menu denk mee beslis mee maak mee

Alinde Hoeksma

 

afbeelding van Alinde Hoeksma

Alinde Hoeksma

Werkzaam bij: 
o.a. Café Theater Festival, Vloeken in de Kerk, Cultuurkust


Alinde Hoeksma is FCP-coach. De coaches ondersteunen
met hun expertise projecten bij hun aanvraag.

Expertise: 
Mijn expertise ligt voornamelijk op het gebied van talentontwikkeling, educatie, festivals en podiumkunsten. Omdat ik als ZZP'er in veel verschillende projecten werk, zijn mijn ervaring en interesses breed. Ik heb Theaterwetenschap gestudeerd aan de Universiteit Utrecht met als specialisatie dramaturgie. Sindsdien werk ik als artistiek directeur van het Café Theater Festival, en daarnaast als dramaturg, theatermaker, adviseur en educatiemedewerker. Mijn passie ligt in eerste plaats bij het theater, maar ook met andere disciplines zoals muziek en literatuur heb ik veel affiniteit.

Recente reacties

pluswhat project

zaterdag 13 januari 2018 - 12:05

Hallo Aiman, Excuses voor mijn late reactie. Goed om te lezen dat er in de tussentijd hier volop geschreven/uitgewisseld wordt en dat je mijn vragen uitgebreid hebt beantwoord. Het is allemaal weer een stuk duidelijker. Ik adviseer je om op taalkundig gebied nog iemand anders naar het plan te laten kijken omdat er nog steeds zinnen zijn die grammaticaal niet lekker lopen. Ik heb daarnaast inhoudelijk nog een paar laatste aandachtspunten voor je:

- Ik snap goed dat jullie n.a.v. de feedback van de vorige keer het project nu meer richten op vrije tijd, en het onderdeel richting de arbeidsmarkt buiten de beschouwing laten. Op een bepaalde manier lijkt de noodzaak van het project daarmee wel iets kleiner te zijn geworden. Ik adviseer je om de urgentie nog iets duidelijker uit te werken: wat is de aanleiding voor het project, waar signaleren jullie dat hier behoefte aan is, wat voor mogelijkheden biedt video om nieuwe talenten te ontdekken en ontwikkelen, waarom is dat belangrijk?

- Jullie doen de werving deels zelf en deels via partners; maar hoe dan? Omdat jullie wel zoeken naar een doelgroep met een afstand tot de arbeidsmarkt ben ik benieuwd hoe jullie hen vinden. Gaat dit via een ‘open call’ of gaan jullie direct jongeren benaderen die jullie hiervoor geschikt vinden? In welke leeftijdscategorie zoeken jullie?

- Wat bedoel je precies met deze zin? ‘De deelnemers zijn jongeren die ten minste bewust zijn over één cultuur te beschrijven talent.’

- Omdat bijzondere samenwerkingen een belangrijke pijler zijn in dit project, raad ik je tot slot aan om de samenwerkingen iets concreter te beschrijven. Wie doet wat en hoe vindt er kruisbestuiving plaats? De beoogde uitwisseling met het UCK kun je daarbij natuurlijk ook goed noemen!

Succes met de laatste loodjes,
Alinde

Stratum in de spotlights

zaterdag 13 januari 2018 - 11:42

Hallo Babbe, naast Anne als adviseur denk ik graag als FCP-coach met jullie mee. Kun je ons laten weten hoe staat met de ontwikkeling van de plannen, zodat we evt. verdere tips kunnen geven? Hartelijke groet, Alinde Hoeksma

Junior Ricciotti ensemble 2018

zaterdag 13 januari 2018 - 11:40

Beste Alexander, Naast Lidian als adviseur denk ik graag als FCP-coach met jullie mee. Hoe staat het in de tussentijd met jullie plannen? Heb je iets kunnen doen met de tips en vragen van Lidian? Als je ons een update geeft en het plan uitwerkt, dan kunnen we bekijken of het vernieuwend genoeg is om aan te sluiten bij de regeling Jijmaakthetmee. We horen graag van je,

Groeten Alinde Hoeksma

Capelle Danst Festival!

zaterdag 13 januari 2018 - 11:21

Hallo Marijke, hoe staat het ervoor met jullie plannen? Willemijn heeft hieronder uitgebreide, en ik denk waardevolle, tips gegeven. Hebben jullie daar al iets mee gedaan? We lezen graag een update, dan kunnen we wellicht nog verder meedenken. Groet, Alinde

