menu denk mee beslis mee maak mee

Start een project

Komt mijn project in aanmerking?

 

Experimentele projecten

 
Jij maakt het mee is er voor mensen die in hun vrije tijd met kunst of erfgoed bezig zijn. Jij maakt het mee is er ook voor organisaties die cultuurbeoefening in de vrije tijd stimuleren.  
 
Houd jij je in je vrije tijd met dans, fotografie, archeologie of een andere vorm van kunst of erfgoed bezig? Loop je rond met een wild idee dat je graag omzet in een succesvol project? Dan kun je op Jij maakt het mee het publiek over je ideeën laten meedenken en subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie aanvragen.
 

Dit platform is bedoeld voor experimentele projecten die bijdragen aan de vernieuwing van de cultuurbeoefening in de vrije tijd. We staan open voor projecten van een beoefenaar, vereniging of stichting. Wij vinden een project experimenteel wanneer jij door samen te werken met andere partijen: nieuwe kunstvormen of werkwijzen gebruikt; er nieuwe disciplines ontstaan; bijzondere deelnemersgroepen bereikt; nieuwe media creatief inzet; of jij op jouw manier inspeelt op de veranderende mogelijkheden in de sector.

Beoordelingscriteria 

 
Het FCP beoordeelt in de Beslis mee-fase je project op de volgende criteria
  • Artistieke of inhoudelijke waarde: Je plan heeft een duidelijke doelstelling en is concreet uitgewerkt. Het werkproces en het eindresultaat zijn naar verwachting succesvol en van goede kwaliteit. De begroting is redelijk en dekkend. Een originele invalshoek of een verrassende eigen signatuur wordt ook meegenomen in de beoordeling. 
  • Samenwerking: De samenwerking is innovatief en biedt beide partijen nieuwe kansen. Door elkaars kwaliteiten en mogelijkheden te benutten versterken jullie je netwerk, bereiken jullie andere deelnemers dan gebruikelijk of weten jullie nieuw publiek te interesseren. 
  • Impact: Het project heeft een positief effect op de ontwikkeling van de deelnemers of de betrokken organisaties en draagt bij aan de versterking van het cultuurklimaat in de eigen gemeente of regio. 

Nieuwsgierig naar de projecten die al subsidie hebben ontvangen? Ga naar Maak mee.

Praktisch 

 

Je kunt maximaal € 15.000 subsidie aanvragen voor je project. Het subsidiebedrag dat je aanvraagt is maximaal 50% van de totale projectkosten. Deze regeling richt zich op vernieuwende en experimentele projecten. De startdatum van je project ligt ten minste 12 weken na de aanmelding van het project op dit platform. Je project gaat binnen zes maanden na plaatsing in de Denk mee-fase van start. De looptijd van het project is maximaal twee jaar.

Welke rechtsvorm?

 

Rechtspersoon

Om subsidie van het FCP te kunnen ontvangen moet je een rechtspersoon zijn die gehuisvest is in het Koninkrijk der Nederlanden. Een rechtspersoon is bijvoorbeeld een vereniging of een stichting.
Ben je nog geen stichting of vereniging? Geen probleem, je kunt prima een project starten als persoon. Let op: wij kunnen alleen aan een rechtspersoon een financiële bijdrage uitkeren. Bedenk je dus goed dat wanneer je project voldoende stemmen heeft gehaald in de Beslis mee-fase, je eerst een stichting of vereniging moet oprichten voordat je de financiële bijdrage kan ontvangen.

Lees hier de volledige subsidieregeling Jij maakt het mee. En download hier de wijzigingsregeling rond het sluiten van het platform.