menu denk mee beslis mee maak mee

Xposed

Creating a living network of young dancers and...

Stichting Jongerentheater Link
7 oktober 2018 tot 21 oktober 2018
dans, theater
jongeren, wijkbewoners
onze website / check facebook
€15.000

Dit projectidee is in ontwikkeling. Geef je tips! Denk mee Beslis mee Maak mee

Ga direct naar de reacties

Xposed

Creating a living network of young dancers and community artists through international exchange

afbeelding van Annemieke Riepma

Ingediend door:

Annemieke Riepma

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Ik zoek meedenkers voor de vragen: 1. Hoe Xposed een (financieel) duurzaam initiatief kan worden. 2. Hoe we meer jongeren en organisaties uit de omgeving bij het project kunnen betrekken.

Wat ga je doen?: 

Dit jaar organiseert Xposed zijn eerste editie: Xposed 2018. Van 7 t/m 21 oktober organiseert een groep jongeren uit Nederland, Kenia, Ethiopië, Zuid-Afrika en Zweden een internationale uitwisseling in Utrecht West waarin zij hun verhalen met elkaar delen door middel van dans en theater. De groep bestaat uit getalenteerde jongeren met verschillende sociale en economische achtergronden. We creëren samen een ruimte waarin verschillende werkwijzen en bewegingstalen met elkaar kunnen worden gedeeld en waarin vertrouwen in eigen potentie positief wordt gestimuleerd. We staan voor een samenleving waarin iedere jongere zicht heeft op volwaardige participatie en gaan onderzoeken hoe je je kennis op een positieve manier door kan geven in je eigen omgeving. Dit zullen we doen door op interactieve en participerende wijze samen te werken met jongeren en buurtbewoners uit Utrecht West en door diverse initiatieven bezoeken. De uitwisseling zal worden vormgegeven door middel van workshops, outreach activiteiten, artistieke verdieping en creatief proces, presentatie momenten en dialoog. Ons onderliggende doel is om een ‘levend netwerk’ te creëren; samen versterken we elkaar en creëren we verbinding en internationale zichtbaarheid van diverse lokale initiatieven. We zien Xposed als een stukje ondernemerschap waarin we streven naar duurzame samenwerkingen die waar mogelijk verankerd kunnen worden met curricula, projecten en leerdoelen van de betrokken educatieve instellingen.

Aanleiding: Het idee om Xposed als initiatief op te starten is ontstaan vanuit mijn eerdere stage bij de organisatie Indoni Dance, Arts and Leadership Academy in Kaapstad. Ik realiseerde me dat er een platform ontbreekt die jongeren met veel talent maar met minder financiële mogelijkheden de kans biedt om buitenlandervaring op te doen en zich zo professioneel te ontwikkelen en hun netwerk en toekomstkansen te vergroten. Ik ben de behoeften van individuele dansers en organisaties gaan onderzoeken daar en in Nederland. In de gesprekken die ik met mensen had werd het al snel duidelijk dat er soortgelijke behoeften zijn. Behoeften naar meer ontmoeting, kennisuitwisseling en het opdoen van ervaringen die vervolgens weer gedeeld kunnen worden met een grotere achterban.

Deelnemers: Xposed 2018 wordt georganiseerd samen met dansers van de Amsterdamse dansgroep Songa. Deze groep bestaat uit 7 dansers (in opleiding en afgestudeerd) aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten en een filmmaker. Deze zomer reizen zij naar Kenia om daar een voorstelling te maken met dansers van Artzone en Kenya Performing Arts Group. KPAG is in 2006 opgericht door Saskia en Odak, artistiek en zakelijk leiding van Jongerentheater Link in Utrecht. De uitwisseling in oktober is  een verdieping en uitbreiding van ons gezamenlijke netwerk waarbij we ontmoeting creëren tussen een paar van hun dansers (nederlandse en keniaanse) en (andere) dansers uit Nederland, Zuid-Afrika en Ethiopië. Dansers uit Zuid-Afrika zijn verbonden aan de eerder genoemde Indoni Academy en dansers uit Ethiopië aan Destino Dance, twee soortgelijke community programma’s waar empowerment d.m.v. talentontwikkeling centraal staat.

