menu denk mee beslis mee maak mee

Diane Frenay

 

afbeelding van Diane Frenay

Diane Frenay

Werkzaam bij: 
Kunst&Transitie, Kunst en Cultuursector en als kunstenaar


Diane Frenay is FCP-coach. De coaches ondersteunen
met hun expertise projecten bij hun aanvraag.

Expertise: 
Ik adviseer kunstenaars, kunstinstellingen en organisaties uit andere domeinen over een optimale en verrassende verbinding tussen kunst&cultuur met vraagstukken uit maatschappij en organisatie. Daarin staat participatie centraal,samen met de artistieke kwaliteit. De domeinen varieren van samenleving tot zorg,van maatschappij tot organisatievraagstuk.
Interesses: 
Beeldende kunst ervaren en maken, mensen. Muziek, literatuur, poëzie, theater, cabaret, natuur en zenmeditatie.

Recente reacties

Familietragedies

maandag 14 mei 2018 - 19:38

Ha Anne, fijn leesbaar zo. Het onderscheid van deze voorstelling t.o.v. de vorige is zeker te maken als je de combinatie van de lokaties, de verhalen en het verhaal van de bewoners waar op dat moment gespeeld wordt meer centraal zet. Je hebt het over een voorgesprek; vertel daar iets over en kijk goed naar wat het de bewoners 'oplevert' om deel te nemen; wat is voor hen echt een meerwaarde om hun plek en verhaal ter beschikking van de spelers te stellen? wat kan er voor hen uitkomen aan verrassends?

verhalen over je eigen familie kunnen je ook kwetsbaar maken, hoe gaan jullie daar mee om?

Familietragedies

maandag 14 mei 2018 - 19:25

Dag Anne, ik ben jullie coach op dit platform.

Het valt me op dat pas heel diep in de tekst duidelijk wordt dat er door jongeren van de stokerij wordt meegespeeld. tot die tijd gaat de tekst over een man die een voorstelling wil maken over familietragedies, gebaseerd op verhalen uit zijn familie. 

Jijmaakthetmee gaat echt over cultuurparticipatie; in de eerst alinea van je tekst zou daarom al helder kunnen worden wat er gemaakt gaat worden en hoe en waarom mensen daarin participeren. De indruk blijft ook verder in de tekst bestaan dat Koen Wouters hier in veel opzichten centraal blijft staan, ook al spelen de jongeren mee. Hoe het meespelen vorm krijgt en hoeveel inbreng de jongeren hierin hebben is dan nog niet helder. De lokaties zijn een interessante keuze en zo kan de Stokerij zeker meer mensen bereiken en verrassen met cultuur. Dat zou nog sterker kunnen worden als de verhalen van de lokatie en de bewoner ervan uitgangspunt of onderdeel worden van de voorstelling, en zo een relatie leggen met theater. Dat is wat dichter op de huid van de mensen zelf, wat de afstand kan verkleinen.

Mijn tip is om echt radicaal de tekst om te draaien en er ook zelf even goed bij stil te staan of deze aanvraag op dit platform past, of wat zich kan ontwikkelen om passend te zijn.

VRIJHEIDSBEELDEN, begrenst dromen in foto's en verhalen

maandag 14 mei 2018 - 19:23

Ha Peter, een mooi project. Als reactie op Lidians vraag heb ik een tip: waarom niet juist ook buiten de PI exposeren en samen met de gedetineerden selecteren wat er buiten de muren getoond mag en moet worden en waarom? zo ontstaat ook interesse, begrip en contact tussen het leven in de PI en daarbuiten; ik kan me voorstellen dat anderen (misschien amateurfotografen?) weer reageren met foto's bijvoorbeeld, en zo een vorm van contact kunnen opzetten met de mensen binnen de PI. De waarering voor elkaars werk en de uitwisseling ervan kan ook veel bijdragen aan herstel van zelfvertrouwen en respect. het is maar een tip, die vooral uitnodigt om te kijken of verbinding je project kan versterken? 

en ik las dat je ook op andere plekken projecten doet; welke ervaringen hebben deelnemers daar opgedaan en willen ze die hier, op dit platform misschien delen? wat heeft het hen gebracht bijvoorbeeld?

Neuzen de Pilot

maandag 14 mei 2018 - 19:11

Beste Anouk, 

Ik ben jullie coach op dit platform. Een kleine tip; hou de tekst wat beknopt; z=sommige dingen staan er meerdere keren. Dit platform is openbaar en mensen kunnen reageren, houdt het een beetje leesbaar.

