menu denk mee beslis mee maak mee

Diane Frenay

 

afbeelding van Diane Frenay

Diane Frenay

Werkzaam bij: 
Kunst&Transitie, Kunst en Cultuursector en als kunstenaar


Diane Frenay is FCP-coach. De coaches ondersteunen
met hun expertise projecten bij hun aanvraag.

Expertise: 
Ik adviseer kunstenaars, kunstinstellingen en organisaties uit andere domeinen over een optimale en verrassende verbinding tussen kunst&cultuur met vraagstukken uit maatschappij en organisatie. Daarin staat participatie centraal,samen met de artistieke kwaliteit. De domeinen varieren van samenleving tot zorg,van maatschappij tot organisatievraagstuk.
Interesses: 
Beeldende kunst ervaren en maken, mensen. Muziek, literatuur, poëzie, theater, cabaret, natuur en zenmeditatie.

Recente reacties

Reis om de wereld in tachtig dagen

dinsdag 3 juli 2018 - 22:06

Ha Caty, ik ben coach op dit platform en geef tips of stel vragen om je te helpen je aanvraag helder te maken.

De behoefte aan meer concrete gegevens zit hem in; leeftijd, van de kinderen, hoeveelheid kinderen, tijdsspanne voortraject, hoe betrek je de kinderen bij het voortraject, hoeveel kinderen doen er (beoogd) mee, hoe groot of hoe klein wordt het?

Urban Talent

dinsdag 3 juli 2018 - 21:47

Ha Reguillo, is je verwchting t.a.v. de jongeren niet wat te hoog?: zowel in tijd als in complexiteit als in creativiteit? Doorgaans wordt een film door veel mensen samen gemaakt omdat het heel verschillende aspecten vraagt; decors, acteurs, locaties, belichting, cameramensen etc. de complexiteit en hoeveelheid en tijd kunnen misschien afschrikken. In een aftiteling komen al snel honderden namen voorbij, zelfs in heel korte films.

Natuurlijk kun je het eenvoudig houden, toch is een film maken in je eentje nog steeds heel hoog gegrepen. Mijn tip is om ze in groepen films te laten maken en duidelijke rollen/taken te geven, die kunnen eventueel wisselen. Ik  geef deze tip n.a.v. andere aanvragen bij  jijmaakthetmee, waarin die complexiteit ook voorkwam. Ze kunnen zo ook veel van elkaar leren,

Workshops storytelling zijn waardevol; zeker in het voorbereiden van een scenario.De filmwereld zelf biedt veel inspiratie, juist omdat filmmakers altijd zoeken naar andere manieren om een verhaal te vertellen. Regisseurs en cameramensen onderschieden zich door hun aanpak en zijn daardoor uniek en herkenbaar. 

STRTORI

maandag 2 juli 2018 - 19:37

Ha Majorie, dank voor de verhelderende reactie.

nog een tip: Je vraag is een perfecte 'out of the box' locatie, en jullie zijn al uitgebreid aan het brainstormen, misschien helpt deze vraag daar bij;

wat kan STRTORI bijdragen aan een specifieke plek en wat draagt die plek bij aan STRTORI?

Er lijkt mij cross over mogelijk; verbinding of uitwisseling met een totaal andere culturele hoek, waarin de ontmoeting met  jongeren met totaal andere interesses wel eens verrassend en ongewone samenwerkingen kan opleveren. 

Urban Talent

donderdag 7 juni 2018 - 18:06

Ha Reguilo, ik ben coach op dit platform en help je aanvraag te versterken. ik heb wat vragen:

 je wilt ongeveer 30 jongeren met diverse achtergronden gelegenheid geven om aan dit programma deel te nemen. hoeveel films worden er gemaakt; een of meer? werken ze samen, welke taken rollen kunnen ze verwachten of pakken?

STRTORI

donderdag 7 juni 2018 - 17:43

Ha Majorie, Ik ben je coach op dit platform en help je je aanvraag aan te scherpen. Ik copieer even een stukje tekst waar ik een vraag over heb: 

Nu willen we jongeren wegwijs maken in het zelf vormgeven en aansturen van hun ambities. Dit is ingegeven door de ontwikkeling die we bij de betrokken  jongeren zelf  zagen, en waar we met deze nieuwe opzet van STRTORI op inzetten.

Kun je iets meer vertellen over wát je zag gebeuren bij de  jongeren? en hoe je nu faciliteert om hen die mogelijkheid te geven? 

De Muze

donderdag 7 juni 2018 - 17:07

Ha Marjolein, ik ben coach op dit platorm en denk mee om je aanvraag te versterken. 

Er zijn nogal wat doelen te bereiken met deze activiteiten; een zieltogend cultuurcentrum tot een bruisende plek maken, mensen betrekken  die zich gaan verbinden aan die plek, 7 weken een 'pressure cooker' inrichten met resultaten uit workshops in een museum, en niet in de laatste plaats; creatieve en culturele participatie bevorderen op langere termijn.

