menu denk mee beslis mee maak mee

Diane Frenay

 

afbeelding van Diane Frenay

Diane Frenay

Werkzaam bij: 
Kunst&Transitie, Kunst en Cultuursector en als kunstenaar


Diane Frenay is FCP-coach. De coaches ondersteunen
met hun expertise projecten bij hun aanvraag.

Expertise: 
Ik adviseer kunstenaars, kunstinstellingen en organisaties uit andere domeinen over een optimale en verrassende verbinding tussen kunst&cultuur met vraagstukken uit maatschappij en organisatie. Daarin staat participatie centraal,samen met de artistieke kwaliteit. De domeinen varieren van samenleving tot zorg,van maatschappij tot organisatievraagstuk.
Interesses: 
Beeldende kunst ervaren en maken, mensen. Muziek, literatuur, poëzie, theater, cabaret, natuur en zenmeditatie.

Coach van

Recente reacties

De Lach

dinsdag 6 november 2018 - 16:56

Ha Masoud, ik ben coach op dit platform en geef tips of stel vragen ter versterking van je aanvraag. Het is een mooi project, en de lach een prachtig uitgangspunt, evenals de 'schat' die zich in de centra bevind; alle kwaliteiten talenten en mensen.

Ik zie dat je al uitgebreid antwoord hebt kunnen geven op de vragen van Alexander. Het ziet er in mijn ogen helder uit, misschien hier en daar nog wat algemeen.  Ik vroeg me bijvoorbeeld af waar de presentaties plaats gaan vinden en aan wie die zijn; aan elkaar of wordt er publiek uitgenodigd in de persoon van buurtbewoners, pandgebruikers (hogescholen, AZC's), andere culturele organisaties..kun je dat in een concrete zin nog verwoorden?

veel succes met je project, Diane

Shifting Perspectives

dinsdag 2 oktober 2018 - 19:37

Ha Anna, 

Het is nog niet duidelijk hóe jullie mensen betrekken, hóe zij input gaan leveren voor de muurschilderingen en welke meerwaarde dat hen biedt; wat prikkelt hun creativiteit?

Wat brengt het hen? werken ze samen, vermindert het eenzaamheid, bevordert het contact, ontwikkelt de creativiteit en zoja hoe?wat doet men? schildert men zelf, brengen ze verhalen mee die verwerkt worden, etc. Je zegt dat ze het buurtfeest zelf invullen; daarmee is het geen onderdeel van een cultuurparticipatieproject.  Wat maakt het buurtfeest anders en uniek; welke culturele activiteiten en ervaringen zorgen ervoor dat het buurtfeest onderdeel is van jullie aanvraag? beschrijf het hoe van alles en waarom dat past bij deze mensen,  wat het hen brengt...

succes, Diane

 

Shrew Her

dinsdag 2 oktober 2018 - 19:19

ps; deze subsidie is niet bedoeld voor schoolactiviteiten; hou daar rekening mee in je begroting en planning; kunsteducatie op scholen valt niet onder deze regeling.

Shrew Her

dinsdag 2 oktober 2018 - 19:18

beste Ira, Ik heb met veel interesse je stuk gelezen, en blijf in verwarring achter. ik probeer even op een rijtje te zetten wat ik denk te lezen:

De titel boven het stuk zegt (correct me if I am wrong), dat 'Shakespeare het niet met ons op heeft'.

Je gebruikt het meest controversiele stuk dat hij heeft gemaakt om dit duidelijk te maken. Je wilt de traditionele huwelijksvormen bevragen op nut en functie voor iedereen in onze samenleving, en in het bijzonder in de LGBTO gemeenschap. Dat is heel interessant. (Voor iedereen, zowel LGBTO als hetero, als jong als oud, als kleurtje, als wit.)

Het stuk zelf stamt uit 1591 en is op vele uiteenlopende manieren geinterpreteerd, waarbij geweld en agressie binnen een man-vrouw huwelijk, de positie van de vrouw in het huwelijk en de onafhankelijkheid die sommige vrouwen met alle gevolgen van dien hebben getoond, de meest in het oog springend zijn.

