menu denk mee beslis mee maak mee

WordPlayGound

spoken word week-end voor makers en publiek

Urban House Groningen
4 juli 2015 tot 5 juli 2015
dans, graffitti, letteren, muziek
jongeren, volwassenen
check facebook
€5.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Er wordt hard gewerkt op de Wordplayground!

Door Ingeborg Struyk op ma 29 jun

Het wordplayground traject is in volle vaart op weg naar de presentaties van de resultaten New Attraction Block Jam op 4 en 5 juli!
Lees en...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

WordPlayGound

spoken word week-end voor makers en publiek

afbeelding van Ingeborg Struyk

Ingediend door:

Ingeborg Struyk

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Hoe en waarmee kunnen we (naast de Poetry Circle deelnemers) individuele deelnemers (spoken word artiesten) interesseren en bereiken om deel te nemen aan dit project?

Wat ga je doen?: 

WordPlayGround is een traject om spoken word toe te voegen als urban art discipline aan het programma van de jaarlijkse BlockJam én om met de Poetry Circle Groningen in 2015 gaststad te zijn voor de landelijke eindmanifestatie van het landelijk netwerk Poetry Circles.

Het format van de BlockJam is het creëren van programma door deelnemers (van de Urban Academy en nu ook de Poetry Circle deelnemers). We willen deelnemers, jonge makers inspireren om zich persoonlijk en creatief te ontplooien én met hun een interessant, kwalitatief goed programma neer te zetten voor publiek. Een programma met een combinatie van jonge talenten en professionals. Dit jaar met extra focus op spoken word.

Met de (Urban Academy) deelnemers van de disciplines muziek, graffiti en dans maken we een link naar spoken word door cross-over producties te maken en te presenteren. Individuele spoken word deelnemers kunnen hier aan deelnemen. (Zie reacties programmeurs hiernaast voor de ideeen hiervoor). 

Voor de eindmanifestatie Poetry Circle deelnemers komt volop ruimte in het programma voor de eigen performances en groepsproducties in de context van de totale programmering van de BlockJam. 

Hoe ga je te werk?: 

WordPlayGround komt voort uit de wens om met de Poetry Circle Groningen een actieve rol in te nemen in de ontwikkeling van de beoefenaars van het genre spoken word en het genereren van publiek voor spoken word. Actief door het organiseren van een ontmoeting en presentatie moment voor zichzelf en voor andere spoken word artiesten, amateur en professional, en daarmee ook de onderlinge inspiratie en uitwisseling te bevorderen en zo tot verdere talentontwikkeling te komen. De Poetry Circle Groningen maakt deel uit van het landelijk netwerk van Poetry Circles die zijn opgestart vanuit NOWHERE  Amsterdam. De Poetry Circle Groningen is ondergebracht bij UHG (stichting Urban House Groningen). Urban House Groningen organiseert jaarlijks een urban art event, de Block Jam, waar lokaal, regionaal talent zich manifesteert.

Poetry Circle deelnemers zijn jonge bevlogen schrijvende performers. De Block Jam deelnemers zijn jonge talentvolle artiesten in de disciplines dans, muziek, art en/of spoken word.

Het doel van WordPlayGround is om deelnemers aan dit project/manifestatie kansen te bieden, te inspireren om zich persoonlijk en creatief te ontplooien én met hun een interessant, kwalitatief goed programma neer te zetten voor publiek waarbij spoken word in al zijn diversiteit geëxperimenteerd en gepresenteerd wordt door een combinatie van jonge talenten en professionals die betrokken zijn bij de Block Jam.

De programmeurs hebben op deze pagina hun ideeen hierover ingebracht. Bij ideeen voor producties worden deelnemers gevraagd en betrokken. de eerste stap is om met hen het programma en de producties verder uit te werken. In de werkmethode zullen zowel docenten/programmeurs eerst en in vervolg daarop de deelneners uit alle verschillende netwerken met elkaars discipline kennismaken en deze toepassen in een eigen performance/productie. Het resultaat van dit werkproces is nieuw spoken word programma, gecreëerd door vele ideelnemers.

