menu denk mee beslis mee maak mee

Over ons

Fonds voor Cultuurparticipatie

Fonds voor Cultuurparticipatie

Jij maakt het mee is een initiatief van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Het Fonds voor Cultuurparticipatie ondersteunt vernieuwende initiatieven die actieve deelname aan cultuur teweegbrengen en richt zich daarbij op alle inwoners van Nederland. Wij willen een brug vormen tussen cultuur en de samenleving.

Met dit platform wil het FCP aansluiten op ontwikkelingen in de amateurkunstsector en vernieuwende initiatieven op het gebied van cultuurbeoefening in de vrije tijd. Veel mensen maken met groot enthousiasme kunst in hun vrije tijd of zijn actief als erfgoedbeoefenaar. Dat gebeurt steeds minder in traditionele verbanden en meer en meer ad hoc, online of via onverwachte kruisbestuivingen. Met Jij maakt het mee ondersteunt het FCP bijzondere projecten waar niet alleen wij, maar ook het publiek en de samenleving om vragen. Op dit platform vragen wij als jou als deelnemer, publiek of geïnteresseerde, wat jij belangrijke projecten vindt. Projecten die onze steun verdienen. 

Contact

Voor vragen en opmerkingen over deze website kun je contact opnemen via jijmaakthetmee@cultuurparticipatie.nl. Of je belt 030 - 233 60 30.

Fonds voor Cultuurparticipatie
Kromme Nieuwegracht 70
3512 HL Utrecht
Postbus 465
3500 AL Utrecht
030 - 233 60 30