menu denk mee beslis mee maak mee

WOODROCK

Deelnemers maken mega houten sculptuur voor...

Cultura
9 februari 2018 tot 14 april 2018
beeldend 3D
ouderen
onze website
€15.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

WOODROCK geslaagd experiment

Door Joop van van Liere op ma 16 apr

Op zondag 15 april genoot het toegestroomde publiek van de aanstekelijke rocknummers die in de opnieuw tot popzaal omgetoverde concertzaal van...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

WOODROCK

Deelnemers maken mega houten sculptuur voor presentatie ROS PAKT UIT

afbeelding van Joop van van Liere

Ingediend door:

Joop van van Liere

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Wie heeft ervaring opgedaan met een soortgelijk projectidee?

Wat ga je doen?: 

Cultura maakt het in samenwerking met Houtclub Ede voor deelnemers mogelijk een groot beeld of grote installatie te maken van hout. Het ontwerp wordt door een beeldend kunstenaar gemaakt in samenspraak met de deelnemers van Houtclub Ede (150 leden) en met de Rockin' Old School (ROS)-community, waarbij ruim 70 senioren betrokken zijn. Het ontwerp wordt in 8 weken tijd - parallel lopend aan de duur van een ROS EDITION (repetitieperiode van 4 popbands) - tot beeld gemaakt door de 8 tot 12 deelnemers aan het project. Elke deelnemer maakt een deel van het beeld. Het beeld wordt bij Houtclub Ede gemaakt omdat daar de benodigde machines en gereedschappen beschikbaar zijn.

Het beeld wordt in het voorprogramma van het senioren popconcert ROS PAKT UIT#7 op zondag 15 april 2018 voor het aanwezige publiek in Cultura in Ede opgebouwd en na afloop van het concert weer gedemonteerd voor later gebruik. De ontwerper krijgt ook de suggestie mee een decor te ontwerpen. Rockmuzikanten hebben altijd een podium nodig om op te schitteren en een podium heeft een decor nodig om het totaalbeeld aantrekkelijk te laten zijn. Cultura wil het succes van Rockin' Old School ook naar andere kunstdisciplines uitbouwen en hoopt dat groepsgewijs gedurende 8 weken aan een einddoel werken, dat na completering aan een publiek gepresenteerd wordt, eenzelfde voldoening mag geven als ROS doet. 

Hoe ga je te werk?: 

In de maanden november en december 2017 wordt het project onder de aandacht gebracht van toekomstige deelnemers, makers bij Houtclub Ede, in de ROS-community en via samenwerkingpartners als Malkander. Ook via mijnbuurtje.nl (Centrede) en de media worden deelnemers geworven. In december 2018 benaderen we een aantal - door betrokkenen voorgedragen - beeldend kunstenaars met de vraag een ontwerp te maken voor een demontabel, mega groot beeld of een grote installatie.

Het kan gaan om een beeld van enkele meters hoog, breed, lang, maar ook om een stonehenge-achtige ‘installatie’ van hout of een demontabel decor. De kunstenaar let bij voorkeur bij het bedenken van het ontwerp op de inbreng door de deelnemers en een link met Rockmuziek. Het realiseren van dit kunstwerk is een experiment en voor de deelnemers aan de Houtclub een nieuwe uitdaging. Er zijn nu nog wisselende reacties over zo'n spannend project, maar er zijn ook 'wild enthousiaste' deelnemers die nu al mondjesmaat kunstzinnig/abstract werk maken. De leden van de Houtclub krijgen de gelegenheid ideeën in te brengen, evenals de leden van Rockin' Old School. Ideeën die we de kunstenaar als inspiratie mee willen geven.