Met wie werk je samen?: 

Wordplayground is het cement waarmee we de eindmanifestatie van de Poetry Circles combineren met de jaarlijkse New Attraction BlockJam van Urban House Groningen op zondag 5 juli, waar een programma van urban muziek, dans en streetart wordt gepresenteerd vanuit de Urban Academy Groningen. Publiek krijgt een 'spread the word' menu met de spoken word programma onderdelen.

We brengen individuele deelnemers bijelkaar, in nieuwe formaties en discipline combinaties.
Het programma 'wordplayground' voor de BlockJam bestaat uit optredens, presentaties en gelegenheidsproducties waarbij gewerkt wordt met de focus op spoken word in cross over werkvormen, (landelijke) professionele artiesten en opkomend talent.

Vanuit de programmeurs, docenten en deelneners betrokken bij de BlockJam  worden de Poetry Circle deelnemers verwelkomd in Groningen met wshops en opdrachten waarbij verschillende disciplines worden gecombineerd.

We zoeken samenwerking met nieuwe locaties in de omgeving en maken een eigen nieuwe locatie op het Ebbingekwartierterrein.
Open Ebbinge Lab, poppodium Simplon, NP3 galerie zijn al toegezegd en locatiepartner. De spoken word producties maken gebruik van deze locaties als laboratorium en presentatieplek. Het thema voor de Block Jam is Spread The Word! Graffitiwriters verwerken dit in de pieces op het terrein, spoken word klinkt verspreid over het programma.

Het werken met dit thema en de onderdelen zoals bedacht voor het samenvoegtraject Wordplayground resulteert in een vernieuwende opzet van zowel de eindmanifestatie voor de Poetry circles en voor de Block Jam. De samenvoeging en daarin de samenwerking op zowel werkwijze als programmering maakt dat er nieuw werk gecreëerd wordt.

Publiek krijgt op zaterdag previews te zien in diverse winkels in de stad (mediapartners).

Wat is verder van belang om te weten?: 

Urban House Groningen
UHG vervult een presentatie en programmeringsfunctie (New Attraction Events) en organiseert cultuureducatie (Urban Arts on School) en talentontwikkeling aanbod (Urban Academy) op het terrein van de urban arts. De stichting wil hiermee de cultuurparticipatie van jongeren bevorderen in aansluiting op de culturele diversiteit en de interesse van jongeren. Met het geheel der activiteiten wil de stichting urban arts een positie in het culturele veld bieden en de kwaliteit hiervan verhogen.

Vanuit de missie van de stichting worden binnen de stichting de volgende functies en daarbij horende producten vervuld:
- Presentatie & Programmering:
Urban Academy Events en New Attraction Events
Presentatie & programmering Partner events/organisaties.
- Cultuureducatie & talentontwikkeling:
Urban Arts on School en Urban Academy Groningen

De twee hoofdfuncties en daaruit voortkomende producten zijn onderling voorwaarde scheppend en elkaar versterkend. De New Attraction Events hebben daarbinnen een bijzonder positie omdat hiermee ook de schakel gelegd wordt tussen talentontwikkeling en (inter)nationale programmering met een bredere publieksfunctie.

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
4 Wshops/masterclasses voor pc deelneners 75 Nvt
5 Onderlinge presentaties pc nl groepen met feedback opdrachten  75 Nvt
3 Repetitie, productie dag  cross over producties 25 Nvt
2 Pr actie in de stad, flashmobs en instore  20 1000
8 Productie presentaties spoken word / spoken word cross over 100 1000
20 Individuele performances spoken word 20 200

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Spoken word is een relatief jong genre dat enorm veel mogelijkheden biedt. Juist doordat er geen traditionele kaders zijn, is het genre zo multifunctioneel. Als geen ander genre geeft spoken word de jonge generatie een stem en het podium om hun verhalen naar buiten te brengen.

Spoken word is een genre waar in Groningen nog weinig mee gedaan wordt en in oorsprong en stijl een andere oorsprong heeft dan poezie en schrijfkunst zoals dat in het literaire circuit bekend is. Het brengt nieuwe invloeden, verjonging en vernieuwing  en een ander geluid in dat circuit.

De diversiteit die zo kenmerkend is voor spoken word biedt ook jonge artiesten in andere (hiphop/urban art) disciplines relatief laagdrempelige mogelijkheden om buiten hun bekende kaders te treden zonder te forceren.