Het  programma heet 'neuzen'; kun je daar iets over vertellen? Het improviseren als ingang/ alternatief voor communicatie mag van mij wel iets concreter: hoe onderscheid het zich bijvoorbeeld van samen liedjes zingen? krijgen de deelnemers zelf instrumenten in handen of werk je alleen met stem en lichaam? welke verwachtingen heb je van de deelnemers t.a.v. improviseren en hoe stem je daar op af? en worden stemmingen/emoties meegenomen in het spel? verdriet, vrolijkheid, angst?

Inhoudelijk zit je plan goed in elkaar. Ik vind het fijn om te lezen dat de zorginstelling zo enthousisast meewerkt en ook de structurelere aanpak weet te waarderen. Ook fijn dat een van jullie ervaring heeft als cliniclown, dat is waardevol. 

Eureka!

dinsdag 1 mei 2018 - 18:47

Ha Jeroen, kun je iets meer inzoomen op dat collectief maken; een try out is namelijk een voorstelling die bijna klaar is en dan voor publiek wordt gespeeld om de laatste dingetjes erin te verbeteren. Als het publiek wordt betrokken bij het hele maakproces begint dat ook bij het begin; kun je dat begin een beetje visualiseren? begint dat met een workshop en zoja wat gebeurt daar in?

 

KUNSTstof

dinsdag 1 mei 2018 - 13:10

Ha Teun, ik ben verrast door de uitwerking van alle informatie, fijn om te lezen, zo schep je voor iedereen een goed beeld van de mogelijkheden. En wat een creatieve en verrassende benadering; plasticvormer als ambacht, goed naar voren. Prikkelend!

Tips die ik nog mee wil geven zijn; je werkt met meer partijen samen dan je nu benoemd; bijvoorbeeld de afvalverwerker die meehelpt bruikbaar plastic te vinden in de grotere berg, (en dus kennis deelt), en er zijn een aantal organisaties in Nederland te vinden die op verschillende manieren plastics vezamelen, orderen, scheiden , verwerken en er al dan nieuwe functionaliteiten aan verbinden; op het moment dat je met ze werkt in dit programma kun je kijken hoe je samenwerkt en hoe je elkaar versterkt daarin. Er zijn ook veel kunstenaars met plasticafval aan het werk, de een wat meer gericht op participatie, de ander meer op de boodschap; interessant om ze te bekijken iig. een lijstje kun je bij me opvragen.

wat we delen (werktitel)

dinsdag 1 mei 2018 - 12:50

Ha Pauline en Anouk,

Er staan inderdaad heel veel dubbelingen in de tekst hiernaast,wat het niet helderder maakt. Houdt er rekening mee dat dit een toegankelijk platform is en de leesbaarheid voor een ieder bewaakt wordt. Dit neemt het zicht op wat het nu eigenlijk voor de 'niet-professionals' oplevert om deel te nemen weg. Daarom wat hulpvragen:

Welke vraag hebben zij? waarom doet iemand mee? is er sprake van talentontwikkeling; -door mee te doen bekwaam je je in theater- 

of in sociale cohesie: -de ontmoeting met anderen? (en welke anderen specifiek?)- 

of zoals in de voorstelling over de voedselbanken; de ontmoeting tussen oude en nieuwe noorderlingen en hoe dat is voor de oude noorderlingen, die er hun leven lang al wonen, en hoe het voelt voor de nieuwe om in deze 'oude structuren en gewoonten' terecht te komen, hoe de rijkdom van de nieuw afsteekt tegen de armoe van de ouden en hoe soms de scheidslijn daartussen maar dun blijkt te zijn..

Het delen is een mooi thema, en biedt mooi ingangen; de artistieke installatie zal de uitnodiging om te delen zeker bewerkstelligen, maar nu de mensen nog; waarom delen zij en wat levert de voorstelling hen op? een tip is om een deelnemer te vragen hier een reactie te geven; we zijn heel nieuwsgierig naar zijn/haar beweegredenen!