De deelnemers worden verleid tot iets gedurfds. Een avontuur dat uitnodigt tot experimenteren met vormgeving. De uitnodiging, de bestaande handigheid in dienst te stellen van een nieuwe vorm; een opdracht die wezenlijk anders is dan wat de Houtclub gewend is. Naast de wervingscampagne in de lokale media (print en digitaal), daagt de Houtclub intern haar leden uit de hobby eens vanuit een kunstzinnige insteek te bekijken; het experiment aan te gaan. Houtbewerkers die al abstract werken helpen daarbij onwennigheid weg te nemen en de fantasie te gebruiken. Ook via Rockin' Old School en het kunstencentrum van Cultura worden potentiële deelnemers benaderd evenals via het lokale kunstenaarsplatform PEK (Platform Edese Kunstenaars). Het aantal actieve deelnemers dat we willen bereiken is minimaal 50. Aan elk samenstellend onderdeel kan met meerdere mensen gewerkt worden. Aanvankelijk gingen we uit van één maker per onderdeel maar dat kunnen er ook 3 tot 4 of zelfs meer zijn. We verwachten ruim 200 bezoekers.

De uitverkoren kunstenaar moet het ontwerp eind januari 2018 gereed hebben en mag na het ontwerp een stapje terug doen en zich tot begeleiding van de uitvoering en bewaking van het concept beperken en tegelijkertijd natuurlijk het voortzetten van kunstzinnige experimenten in de Houtclub promoten. De leden van de Houtclub in Ede hebben veel ervaring met het ambacht van houtbewerken. Ze beschikken daarvoor over een ruimte met de nodige en machines en gereedschappen. In technisch opzicht worden ze bijgestaan door ervaren vakmensen in de houtbewerking. Het ontwerp bestaat uit losse onderdelen. Elk onderdeel wordt door een deelnemer gedurende een periode van 8 weken – samenvallend met de periode waarin ROS-bands hun repertoire instuderen –  bewerkt om uiteindelijk samen met de overige onderdelen samengevoegd te worden tot een compleet kunstwerk. Een feestelijke opbouw, voorafgaand aan de eindpresentatie ROS PAKT UIT en na afloop een even feestelijke demontage.

In januari en februari worden de makers geselecteerd en op dinsdag 6 februari is de eerste maakdag gepland. Ruim 6 weken later, op dinsdag 3 april moet het beeld klaar zijn om een week daarna op 10 april in een generale repetitie te kunnen worden opgebouwd en gedemonteerd. 5 dagen later is de presentatie voor publiek in Cultura. Hier komt de beoogde samensmelting van de seniorenprojecten ROS en WOODROCK fysiek tot uiting. De kruisbestuiving tussen Houtclub Ede en Rockin' Old School Ede. Ook op andere door de houtclub zelf te bepalen momenten in het jaar - waarin zij 25 jaar bestaat - kan het beeld worden getoond.

Beide projecten hebben dan dus 8 weken van voorbereiding op de eindpresentatie achter de rug. Voor ROS is dat steeds een popconcert met de titel 'ROS PAKT UIT'. ROS PAKT UIT trekt steevast een groot publiek, veelal bestaande uit familie, vrienden, collega’s en kennissen. We verwachten dat de beeldopbouw (assemblage) en –demontage, voorafgaand en van afloop van een eindpresentatie een ander, ook ‘houtminnend’ publiek aantrekt.

Met wie werk je samen?: 

Rockin' Old School werkt al samen met de stichting Malkander (sociaal maatschappelijke werk) in Ede. De laatste 2 edities zijn voor het eerst bijdragen ontvangen uit het bedrijfsleven. In het nieuwe project WOODROCK werken we samen met Hout club Ede. 

Directe aanleiding is de behoefte voor te bouwen op het succes van Rockin’ Old School (ROS) in Cultura Ede. ROS bereikte in een jaar tijd namelijk ruim 70 senioren waarvan er ruim 50 een keer acht weken deel uitmaakten van een band en daarmee minstens één keer op het popodium van Cultura of een lokaal podium stonden. De deelnemers bleven het hele jaar betrokken bij ROS door middel van de ROS POOL, de ROS HUB (sociëteit) en de onuitwisbare herinnering aan het ROS-avontuur. Het plezier dat hier beleeft wordt willen we graag uitbreiden naar andere kunstdisciplines. Om te beginnen met de discipline beeldend i.s.m. Houtclub Ede.