Bij honorering van het project kunnen programmeurs, docenten en deelnemers aan de slag met de input en het definitieve programma ontwikkelen en uitvoeren. Hiervoor is u op basis van de brainstorm, suggesties en feedback volop input.

Ook het betrekken van partners, zowel hiphop gerelateerd als juist ook de literaire partners bij zowel werving deelnemers, verdere programmering en promotie maken onderdeel uit van de uitvoering.

Het concept, raamwerk staat in de steigers. De inhoud komt verder tot stand met de deelnemers en programmeurs/docenten en zal resulteren in veel verschillende, verrassende programma onderdeken voor Wordplayground.

Begroting: 

De FCP bijdrage is bedoeld voor de begroting van de specifieke kosten voor Wordplayground; organisatie, invulling en verdere uitwerking van de programma voorstellen voor 4 en 5 juli en de productie/uitvoeringsi kosten daarvan met betrekking tot spoken word.

De Block Jam heeft eigen begroting; evenals de producties die gemaakt zullen worden speciaal voor op de Block Jam (wel mede geïnspireerd vanuit het Jij maakt het mee denk proces).  

We hebben ook een bijdrage hiervoor toegezegd gekregen van het VSB fonds en we zetten geld in vanuit Urban House Groningen en vanuit landelijk netwerk van de Poetry Circles.

 

Locatie(s): 
Simplon poppodium
NP3 galerie
Ebbingekwartierterrein, Boterdiep Groningen

Uitslag Beslis mee

FCP25
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 109 gestemd
totaal75
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Giovanni Campbell

We beoordelen het project op basis vd criteria kwaliteit, samenwerking en effect. Het is inzichtelijk dat het project zich voldoende richt op een relevante behoefte van spoken word kunstenaars. Jullie zoeken verschillende partners die een meerwaarde hebben voor de uitstraling van het project, maar je richt je hierbij nog vooral op hiphoporganisaties. Ik had al in dit project willen zien dat je de ambities om ook buiten de hiphopsector te treden al zou oppakken. Daarmee zou het concept nog spannender of onverwachter zijn. Ook mbt het creëren van nieuwe invalshoeken voor de deelnemers. De wijze waarop jullie een open box creëren voor de deelnemers om daarin te experimenteren met verschillende disciplines vind ik echter interessant genoeg om jullie het voordeel vd twijfel te geven.

afbeelding van Leo Dijsselbloem

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Mooi idee om spoken word als urban art discipline aan de jaarlijkse BlockJam toe te voegen. De interessante cross-overs die hieruit kunnen ontstaan zijn in de beschrijving jammer genoeg vrij onuitgewerkt. De werkmethode had een concretere toelichting kunnen krijgen. Hoe gaat de verbinding tot stand komen? Het is onduidelijk hoe de spoken word deelnemer de andere discipline gaat toepassen in zijn performance. De samenwerking is in aanzet zeker interessant maar niet erg duidelijk gemaakt. Welke betekenis het thematische uitgangspunt Spread the Word voor de deelnemers moet hebben, blijft ook onderbelicht. Door dit alles krijg je niet echt een goed beeld wat er gaat gebeuren en wat dit voor de ontwikkeling van de individuele deelnemers betekent. Het effect is daardoor wat onpeilbaar.

afbeelding van Ingeborg Struyk

Vandaag is de dag waarop het plan ingediend wordt voor de beslisfase. De denkfase heeft veel input opgeleverd en het ontwikkelproces bij betrokken programmeurs/docenten  gestimuleerd. De output is dat we een stevige ambitie en basis hebben voor het Wordplaytraject. Onze verwachting is dat de output van WordPlayproject, waarbij we samen met programmeurs, docenten, professionele artiesten en deelnemers het programma gaan uitwerken, invullen en uitvoeren voor 4 en 5 juli een veelheid aan nieuwe ervaringen en leermomenten voor de betrokken gaat opleveren.  Publiek gaat terug zien in de de pr acties in de stad en de producties en performances op de Block Jam. Het traject zal leiden tot verstevigde en vernieuwde samenwerkingen onderling en met meerdere partners. 