Eén doel is al voldoende om hier op dit platform aandacht aan te besteden. het is fijn als je duidelijk maakt welk doel je hier centraal wilt stellen.  Kijk daarbij naar waar dit platform echt voor bedoeld is; cultuurparticipatie. mensen vanuit hun creativiteit en cultuur betrekken.  je schrijft dat het van onderop wordt georganiseerd; wat is jullie rol daarin? en wat organiseren mensen zelf? 

 Jullie een naam; ' muze'  en het thema is heldinnen. Een manier om vrouwen te betrekken kan zijn om hen uit te nodigen hun (verhalen over hun) heldinnen te delen vanuit hun culturele achtergrond. In verschillende culturen is het niet zo vanzelfsprekend om over jezelf te vertellen of jezelf centraal te stellen; hoe gaan jullie daar mee om?

Er zijn in Heerenveen ook vast heldinnen geweest in de geschiedenis, misschien kent iemand die verhalen wel en is bereid ze als inspiratiebron te vertellen? 

Neuzen de Pilot

maandag 14 mei 2018 - 19:11

Beste Anouk, 

Ik ben jullie coach op dit platform. Een kleine tip; hou de tekst wat beknopt; z=sommige dingen staan er meerdere keren. Dit platform is openbaar en mensen kunnen reageren, houdt het een beetje leesbaar.

Het  programma heet 'neuzen'; kun je daar iets over vertellen? Het improviseren als ingang/ alternatief voor communicatie mag van mij wel iets concreter: hoe onderscheid het zich bijvoorbeeld van samen liedjes zingen? krijgen de deelnemers zelf instrumenten in handen of werk je alleen met stem en lichaam? welke verwachtingen heb je van de deelnemers t.a.v. improviseren en hoe stem je daar op af? en worden stemmingen/emoties meegenomen in het spel? verdriet, vrolijkheid, angst?

Inhoudelijk zit je plan goed in elkaar. Ik vind het fijn om te lezen dat de zorginstelling zo enthousisast meewerkt en ook de structurelere aanpak weet te waarderen. Ook fijn dat een van jullie ervaring heeft als cliniclown, dat is waardevol. 

Eureka!

dinsdag 1 mei 2018 - 18:47

Ha Jeroen, kun je iets meer inzoomen op dat collectief maken; een try out is namelijk een voorstelling die bijna klaar is en dan voor publiek wordt gespeeld om de laatste dingetjes erin te verbeteren. Als het publiek wordt betrokken bij het hele maakproces begint dat ook bij het begin; kun je dat begin een beetje visualiseren? begint dat met een workshop en zoja wat gebeurt daar in?

 

wat we delen (werktitel)

dinsdag 1 mei 2018 - 12:50

Ha Pauline en Anouk,

Er staan inderdaad heel veel dubbelingen in de tekst hiernaast,wat het niet helderder maakt. Houdt er rekening mee dat dit een toegankelijk platform is en de leesbaarheid voor een ieder bewaakt wordt. Dit neemt het zicht op wat het nu eigenlijk voor de 'niet-professionals' oplevert om deel te nemen weg. Daarom wat hulpvragen:

Welke vraag hebben zij? waarom doet iemand mee? is er sprake van talentontwikkeling; -door mee te doen bekwaam je je in theater- 

of in sociale cohesie: -de ontmoeting met anderen? (en welke anderen specifiek?)- 

of zoals in de voorstelling over de voedselbanken; de ontmoeting tussen oude en nieuwe noorderlingen en hoe dat is voor de oude noorderlingen, die er hun leven lang al wonen, en hoe het voelt voor de nieuwe om in deze 'oude structuren en gewoonten' terecht te komen, hoe de rijkdom van de nieuw afsteekt tegen de armoe van de ouden en hoe soms de scheidslijn daartussen maar dun blijkt te zijn..

Het delen is een mooi thema, en biedt mooi ingangen; de artistieke installatie zal de uitnodiging om te delen zeker bewerkstelligen, maar nu de mensen nog; waarom delen zij en wat levert de voorstelling hen op? een tip is om een deelnemer te vragen hier een reactie te geven; we zijn heel nieuwsgierig naar zijn/haar beweegredenen!

 

Mijn Wereld

dinsdag 1 mei 2018 - 12:11

Ha Annabel, ik zie dat er wat algemeenheden in je plan staan die zeker uitwerking zouden kunnen gebruiken. Overgewicht, digitalisering, maar ook de 21 eeuwse vaardigheden; het zijn verzameltermen die nog niets zeggen over een mogelijke uitwerking en toespitsing van je programma. En ze hebben het effect dat de identiteit van hele groepen kinderen wordt bepaald zonder de individu te zien.  Het is goed om na de denken over hoe en waarom je aan deze aspecten wilt werken en wat dat aan meerwaarde biedt voor de deelnemende kinderen

 Wat biedt deze kinderen nu echt meerwaarde, hoe draagt het bij aan hun identiteit, krijgen ze een kans om gezien en gehoord te worden in wat hun ideale wereld zou zijn? En wat kunnen zij beleven en wat levert hen dat op? hoe kan juist de spelende en vrije mens een mogelijkheid bieden naast hun dagelijkse wereld?