Voor mij gaat het in dit stuk, (wat zowel als een 'droom' als 'een toneelstuk binnen een toneelstuk' wordt gezien in de verschillende versies, waarmee de uiteindelijke boodschap 'in het midden wordt gelaten' ) over het onderdrukken van de vrouw binnen en buiten het huwelijk.En het gaat over de visie van 'de man' op 'de vrouw'. het gaat ook over geweld en mishandeling binnen en buiten relaties en over 'binnen strakke lijnen moeten leven' . 

Wat is voor jou het meest essentieel aan dit stuk? kun je dat  verwoorden? verwoord de titel volledig wat jij vind? of is er meer te vertellen?

Dat is belangrijk omdat de mensen die met je gaan werken aan dit stuk, jouw interpretatie wel willen begrijpen. om zich zo ook hun eigen beeld ervan te kunnen vormen, van wat je van ze verwachte en welke inbreng, inzet je van hen verwacht; hun opvatting bijvoorbeeld,

Hoewel zich tussen 1591 en nu heel veel dingen voor hebben gedaan, zijn er nog sporen in het hedendaagse huwelijk van te vinden. En ook niet, omdat mensen hun huwelijk samen vorm geven en zelfstandig beslissingen nemen over hoe dat er uit zien. 

Ik schrijf dit zo op, omdat dit best belangrijk informatie is;  je witl er genderindentiteit mee verbinden en onderzoeken, en traditionele relaties bevragen.

Niet iedereen, en zeker niet iedere deelnemer aan een cultuurparticipatieproject in de vrije tijd, kent het verhaal achter dit stuk, de verschillende betekenissens die er aan zijn gegeven,en de vele sterk uiteenlopende interpretaties  en reacties erop.

Het is dus belangrijk dat je zelf helder bent in hoe jij dit stuk opvat, of hoe je aanstaande deelnemers dit stuk opvatten en in de context van hun identeit en relaties plaatsen. Kun je, nu dit alles wat helderder is, beschrijven welke amateurs/ deelnemers je wilt betrekken en hoe je hen betrekt? Hoe je de betekenis van dit stuk simpeler voor hen verheldert. Hoe en waar de gesprekken voorafgaand aan de voorstelling, aan bijdragen?  

Ik lees daarnaast dat een essentieel deel van de voorstelling door professionals (dj's, modevormgevers etc) wordt vormgegeven, zien zij mogelijkheden om amateurs bij hun processen te betrekken en er aan bij te laten dragen, zodat hun creativiteit en talent wordt aangesproken? 

Mahagonny (werktitel)

donderdag 23 augustus 2018 - 21:23

Ha Marjon, ik ben je coach op dit platform en help mee verhelderen en versterken. Een eerste vraag is; wat bedoel je precies met ' thuisblijven' in je meedenkvraag? 

Shifting Perspectives

donderdag 23 augustus 2018 - 20:49

Ha Anna, ik ben je coach op dit platform, ik stel vragen of geef tips om je aanvraag te helpen concretiseren en verhelderen. de eerste vraag is; gaat het om het onderzoek of om de buurtbewoners? wat is voor hen de meerwaarde om deel te nemen, wat kan het hen brengen? als je die vraag kunt beantwoorden kom je ook dichter bij het antwoord op je meedenkvraag. succes! Diane

Leiden te water / Overdevloer

donderdag 23 augustus 2018 - 18:17

Beste Nita, 

Ik heb deze aanvraag door de vakantieperiode te laat gezien waardoor ik je niet veel input kan geven, dat spijt me. Alexander heeft dat echter wel al uitgebreid gedaan en je flink aan het werk gezet zie ik. Het is niet mijn bedoeling je nog meer werk te bieden, ik zal proberen het juist simpeler voor je te maken door je wat richting te geven. Wat ik lees in je projectomschrijving brengt me op deze tip: De vraag waar je meedenkers voor zoekt ; hoe kunnen we Leidenaren prikkelen die de installatie instappen is nou juist de vraag die Alexander aan jullie stelt.

