menu denk mee beslis mee maak mee

Xposed

Creating a living network of young dancers and...

Stichting Jongerentheater Link
7 oktober 2018 tot 21 oktober 2018
dans, theater
jongeren, wijkbewoners
onze website / check facebook
€15.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Developing and presenting our artistic work and giving workshops

Door Annemieke Riepma op do 25 apr

At the start of the second week everyone felt we needed a strong sense of collaboration and cohesion to finish our performance. We were a mixed...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Xposed

Creating a living network of young dancers and community artists through international exchange

afbeelding van Annemieke Riepma

Ingediend door:

Annemieke Riepma

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Ik zoek meedenkers voor de vragen: 1. Hoe Xposed een (financieel) duurzaam initiatief kan worden. 2. Hoe we meer jongeren en organisaties uit de omgeving bij het project kunnen betrekken.

Wat ga je doen?: 

Van 7 t/m 21 oktober organiseert een groep jongeren onder begeleiding van Jongerentheater Link een internationaal uitwisselingsproject in Utrecht West. De groep bestaat uit rauwe talenten met verschillende sociale en economische achtergronden wonend in Nederland, Zuid-Afrika, Kenia. Ethiopië en Zweden. Gedurende twee weken zullen we samen activiteiten organiseren waarin we door middel van dans- en theater verbinding zoeken met elkaar en met in de regio wonende jongeren en buurtbewoners. Samen creëren we een ruimte waarin verschillende werkwijzen en bewegingstalen met elkaar kunnen worden gedeeld. De uitwisseling zal worden vormgegeven door middel van workshops, creatief proces, dialoog, ontspanningsactiviteiten (bijv. samen eten, voetballen, muziek maken) en diverse presentatie momenten.We organiseren deze uitwisseling omdat we zoeken naar meer verbinding, kennisuitwisseling en gelijke kansen tussen en binnen jongeren uit verschillende werelddelen. We geloven dat we door ontmoeting veel van elkaar kunnen leren en tot nieuwe inzichten kunnen komen. 

Waar? De uitwisseling zal voornamelijk plaatsvinden in Lombok in Utrecht West, waar Jongerentheater Link gevestigd is, omdat we op lokaal niveau willen zoeken naar ontmoeting tussen diverse communities en jongeren. Gedurende het programma zijn wijkbewoners uit Lombok en andere geïnteresseerden dan ook welkom om activiteiten bij te wonen, mee te kijken, mee te doen en samen in dialoog te gaan. In gesprekken met betrokken jongeren kwam het “het giving back tot the community” steeds naar voren. Dit heeft dan ook de rode draad gevormd in het projectplan. Door ervaringen op te doen in een afgebakende omgeving kunnen we echt verdieping zoeken in interactie en deze ervaringen goed terugkoppelen naar ieders eigen omgeving. Het project heeft wel een wijder bereik; de meeste jongeren die betrokken zijn (zoals bezoekers van organisaties met wie we werken) wonen verspreid over de stad/regio (sommigen zelfs daarbuiten). Ook zullen we met betrekking tot diverse activiteiten op andere locaties in Utrecht komen.

Deelnemers: Gedurende twee weken zullen we intensief werken vanuit een kerngroep. In de ultieme situatie zijn dit negen jongeren tussen 18 en 35 jaar uit Kenia, Ethiopië en Zuid-Afrika en in ieder geval vier tot zes jongeren uit Nederland, waaronder Christine Karani en Irina Hüfner van de Amsterdamse dansgroep SONGA en Eline Karstens en ik uit Utrecht. Zij hebben alle drie een achtergrond in danseducatie en didactisch en inhoudelijk inzicht over de mogelijkheden m.b.t. vormgeving van het programma en zullen hier een leidende rol in nemen. Ik ben vooral bezig met organisatie. Gedurende de uitwisseling zullen er nog een aantal dansers van dansgroep SONGA uit Amsterdam er op verschillende momenten bij zijn. Vanuit deze groep werken we samen met diverse organisaties om jongeren en wijkbewoners van alle leeftijden (professionals tot niet-dansers) bij de uitwisseling te betrekken. De uitwisseling is een intensief twee weken durend programma voor de jongeren die onderdeel zijn van de kerngroep. Waar in de ultieme situatie jongeren uit Utrecht de hele uitwisseling meedoen, zal dit niet altijd mogelijk zijn i.v.m. ieders dagelijkse verplichtingen zoals school en werk. We zullen uit Utrecht in ieder geval nog twee of drie jonge mensen zoeken die zich bij ons aansluiten om net als ons intensief bij het programma te zijn. Om het een project te maken van en met de buurt zullen we door middel van samenwerkingen met lokale organisaties activiteiten organiseren waarbij we op een toegankelijke manier veel ontmoeting creëren tussen een diversiteit aan inwoners van Utrecht.