In de werkplaats worden niet alleen nieuwe dingen gemaakt, er worden ook kasten, onderdelen van boten en meubels opgeknapt. Het bewerken met hout kan op vaste basis op een of meer dagdelen in de week. Deelnemers maken producten voor zichzelf, voor familie en kennissen. Ook worden producten gemaakt voor markten en braderieën, of  in opdracht. Binnen de Houtclub Ede is veel kennis en ervaring aanwezig waardoor de aspecten veiligheid en stevigheid geborgd zijn. www.houtclub-ede.nl

 

Wat is verder van belang om te weten?: 

WOODROCK is belangrijk voor Cultura omdat we hopen aan te kunnen tonen dat de aard van het Rockin' Old Schoolproject overdraagbaar is naar andere kunstdisciplines. Die aard bestaat uit communityvorming. Het kenmerk van 8 weken lang in een groep werken aan een eindresultaat dat zonder ieders afzonderlijke inbreng incompleet is of onuitvoerbaar is op de eindpresentatie. Dit gegeven zorgt voor een sterke betrokkenheid op elkaar. Het stimuleert creatieve inbreng, verantwoordelijksbesef en een productieve teamgeest. 

Bekijk hier een filmpje over de Houtclub: https://www.youtube.com/watch?time_continue=32&v=EIcsdcIWxT8

In de afgelopen twee jaar is Houtclub Ede gegroeid van 50 naar 150 deelnemers die het mooi vinden om met hout te werken. Dit kan overdag, op vaste basis, op één of meer dagdelen in de week. Ook is het mogelijk in de werkplaats op incidentele, meer projectmatige basis in de werkplaats te werken. 1/3 van de deelnemers bestaat uit vrouwen.

 

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
8 Maakdagen 8-12 50
1 Presentatie 200 200
       
       
       
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Het project is voor de deelnemers van Houtclub Ede een bijzondere uitdaging omdat zij doorgaans bezig zijn met het maken van houten gebruiksvoorwerpen (kastjes, tafels e.d.) en WOODROCK uitdaagt op een kunstzinnige manier met hout om te gaan. In die zin is het voor Houtclub Ede een experiment te noemen. Bijkomend punt is dat de Houtclub met dit project extra aandacht kan vestigen op het 25-jarig jubileum in 2018. 

25 - jarig bestaan Houtclub Ede

Het jaar 2018 staat voor Houtclub Ede in het teken van haar 25 jarig bestaan, dit wordt met het Woodrock project sterk benadrukt en de uitvoering van ROS PAKT UIT in April is dan ook de start van een feestelijk jaar voor de Houtclub. Dit te kunnen benadrukken met een prachtig  kunstobject,  dat tijdens deze uitvoering getoond wordt en een spetterend Rock- feest bij Cultura, is voor  Houtclub Ede een magnifieke kans haar bijzondere doelstelling onder de aandacht te brengen. Vele hout-liefhebbende ouderen zullen zich vanuit de Houtclub in zetten voor dit project. En de weg er-naar-toe zal zeker net zoveel vreugde geven als het uiteindelijk eindresultaat.

De droom van Houtclub Ede om in de toekomst uit te kunnen groeien naar een echte stadswerkplaats, waar iedereen kan binnen lopen, komt mogelijk door deze ontwikkelingen dichterbij. Omdat nu het merendeel van de mensen die komen een sociale indicatie hebben zou het in de toekomst zo moeten zijn dat iedereen binnen kan lopen en dingen kan maken of laten maken. Dingen waar zij behoefte aan hebben, van reparatie tot het maken van speelgoed, kunst voorwerpen e.d.. Ook metaalbewerking of anderszins kan dan op het programma staan, evenals de mogelijkheid voor kinderen om met hun handen te werken.