Portrait Amsterdam

zondag 31 december 2017 - 12:28

Beste Emily, bedankt voor het uitwerken. Ik adviseer je om je om de richtlijnen van Jijmaakthetmee nog eens te lezen omdat het plan daar nu niet goed bij aansluit. Een paar voorbeelden:

- Jijmaakthetmee is gericht op cultuurbeoefening in de vrije tijd. Ik lees daar weinig over terug in dit plan. Het lijkt erop dat jullie de deelnemers enkel interviewen, en daar dan zelf verhalen van schrijven. Wat is het cocreatieve aspect van de deelnemers? Hoe worden hun talenten ingezet of ontwikkeld? Ook de beelden bij de podcast worden gemaakt door professionele kunstenaars lees ik. Op welke vlakken werken de deelnemers zelf mee aan het creatieve proces?

- Bijzondere samenwerkingen zijn een belangrijk onderdeel van Jijmaakthetmee. Die zijn in dit plan nog erg summier. Kun je contacten leggen met partijen waar je binnen dit project een uitwisseling mee zou kunnen hebben? Heb je bijv. al contact gehad met Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam, die niet alleen veel ervaring hebben met het portretteren van verhalen maar ook met het maken van podcasts? Je zou ook een samenwerking kunnen zoeken met een (community) theaterinstelling zoals het Amsterdamse ZID Theater, die goed weten hoe je aan een persoonlijk waargebeurd verhaal licht fictieve elementen kunt toevoegen om het theatraler te maken (daar zijn jullie naar op zoek begrijp ik uit je meedenk-vraag).

- Jijmaakthetmee richt zich op experimentele projecten, kun je uitleggen wat dit project volgens jullie innovatief maakt?

- Ik adviseer je tot slot om een meer gedetailleerde begroting te uploaden en daarbij aan te geven voor welke kostenposten je de bijdrage van het FCP zou willen gebruiken, en ook hoe jullie de overige inkomsten gaan winnen.

Succes en groet, Alinde

pluswhat project

vrijdag 22 december 2017 - 13:17

Beste Aiman, opnieuw welkom op dit platform. Jammer dat de aanvraag de vorige keer niet is gelukt. Jullie kunnen de verkregen feedback nu meenemen in de nieuwe plannen. Allereerst adviseer ik je om even kritisch te kijken naar de teksten in jullie plan: ik zie veel taalkundige of typfouten waardoor het wat slordig oogt en daarnaast misschien niet altijd duidelijk is wat jullie bedoelen.

Ik zie wel dat je de verkregen feedback hebt meegenomen en dat het plan concreter en scherper is geworden, dus dat is goed. Ik heb echter nog steeds vragen die nodig zijn te beantwoorden om meer aansluiting te vinden bij deze regeling:

- Op welke deelnemers/doelgroep richten jullie je en hoe worden zij geworven? In het vorige plan schreven jullie jongeren te willen begeleiden richting een plek in de arbeidsmarkt, is dat onderdeel komen te vervallen? Wat is het niveau van de deelnemers, hoe worden zij begeleid in het ontdekken en ontwikkelen van hun (eerste, tweede en derde) talenten?

- Wie verzorgen de workshops? Hoe spelen zij in op de verschillende individuen?

- Hoe verhoudt dit project zich tot de eerdere projecten van Pluswhat agency?

Je schrijft ook: ‘pluswhat laat deze jongeren kennis maken met hun pluswhat-talent, hun tweede, derde of vierde talenten en hoe ze deze het beste kunnen bundelen om en zichzelf te kunnen zijn. Onze partners hebben aangegeven dat dit een gat is wat ze graag dicht zouden gezien hebben en zien ons project als een uitstekend voorbeeld daarvan.’

Daar zou ik graag meer over horen. Misschien kunnen de partners hier meepraten over het traject en waarom zij het van belang achten dat dit er komt?

Succes en hartelijke groet,

Alinde Hoeksma

Portrait Amsterdam

vrijdag 22 december 2017 - 12:58

Beste Emily, welkom op Jijmaakthetmee. In deze Denk Mee-fase zullen een FCP-adviseur en een FCP-coach (ik) via vragen en adviezen met je meedenken. Je kunt allereerst je plannen verder uitwerken op deze pagina. Via Bewerken - Denk mee (meer projectinformatie) ontvouwen zich meer tekstvakken die je kan invullen. Ook kun je een begroting toevoegen.