De keuze om de uitwisseling te organiseren met jongeren uit Zuid-Afrika, Ethiopië en Kenia komt voort uit de wens om de reedsbestaande connecties die we met deze jongeren hebben te verdiepen en om jongeren in Nederland kennis te laten maken met de verschillende werkwijzen waarmee zij werken en zijn opgeleid. Saskia en Odak, artistiek en zakelijk leiding van Link, hebben zelf lang in Kenia gewoond. Toen zij naar Nederland verhuisden hebben zij Jongerentheater Link opgezet vanuit de wens een link te leggen tussen de werkwijze waarmee zij in Kenia werkten (Kenya Performing Arts Group) en Nederland. Zij hebben eerder samengewerkt met Destino Dance uit Ethiopië en daar ook veel jonge dansers leren kennen. De dansgroep SONGA, die naast Christine en Irina bestaat uit nog vijf andere dansers en een filmmaker, gaat deze zomer naar Kenia om daar met dansers van onder andere de organisatie Artzone in Nairobi een locatie voorstelling te maken. Zelf heb ik (Annemieke Riepma) veel contacten in Zuid-Afrika door een dansstage die ik vorig jaar liep bij Indoni Dance, Arts and Leadership Academy. Ik realiseerde me daar dat er een platform ontbreekt die talentvolle jongeren de kans biedt om buitenlandervaring op te doen en zich zo persoonlijk en professioneel te ontwikkelen. Samen met mijn stagebegeleiders Odak en Saskia ontstond het idee een uitwisseling te organiseren. We realiseren ons dat we gezamenlijk een uniek netwerk hebben en willen deze versterken door een netwerk te creëren tussen jongeren en jonge professionals hier en tussen jongeren en jonge professionals uit deze verschillende landen. De uitwisseling is geen onderdeel van de studie van deze jongeren. Wel werken we samen met de verschillende hierboven genoemde organisaties, zodat er begeleiding is met betrekking tot het treffen van voorbereidingen van de reis (aanschaffen van reisartikelen, aanvragen visa, voorbereiden lesmateriaal etc.). Dit zijn soortgelijke community programma's waar empowerment door middel van talentontwikkeling centraal staat. In overleg met de organisaties is onderzocht voor welke jongeren een buitenland ervaring het best kan bijdragen aan het vergroten van zelfredzaamheid en wie gemotiveerd zijn om de opgedane kennis thuis weer door te geven. De eerste week zal er ook een groepje Zweedse jongeren (+/- 17/18 jaar) deelnemen aan het programma. Jongerentheater Link heeft eerder een uitwisseling georganiseerd met Gymnasieskola Sinclair Uddevalla. Voor deze jongeren telt Xposed wel als onderdeel van school. Samen met hun begeleiders zullen zij deelnemen op eigen kosten. 

 

Hoe ga je te werk?: 