Wat betreft nieuwe kansen, voortspruitend uit dit project denken we dat door wederzijds elkaars discipline's te leren kennen de blik verruimt en groepen van elkaar zullen leren. Ook door het uitdragen van het 25 jarig jubileum van de Houtclub wordt er naar vele sociale instellingen bekendheid aan dit project gegeven, waardoor er weer andere samenwerkingen zullen ontstaan. Daarnaast zijn er de instrumentenbouwers van Vereniging Huismuziek Nederland die een samenwerkingsverband met Houtclub Ede hebben, zij maken gebruik van hun werkplaats, dit is een zeer interessante groep voor Rocking Old School, die in de toekomst zeker verder uitgebouwd kan worden, het zou toch fantastisch zijn als mensen hun eigen muziekinstrument bv een gitaar gaan bouwen.

Naast de groei die Rockin’ Old School laat zien – van 4 bands in het eerste jaar naar 7 bands bij de start in september 2017 van het tweede jaar -  zoeken we naar uitbreiding van kunstdiscipline. Uitbreiding van het avontuur. Na vooroverleg gaat Cultura met ROS een samenwerkingsverband aan met Houtclub Ede en is besloten het project WOODROCK in een projectplan inclusief werkplan en begroting vorm te geven teneinde daarop een definitief besluit te nemen.

Begroting: 

Een nadere specificatie van de begroting ziet er per punt als volgt uit: De vervoerskosten bestaan uit de aanvoer van materialen (onbehandeld hout, bijvoorbeeld uit de Veluwse bossen) en het materiaalvervoer voor de opbouw; de losse onderdelen van Hoorn 9 in Ede West naar Cultura in Ede centrum voorafgaand aan de presentatie. De Overheadkosten zijn opgebouwd uit: organisatiekosten en personeelskosten. Met name het uitdenken en ontwikkelen van het concept, overlegsessies met Houtclub Ede, overleg met kunstenaars en de organisatie van het geheel. De bijdrage overige fondsen is op dit moment verdeeld over deze aanvraag, een aanvraag bij het Oranjefonds en bij de gemeente Ede. 

Locatie(s): 
Cultura, Atrium

Uitslag Beslis mee

FCP28
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 106 gestemd
totaal78
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Daniëlle Koelemij

Beste Joop, wat fijn dat jullie heb benodigde aantal punten hebben gehaald. Ik wens de houtclub Ede en ROS community veel succes en plezier met Woodrock.

afbeelding van Anne Arninkhof

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Met WOODROCK breiden jullie het succesvolle ROS uit naar een nieuwe discipline: houtbewerking. Dit zorgt voor een spannende combinatie waarmee jullie nieuwe deelnemers bereiken. Wel merk ik, net als Lidian, op dat niet alle mogelijkheden tot kruisbestuiving zijn benut. Een mooi aandachtspunt voor de toekomst of wellicht al tijdens de uitvoering. Het samenwerken met een kunstenaar biedt interessante ontwikkelkansen voor de leden van de houtclub en andere, nieuwe geïnteresseerden. Ik ben dan ook benieuwd waar dit kunstzinnig experiment in de toekomst verder toe zal leiden. De gekozen partners beloven bovendien een breed bereik en interessante mogelijkheden tot voortzetting. Samen met de stevige verankering van eerdere projecten geeft dit vertrouwen. Wie weet leidt dit in toekomst nog tot de omdoping van de houtwerkplaats in een ROS LAB…

