menu denk mee beslis mee maak mee

Zing voor Vrede en Vrijheid

Een 5 Mei concert voor en door alle culturen in...

stichting reART collective
5 mei 2015
muziek, theater
wijkbewoners
check facebook
€5.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Zing voor Vrede en Vrijheid in de Meervaart

Door Selim Dogru op zo 6 aug
lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Zing voor Vrede en Vrijheid

Een 5 Mei concert voor en door alle culturen in Amsterdam Nieuw West

afbeelding van Selim Dogru

Ingediend door:

Selim Dogru

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
We zoeken naar orkesten, koren en individuele participanten (muzikanten en zangers) uit Amsterdam Nieuw West, uit alle culturen en nationaliteiten, die liederen over vrede, vrijheid, bevrijding uit hun cultuur willen inbrengen.

Wat ga je doen?: 

Een concert voor carillion, diverse orkesten en koren , uit Amsterdam Nieuw West, solisten en een presentator.
Het Carillion op plein 40-45 heeft een belangrijke rol: soms als solo instrument soms in combinatie met de orkesten en koren.
Het programma:
1- Openingslied: Het bekende thema “Het meisje met het rode haar”. Gearrangeerd voor carillion, alle orkesten, koren en solisten.
2- Diverse stukken van verschillende groepen uit de wijk. Het programma wordt opgebouwd als volgt:  Orkest A speelt een stuk, Orkest B een ander stuk met één van de koren enz. Elke groep heeft één of twee stukken om apart uit te voeren.
3- Het slotstuk wordt special gecomponeerd door Selim Doğru voor carillion en alle participanten. Het is een lied met aantal instrumentale gedeeltes. De tekst wordt geschreven door de buurtbewoners.

Alle orkesten, koren, stichtingen, organisaties in Amsterdam Nieuw West worden benaderd via mail, wijkkranten en telefonisch. Behalve de bestaande koren en orkesten mogen ook individuele zangers en muzikanten meedoen.

Hoe ga je te werk?: 

Op 5 mei viert Nederland de bevrijding van de Nazi tirannie en het einde van de Tweede Wereldoorlog. In 2015 duurt de vrede al weer 70 jaar!
Al 70 jaar geen militair geweld, geen wreedheden, geen ontwrichting van het leven in de rust, vrijheid en welvaart die wij nu kennen.

Al die conflicten in de wereld maken mensen onzeker en doet ze vaak  terugverlangen naar oude zekerheden of naar een nieuw houvast. Vrees voor de ander hoort daar bij: deze vrees is helaas net zo menselijk als de liefde voor de ander.
Vrede en vrijheid zijn de voedingsbodem van elke beschaving.
Die beschaving wordt gevoed door onze geschiedenis: onze verhalen, die van onze ouders en grootouders, van iedereen waarmee wij opgroeien, iedereen waarmee we vriendschap sluiten, of ruzie maken. Ook de verhalen, die door onze buren uit hun verre vaderland zijn meegebracht maken er deel van uit.
Door te luisteren naar wie zij zijn, worden wij ons meer bewust wie wij zijn.
Ik luister naar jou, zodat jij mij vertelt wie ik ben.!

Vrede en vrijheid: het kan niet genoeg gevierd worden. Vieren om niet te vergeten, vieren om je bewust te zijn van wat vrijheid voor je doet, vieren om bewust te zijn van volken, die midden in een oorlogssituatie leven en die vrijheid moeten missen. Daarom een 5 mei concert voor en door ALLE culturen in een wijk waar die te vinden zijn: Nieuw West. 

Met wie werk je samen?: 

Het  principe en de werkwijze  van Selim Doğru en de leden van het reART collective is muziek en kunst in te zetten om maatschappelijke bewegingen en inzichten in beweging te zetten en  dialoog te creëren. Dit project is daar een goed voorbeeld van:
4 en 5 mei is een belangrijk moment voor de Nederlander. De herdenking en de viering worden onder de bevolking over de hele breedte gedragen en gevoeld.

Dus zijn deze dagen de uitgelezen kans om  groepen van diverse afkomst met  Nederlanders  uit te laten wisselen hoe de beleving van vrede, vrijheid en bevrijding  in andere landen en culturen wordt ervaren, welke verhalen en emoties eraan kleven. Door te delen verrijk je elkaar.

Dit project gaat dan ook verder dan een vrijblijvend leuk feestje waarbij van elkaars muziek en hapjes wordt genoten: bij de deelnemers hopen we op een verdieping in begrip voor elkaars “cultureel DNA”.

Wat is verder van belang om te weten?: 

reART Collective vervult een brugfunctie tussen maatschappij en kunst, door groepen uit verschillende culturele, sociale, economische en religieuze achtergronden samen te brengen in kunst- en cultuuruitingen met een boodschap.
reART collective is een community van professionele musici, theatermakers, schrijvers, beeldend kunstenaars samen met amateurkunstbeoefenaars en liefhebbers van kunst.