 

Mijn Wereld

dinsdag 1 mei 2018 - 12:11

Ha Annabel, ik zie dat er wat algemeenheden in je plan staan die zeker uitwerking zouden kunnen gebruiken. Overgewicht, digitalisering, maar ook de 21 eeuwse vaardigheden; het zijn verzameltermen die nog niets zeggen over een mogelijke uitwerking en toespitsing van je programma. En ze hebben het effect dat de identiteit van hele groepen kinderen wordt bepaald zonder de individu te zien.  Het is goed om na de denken over hoe en waarom je aan deze aspecten wilt werken en wat dat aan meerwaarde biedt voor de deelnemende kinderen

 Wat biedt deze kinderen nu echt meerwaarde, hoe draagt het bij aan hun identiteit, krijgen ze een kans om gezien en gehoord te worden in wat hun ideale wereld zou zijn? En wat kunnen zij beleven en wat levert hen dat op? hoe kan juist de spelende en vrije mens een mogelijkheid bieden naast hun dagelijkse wereld?

wat we delen (werktitel)

vrijdag 6 april 2018 - 22:56

Beste Anouk, ik heb twee tips voor je in reactie op je vraag. De ene is om de voorstelling ‘koningin van de voedselbank’ van Parels voor de zwijnen’ te gaan kijken/ beleven komende dagen en weken: in Amsterdam noord op drie lokaties. Deze voorstelling heeft ook bij jijmaakthetmee een aanvraag gedaan een tijdje terug. Zo maak je al eea mee t.a.v. Je vraag. En om na afloop in gesprek te gaan met de makers over je vragen. De andere tip is dat Ida van der Lee met non professionele performenrs werkt momenteel in een project over nalatenschap, zij heeft ook ervaringen opgedaan die ze vast wil delen. Succes! En veel plezier, het is een feestje om mee te maken.

KUNSTstof

vrijdag 6 april 2018 - 22:44

Dag Teun, ik ben de coach op dit platform, ik geef tips of stel vragen om je aanvraag wat te verscherpen. Het is een heel interessant programma, dat veel mensen kan bereiken. Het is nog wat te globaal in die zin, ik krijg nog niet het idee dat ik als bezoeker of aspirant-deelnemer weet wat ik kan maken of doen. Ontwerp ik mee aan de machines of mag ik aan handeltjes draaien, knoppen drukken om plastic te malen bijv?en kan ik dan maken wat ik wil van wat er uit komt?

 Daarom wat vragen om te helpen het iets te concretiseren: het wat wie wil je betrekken bij dze activiteiten en hoe benader/ vind en bereik je deze mensen? Wat kunnen mensen verwachten als ze komen, wat kunnen ze zelf doen? Is er ook een tentoonstelling in Coda over het recyclen tot kunst bijvoorbeeld?

Mijn Wereld

vrijdag 6 april 2018 - 22:30

Ha Annabel, een eerste tip als coach is een reactie op je vraag: de cultuurscouts van Cultuur Concreet zijn diep in de wijken verankerd, kennen er alle organisaties en instellingen en hebben netwerken in de wijk. Ik raad je aan om contact met hen op te nemen en te kijken wat je voor elkaar kunt betekenen.

Jungle Boogie

maandag 5 maart 2018 - 19:39

Ha Rajiv,

even een opmerking: Mijn enthousiasme als coach is geen graadmeter voor al dan niet toekenning door het fonds. Dat maakt het niet minder gemeend: als coach kom ik niet vaak zulke goed doordachte aanvragen tegen. Het heeft echter geen waarde in de beoordeling.  zie e.e.a. dus aub niet als reden voor toekenning.  

Circus Rotjeknor nodigt uit!

donderdag 1 maart 2018 - 23:05

Ha Femke,  wat een leuk en goed initiatief. Misschien kan er samenwerking of uitwisseling in de toekomst door tot stand komen. Ik ben heel benieuwd welke onderscheidende specialiteit elke circusschool heeft, (die is er vast, of niet?) en wat er door de docent dan aan de andere scholen in de workshops wordt gegeven. En wat jullie als leerlingen aan elkaar laten zien. Dat is ook leuk voor Circolombia; zo leren zij ook nieuwe dingen die ze misschien niet kennen.

Ik denk dat je zelf al een belangrijk antwoord op je bovenstaande vraag hebt gegeven; (bekende)helden als voorbeeld. En door innovatie; nieuwe dingen bedenken en uit proberen; een eigen signatuur ontwikkelen en daar als jongere aan mee mogen werken en ontwikkelen.goede ideen mogen opperen en daar ruimte voor krijgen. uitdagingen misschien; hier heb je 5 autobanden, doe er iets nieuws mee? aanhaken bij de veranderingen in onas leven; milieu, natuur, technologie. 