afbeelding van Lidian Fleers

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Enerzijds biedt dit project een prikkelende nieuwe samenwerking tussen kunstenaars uit twee disciplines. De experimentele waarde van het project om op een originele wijze een nieuwe community te laten samenkomen maakt dat dit project past bij Jij maakt het mee. Anderzijds, strict beredenerend vanuit de criteria, mis ik de onderlinge inhoudelijke kruisbestuiving in de kunstbeoefening zelf. Muziek en ambacht komen samen maar het creatieve proces van de disciplines blijven voor de deelnemers gescheiden. Daarnaast is de gevraagde bijdrage relatief hoog ten opzichte van het beoogd aantal deelnemers en de eenmalige opbrengst van het initiatief. Desalniettemin verwacht ik dat het project de nodige aandacht en daarmee een nieuw publiek zal aantrekken. Het project levert daardoor een bijzondere impuls aan de kunstbeoefening in Ede en omgeving. Kortom het idee is prikkelend en sommige aspecten zullen zich in de praktijk moeten gaan bewijzen. Hopelijk levert het iets op waar ook nog na april langer aan doorgetimmerd zal worden. 

afbeelding van Joop van van Liere

Dag Tjø, dank voor je reactie! Ik denk dat er zeker plaats is voor meedenken en meewerken aan het bouwen van het beeld. Er is intussen een basisontwerp gemaakt door de Lunterse kunstenaar Coos Hoving. Een ontwerp van naar schatting 3,5 meter hoog, dat volop ruimte laat voor creatieve invulling en verdere ontwikkeling door de makers en andere geïnteresseerde betrokkenen. Als (rock)muzikant is het misschien interessant te weten dat dit project in Rockin Old School ontstond. Aanmelden kan via www.rockingoldschool.nl en www.houtclub-ede.nl/nieuws/woodrock of rockingoldschool@gmail.com.

afbeelding van Tjø van Zuijlen

Als er nog mensen nodig zijn zou ik graag meewerken aan het bouwen van dit beeld. Ik heb ervaring met hulp bij het bouwen van 3 grote houten beelden in het Amsterdamse bos. (Kunstenaar: Serge Verheugen) Met hout uit dat bos. Ook ben ik (rock) muzikant, sinds mijn recente verhuizing naar Ede, zonder band.

afbeelding van Anne Arninkhof

Hoi Joop, dank voor de uitleg. De cyclus die een Jij Maakt Het Mee project doorloopt ligt vast, dus het is helaas niet mogelijk om de start van de Beslis mee-fase uit te stellen. Normaliter zitten er wel een aantal werkdagen tussen de overstap van de ene naar de andere fase. Dus met het oog op de naderende kerstdagen is dat waarschijnlijk pas eind volgende week. Vergeet natuurlijk niet alvast het verzoek tot de volgende fase in te dienen.

