menu denk mee beslis mee maak mee

Daniëlle Koelemij

 

afbeelding van Daniëlle Koelemij

Daniëlle Koelemij

Werkzaam bij: 
iDee Doet


Daniëlle Koelemij is FCP-coach. De coaches ondersteunen
met hun expertise projecten bij hun aanvraag.

Expertise: 
Juist in het creatief denken zit het vermogen om inventieve oplossingen te vinden. iDee Doet, creatief partner: droomt, durft, denkt én doet mee. Met haar deskundigheid op het gebied van cultuur, onderwijs en politiek verbindt Daniëlle Koelemij mensen en ideeën aan elkaar, om samen droomplannen te realiseren. iDee: trainer│adviseur│coach; Doet: evenementenorganisatie│fondswerving; identiteit: communicatie in woord en beeld│cultureel ondernemer. www.ideedoet.nl

Recente reacties

Muziek voor de jongsten in de samenleving

dinsdag 11 december 2018 - 11:13

Beste Joeri, laat ik mezelf kort introduceren: ik ben coach op dit interactieve platform en geef tips, adviezen en inspiratie; zodat je jouw idee voor innovatieve actieve cultuurparticipatie in de vrije tijd kunt vervolmaken. Online lees ik dat jouw Stichting Trichtse Verkennersband Sterre der Zee in Maastricht is gevestigd en al sinds 1953 bestaat.

Dat maakt dat jullie hoogstwaarschijnlijk al heel veel ervaring hebben met het actief betrekken van kinderen en jongeren. Kun je daar iets over vertellen en ook wat je concreet van plan bent om aan te bieden aan deze jongste doelgroep? Voor jij maakt het mee is het interessant om juist de vernieuwende elementen te omschrijven.

Hartelijke groet, Daniëlle

Next Generation

donderdag 6 december 2018 - 18:05

Beste Janneke, laat ik mezelf kort introduceren: ik ben coach op dit interactieve platform en geef tips, adviezen en inspiratie; zodat je jouw idee voor innovatieve actieve cultuurparticipatie in de vrije tijd kunt vervolmaken. Mijn eerste tip is om samenwerkingspartners in en rond Nijmegen te benaderen, die op hun beurt ook weer een netwerk in andere gemeentes hebben. Stadsschouwburg Nijmegen Concertgebouw De Vereeniging is ketenintendant voor theater, dans en klassieke muziek, dus ze kunnen je vast en zeker aan relevante organisaties en personen koppelen. www.stadsschouwburgendevereeniging.nl

de FACTORY

donderdag 6 december 2018 - 17:57

Beste Pauline, laat ik mezelf kort introduceren: ik ben coach op dit interactieve platform en geef tips, adviezen en inspiratie; zodat je jouw idee voor innovatieve actieve cultuurparticipatie in de vrije tijd kunt vervolmaken. Op jullie website staan de woorden verbinden en creëren centraal. Kun je ook aangeven hoe die kernbegrippen concreet worden gemaakt in de Factory? Hartelijke groet, Daniëlle

GbdB 2019: onderdeel talentontwikkelingsprogramma - innovatieve samenwerkingsvormen

vrijdag 30 november 2018 - 15:28

Beste Ilana, laat ik mezelf kort introduceren: ik ben coach op dit interactieve platform en geef tips, adviezen en inspiratie; zodat je jouw idee voor innovatieve actieve cultuurparticipatie in de vrije tijd kunt vervolmaken. Uit alles blijkt dat de Cultuurbrigade al jarenlang veel praktijkervaring heeft met de organisatie van Gluren bij de Buren. Ik ben bekend met het project en vind het een geslaagd voorbeeld van actieve cultuurparticipatie in de vrije tijd.

Voor Jij Maakt het Mee richt je je als vernieuwend element op het talentontwikkelingsprogramma en samenwerkingen met de nieuwe gemeenten. Het Talentontwikkelingsprogramma gaat volgens je eigen PowerPointpresentatie al in januari van start. Daardoor rijst bij mij de vraag in hoeverre er nog ruimte is om het plan te verbeteren. Of is dit wat het is? Als eerste tip zou ik je aanraden om samenwerking aan te gaan met reizend muziekfestival Popronde www.popronde.nl dat ook in heel veel gemeenten plaatsvindt.