Ik denk dat 'het maken' met de voorbijgangers veel meer aandacht verdient, zowel het betrekken, het bereid krijgen om bij te dragen voorafgaand aan de interviews en zorgvuldige aandacht voor wat men brengt tijdens het interview. en een gode afronding waarin je ze juist verder betrekt bij het project.

Het begint met ze over de drempel te krijgen: Waarmee lok je Leidenaren precies naar binnen? iets binnenstappen vormt al snel een drempel, omdat ze met een ander doel de stad in gaan.door mensenecht  te 'zien'  en met aandacht (denk Parade) uit te nodigen, schep je veiligheid en vertrouwen.

Mensen zijn wel bereid iets bij te dragen als het onderwerp ze raakt, en ze het gevoel hebben dat hun bijdrage er toe doet; het is dus belangrijk dat ze dat gevoel hebben. Waar dragen ze precies aan bij? wat is je doel? is het doel bijdragen aan een voorstelling of aan een bewustwordingsproces over het broeikaseffect?

En hoe benader je hen letterlijk; de stap voordat ze in de tent hun verhaal komen doen? nodig je hen uit voor een interview,  om deel ut te maken van een muziektheaterfestijn of om uiting te geven aan hun angsten, gevoelens, hoop of creativiteit als het om overleven gaat bij het stijgen van de zeespiegel? de angst is voor sommigen al reeeler dan voor anderen, 2050 is echt niet ver weg. Voorzichtgiheid is dus ook geboden. Hoe helderer en simpeler je vraag, hoe creatiever, onspannenen en spontaner de reactie en hoe lager de drempel.

Geef ze een beetje tijd om er over na te denken; ze stappen echt een andere (futuristische) wereld in. Verwen ze; berg hun boodschappen veilig voor ze op,zorg dat het koel of warm genoeg is in de tent, bied iets aan, (een warm kopje thee of koffie in de hand geeft ook gevoel van veiligheid en contact) en help ze zich voor te bereiden om iets voor de camera te vertellen. Leg eventueel props neer, of vraag wat ze nodig hebben om het uit te kunnen beelden. 'De kracht van 'De Kast' wa natuurlijk dat het heel klein, intiem, huiselijk en 'gewoon' was, en dat mensen vanuit hun eigen motivatie kwamen, zich voorbereid hadden en 'props' meenamen, waardoor ze het op hun manier konden brengen en het veilig aanvoelde. Iets ineens voor de camera doen kan snel een stap te ver zijn, buiten dat je denkt dat je haar niet goed zit is het spannend als niet goed  duidelijk is wanneer, waar en hoe jouw verhaal wordt gebruikt, wanneer, en in welke contekst je in beeld komt, hoe het wordt toegepast en wat daar mee wordt gedaan. een futuristisch surfjasje, een drietand (Zeus of zeemeermin), een duikbril of waterproof hoofddeksel o.i.d. kan helpen de spanning te verdrijven misschien.

Een voorbeeld maken en dat tonen op een scherm, zodat  men weet wat er verwacht wordt en waar men aan bijdraagt kan ook helderheid verschaffen.

Je hebt hun input (begin)én hun aanwezigheid (eind)nodig. je vraagt dus best wat van een voorbijganger die eigenlijk voor een ander doel in de stad is, Ik denk dat het niet zo gek is om op deze manier mensen te betrekken, het is verrassend om te zien wat jouw verhaal oplevert als anderen er op verder gaan, maar blijf voor ze zorgen, blijf ze betrekken tot en met het einde. Houd ze op de hoogte, organiseer tussentijdse bijeenkomsten waarop je hun bijdrage vraagt voor artistieke ontwikkeling bijv.

en nog een tip: Er zijn allerlei verenigingen en clubs waar je misschien mensen kunt benaderen. Van duikverenigingen (die verstand hebben van onder water leven) tot toneelverenigingen,, visclubs, wielerclubs etc.

Succes!