afbeelding van Leo Dijsselbloem

Dag Ingeborg,

Ik heb geboeid de discussie over het plan gevolgd. Maar ik zie feitelijk nog weinig concrete uitwerking of aanpassingen hiervan in de projectbeschrijving aan de linkerkant van deze pagina. Welke werkvormen wil je concreet gaan ontwikkelen? Hoe ga je die uitwerken en op welke wijze ga je de deelnemers begeleiden? En ook niet onbelangrijk: hoe denken de mogelijke deelnemers er zelf over?

afbeelding van Ingeborg Struyk

In de projectbeschrijving hebben we het plan voor de combinatie verder genuanceerd en uitgeschreven. Voor de zaterdag de insteek gekozen om met disciplinedocenten een keuzemenu aan workshops aan te bieden aan de Poetry Circle deelnemers waarbij de cross over met die disciplines door de spoken word deelnemers wordt onderzocht en zij naast onderlinge uitwisseling ook kennis maken met de andere discipline van de BlockJam. Voor individuele deelneners komen er  meerdere werklabs waarin ze met spoken word en andere disciplines aan de slag gaan om pr acties in de stad en op zaterdag met combinatie inzet van verschillende disciplines. Voor de individuele deelnemers gaan we de cross over producties maken die dan op zondag ook onderdeel uitmaken van programma.

afbeelding van Henk van Dijken

Voor de Block Jam organiseer ik de invulling van het muziek programma. We willen de acts hun grenzen laten verleggen en het publiek verrassen oa door het thema spoken word toe te voegen. Om ze uit te dagen nodigen we juist ook bekendere acts uit om zichzelf opnieuw te inspireren door ook mee te doen aan de gelegenheidsproducties en nieuwe elementen toe te voegen aan hun show. Dit willen we doen dmv het maken van producties met een duidelijke boodschap en onderwerp en dus meer afstand nemen van het “bragg & boast” idee. Bij deze nieuwe nummers hoort dan ook dat muziek minder aanwezig is waardoor de teksten er uitspringen. Ook dagen we de acts uit om de nadruk meer te leggen op performance en expressie om zo ook de nadruk te leggen op wat er tijdens de nummer verteld wordt.

afbeelding van Ingeborg Struyk

Al werkende in Jij maakt het mee krijgen we allerlei suggesties en voorbeelden die ons op een denkspoor zetten voor hoe we programma en aanbod verder kunnen ontwikkelen en invullen. We passen dat toe in onze aanpak, waarbij we dus vooral lokale, regionale artiesten, docenten inzetten opdat zij zich kunnen manifesteren en ontwikkelen. Voor een manifestatie in Groningen willen we juist ook laten zien wat zij kunnen en niet van alles buiten de stad en van buiten de eigen kring halen. Het programma is een presentatie van lokaal, regionaal niveau talent, aangevuld met nationale en hopelijk ook nog een internationale artiest.  Wordplayground is extra onderdeel van/met de BlockJam. Ps We beschrijven hier niet de complete programmering van de Block Jam. Het wordt mooie editie zo!

afbeelding van Ingeborg Struyk

Het wilde plan in dit project is dat we de organisatoren, programmeurs, docenten en deelnemers betrokken bij de Block Jam uitdagen om producties te maken, te programmeren met een spoken word invalshoek. En de Urban House docenten en betrokken Toptalenten vragen om iets te ontwikkelen wat zij samen met de spoken word deelneners kunnen doen als onderdeel van de eindmanifestatie. Dwz dat zij daarvoor ideen en werkvormen gaan ontwikkelen, die voor hen vernieuwend zijn. De nieuwe partner is dus Block Jam. De vernieuwing zit in de ontwikkeling van betrokkenen bij dit proces. 

IWij willen met dit traject vooral inzetten op de combinatie van eindmanifestatue en Block Jam. De vernieuwing zit in de opdrachten, ontwikkeling van de wshops en de producties en programmering.

afbeelding van Giovanni Campbell

De laatste tijd is er groeiende aandacht voor hiphop in het theater. Vanwege de vorm biedt met name spoken word hierin goede aanknopingspunten. In Engeland heb je bijv. The Hip Hop Shakespeare Company. Is dat ook voor jullie ook nog een interessant perspectief om mee te nemen? Ook ten aanzien van nieuwe partnermogelijkheden?
 