Binnen de uitwisseling zetten we amateurs en professionals niet lijnrecht tegenover elkaar maar proberen we juist dit contrast te doorbreken door deuren open te zetten voor alle geïnteresseerden. Dansinhoudelijk zal de eerste week de vorm hebben van een educatieve maak en lesweek. In deze week maken we kennis met elkaar en delen de verschillende groepen (Zuid-Afrika, Kenia en Ethiopië) hun werkwijzen. We werken toe naar een kleine presentatie en Dance Encounter in wijkcultuurhuis Het Wilde Westen. De Dance Encounter is een dag waarbij we samen met een theatercollectief van het Afrovibes Festival diverse workshops en een lunch organiseren open voor de buurt. De tweede week werken we door op materiaal dat in de eerste week gemaakt is en staat in het teken van artistieke en inhoudelijke verdieping van werkwijzen en methodes. De deelnemers werken samen toe naar een presentatie op basis van voorbereid materiaal en improvisatie die zal plaatsvinden op openbare locaties in Utrecht om verbinding te zoeken met meerdere communities. Hiernaast organiseren we een randprogramma bestaande uit onder andere workshops, dialoog en ontspanningsactiviteiten. Om jongeren uit de omgeving bij het project te betrekken werken we in de voorbereiding en uitvoering samen met diverse buurt- en jongerenorganisatie. Hierbij zoeken we naar constante ontmoeting binnen de uitwisseling, bij hun activiteiten en daarna weer bij onze of gezamenlijke activiteiten, zodat we verbinding creëren op wijk niveau met diverse organisaties en hun bezoekers (meer hierover bij het kopje hieronder). Saskia en Odak ondersteunen Xposed in het proces op de achtergrond door o.a. het bieden van persoonlijke begeleiding aan de deelnemers, zakelijke ondersteuning en eventueel begeleiding bij het creatieve proces door impulsen te geven aan de kerngroep.

We hebben kort geleden akkoord gekregen van het Initiatieven Fonds van Gemeente Utrecht voor onze subsidieaanvraag daar. Hiermee kunnen we in september benefietactiviteiten gaan opzetten, waarmee we bekendheid kunnen creëren in de buurt (denk aan een buurtdiner, workshops en/of andere creatieve activiteiten). Met dit geld hebben we ook de mogelijkheid gekregen om voor het ontwerpen en maken van de huisstijl, promotiemateriaal en documentatie samen te werken met jongeren wonend in Utrecht die in hun vrije tijd bezig zijn met kunst. Zo hebben we Mahmood Shakuri benaderd via de New Neighbours facebook pagina die het logo heeft ontworpen. Op deze manier zullen we ook andere jongeren benaderen om aan de uitwisseling mee te doen. Na de zomer zullen we flyers gaan verspreiden en informatie delen en promoten via social media.

  Met wie werk je samen?: 

  In de uitwisseling werken we samen met diverse organisaties om jongeren en buurtbewoners te betrekken. Samen met het wijkcultuurhuis van Utrecht West, het Wilde Westen, verkennen we de mogelijkheden voor samenwerking met mensen in de buurt. Ook kunnen we tijdens de uitwisseling op diverse momenten gebruik maken van hun theaterzaal. Laatst heb ik  een gesprek gehad met dansdocente Susi Rosenfeld die (onder andere samen met Eline Karstens) het lesmodule 'Kunst en Cultuur’ geeft binnen de ToekomstAcademie van New Dutch Connections. Met haar is afgesproken dat wij deelnemen aan een of twee maandagavond lessen (die gegeven worden in Het Wilde Westen) en werk kunnen bekijken wat zij hebben gemaakt. De deelnemers van de ToekomstAcademie kunnen dan op andere momenten weer deelnemen aan ons programma, zoals bijvoorbeeld aan de Dance Encounter die we organiseren met Afrovibes, de ontspanningsactiviteiten (bijv. samen eten, voetballen, muziek maken) die we organiseren, het college/dialoog die we in samenwerking met Universiteit Utrecht zullen organiseren en de presentaties die we zullen geven. Op dezelfde manier zullen we onze andere samenwerkingen aangaan, waarin we streven naar constante ontmoeting. Ook zijn we door het Wilde Westen in contact gekomen met Habesha Art, een groep Eritrese jongeren (+/- 16 tot 20 jaar oud) die elke zaterdag samenkomt in hun theaterzaal voor dansrepetities en met wie we in contact zijn om een dansmiddag of avond organiseren. In de tweede week van de uitwisseling, zullen De Dansers voorstellingen draaien in Het Wilde Westen en op basisscholen waar we door het Wilde Westen bij kunnen zijn. Samen met Het Wilde Westen zullen we ook andere activiteiten organiseren, zoals samen eten met buurtbewoners. We proberen hun bezoekers zoveel mogelijk bij de uitwisseling te betrekken.

