menu denk mee beslis mee maak mee

Diane Frenay

 

afbeelding van Diane Frenay

Diane Frenay

Werkzaam bij: 
Kunst&Transitie, Kunst en Cultuursector en als kunstenaar


Diane Frenay is FCP-coach. De coaches ondersteunen
met hun expertise projecten bij hun aanvraag.

Expertise: 
Ik adviseer kunstenaars, kunstinstellingen en organisaties uit andere domeinen over een optimale en verrassende verbinding tussen kunst&cultuur met vraagstukken uit maatschappij en organisatie. Daarin staat participatie centraal,samen met de artistieke kwaliteit. De domeinen varieren van samenleving tot zorg,van maatschappij tot organisatievraagstuk.
Interesses: 
Beeldende kunst ervaren en maken, mensen. Muziek, literatuur, poëzie, theater, cabaret, natuur en zenmeditatie.

Recente reacties

Mahagonny (werktitel)

donderdag 23 augustus 2018 - 21:23

Ha Marjon, ik ben je coach op dit platform en help mee verhelderen en versterken. Een eerste vraag is; wat bedoel je precies met ' thuisblijven' in je meedenkvraag? 

De Vrijstaat Theaterfamilie

donderdag 23 augustus 2018 - 21:13

Ha Lieke, ik ben je coach op dit platform en hlp door vragen stellen of tips geven je aanvraag te verhelderen en versterken.

Je schrijft dat je specifiek wilt aanvragen voor het ontwikkelen van de werkwijze van de theaterfamilie. Dan is een eerste belangrijke vraag; hoe gaan jullie die werkwijze ontwikkelen? En: hoe participeren mensen in het ontwikkelen van die werkwijze, met welke concrete activiteiten?

Greendoc Film Festival

donderdag 23 augustus 2018 - 21:02

Ha Daisy, 

Ik ben je coach op dit platform en help je je aanvraag te verhelderen door vragen te stellen of tips te geven. De informatie is nog summier, daarom heb ik een paar vragen voor je. Voor wie organiseer je het festival ? kun je beschrijven welke mensen/groepen je voor ogen hebt, wie je wilt bereiken met het onderwerp?  

Hoe betrek je deze mensen bij de inrichting ervan? cultuurparticipatie betekent dat mensen echt actief betrokken zijn bij en tijdens de culturele activiteiten. Een filmfestival over dit thema biedt veel perspectieven om mensen actief met elkaar aan de slag te laten gaan, dat kan ook in het organiseren of aandragen van de activitet zelf zijn. het gaat in ieder geval verder dan de films komen zien, wat zijn dus de verdiepingsactiviteiten?

Shifting Perspectives

donderdag 23 augustus 2018 - 20:49

Ha Anna, ik ben je coach op dit platform, ik stel vragen of geef tips om je aanvraag te helpen concretiseren en verhelderen. de eerste vraag is; gaat het om het onderzoek of om de buurtbewoners? wat is voor hen de meerwaarde om deel te nemen, wat kan het hen brengen? als je die vraag kunt beantwoorden kom je ook dichter bij het antwoord op je meedenkvraag. succes! Diane

Leiden te water / Overdevloer

donderdag 23 augustus 2018 - 18:17

Beste Nita, 

Ik heb deze aanvraag door de vakantieperiode te laat gezien waardoor ik je niet veel input kan geven, dat spijt me. Alexander heeft dat echter wel al uitgebreid gedaan en je flink aan het werk gezet zie ik. Het is niet mijn bedoeling je nog meer werk te bieden, ik zal proberen het juist simpeler voor je te maken door je wat richting te geven. Wat ik lees in je projectomschrijving brengt me op deze tip: De vraag waar je meedenkers voor zoekt ; hoe kunnen we Leidenaren prikkelen die de installatie instappen is nou juist de vraag die Alexander aan jullie stelt.