Artistiek gezien, wil reART multidisciplinaire producties ontwikkelen en uitvoeren: integreren van theater, poëzie, muziek, dans en beeldende kunst staat hoog in het vaandel. Deze producties ontstaan of vanuit reART of in coproductie met andere professionele gezelschappen.

Daarnaast zal reART samen met amateurkunst- en cultuurorganisaties projecten opzetten waarin  amateurkunstbeoefenaars in hun eigen buurt, wijk of stad met voorstellingen een nieuwe dialoog veroorzaken. Verder zal in dat verband  een  traject voor jeugdigen en jongeren worden opgezet waarbij via educatie en producties zij geïntegreerd worden in diezelfde dialoog.

Selim Doğru, artistiek leider van reART collective zal als componist, arrangeur, dirigent en inspirator leiding geven aan het 5 Mei  project, bijgestaan door de leden van het reART Collective.
 

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
  x repetities 350  
3 x schrijfworkshop 15  
1 x Generale 350  
2 x Concert 350 4000
       
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Elke cultuur heeft zijn eigen geschiedenis als het gaat om oorlog, vrede en vrijheid. Die geschiedenis wordt gevormd door verhalen, van onze ouders en grootouders, van iedereen waarmee wij opgroeien, iedereen waarmee we vriendschap sluiten, of ruzie maken. Ook de verhalen, die door onze buren uit hun verre vaderland zijn meegebracht maken er deel van uit. Door deze pijnlijke en kwetsbare belevenissen te delen leert men elkaar pas goed kennen.

Die verhalen en belevenissen delen, de verschillen overbruggen door overeenkomsten op te zoeken en dat te doen op een voor de Nederlander zo belangrijke dag is een wezenlijke vorm van cultuur-participatie en is bedoeld om nieuwe samenhangen en verbanden in de wijk te ontwikkelen.

Daarnaast is de vorm waarin belangrijk: muziek en poëzie,  de combinatie van talen en muziekstijlen  en verhalen over vrede en vrijheid uit alle werelddelen moet een bijzondere, emotierijke dag opleveren. In deze vorm en omvang is zo’n project niet eerder geprobeerd.

Begroting: 

De bijdrage van het FCP zal geheel geinvesteerd worden in de materiele kosten: doorgang van het project heeft de eerste prioriteit, verder wordt momenteel onderhandeld met diverse partijen over de rest van de financiele invulling: de inkomstenkant zal er over een paar weken vermoedelijk anders uit zien, maar de reacties op het plan zijn alom enthousiast.

Locatie(s): 
Plein 40-45; Amsterdam Nieuw West

Uitslag Beslis mee

FCP35
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 109 gestemd
totaal85
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Giovanni Campbell

We beoordelen het project op de criteria kwaliteit, samenwerking en effect. Een muziekproductie waarbij muzikanten en zangers worden uitgedaagd om gezamenlijk tot een voorstelling rondom vrijheid te komen. Ik vind het interessant en origineel dat jullie daarbij een carillon als uitgangspunt nemen. Jullie willen op veel plekken amateurs vinden en zoeken daarbij relevante partners die de kwaliteit vh project mede kunnen ondersteunen. Dit biedt tevens perspectief om de samenwerking ook voor volgende edities te kunnen bestendigen. Helaas vind ik de aandacht voor de inhoud van het repetitieproces en hoe je bijvoorbeeld concreet tot samenspel komt nog summier uitgewerkt. Dat zou bij een volgende aanvraag uitgebreider mogen.

afbeelding van Femie Willems

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Een concert door carillon, orkesten en muzikanten en zangers uit de wijk op 5 mei, dat beloofd een mooie activiteit te worden. Het project is goed uitgewerkt, de kwaliteit is goed. Het project geeft een brede samenwerking vorm. Het meest spannend is om ook de individuele muzikanten in de wijk en jongeren via de scholen voor dit project te bereiken. Gezien de binding die de organisatoren met de wijk hebben verwacht ik dat dit gaat lukken. Ook over het effect ben ik positief, een mooi voorbeeld van een experimenteel project rondom een bepaald thema waarbij diverse muzikale talenten samenwerken met een presentatie in de openbare ruimte. 

afbeelding van Femie Willems

Beste Selim, als je vindt dat je aanvraag klaar is moet je deze indienen voor de Beslis mee fase. Dat doe je via de tabbladen op je projectpagina. Mocht jij nog vragen hebben aan ons, laat het ons dan ook weten!

afbeelding van Selim Dogru

Beste Femie, dank je wel. Ik ga het zsm regelen!

afbeelding van Giovanni Campbell

 

Denk je er ook nog over na hoe je de onderstaande reacties als aanvulling kunt verwerken in je plan (linkerkolom)? Vooral de toelichting over de vindplaatsen van de deelnemers en de opzet van het gezamenlijke repetitieproces zouden wat mij betreft nog wat uitgebreider mogen. Veel succes nog even!
 