Live art walls

vrijdag 30 november 2018 - 15:13

Beste Joost, laat ik mezelf kort introduceren: ik ben coach op dit interactieve platform en geef tips, adviezen en inspiratie; zodat je jouw idee voor innovatieve actieve cultuurparticipatie in de vrije tijd kunt vervolmaken. Ruim twee weken geleden heeft Giovanni jou een aantal vragen gesteld en ik heb een poos gewacht op jouw antwoorden, zodat ik op basis daarvan met jou kan meedenken. Mijn eerste tip is dan ook om een reactie te geven, zodat je ons in de gelegenheid stelt om tips te geven.

Interactive Sound Symphony

maandag 12 november 2018 - 8:40

De vernieuwde projectomschrijving maakt duidelijker wat de bedoeling is, dank daarvoor. Ik richt me nu op het onderdeel Sound Trip Community en dan met name de werving van leden. Is de Sound Trip Tribe te vergelijken met The Huddle www.thehuddle.nl ?

In de begroting staat er een uitgavenpost Free lidmaatschappen, is dat bedoeld voor de 100 projectkoorleden? Wat betaal je om online lid te worden van een Tribe (toch geen €41,03 per persoon verwacht ik)? Mijn tip is om het instaptarief laag te houden en daarmee mensen over de streep te trekken om lid te worden. Eenmaal binnen en actief is de drempel om extra te betalen voor meer diensten en opties minder groot.

Moai Fuort Simmerfestival 2019

woensdag 7 november 2018 - 19:06

Beste Dineke, laat ik mezelf kort introduceren: ik ben coach op dit interactieve platform en geef tips, adviezen en inspiratie; zodat je jouw idee voor innovatieve actieve cultuurparticipatie in de vrije tijd kunt vervolmaken. Jullie hebben al meerdere edities van het Moai Fuort Simmerfestival georganiseerd en willen nu ook middelbare scholieren laten dansen en muziek maken. Hoe heb je dit nieuwe festivalonderdeel zelf in gedachten?

De beste manier om daadwerkelijk te weten te komen wat deze jonge doelgroep in Burgum aanspreekt is om het ze zelf te vragen. Mijn tip: beschouw ze als brongroep en benader ze via bestaande lokale netwerken. Ken je bijvoorbeeld leerlingen, docenten of onderwijsondersteunend personeel op Openbare Scholengemeenschap Singelland en/of Christelijke Scholengemeenschap Liudger? Dan kun je via via terechtkomen bij de CKV-docenten en leerlingen die cultuurvakken hebben. Organiseer een brainstormsessie en nodig ze uit om met wilde ideeën te komen. Betrek ze bij de selectie van de drie beste plannen en vraag een paar liefhebbers om te helpen met de uitwerking. Met een beetje mazzel heb je betrokken jongeren die meehelpen om het programma te organiseren en/of via hun vriendenkring deelnemers werven. Hartelijke groet, Daniëlle Koelemij.

Interactive Sound Symphony

vrijdag 26 oktober 2018 - 13:32

Beste Daphne, laat ik mezelf kort introduceren: ik ben coach op dit interactieve platform en geef tips, adviezen en inspiratie; zodat je jouw idee voor innovatieve actieve cultuurparticipatie in de vrije tijd kunt vervolmaken. Je meedenkvraag raakt de kern van deze Jij maakt het mee subsidieregeling: vernieuwing. Mijn eerste tip is dat je juist aangeeft wat er inhoudelijk wel anders is dan vorig jaar. Beschrijf niet zozeer uitgebreid het bestaande project, maar focus je op de vernieuwende elementen. Succes! Hartelijke groet, Daniëlle

Street Rap Musical

vrijdag 26 oktober 2018 - 13:24

Toch nog een tip van mijn kant om je beoogd publiek specifieker te kiezen. Als je zoals nu gaat voor de doelgroep ‘algemene bewoners van Aruba’ schiet je met een schot hagel. Richt je met scherp op een primaire doelgroep, secundaire doelgroep etc., dan ben je in staat om mensen aansprekend te benaderen. Uiteraard heb je dan vanzelf ook ander publiek als bijvangst, om maar in de beeldspraak te blijven.

Ter inspiratie (geef er vooral je eigen invulling aan): de belangrijkste doelgroep is bewoners van San Nicolas. Om die te bereiken ga je samenwerken met de lokale middenstand en horeca die in de straten van de route zijn gevestigd. Daar hang je posters op, geven ondernemers de flyer mee aan klanten en benaderen zij hun achterban via eigen mediakanalen (print, social en online).