  Samen met Afrovibes Festival organiseren we de Dance Encounter in Het Wilde Westen. Daarnaast nemen deelnemers van Xposed deel aan diverse evenementen van Afrovibes (voorstellingen, round-table discussion, workshops, etc.) met als doel festival kunstenaars en publiek te ontmoeten, dialoog aan te gaan en kennis en ervaring op te doen en uit te wisselen.

  Laatst heb ik ook een gesprek gehad met Minem Sezgin van de Voorkamer. Met haar heb ik afgesproken dat wij deelnemen aan activiteiten die bij hun worden georganiseerd, waaronder Straffe Koffie (Arabisch of Eritrees Koffie café met Nederlandse spelletjes) en afhankelijk van hun programmering deelnemen aan Samen Zingen, On the Spot: Open Stage, of een soortgelijk evenement. We hebben het erover gehad dat het bijzonder zou zijn om samenwerking te zoeken tussen de Voorkamer en de Eritrese groep jongeren om samen een dansmiddag te organiseren in deze periode. De voorkamer zal eventueel ook bij evenementen zijn om informatie over de Voorkamer te delen.

  Met betrekking tot scholen heb ik afgesproken met Eugene van Erven van het departement Media en Cultuur Studies van Universiteit Utrecht om een avondvullend programma te organiseren en een gesprek gepland staan met Misja van Baaien, dramadocent en kunstcoördinator op het Christelijk Gymnasium Utrecht, om door te praten over een samenwerking. De activiteiten die we samen organiseren zijn activiteiten waarbij we in de vrije tijd verschillende doelgroepen met elkaar proberen te verbinden.

  Na de zomerperiode zoeken we contact op met nog meer andere organisaties uit de wijk, zoals het Spinoza Plantsoen, speeltuin Bankaplein, de wijkplaats, en zullen we onderzoeken of er andere organisaties uit de buurt/Utrecht zijn voor wie deelname van hun bezoekers of een samenwerking interessant kan zijn. We zullen dan ook bezig gaan met het zoeken van locaties om presentaties te geven en op welke manier we hiermee verschillende inwoners kunnen bereiken.

  Wat is verder van belang om te weten?: 

  Xposed gaat verder dan de twee weken van de uitwisseling. Waar er nu maar een paar jongeren zijn die internationale dromen waarheid zullen zien worden, zijn er nog zoveel anderen met dromen, talent en toekomstvisie. Xposed 2018 is nog maar het begin. We zien Xposed als een stukje ondernemerschap waarin we streven naar duurzame samenwerkingen tussen betrokken jongeren. Binnen deze uitwisseling zullen we momenten nemen om samen te onderzoeken tot in hoeverre de behoefte bestaat het netwerk dat we in stand hebben gebracht levend te houden en te reflecteren op wat voor wijze we dit kunnen doen. Zo zullen we bijvoorbeeld onderzoeken hoe we social media kunnen inzetten om kennis uit te blijven wisselen over lokale projecten en hoe we volgende uitwisselingsedities kunnen organiseren en op wat voor manieren we daar jongeren bij kunnen betrekken. Hierin zullen we veel reflecteren op de inzichten die we de komende periode zullen krijgen met betrekking tot organisatie en uitvoering van de uitwisseling en hier samen met lokale betrokkenen en bezoekers over praten.

   Bereik: 
   aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
   2 Workshops dans en fysiek theater door Jongerentheater Link 30  
   1 Educatieve dans- en maakweek in Het Wilde Westen 30  
   1 Dance Encounter met Afrovibes in Het Wilde Westen 30 15
   1 XPOSED Open Stage 30 30
   1 Artistieke verdieping dans- en maakweek in Het Wilde Westen 30  
   3 Presentaties op openbare locaties in Utrecht West 30 130
   1 College en dialoog in samenwerking met MA Arts and Society Universiteit Utrecht   50
   1 Bezoeken basisschool voorstelling Roest van de Dansers 30  

   Zodra de invulling van de rest van het randprogramma definitief is kan ik deze per mail opsturen.