De lokale deelnemers uit Utrecht die deelnemen zijn jonge (pre-)professionals, jongeren die verbonden zijn aan de Universiteit Utrecht (MA Arts and Society en MA Contemporary Theatre, Dance and Dramaturgy), amateurs en niet-dansers; voor het maken van promotie-, video en fotomateriaal werken we met jonge kunstenaars waaronder jongeren die we benaderen via de New Neighbours facebook pagina. Xposed zal continu bestaan uit interactie tussen jonge (pre-)professionals en amateurs. We willen dat het een project wordt van en met (jongeren uit) de buurt en hen stimuleren mee te organiseren of om activiteiten van de uitwisseling mee te doen. Daarom zullen we ook in de voorbereiding benefietactiviteiten organiseren die dienen als buurtactiviteiten om te laten weten dat Xposed eraan komt en dan al jongeren te betrekken. Gedurende het programma zijn wijkbewoners uit Utrecht West en andere geïnteresseerden welkom om activiteiten bij te wonen, mee te kijken, mee te doen en samen in dialoog te gaan.

We zullen samenwerken met Habesha Art, een groep Eritrese jongeren die wekelijks in het wijk cultuurhuis Het Wilde Westen samenkomt voor dansrepetities. Ook komt er de eerste week een groep High School scholieren van de Gymnasieskola Sinclair Uddevalla uit Zweden. Link heeft eerder een uitwisseling georganiseerd met deze school wiens unieke werkwijze gebaseerd is op persoonlijke ontwikkeling van de jongeren door middel van o.a. dans, theater, muziek en/of multimedia. Hun deelname zal als inspiratie dienen voor hun afstudeerprojecten en de scholieren denken actief mee over het programma. Ik ben ook in gesprek met het Christelijk Gymnasium Utrecht en zoek contact met jongeren organisaties als De Voorkamer,  Ithaka ISK, New Dutch Connections en Jongeren Cultuurhuis Kanaleneiland en wijk en community art initiatieven zoals Spinoza Presenteert en De Wijkplaats om samen met hen activiteiten te organiseren of te onderzoeken hoe jongeren die aan deze organisaties verbonden zijn deel kunnen nemen aan het programma.

Hoe ga je te werk?: 

Xposed is uniek in zijn aanpak doordat niet alleen de doelgroep uit jongeren bestaat, maar het project ook is opgezet en zal worden uitgevoerd door jongeren. Door te werken vanuit ieders talenten, visies en mogelijkheden dragen we bij aan een samenleving waarin iedere jongere tot zijn recht komt. Taken van communicatie tot en met artistieke leiding worden verdeeld om ieders professionele vaardigheden te vergroten. Saskia en Odak ondersteunen Xposed in het proces op de achtergrond door o.a. het bieden van persoonlijke begeleiding aan de deelnemers, zakelijke ondersteuning en eventueel begeleiding bij het creatieve proces door impulsen te geven aan de kerngroep.

In gesprekken met betrokken organisaties en jongeren kwam het “het giving back tot the community” steeds naar voren. Dit heeft dan ook de rode draad gevormd in het projectplan. Door te werken in een afgebakende omgeving kunnen we de ervaringen goed terugkoppelen naar ieders eigen omgeving, zodat iedereen bij terugkomst handvatten heeft om opgedane kennis te delen met hun eigen community.  

Zoals nu gepland zal de eerste week de vorm hebben van een educatieve maak en lesweek gericht op jongeren van middelbare schoolleeftijd uit de omgeving. In deze week delen de verschillende groepen (Zuid-Afrika, Kenia en Ethiopië) hun werkwijzen en werken we toe naar een kleine presentatie en de Dance Encounter (workshops en lunch). De tweede week staat  in het teken van artistieke en inhoudelijke verdieping van werkwijzen en methodes tussen iets oudere jongeren. De deelnemers werken samen toe naar een presentatie op basis van voorbereid materiaal en improvisatie die zal plaatsvinden op openbare locaties in Utrecht om verbinding te zoeken met meerdere communities. Door de twee weken heen zullen diverse (outreach) activiteiten en workshops worden georganiseerd door deelnemers en zullen we diverse initiatieven bezoeken.

Doelstelling: Xposed aims to empower young talents from diverse social economic backgrounds in their journey towards professionalism by means of international exchange experiences. We work towards sustainable partnerships between involved participants and organizations.

Het boven genoemde doel hebben we met betrekking op Xposed 2018 onderverdeelt in de volgende subdoelen:

 • het opdoen van buitenlandervaring voor jongeren voor wie financiële middelen ontoereikend zijn
 • het project te realiseren met minstens 20 betrokken jongeren door middel van samenwerking en op basis van een taakverdeling die past bij ieders situatie/mogelijkheden
 • het vergroten van professionale vaardigheden m.b.t. tot organisatie, productie, educatie en artistiek maak proces
 • het leren werken in een internationale en cultureel diverse omgeving 
 • het creëren van een veilige omgeving waarin waarin vertrouwen in eigen potentie positief gestimuleerd wordt
 • kennis uitwisselen over werkwijzen en methodes in de studio 
 • kennis uitwisselen over het werken in de community buiten de studio tussen én binnen Europa en Afrika onder jongeren die anders niet met elkaar in contact zouden zijn gekomen
 • het actief betrekken van jongeren uit de omgeving en buurtbewoners
 • dialoog stimuleren over talentontwikkeling in de regio
 • een netwerk creëren tussen jongeren en initiatieven en te onderzoeken hoe deze levend gehouden kan worden 
 • jongeren stimuleren opgedane kennis terug te brengen in hun eigen omgeving en te delen met mensen aldaar
  Met wie werk je samen?: 