De tweede belangrijke doelgroep is jongeren van 15 tot 21 jaar. Om hen te bereiken organiseer je naast een sociale media campagne een guerrilla marketingactie, bij voorkeur in samenwerking met jongerencentra en onderwijsinstellingen, plekken waar jongeren sowieso vaak te vinden zijn.

De derde belangrijke doelgroep bestaat uit zestigplussers. Die bereik je via de huis-aan-huisbladen en met een uitnodigingsflyer in de brievenbus. Ik hoop dat je iets aan deze tip hebt.

Warme groet, Daniëlle.

WATERTHEATER

vrijdag 26 oktober 2018 - 12:56

Beste Kirsten, laat ik mezelf kort introduceren: ik ben coach op dit interactieve platform en geef tips, adviezen en inspiratie; zodat je jouw idee voor innovatieve actieve cultuurparticipatie in de vrije tijd kunt vervolmaken. Zelf heb ik ook ervaring met het ontwikkelen en organiseren van community art projecten en theaterroutes door de buurt en in het landschap.

Jouw Watertheater plan klinkt goed doordacht en ik zal me daarom richten op jouw meedenkvraag naar input voor een duurzame succesformule. Ten eerste de tip om actief samenwerking te zoeken met de Gemeente en het Hoogheemraadschap. Vijfheerenlanden bestaat pas vanaf 1 januari 2019 en de lokale overheid heeft er belang bij om bij inwoners van Zederik, Leerdam en Vianen eenheidsgevoel te creëren. Daar kan Watertheater aan bijdragen, bijvoorbeeld door iedere editie in een andere kern van de gemeente te laten plaatsvinden.

Ook kun je samenwerking zoeken met het Hoogheemraadschap en andere organisaties die zich richten op agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Zo kun je groengidsen inzetten om het publiek tijdens de theaterroute te begeleiden en ondertussen ook nog over de natuurelementen in dat gebied te vertellen.

Hartelijke groet, Daniëlle

Street Rap Musical

maandag 15 oktober 2018 - 18:50

De planomschrijving voor de street rap musical is nu een stuk duidelijker en concreter, dank daarvoor. Er borrelen allerlei vragen bij mij op. Zoals hoe werf je succesvol senioren? Wetende dat het voor jullie de eerste keer is om met deze doelgroep te werven, geef ik jullie de tip om je te focussen op mond tot mond reclame. Of zelfs om iedere deelnemende jongere te vragen om een ouder familielid te verleiden om mee te doen. In dat geval stimuleer je zelfs dat de familiegeschiedenis wordt overgedragen op de jonge generatie. En daarmee vergroot je ook de opkomst bij de live middagpresentatie in de straten van San Nicolas: alle familieleden komen op deze intergenerationele performance af. Dat kun je niet missen als je wilt meepraten op familiefeestjes!

Er is een gemeenschappelijke start, maar het is mij nog niet duidelijk of de jongeren en senioren samen rapteksten en muziek componeren en of ze ook allen de performance doen. Of leveren de senioren de input door verhalen te vertellen en doen de jongeren alles daarna? Zou mooi zijn als jong en oud samen aan het resultaat werken en tonen. Kun je daar iets meer over vertellen?

Street Rap Musical

dinsdag 25 september 2018 - 17:48

Beste Juan, laat ik mezelf kort introduceren: ik ben coach op dit interactieve platform en geef tips, adviezen en inspiratie; zodat je jouw idee voor innovatieve actieve cultuurparticipatie in de vrije tijd kunt vervolmaken. Je korte projectomschrijving geeft nog niet heel veel prijs van jullie plannen en het is prettig als je meer vertelt over Street Rap Musical, zodat we ook daadwerkelijk met je kunnen meedenken en tips kunnen geven.

Op jullie website en Facebookpagina zie en lees ik dat jullie al veel ervaring hebben met sociaal artistieke projecten op Aruba. En dat film de oorsprong is van waar uit jullie projecten doen. Kun je vertellen hoe het in dit project de bedoeling is om film-rap-musical te combineren? Wie gaan er aan mee doen? Welke (jonge) mensen en welke samenwerkingspartners?

Zomaar een paar vragen om op gang te komen. Je kunt de antwoorden kort en krachtig formuleren. Het is het belangrijkste dat je projectidee aan de linkerkant van deze pagina uitgroeit tot een topplan.

Hartelijke groet, Daniëlle