Ik ben benieuwd hoe dit project eruit gaat zien, wie de deelnemers zullen zijn en hoe de podcast samen met hen ontwikkeld wordt, wie de samenwerkingspartners worden, wat het project volgens jullie vernieuwend maakt etc. Succes met uitwerken!

Hartelijke groet, Alinde Hoeksma

Capelle Danst Festival!

dinsdag 5 december 2017 - 9:37

Beste Marijke, welkom op Jijmaakthetmee. In deze Denk Mee-fase zullen een FCP-adviseur en een FCP-coach (ik) via vragen en adviezen met je meedenken. Je kunt allereerst je plannen verder uitwerken op deze pagina. Via Bewerken - Denk mee (meer projectinformatie) ontvouwen zich meer tekstvakken die je kan invullen. Ook kun je een begroting toevoegen.

Een eerste tip: kijk even goed naar spelling/taal in de aanvraag. In de ondertitel van het festival staat bijvoorbeeld al een spelfout en dat staat niet zo netjes (er staat ‘een festival wat’ ipv het correcte ‘een festival dat’). Ik ben verder  benieuwd wat volgens jullie het vernieuwende of experimentele karakter is van dit project, met welke partners jullie willen gaan samenwerken (en op welke manier), hoeveel deelnemers en publiek jullie willen bereiken en wie zij zijn, hoe het festival er concreet uit komt te zien en hoe jullie daar naartoe werken. Ik lees graag meer!

Hartelijke groet, Alinde Hoeksma

Yn it Skaad fan 'e Toer

dinsdag 31 oktober 2017 - 14:02

Hallo Simone,

Dank voor je verdere uitwerking hier in de rechterkolom. Indien je wilt dat deze overwegingen ook meegenomen worden in de beoordeling van het plan, is het slim die ook te verwerken in je hoofdplan. Zeker de doelen die je omschrijft maken het helderder dus zou ik ook goed in het plan opnemen.

Goed te horen dat er veel animo is voor het project. Wat een moeilijk punt blijft in het plan is de meerwaarde van de Poolse muziekgroep, ook omdat dat een grote kostenpost is op jullie begroting. Het lijkt vooral voort te komen uit de eis van Under de Toer, maar het hangt nog niet direct samen met de doelstellingen van jullie project. Die lijken meer gericht te zijn op de algemene (talent)ontwikkeling van de deelnemers en sociale cohesie. Is de komst van Kroke hier cruciaal voor? Het project bouwt zich niet op rondom de typisch Poolse muziek, maar je schrijft dat er juist ook andere invloeden (zoals Chopin?) mee gecombineerd worden. Het plan zou sterker worden als de noodzaak van de Poolse invloeden en de uitwisseling van culturen en geschiedenissen hierin sterker naar voren komt. Wat gaat dit project, en concreet ook de invloed van Kroke daarin, teweeg brengen in de regio? Kun je daar nog iets mee in deze laatste fase van uitwerking?

Hartelijke groet, Alinde

ALMERE MIJN THUIS

zaterdag 21 oktober 2017 - 17:26

Hallo Erica, je toevoegingen maken het geheel weer steviger. Het klinkt als een mooi en relevant project met sterke samenwerkingen. Kun je nog wat meer vertellen over de activiteiten die jullie rondom de voorstelling gaan organiseren? En wat me nog niet helemaal duidelijk wordt, is wat voor rol de mensen achter de verhalen spelen. Is het enkel hun verhaal dat via interviews gebruikt wordt in de voorstelling, of werken zij ook allemaal mee aan de voorstelling en de theatralisering van hun verhaal? Oftewel in de lijn van deze regeling: werken jullie met al deze mensen aan culturele vrijetijdsbeoefening? Dat zou een mooi groot bereik betekenen van dit project. En krijgen al deze 100-150 verhalen ook echt een plek in de voorstelling of alleen een gedeelte daavan? Tot slot: kun je in de begroting aangeven aan welke posten jullie de bijdrage van het FCP willen besteden? De regeling Jij maakt het mee is namelijk niet zozeer bedoeld voor voorstellingskosten, maar vooral voor de kosten die gemoeid zijn met actieve cultuurparticipatie.

Groet, Alinde