Ik denk dat 'het maken' met de voorbijgangers veel meer aandacht verdient, zowel het betrekken, het bereid krijgen om bij te dragen voorafgaand aan de interviews en zorgvuldige aandacht voor wat men brengt tijdens het interview. en een gode afronding waarin je ze juist verder betrekt bij het project.

Het begint met ze over de drempel te krijgen: Waarmee lok je Leidenaren precies naar binnen? iets binnenstappen vormt al snel een drempel, omdat ze met een ander doel de stad in gaan.door mensenecht  te 'zien'  en met aandacht (denk Parade) uit te nodigen, schep je veiligheid en vertrouwen.

Mensen zijn wel bereid iets bij te dragen als het onderwerp ze raakt, en ze het gevoel hebben dat hun bijdrage er toe doet; het is dus belangrijk dat ze dat gevoel hebben. Waar dragen ze precies aan bij? wat is je doel? is het doel bijdragen aan een voorstelling of aan een bewustwordingsproces over het broeikaseffect?

En hoe benader je hen letterlijk; de stap voordat ze in de tent hun verhaal komen doen? nodig je hen uit voor een interview,  om deel ut te maken van een muziektheaterfestijn of om uiting te geven aan hun angsten, gevoelens, hoop of creativiteit als het om overleven gaat bij het stijgen van de zeespiegel? de angst is voor sommigen al reeeler dan voor anderen, 2050 is echt niet ver weg. Voorzichtgiheid is dus ook geboden. Hoe helderer en simpeler je vraag, hoe creatiever, onspannenen en spontaner de reactie en hoe lager de drempel.

Geef ze een beetje tijd om er over na te denken; ze stappen echt een andere (futuristische) wereld in. Verwen ze; berg hun boodschappen veilig voor ze op,zorg dat het koel of warm genoeg is in de tent, bied iets aan, (een warm kopje thee of koffie in de hand geeft ook gevoel van veiligheid en contact) en help ze zich voor te bereiden om iets voor de camera te vertellen. Leg eventueel props neer, of vraag wat ze nodig hebben om het uit te kunnen beelden. 'De kracht van 'De Kast' wa natuurlijk dat het heel klein, intiem, huiselijk en 'gewoon' was, en dat mensen vanuit hun eigen motivatie kwamen, zich voorbereid hadden en 'props' meenamen, waardoor ze het op hun manier konden brengen en het veilig aanvoelde. Iets ineens voor de camera doen kan snel een stap te ver zijn, buiten dat je denkt dat je haar niet goed zit is het spannend als niet goed  duidelijk is wanneer, waar en hoe jouw verhaal wordt gebruikt, wanneer, en in welke contekst je in beeld komt, hoe het wordt toegepast en wat daar mee wordt gedaan. een futuristisch surfjasje, een drietand (Zeus of zeemeermin), een duikbril of waterproof hoofddeksel o.i.d. kan helpen de spanning te verdrijven misschien.

Een voorbeeld maken en dat tonen op een scherm, zodat  men weet wat er verwacht wordt en waar men aan bijdraagt kan ook helderheid verschaffen.

Je hebt hun input (begin)én hun aanwezigheid (eind)nodig. je vraagt dus best wat van een voorbijganger die eigenlijk voor een ander doel in de stad is, Ik denk dat het niet zo gek is om op deze manier mensen te betrekken, het is verrassend om te zien wat jouw verhaal oplevert als anderen er op verder gaan, maar blijf voor ze zorgen, blijf ze betrekken tot en met het einde. Houd ze op de hoogte, organiseer tussentijdse bijeenkomsten waarop je hun bijdrage vraagt voor artistieke ontwikkeling bijv.

en nog een tip: Er zijn allerlei verenigingen en clubs waar je misschien mensen kunt benaderen. Van duikverenigingen (die verstand hebben van onder water leven) tot toneelverenigingen,, visclubs, wielerclubs etc.

Succes!

Xposed

maandag 30 juli 2018 - 23:36

Ha Annemiek, ik ben je coach op dit platform.