   Wat maakt het project bijzonder?: 

   Xposed is uniek in zijn aanpak doordat het project is opgezet en zal worden uitgevoerd door jongeren. Door te werken vanuit ieders talenten, visies en mogelijkheden dragen we bij aan een samenleving waarin iedere jongere tot zijn recht komt. Daarnaast is het een internationaal project waarin we voornamelijk lokaal te werk gaan. Irina en Christine van SONGA schreven hierover:

   Wij vinden het belangrijk om aan dit project deel te nemen omdat kennis delen en verbinding leggen met danskunstenaars van verschillende achtergronden en culturen in Nederland een manier is om de internationale leer, leef en werkomgeving te bevorderen. SONGA is er van overtuigd dat een deelname aan XPOSED de vaardigheden van de individuele kunstenaars zal helpen om een stap te zetten als wereldburger voor nu en op langer termijn in de toekomst. SONGA staat voor transcultureel en authenticiteit. Door middel van deze uitwisseling zal de transculturele ontwikkeling door middel van danskunst en danseducatie worden gestimuleerd.

   ‘Expose’ heeft in het Engels diverse betekenissen waaronder:
   1. Make something visible by uncovering it
   2. Reveal the true, objective nature of someone or something
   3. To create conditions that allow someone to have the opportunity to learn or experience new
   things

   In Xposed werken we vanuit deze meerlagige betekenis. We creëren samen mogelijkheden om nieuwe ervaringen op te doen door onszelf aan elkaar bloot te stellen en verschillende werkwijzen en bewegingstalen met elkaar te delen. Op deze manier maken we elkaar en elkaars verhalen zichtbaar en krijgt iedereen een stem. We werken hierin vanuit een visie waarin input van deelnemers centraal staat. Door kennis uit te wisselen met de uitgenodigde dansers en door te werken vanuit het idee dat iedereen mee mag doen kunnen we dialoog teweegbrengen rondom cultuurparticipatie en talentontwikkeling in Nederland met professionals en betrokken organisaties. 

   Begroting: 

   Naast deze aanvraag bij Het Fonds voor Cultuurparticipatie, hebben we subsidie aanvragen ingediend bij het K.F. Hein Fonds, Fonds 21, Stichting Dioraphte en het Initiatievenfonds van Gemeente Utrecht. Van het Initiatievenfonds hebben we akkoord gekregen. We wachten nog op een reactie van de andere fondsen. Na de zomerperiode gaan we een crowdfunding actie opstarten.

   We vragen een bijdrage aan bij Het Fonds voor Cultuurparticipatie voor:

   Huur oefenruimte en theater (+techniek)

   • Reiskosten in Nederland en accommodatie
   • Organiseren van activiteiten
   • Vergoeding professionals en buitenlandse deelnemers
   • Documentatie
   • Kosten crowdfunding

   Plan B: Wanneer we geen of onvoldoende subsidie zullen ontvangen zullen we het aantal buitenlandse deelnemers moeten verlagen en onderzoeken hoe we realistisch kunnen omgaan met minder tot geen vergoedingen voor betrokkenen. Daarnaast zijn we actief aan het onderzoeken hoe we kosten kunnen besparen door bijvoorbeeld sponsors te zoeken voor eten, gastgezinnen te zoeken indien accommodatie niet betaald kan worden en het lenen van fietsen.

    

   Locatie(s): 
   Utrecht West
   Het Wilde Westen
   Utrecht

   Uitslag Beslis mee

   FCP28
   max 50 / 2 van 2 gestemd
   publiek50
   max 50 / 123 gestemd
   totaal78
   75 is gehaald!
   De stemperiode is voorbij.

   Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
   afbeelding van Alexander Klapwijk

   Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

   Met Xposed wil je door een uitwisselingsproject te organiseren een internationaal netwerk van jonge dansers creëren. Jonge mensen uit Zuid-Afrika, Kenia, Ethiopië en Zweden gaan gezamenlijk aan de slag om van elkaar te leren en samen nieuwe dingen te ontdekken. Je uitgangspunten zijn daarbij helder: je steekt de hand uit naar diverse organisaties waarmee je wil samenwerken en je hebt een open blik. Je insteek is origineel en interessant. Toch wordt je plan in mijn ogen niet concreet genoeg. Vooral wie de Nederlandse deelnemers zijn en hoe je ze vindt wordt me niet duidelijk. Daardoor is het zicht op de toekomst, de ontwikkeling van de deelnemers en de artistiek inhoudelijke kwaliteit voor mij wat onduidelijk. Toch ben ik enthousiast genoeg over je plan en wens je veel succes met de uitvoering ervan.