afbeelding van Joop van van Liere

Dag Anne, op de gestelde vragen kunnen wij het volgende antwoorden. De strategie bestaat uit het verleiden tot iets gedurfds. Een avontuur dat uitnodigt tot experimenteren qua vormgeving. De uitnodiging, de bestaande handigheid in dienst te stellen van een nieuwe vorm; een opdracht die wezenlijk anders is dan wat de Houtclub gewend is. Naast de wervingscampagne in de lokale media (print en digitaal), daagt de Houtclub intern haar leden uit de hobby eens vanuit een kunstzinnige insteek te bekijken; het experiment aan te gaan.Houtbewerkers die al abstract werken helpen daarbij onwennigheid weg te nemen en de fantasie te gebruiken. Ook via Rockin' Old School en het kunstencentrum van Cultura worden potentiële deelnemers benaderd evenals via het lokale kunstenaarsplatform PEK (platform Edese kunstenaars). Het aantal deelnemers dat we willen bereiken is opgehoogd omdat aan elk samenstellend onderdeel met meerdere mensen gewerkt kan worden. Aanvankelijk gingen we uit van één maker per onderdeel maar dat kunnen er ook 3 tot 4 of zelfs meer zijn. Als toelichting op de eerste stap naar de groei van Houtclub Ede tot een stadswerkplaats zegt de Houtclub het volgende: 'Omdat nu het merendeel van de mensen die komen een sociale indicatie hebben zou het in de toekomst zo moeten zijn dat iedereen binnen kan lopen en dingen kan maken of laten maken. Dingen waar zij behoefte aan hebben, van reparatie tot het maken van speelgoed, kunst voorwerpen e.d.. Ook metaalbewerking of anderszins kan dan op het programma staan, evenals de mogelijkheid voor kinderen om met hun handen te werken. Wat betreft de andere, nieuwe kansen, voortspruitend uit dit project denken we dat door wederzijds elkaars discipline's te leren kennen de blik verruimt en groepen van elkaar zullen leren. Ook door het uitdragen van het 25 jarig jubileum van de Houtclub wordt er naar vele sociale instellingen bekendheid aan dit project gegeven, waardoor er weer andere samenwerkingen zullen ontstaan. Daarnaast zijn er de instrumenten-bouwers van Vereniging Huismuziek Nederland die een samenwerkingsverband met Houtclub Ede hebben, zij maken gebruik van hun werkplaats, dit is een zeer interessante groep voor Rocking Old School, die in de toekomst zeker verder uitgebouwd kan worden, het zou toch fantastisch zijn als mensen hun eigen muziekinstrument bv een gitaar gaan bouwen. Een nadere specificatie van de begroting ziet er per punt als volgt uit: De vervoerskosten bestaan uit de aanvoer van materialen (onbehandeld hout, bijvoorbeeld uit de Veluwse bossen) en het materiaalvervoer voor de opbouw; de losse onderdelen van Hoorn 9 in Ede West naar Cultura in Ede centrum voorafgaand aan de presentatie. De Overheadkosten zijn opgebouwd uit: organisatiekosten en personeelskosten. Met name het uitdenken en ontwikkelen van het concept, overlegsessies met Houtclub Ede, overleg met kunstenaars en de organisatie van het geheel. De bijdrage overige fondsen is op dit moment verdeeld over deze aanvraag, een aanvraag bij het Oranjefonds en bij de gemeente Ede. De antwoorden zijn verwerkt in de tekst links in beeld. Als het project door mag naar de beslisfase hopen we dat die i.v.m. de feestdagen in de 2e week van het nieuwe jaar in kan gaan. 

afbeelding van Anne Arninkhof

Hoi Joop, het einde van de Denk mee-fase is alweer in zicht. Tijd voor een paar laatste vragen. Je geeft aan dat er verschillende kanalen zijn om deelnemers te bereiken. Is er een speciale strategie om juist toekomstige leden met experimenteerdrang aan te spreken? We hebben het ook al kort gehad over het aantal deelnemers dat jullie willen bereiken. Het lijkt me goed om jullie ambities inderdaad te laten zien in het schema. Nu is het bereik relatief klein. Ook geef je aan dat dit project mogelijkerwijs een eerste stap is naar de groei van Houtclub Ede tot een stadswerkplaats. Kun je dit verder toelichten? Ook ben ik benieuwd of je nog andere nieuwe kansen ziet ontstaan door dit project. Wat betreft de begroting zijn er nog een aantal posten die verder gespecificeerd mogen worden. Dit zijn in ieder geval vervoerskosten, overhead en bijdragen fondsen overig.