  In de uitwisseling werken we samen met het Afrovibes Festival, wijk cultuurhuis Het Wilde Westen en Universiteit Utrecht. Samen met Afrovibes organiseren we de Dance Encounter  in Het Wilde Westen tussen een groep van Afrovibes en onze deelnemers, daarnaast zullen we diverse evenementen van Afrovibes bezoeken (bijvoorbeeld voorstellingen, workshops en round-table discussion in Tivoli) en een avondvullend programma organiseren met Eugene van Erven van de Master Arts and Society van Universiteit Utrecht. Gedurende het project kunnen we op diverse momenten gebruik maken van de theaterzaal van het Wilde Westen in Lombok. Ook verkennen we met hen de mogelijkheden voor samenwerking met mensen in de buurt en de groep Eritrese jongeren.

  Wat is verder van belang om te weten?: 

  Persoonlijke motivaties (wordt nog upgedate):

   

   

   Bereik: 
   aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
   2 Workshops dans en fysiek theater door Jongerentheater Link 30  
   1 Educatieve dans- en maakweek in Het Wilde Westen 30  
   1 Dance Encounter met Afrovibes in Het Wilde Westen 30 15
   1 XPOSED Open Stage 30 30
   1 Artistieke verdieping dans- en maakweek in Het Wilde Westen 30  
   3 Presentaties op openbare locaties in Utrecht West 30 130
   1 College en dialoog in samenwerking met MA Arts and Society Universiteit Utrecht   50
   1 Bezoeken basisschool voorstelling Roest van de Dansers 30  

    

   Begroting: 

   Voor Xposed hebben subsidie bij K.F. Hein Fonds en Fonds 21 aangevraagd en zullen we nog een aanvraag indienen bij Stichting Dioraphte. Voor het maken van promotiemateriaal (logo, flyers en videomateriaal) en het opstarten van benefietactiviteiten in de buurt heb ik een aanvraag ingediend bij Het Initiatievenfonds van Gemeente Utrecht. Ik ben een crowdfunding aan het opstarten op voordekunst.nl.

   De aangevraagde subsidie bij Fonds voor Cultuurparticipatie zal worden gebruikt voor:

   • Huur oefenruimte en theater+techniek
   • Reiskosten in Nederland
   • Activiteiten (voorstellingen/ontspanning/aankleding outreach en buurtactiviteiten)
   • Vergoeding professionals en buitenlandse artiesten
   • Documentatie
   • Crowdfunding kosten
   Locatie(s): 
   Utrecht West
   Het Wilde Westen
   Utrecht

   afbeelding van Giovanni Campbell

   Welkom bij JMHM. De komende weken denk ik met jullie mee over het project en op welke onderdelen het eventueel aangescherpt kan worden om tot een kansrijke aanvraag te komen.

   Op dit platform ondersteunen we uitdagende vormen die de actieve cultuurbeoefening van deelnemers in de vrije tijd op een uitdagende en duurzame manier willen stimuleren. We stellen daarbij ook het creatieve proces en de wijze van samenwerking centraal. 
   Je presenteert een concept waarin je Nederlandse cultuurmakers wilt verbinden met beoefenaars uit andere landen. Dit is zeker een interessant uitgangspunt voor een uitdagende aanvraag bij JMHM. 

   Het plan is uitgebreid en geeft zicht op de activiteiten die je wilt uitvoeren. Ik zou graag meer willen lezen over de spelers uit Nederland. Wie zijn ze en welke behoefte op de langere termijn is er bij hen om deel te nemen aan dit project?

   Zou je daar meer over kunnen toelichten?

   Succes met het uitwerken van je plan!

   Heb je hier nog vragen over?

   afbeelding van Annemieke Riepma

   Dankjewel Giovanni voor je positieve reactie en duidelijke vraag/opmerking. Ik ga werken aan het plan en deelnemers vragen hun persoonlijke motivaties uit te schrijven zodat ik deze kan verwerken in het plan.

   Ik heb een kleine vraag: Hoeveel tekens kan ik gebruiken per vraag/de hele aanvraag? Ik zie soms dat ik erover heen zit.