Ook nog een kleinigheidje over de begroting: Je beschrijft dat onze bijdrage voor de materiële kosten zal worden gebruikt, maar in de begroting zie ik dat je alleen personele kosten hebt opgenomen. Klopt dit?
afbeelding van Sevim Erdogan

Samenleven in diversiteit... Een sociaal en cultureel verrijking...!!!

Met alle gemeenschappen samen brengen de wijk tot leven door middel van samen zingen en toneelspelen. Dat geeft kracht...

De vrijheid wordt gekenmerkt door het samen zingen...!!!

Prachtige inzet en initiatief van Selim Dogru....

afbeelding van Giovanni Campbell

 

Je benoemt in je plan dat je ook individuele muzikanten wilt werven. Je hebt echter nog niet uitgebreid toegelicht hoe je hen denkt te vinden. Wat zijn je ideeën hierover? 
 
Zouden onder de ouders van de schoolkinderen ook muzikanten (of dichters) zijn die je bij je project kunt betrekken?
 
afbeelding van Selim Dogru

- Wij maken een korte promotie film op het plein onder de carillion. Ik geef de basis info en nodig ik iedereen uit. (Zangers, muzikanten, schrijvers en vrijwilligers) Wij verspreiden de film op het internet.

- Wij benaderen verschillende organisaties: stichtingen, verenigingen, instellingen enz. Zij sturen een aankondiging en proberen ze in hun netwerk participanten te vinden. Wij hebben al aantal organisaties die met ons samen willen werken. Komen binnenkort meer en meer... Wij waren niet van plan om de ouders van schoolkinderen te benaderen via de scholen. Heel goed idee!!! Gaan we zeker proberen.

afbeelding van Selim Dogru

- Wij gaan de regionale kranten en AT5 benaderen.

- Ik loop vaak op het plein en in de omgeving rond om mensen te ontmoeten, straat muzikanten te vinden. Ik ben ook van plan van interviews te maken op het plein en delen op het internet.

- Wij zijn in contact met nova College. Als het lukt hebben we al een groep van deze school. Daar kunnen we ook de ouders vragen.

afbeelding van hulya08

Met veel plezier woon ik ruim 20 jaar in de directe omgeving van Plein ‘40-’45. Het is een kleurrijke wijk. Het initiatief van reART Collective steun ik met mijn hart en ziel. Mensen met verschillende culturele achtergronden samen brengen met als doel ZINGEN VOOR VREDE EN VRIJHEID  zal onze wijk nog beter op de kaart zetten.
Zoals eerder voorgesteld kunnen de scholen hier ook een bijdrage aan leveren. Het zou goed zijn met verschillende scholen in gesprek te gaan hierover. De buurthuizen (o.a. De Honingraat) benaderen om aan dit project deel te nemen lijkt me ook een goede zaak. De vele straatmuzikanten die we hier hebben, kunnen ook een bijdrage leveren.

Succes en sevgiler.

afbeelding van Selim Dogru

Theater de Meervaart doet ook mee!!! Wij als reART Collective hebben gisteren een hele goede gesprek gehad met de directeur en de buurtprogrammeur van Theater de Meervaart. Meervaart doet ook mee als co-producent. Wij krijgen de grote zaal voor de generale repetitie en gaan we samenwerken om orkesten, koren en individuele participanten te bereiken. Onze rooster: 4 mei, de Generale Repetitie bij de Meervaart en 5 mei, de concerten op het plein.

afbeelding van Femie Willems

Hoi Selim, kun je ook iets meer vertellen hoe je met de individuele participanten in contact wil komen? Verder vind ik het een mooi plan!

afbeelding van Selim Dogru

Hoi Femie, Dank je wel! Hier is mijn plan:

afbeelding van Selim Dogru

- Wij maken een korte promotie film op het plein onder de carillion. Ik geef de basis info en nodig ik iedereen uit. (Zangers, muzikanten, schrijvers en vrijwilligers) Wij verspreiden de film op het internet.

- Wij benaderen verschillende organisaties: stichtingen, verenigingen, instellingen enz. Zij sturen een aankondiging en proberen ze in hun netwerk participanten te vinden. Wij hebben al aantal organisaties die met ons samen willen werken. Komen binnenkort meer en meer... Wij waren niet van plan om de ouders van schoolkinderen te benaderen via de scholen. Heel goed idee!!! Gaan we zeker proberen.

Pagina's