. Mijn kernwaarden zijn: innoveren, draagvlak creëren en financiën vinden voor projecten op het terrein van cultuureducatie en cultuurparticipatie. Mijn expertise heb ik opgebouwd door mijn jarenlange werkervaring als leidinggevende in het onderwijs (Hbo) en programma management in het sociaal cultureel domein. Mijn wetenschappelijke opleiding heb ik gevolgd aan het Departement voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap Universiteit Utrecht (USBO). Sinds 2014 werk ik als opdrachtnemer vanuit mijn bedrijf Fieke van ’t Riet (MA), Projectmanagement Advies & Coaching voor diverse opdrachtgevers in het sociaal cultureel domein. In 2015 ben ik als projectleider World Press Photo Zwolle gaan werken bij Stichting Grote Kerk Zwolle. Het project 'De Stad Vertelt - World Press Photo18' heb ik ontwikkeld met een artistiek team bestaande uit een docent storytelling in fotografie en audiovisueel beeldmateriaal, een fotograaf en twee filmproducenten. Binnen dit project werk ik samen met professionals, amateurs, vrijwilligers op het gebied van fotografie, audiovisueel beeldmateriaal, crossmediale producties en tentoonstellingen. Het Academiehuis Grote Kerk Zwolle staat voor talentontwikkeling en deskundigheidsbevordering. Als projectleider geef ik leiding aan de netwerkorganisatie, bestaande uit een kernteam, professioneel artistiek team en uitvoerende vrijwilligers (70 mensen). Voor meer informatie: www.academiehuis.nl, www.worldpressphotozwolle.nl Facebook: Academiehuis Grote Kerk Zwolle of World Press Photo Zwolle.
Interesses: 
Mijn interesse ligt op het terrein van: onderwijs, cultuureducatie, cultuurparticipatie, fotografie, audiovisueel beeldmateriaal en crossmediale producties. Mijn persoonlijke kernwaarden zijn: innoveren, ondernemen, draagvlak creëren en financiering vinden om innovatieve ideeën te realiseren. Ik werk graag samen met diverse doelgroepen (professionals, amateurs en vrijwilligers). Tevens is mijn ambitie nieuwe technologie te verbinden met kunst en cultuur op stads- en wijk- en wereldniveau. In dit project wordt samengewerkt op internationaal niveau met de World Press Photo Amsterdam, FOAM en OBA. Op stads- en wijkniveau wordt intergenerationeel samengewerkt met wijkbewoners, ouderen, jongeren, amateurs, leerlingen en studenten op het gebied van beeldverhalen. Niet alleen internationale journalistieke fotografie staat centraal, maar ook 'storytelling in fotografie en audiovisueel beeld'. Talentontwikkeling en deskundigheidsbevordering zijn twee belangrijke uitgangspunten, waarbij het gildeprincipe wordt gerealiseerd van meester - gezel - leerling. Samenhang en verbinding zijn twee sleutelwoorden, die de kracht van dit project symboliseren. Iedere instelling draagt op basis van de eigen expertise bij aan het geheel. Vakmanschap, artisticiteit en professionaliteit worden gewaarborgd door professionals. Een satellietverbinding tussen het Academiehuis Grote Kerk Zwolle met de andere wereldsteden maakt de verbinding wereldwijd.

Aanvragen

Huidige aanvragen Project Fase
De Stad Vertelt - World Press Photo18