De onderste vraag: hoe zorg je voor een optimale afstemming op wensen en mogelijkheden is voor ons niet zo goed te beantwoorden denk ik, wel door goed overleg vantevoren tussen de verschillende scholen. lengte, gewincht, leeftijd (of juist niet)en niveau zijn voor de hand liggend; belangstelling voor specifieke technieken ook wellicht.

succes!

Je Gaat Zien Broer! Film-Soundtrack-Clip-Tournee

donderdag 1 maart 2018 - 22:46

Ha Mieke, 

ik heb de aanvraag doorgelezen, en misschien helpen deze vragen je wat te concretiseren; je geeft aan dat jongeren zelf met het idee zijn gekomen, dan hebben ze ook vast ideeen over waar de film over moet gaan. Welke onderwerpen komen ter sprake? die onderwerpen kunnen ook helpen andere jongeren bereid te vinden of te enthousiasmeren mee te doen, hun verhaal te vertellen of tenminste te komen kijken. De jongeren die de film geopperd hebben zijn, samen met een helder onderwerp, de ambassadeurs voor hun eigen film. Zij weten als geen ander mensen te werven die ze er in willen hebben, onderwerpen die ze willen laten zien, en hoe ze dat willen, op welke lokaties en onder welke omstandigheden. Ik kan me voorstellen dat toekomstdromen of verwachtingen, maar ook dagelijkse rituelen, onderlinge gebaren en gewoonten, grappen en problemen onderdeel van de film kunnen zijn. Hoe je leeft, wat je daarvan vind, hoe je het anders wilt, waar je van droomt, wat je doet of laat. Jongeren die iets speciaals kunnen, jongeren die zich anders voelen en dat willen delen, de vooroordelen die er zijn, zoals je schrijft, en hoe ze daarmee omgaan. Kortom: laat de jongeren hier eens vertellen waar het over zal gaan?

Zelfportretten van het Oude Westen

donderdag 1 maart 2018 - 20:51

Beste Hans, ik heb het plan net doorgelezen en de video's bekeken. De video gaf visueel een helder antwoord op de vraag die aanvankelijk in me rees; wat maakt het interessant en aantrekkelijk om mee te doen. Door de mensen zo geconcentreerd te zien werken aan de meubels en allen hun bijdrage te zien leveren werd het duidelijk; er ontstaat ook echt een verrassend mooi kunstwerk. Dat heeft zeker meerwaarde, naast het tekenen op zich ter plekke, met anderen. Leuk om te zien, en het 'terloopse' aspect vind ik er ook waarde in geven; je kunt heel intensief, maar ook heel even je bijdrage leveren.Dat verlaagt de drempel. ik vind je vraag een beetje ingewikkeld, wat bedoel je er mee? welke impact wil je bereiken? gaat het je om meer contact onderling? gaat het over een groter besef van de grootte van het hele project voor het indivu en hoe zijn bijdrage daar een rol in speelt? wil je dat meer mensen elkaar leren kennen? gaat het om de trots van het bijdragen aan een mooi werk?

Ik denk dat de beleving, het proces van het mee-maken en het resultaat al zoveel meer zijn dan de som der delen.

Misschien is het een goede vraag aan deelnemers van vorig jaar; ' hoe kunnen we de impact nog optimaliseren?' 

 

Jungle Boogie

donderdag 1 maart 2018 - 20:21

Ha Rajiv, wat een inspirerend plan, daar wordt ik blij van: Je sluit aan op een gesignaleerde behoefte bij diverse stadsgenoten en je geeft het caraval de eer die het toe hoort te komen door een beter, leuker prikkelende zomercarnaval te maken. En je voegt er een grote dosis ambities aan toe. Leuk!  je hebt ook al veel uitgewerkt en verduidelijkt. ik wens alle amateurdansers en hun choregrafen al vast heel veel plezier in de voorbereidingen, evenals de vormgevers en kledingmakers. Ik heb twee tips voor je; werk het wedstrijdelement iets concreter uit; misschien kun je de wedstrijd dit jaar onderling tussen de dansgroepen laten plaatsvinden en een publieksprijs instellen; de kracht op langere termijn zit ook in het uitdagen van de andere deelnemers door het wedstrijdelement te verbreden naar het hele carnaval, zo prikkel je anderen om volgens jaar een paar tandjes harder te werken en nieuwe invalshoeken te vinden voor een mooi en knallend zomercarnaval. 

de vraag die je stelt heb j zelf al ingevuld, je plan ziet er georganiseerd en helder uit. 

succes!