afbeelding van Joop van van Liere

Dag Anne, De kunstenaar krijgt een aantal randvoorwaarden aangereikt waarbinnen zij/hij het ontwerp mag gaan maken. Een van de belangrijkste voorwaarden is dat het ontwerp een binding met rock’n roll moet uitstralen. Het mag dus een uitdagend en ruig ontwerp zijn dat niet noodzakelijkerwijs de hoogste subtiliteit vraagt. De gevraagde stap aan de houtbewerkers is daarmee die van ambachtelijk en precies naar kunstzinnig en groots. Een stap die een substantieel deel wel gaat maken, gezien de abstract werken die al enigszins in de productie naar buiten komen. En we houden ook zeker rekening met nieuwe deelnemers. Deelnemers die van experimenteren houden en nieuwe mogelijkheden zien. Een groep die de houtclub tot op heden niet in eerste instantie aantrok. Bij de schatting van het aantal deelnemers zijn we misschien wel wat te voorzichtig geweest. Op geleide van hoe e.e.a. zich ontwikkelt is het ook zeer goed mogelijk dat er meerdere mensen aan één onderdeel of samenstellend element gaan werken waarmee het aantal deelnemers kan verdubbelen of zelfs nog groter kan worden. Misschien moeten we het bereikschema daarop aanpassen? De begroting hebben we geüpload via het tabblad Bewerken. 

afbeelding van Anne Arninkhof

Spannende twist om van het kunstwerk een decor te maken. Ik ben benieuwd hoe jullie de aanpak van de kunstenaar voor je zien. Hoe gaat hij/zij de leden van de houtclub meenemen in het artistiek denkproces? Zijn er voorbeelden, oefeningen, andere ingangsroutes? Het is geen gemakkelijke overstap van tafeltje naar decor. En zijn er nog andere vaardigheden of begeleiding nodig? Jullie streven naar ik vermoed een ontwikkeltraject na, dus neem ons hier vooral in mee. Hoe gaat dit er uit zien? Overigens lees ik dat de houtclub 50-150 leden telt maar er staan slechts 8-12 mensen in het bereikschema. Waar zit dat verschil in? Ook ben ik benieuwd naar de begroting. Is die al klaar om met ons te delen?

afbeelding van Joop van van Liere

Erg leuk idee! Dan zou het meerdere malen gebruikt kunnen worden. Bands spelen steeds vaker op lokale podia zoals onlangs in de Velder in de wijk Veldhuizen in Ede (www.rockingoldschool.nl/Nieuws-archief-3.html). We nemen het idee mee ter inspiratie van de beeldend kunstenaar die het ontwerp gaat maken en over de toepassing mag nadenken. 

afbeelding van Daniëlle Koelemij

Gaaf dat ik je van een goed idee hebt kunnen voorzien. Graag gedaan!

afbeelding van Daniëlle Koelemij

Fijn dat het enthousiasme groot is, zowel bij ROS-community als bij houtclub Ede woordvoerder Marijke. Ter inspiratie een wild idee: rockmuzikanten hebben altijd een podium nodig om op te schitteren. Een podium heeft altijd een decor nodig om het totaalbeeld aantrekkelijk te laten zijn en de bandnaam van de optredende muzikanten te communiceren. Het zou toch gaaf zijn als de houtclub een groot houten decorstuk bouwt, dat in de toekomst bij alle Rockin’ Old School optredens op het podium pronkt. Voorwaarde is wel dat het decorstuk demontabel en vervoerbaar is, en dat de losse onderdelen samen met de muziekinstrumenten in een personenauto mee kunnen worden vervoerd.

afbeelding van Joop van van Liere

Vandaag hebben we meer informatie over het project toegevoegd zoals in het linker deel van het scherm te zien is. 

afbeelding van marijke Christiaans

Dagt allemaal,ik ben voorzitter van Houtclub Ede en vind de samenwerking met de ROS-community een bijzondere uitdaging voor onze deelnemers. In het verleden heb ik vaker contact met kunstenaars, die met hout werkten gezocht om dit bij de deelnemers onder de aandacht te brengen. En dit heeft bij menige deelnemer de ogen geopend om niet alleen houten gebruiksvoorwerpen ( kastjes, tafels e.d.) te maken maar ook eens op een andere manier naar hout te kijken. Wij hopen dit project samen met de ROS deelnbemers te kunnen verwezenlijken en op die wijze een speciaal tintje aan ons 25 jarig bestaan te kunnen geven

Pagina's