   afbeelding van Giovanni Campbell

   Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

   Nederlandse jongeren die samen met jongeren uit onder meer Zuid-Afrika, Kenia, Ethiopië en Zweden gedurende twee weken met elkaar kunst beoefenen en nieuw werk gaan creëeren. Voor de deelnemers zal dit zeker een waardevolle ervaring zijn.

   Het plan geeft voldoende zicht op de mogelijkheden om deze groepen jongeren creatief met elkaar te verbinden en de zichtbaarheid van hun samenwerking te vergroten. Jullie zijn concreet over de organisatorische opzet en de inhoudelijke rol van de samenwerkingspartners, waardoor ik voldoende meekrijg over de nieuwe perspectieven waar jullie naar streven. Het effect van deze ambitie zou je kunnen vergroten door ook nu al met hen na te denken over de mogelijkheden voor een duurzamere samenwerking, zowel lokaal als in internationaal verband.

   De aanvraag zou daarnaast sterker zijn geweest als je meer zicht had gegeven op het wervingsproces van de deelnemers uit Nederland. Je benoemt een interessante groep partijen waar je deelnemers kunt vinden, maar je geeft niet aan welke selectiekeuzes je gaat maken als er bijvoorbeeld veel aanmeldingen binnenkomen. Organiseer je dan audities of kan iedereen die wil gewoon meedoen? 

   Ondanks deze laatste kanttekening ben ik van mening dat jullie met dit project een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de vernieuwing van culturele initiatieven met een internationaal karakter.

   afbeelding van Diane Frenay

   Ha Annemiek, ik ben je coach op dit platform.

   Ik krijg bij het lezen de indruk dat het vooral voor studenten wordt georganiseerd. Het is wat onduidelijk of het uitwisseling in de vrije tijd betreft of school/studie. Kun je wat helderheid scheppen hierin. Wat is voor studie en wat voor vrije tijd bedoeld?

   Je wilt amateurs betrekken uit de omgeving ( Utrecht west) en noemt specifieke landen waartussen uitwisseling is. Kun je wat toelichten over het waarom van juist deze landen? Heb je Afrikaanse en Zweedse organisaties in Utrecht (west) gevonden die werken met jongeren die hier interesse in kunnen hebben?

   Hoe komt het contact praktisch gezien tot stand met de amateur-jongeren: wat maakt het aantrekkelijk om deel te nemen aan Xposed en hoe kan dat ban betekenis zijn voor zowel jullie als hen op structurelere basis? bijv volgend jaar naar Afrika? 

   Het festival valt voor een deel onder school/ werktijden en twee weken is intensief:op welke momenten vind het plaats?

   afbeelding van Annemieke Riepma

   Beste Diane,

   Heel erg bedankt voor uw opmerkingen en vragen. Ik heb de tekst van het projectplan hierdoor veel duidelijker kunnen maken. Alle antwoorden op de vragen heb ik zo goed mogelijk meegenomen en in de tekst verwerkt.

   Ik hoop dat het allemaal duidelijk is geworden. Gisteren heb ik de aanvraag moeten doorsturen naar de beslis mee fase, maar als u nog vragen heeft hoor ik het graag.

   afbeelding van Diane Frenay

   Ha Annemiek, ik ben je coach op dit platform.

   Ik krijg bij het lezen de indruk dat het vooral voor studenten wordt georganiseerd. Het is wat onduidelijk of het uitwisseling in de vrije tijd betreft of school/studie. Kun je wat helderheid scheppen hierin. Wat is voor studie en wat voor vrije tijd bedoeld?

   Je wilt amateurs betrekken uit de omgeving ( Utrecht west) en noemt specifieke landen waartussen uitwisseling is. Kun je wat toelichten over het waarom van juist deze landen? Heb je Afrikaanse en Zweedse organisaties in Utrecht (west) gevonden die werken met jongeren die hier interesse in kunnen hebben?