Een paar weken terug gaven spoken word artiesten Black Ice en Sunni Patterson workshops en optredens in het land. Ook de Poetry Circle was hierbij betrokken. Is het een idee om uit te zoeken of binnenkort andere internationale artiesten naar Nederland komen die je op een uitdagende manier bij je project zou kunnen betrekken?
afbeelding van Ingeborg Struyk

We hebben in 2013 spoken met Black Ice in combinatie met Poetry Circle Groningen op Noorzerzon geprogrammeerd. Er staan via Spoken, NOWHERE en onze eigen contacten met boekers en boekingsburo's lijntje uit voor internationale artiesten voor programma ( en dan ook gelijk voor extra masterclass). Voor de literaire partners, SLAG, Dichters in de Prinsentuin en Poeziepaleis is Renee, onze spkjen wird medewerker, de schakel. Ook daar staan lijntjes uit voor aanvulling op programmering uit die hoek. Ps we maken op dit moment een productie met Poetry Circle deelnemers en de stadsdichter Joost Oomen voor op het Bevrijdingsfestival. Het lijntje naar NN2/NNt , waar we ook eerder iets mee samen hebben gedaan, staat nu ook uit. 

afbeelding van Ingeborg Struyk

Ja super interessante ontwikkelingen. Theater  is een andere route dan we nu kiezen . We vertrekken vanuit de Block Jam ( programma en deelnemers) waar we.met spoken word en  extra focus op performance en disciplines mixen de inhoud verder ontwikkelen. Specifiek iets met theater vraagt om nieuwe (theater) deelnemers , docenten en partners. Dat is een heel nieuw en ander traject; die bewaren we voor een andere jij maakt het mee ronde. Ik zit nu in afrondingfase van wat we oppakken en uit gaan zetten, wie dat ook kunnen vanuit onze docenten en wie daar aan mee willen doen vanuit onze deelnemersgroepen en niet onbelangrijk...hoe we dat in tijd en geld kunnen realiseren.

 

afbeelding van Giovanni Campbell

Fijn dat jullie het plan hebben aangevuld. Het is duidelijk wat jullie ambities zijn, maar de inhoudelijke uitwerking vh creatieve proces is nog wat summier uitgewerkt. Er zijn voldoende suggesties gedaan om de randvoorwaarden sterker neer te zetten. Het is echter nog weinig helder op welke creatieve vernieuwing je daarmee op gang wilt brengen? Het lijkt er nog te veel op dat jullie de eindmanifestie van de Poetry Circle organiseren, maar daarmee breng je nog niet perse vernieuwing. Ik zoek nog naar een eigen, wild verhaal om nieuwe dichters, disciplines en partners op een uitdagende manier te betrekken bij het project, zoals initiatieven als Dichters in de Prinsentuin of theaters, musea etc. Waar liggen voor jullie de uitdagingen?
afbeelding van Ingeborg Struyk

Poppodium Simplon, galerie NP3 en we zijn in gesprek met Infoversum. De keuze is gemaakt om partners te zoeken die in en om het Ebbingekwartier terrein actief, gevestigd zijn. De invulling van de samenwerking is nog een volgende stap waar de komende periode vorm en invulling voor komt. 

afbeelding van Jorien Waanders

...

Een bijzonder interessant aspect aan Wordplayground vind ik het spelen met andere kunstvormen en het experimenteren met de grenzen van spoken word. Door te experimenteren en grenzen te overschrijden, verdiep je een genre.

Volgens mij is het de uitdaging om alles wat je voor ogen hebt in een behapbaar programma te krijgen dat de deelnemers en publiek aanspreekt. Ik ben ervan overtuigd dat dit lukt.

Groet,
Jorien Waanders
Programma Manager Poetry Circle Nowhere

afbeelding van Jorien Waanders

Beste Ingeborg, 

Wij juichen Wordplayground enorm toe, omdat dit het landelijk netwerk van Poetry Circles versterkt en daarmee ook de infrastructuur voor het genre spoken word. 

Uit ervaring weet ik hoeveel kruisbestuivingen er voortkomen uit het bijeen brengen van jonge woordkunstenaars uit het hele land. Je zult zien dat in de maanden erna woordkunstenaars uit Groningen in Rotterdam worden uitgenodigd, de Eindhovenaren in Amsterdam en andersom. 

...

 

Pagina's