menu denk mee beslis mee maak mee

Privacy Policy

 

De privacy policies van Jij maakt het mee zijn aanvullend op de privacyverklaring van het Fonds voor Cultuurparticipatie die te vinden is op deze pagina.

Privacy Policy voor Bezoekers van jijmaakthetmee.nl

De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website www.jijmaakthetmee.nl bezoekt.

1. Beheer
De website www.jijmaakthetmee.nl staat onder beheer van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

2. Gegevens van bezoekers
2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.jijmaakthetmee.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.

2b Bezoekers die op jijmaakthetmee.nl berichten willen achterlaten ("meedenken") of willen stemmen ("meebeslissen") maken een account aan en geven daarmee toestemming voor het bewaren van hun naam en e-mailadres. Deze gegevens kunnen ook voor gebruik door het platform worden aangeboden doordat de bezoeker toestemming geeft deze te betrekken via de profielinformatie die bewaard wordt door Facebook of Linkedin.

3. Cookies
3a Jijmaakthetmee.nl maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Het gaat om functionele en analytische cookies, niet om tracking cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan jijmaakthetmee.nl de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn. Voor het maken van bezoekanalyses maakt jijmaakthetmee.nl gebruik van Google Analytics.

3b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.
3c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

4. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij jijmaakthetmee.nl en het Fonds voor Cultuurparticipatie.

5. Disclaimer
jijmaakthetmee.nl is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Privacy Policy voor Aanvragers van jijmaakthetmee.nl

De Privacy Policy voor Aanvragers is een aanvulling op de Privacy Policy voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een projectaanvraag indient bij het platform jijmaakthetmee.nl.

1. Gegevens die door de Aanvrager verstrekt worden
Jijmaakthetmee.nl kan de gegevens die door de aanvrager verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
1a Het verwerken van de subsidieaanvraag.
1b Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op de subsidieaanvraag, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.

2. Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de aanvrager aan jijmaakthetmee.nl zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er is echter een uitzondering op deze regel: 
2a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

3. Beveiliging
De gegevens die de aanvrager aan jijmaakthetmee.nl verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

4. Aanpassing van aanvraaggegevens
De aanvrager heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Jijmaakthetmee.nl kan de aanvrager in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door jijmaakthetmee.nl voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.