Ik krijg bij het lezen de indruk dat het vooral voor studenten wordt georganiseerd. Het is wat onduidelijk of het uitwisseling in de vrije tijd betreft of school/studie. Kun je wat helderheid scheppen hierin. Wat is voor studie en wat voor vrije tijd bedoeld?

Je wilt amateurs betrekken uit de omgeving ( Utrecht west) en noemt specifieke landen waartussen uitwisseling is. Kun je wat toelichten over het waarom van juist deze landen? Heb je Afrikaanse en Zweedse organisaties in Utrecht (west) gevonden die werken met jongeren die hier interesse in kunnen hebben?

Hoe komt het contact praktisch gezien tot stand met de amateur-jongeren: wat maakt het aantrekkelijk om deel te nemen aan Xposed en hoe kan dat ban betekenis zijn voor zowel jullie als hen op structurelere basis? bijv volgend jaar naar Afrika? 

Het festival valt voor een deel onder school/ werktijden en twee weken is intensief:op welke momenten vind het plaats?

Xposed

maandag 30 juli 2018 - 23:35

Ha Annemiek, ik ben je coach op dit platform.

Ik krijg bij het lezen de indruk dat het vooral voor studenten wordt georganiseerd. Het is wat onduidelijk of het uitwisseling in de vrije tijd betreft of school/studie. Kun je wat helderheid scheppen hierin. Wat is voor studie en wat voor vrije tijd bedoeld?

Je wilt amateurs betrekken uit de omgeving ( Utrecht west) en noemt specifieke landen waartussen uitwisseling is. Kun je wat toelichten over het waarom van juist deze landen? Heb je Afrikaanse en Zweedse organisaties in Utrecht (west) gevonden die werken met jongeren die hier interesse in kunnen hebben?

Hoe komt het contact praktisch gezien tot stand met de amateur-jongeren: wat maakt het aantrekkelijk om deel te nemen aan Xposed en hoe kan dat ban betekenis zijn voor zowel jullie als hen op structurelere basis? bijv volgend jaar naar Afrika? 

Het festival valt voor een deel onder school/ werktijden en twee weken is intensief:op welke momenten vind het plaats?

Reis om de wereld in tachtig dagen

dinsdag 3 juli 2018 - 22:06

Ha Caty, ik ben coach op dit platform en geef tips of stel vragen om je te helpen je aanvraag helder te maken.

De behoefte aan meer concrete gegevens zit hem in; leeftijd, van de kinderen, hoeveelheid kinderen, tijdsspanne voortraject, hoe betrek je de kinderen bij het voortraject, hoeveel kinderen doen er (beoogd) mee, hoe groot of hoe klein wordt het?

Urban Talent

dinsdag 3 juli 2018 - 21:47

Ha Reguillo, is je verwchting t.a.v. de jongeren niet wat te hoog?: zowel in tijd als in complexiteit als in creativiteit? Doorgaans wordt een film door veel mensen samen gemaakt omdat het heel verschillende aspecten vraagt; decors, acteurs, locaties, belichting, cameramensen etc. de complexiteit en hoeveelheid en tijd kunnen misschien afschrikken. In een aftiteling komen al snel honderden namen voorbij, zelfs in heel korte films.

Natuurlijk kun je het eenvoudig houden, toch is een film maken in je eentje nog steeds heel hoog gegrepen. Mijn tip is om ze in groepen films te laten maken en duidelijke rollen/taken te geven, die kunnen eventueel wisselen. Ik  geef deze tip n.a.v. andere aanvragen bij  jijmaakthetmee, waarin die complexiteit ook voorkwam. Ze kunnen zo ook veel van elkaar leren,

Workshops storytelling zijn waardevol; zeker in het voorbereiden van een scenario.De filmwereld zelf biedt veel inspiratie, juist omdat filmmakers altijd zoeken naar andere manieren om een verhaal te vertellen. Regisseurs en cameramensen onderschieden zich door hun aanpak en zijn daardoor uniek en herkenbaar.