   Hoe komt het contact praktisch gezien tot stand met de amateur-jongeren: wat maakt het aantrekkelijk om deel te nemen aan Xposed en hoe kan dat ban betekenis zijn voor zowel jullie als hen op structurelere basis? bijv volgend jaar naar Afrika? 

   Het festival valt voor een deel onder school/ werktijden en twee weken is intensief:op welke momenten vind het plaats?

   afbeelding van Giovanni Campbell

   Bedankt voor je aanvullingen. Hou er rekening mee dat we ons op dit platform primair richten op vrijetijdsbeoefening. Activiteiten die binnen schoolverbanden worden georganiseerd kunnen hierdoor niet worden gesubsidieerd.

   Uit je tekst maak ik echter op dat er een grote focus ligt op deelnemers van opleidingen. De onderdelen om tot deelnemende amateurs te komen via de samenwerkingen met bijvoorbeeld de cultuurhuizen staat hierdoor op de achtergrond. Ook bijvoorbeeld in je opsommingen. Terwijl ik juist meer over die aanpak zou willen lezen.

   Kun je daarbij ook toelichten hoe je de verhouding tussen de deelnemende amateurs en professionals voor je ziet?

   afbeelding van Annemieke Riepma

   Beste Giovanni,

   Bedankt voor uw opmerkingen en vragen. Ik heb gister aangevraagd of de aanvraag door mag naar de beslis mee fase. Ik heb in de tekst nu veel duidelijker geschreven wat de verhouding tussen deelnemers is en hoe we jongeren er door middel van samenwerkingen bij betrekken.

   Alleen voor de studenten uit Zweden is de uitwisseling echt onderdeel voor school. Zij komen echter op eigen kosten. Voor alle Nederlandse deelnemers is de uitwisseling een project voor in de vrije tijd. Voor de Afrikaanse deelnemers is het ook geen studie. Wel werken we samen met diverse organisaties om hen te helpen in hun voorbereidingen en het contact met deelnemers zo goed mogelijk te laten lopen.

   Heel erg bedankt voor uw hulp!

   afbeelding van Giovanni Campbell

   Welkom bij JMHM. De komende weken denk ik met jullie mee over het project en op welke onderdelen het eventueel aangescherpt kan worden om tot een kansrijke aanvraag te komen.

   Op dit platform ondersteunen we uitdagende vormen die de actieve cultuurbeoefening van deelnemers in de vrije tijd op een uitdagende en duurzame manier willen stimuleren. We stellen daarbij ook het creatieve proces en de wijze van samenwerking centraal. 
   Je presenteert een concept waarin je Nederlandse cultuurmakers wilt verbinden met beoefenaars uit andere landen. Dit is zeker een interessant uitgangspunt voor een uitdagende aanvraag bij JMHM. 

   Het plan is uitgebreid en geeft zicht op de activiteiten die je wilt uitvoeren. Ik zou graag meer willen lezen over de spelers uit Nederland. Wie zijn ze en welke behoefte op de langere termijn is er bij hen om deel te nemen aan dit project?

   Zou je daar meer over kunnen toelichten?

   Succes met het uitwerken van je plan!

   Heb je hier nog vragen over?

   afbeelding van Annemieke Riepma

   Dankjewel Giovanni voor je positieve reactie en duidelijke vraag/opmerking. Ik ga werken aan het plan en deelnemers vragen hun persoonlijke motivaties uit te schrijven zodat ik deze kan verwerken in het plan.

   Ik heb een kleine vraag: Hoeveel tekens kan ik gebruiken per vraag/de hele aanvraag? Ik zie soms dat ik erover heen zit.

   afbeelding van Giovanni Campbell

   Voor elk vlak geldt mogelijk een beperking, maar er zijn meerdere velden waarin je je verhaal kwijt kunt, dus dat is hopelijk voldoende.

   Mijn tip: Lange teksten zijn niet altijd betere teksten.

   Kun je hiermee verder?

   afbeelding van Annemieke Riepma

   Dankjewel. Ik ga het zo kort en krachtig mogelijk proberen op te schrijven! Hopelijk komt het dan goed.