menu denk mee beslis mee maak mee

Wijkcultuur van zee

zeven multifunctionele installaties èn drie...

Theater de Vaillant
1 mei 2018 tot 31 december 2018
dans, erfgoed, film, muziek
wijkbewoners
onze website
€15.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

feest aan Zee in de bibliotheek Nieuw Waldeck

Door Harrie van de v... op do 14 feb

Gedurende het jaar is diverse keren het thema Feest aan Zee aan bod gekomen tijdens verschillende activiteiten. Voor de jeugd organiseerden wij...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Wijkcultuur van zee

zeven multifunctionele installaties èn drie community art projecten Een samenwerkingsproject van de acht Cultuurankers Den Haag en het Haags Historisch Museum

afbeelding van Harrie van de van de Louw

Ingediend door:

Harrie van de van de Louw

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Hoe kunnen we met name nieuw publiek overtuigen te participeren in dit project?

Wat ga je doen?: 

In 2018 staat Den Haag in het teken van ‘Feest aan Zee’. Precies 200 jaar geleden bouwde Jacobus Pronk het eerste badhuis op Scheveningen. Daarmee werd de eerste en dus oudste badplaats van Nederland een feit. Het themajaar ‘Feest aan Zee’ zet Scheveningen/Den Haag, het strand en de zee in 2018 een jaar lang in de spotlights. Het hele jaar is een diversiteit aan activiteiten te beleven voor een breed publiek.

Dit themajaar kan alleen een succes worden dankzij de inspanningen van de instellingen in de stad. De cultuurankers Den Haag, het Haags Historisch Museum en ‘Feest aan Zee’ bundelen daarom de krachten en organiseren het project ‘Wijkcultuur van Zee’ met als doel participatie en cultuur voor alle inwoners van Den Haag, met name in de wijken waarin de cultuurankers zich bevinden en cultuurdeelname niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Net zo min als een bezoekje aan het strand en de pier. 

De cultuurankers van Den Haag (Theater Dakota, Theater De Nieuwe Regentes, Laaktheater, Diamanttheater, Muzee Scheveningen, Bibliotheken Nieuw-Waldeck/Loosduinen en Ypenburg/Leidschenveen en Theater De Vaillant) brengen cultuur dichtbij. Het gezamenlijk doel is dat theater en cultuur bereikbaar en beschikbaar zijn voor iedereen in Den Haag. Dit betekent dat er aansprekende activiteiten en voorstellingen worden georganiseerd voor een lage prijs. De cultuurankers organiseren al twee jaar gezamenlijk het succesvolle Krokus Kabaal, hèt jeugd- en kunstfestival in de voorjaarsvakantie in Den Haag. 

Om themajaar ‘Feest aan Zee’ tot een succes te maken organiseren de cultuurankers in samenwerking met het Haags Historisch Museum het project Wijkcultuur aan Zee. Dit bestaat uit twee onderdelen die aan het einde van het project samenkomen in een groots afsluitend spektakel:

Van Badkoets tot Badhok bestaat uit zeven reizende multifunctionele, interactieve installaties die de hele periode te zien en te beleven zijn op tien locaties in de stad. Elke installatie vertelt de geschiedenis van de badplaats Scheveningen/Den Haag en strandverhalen van nu. Deze hedendaagse verhalen worden verzameld onder inwoners van Den Haag. Omdat de installaties de hele zomer ‘te gast’ zijn bij de cultuurankers, ontwikkelt iedere cultuuranker rondom het object een interactieve programmering die aansluit bij en aantrekkelijk is voor het publiek uit het desbetreffende stadsdeel waar de cultuuranker zich bevindt.

waar HHM zorgt voor het historische verhaal van feest aan zee en op het strand, zorgen de Cultuurankers samen met Riboet voor een verzameling verhalen van bewoners op film, die in de badhokjes worden getoond. deze verhalen zijn een basis om verder te bouwen en programma's te maken. en doordat de cultuurankers al sterk inzetten op programmeren met, voor en door de bewoners, verwachten wij hier succesvol samen te gaan werken. Zo'n 100 verhalen worden vastgelegd en geprsenteerd. en aan deze presentaties worden de andere programma's gekoppeld.

Stranden is de titel van drie community art projecten in de drie Cultuurankers en op het strand. Stranden wordt georganiseerd door de Nieuwe Regentes, Laaktheater en Theater Dakota. Zij zijn specialist  in community arts en daarom de trekkers van dit deelproject. Verhalen van, voor en met bewoners worden gemonteerd in delen en opgenomen in een totale voorstelling ‘Strand’, waaraan bewoners uit alle stadsdelen kunnen meedoen. De voorstelling is te zien in de drie Cultuurankers, en wordt aan het einde van het gehele project in september op het strand uitgevoerd. 

ook stranden gaat uit van de verhalen van de bewoners. de basis van gefilmde interviews van bewoners wordt gemaakt tot grotere stedelijke verhalen die in afzonderlijke cultuurankers en gezamenlijk worden verteld.ook hier staat de samenwerking met de bewoners en hun verhalen als inspiratiebron centraal.

Tijdspad 
Van Badkoets tot Badhok is vanaf mei op tien locaties gelokaliseerd. In mei start het voortraject van Stranden op drie locaties. Gedurende het jaar groeien de projecten en smelten ze steeds meer samen. Verhalen worden verzameld, gedeeld en gepresenteerd in zowel van Badkoets tot Badhok als Stranden. Badkoets tot Badhok presenteert de pure versies van de verhalen uit de wijk, Stranden maakt van de vele verhalen een geheel, vertelt dit in delen en afsluitend als een totaal en compleet verhaal van en voor ons allemaal.

 

Hoe ga je te werk?: 

Wijkcultuur van zee

algemene inleiding

 

In 2018 is het feest aan Zee en staat heel Den Haag bol van de activiteiten. Grote instellingen, grote evenementen en groots publiek maken van Feest aan Zee een themajaar zoals Den Haag niet eerder kende.

 

Bundeling van krachten

De gezamenlijke Cultuurankers, die mensen bereiken die doorgaans beperkt deel uit maken van het culturele leven in de stad, slaan in 2018 de handen ineen en zorgen dat deze mensen ook deelgenoot worden van een feestelijk jaar en vinden daar de organisatie van Feest aan Zee en Haags Historisch Museum (HHM) aan hun zijde.

 

Met nu al een bijdrage van €75.000 (€50.000 voor Badhok en €25.000 voor Strand) van Feest aan Zee is een stevige basis gelegd en ook de inzet van HHM met geld (€15.000) en expertise draagt stevig bij aan het project. Daarnaast zullen alle deelnemende Cultuurankers naar vermogen bijdragen. De sterkste schouders dragen de sterkste lasten.

 

Projectgroep

De gezamenlijke Cultuurankers en het HHM hebben samen een projectgroep opgezet van waaruit het totale project wordt aangestuurd. Per onderdeel, per Cultuuranker (en HHM) en elk naar vermogen zal op onderdelen of het geheel inspanningen leveren. Dit garandeert dat de nauwe aansluiting bij de Cultuurankers (en HHM) gedurende het project gewaarborgd blijft en eenheid blijft bestaan in de diverse onderdelen. Nu wordt op programmatisch gebied al uitgewisseld tussen de Cultuurankers onderling en is een pakket van eisen voor de badhokjes in overleg tussen HHM en de Cultuurankers tot stand gekomen.

 

Een compleet verhaal

In het voorjaar gaat Badhok zichtbaar worden voor publiek en start het voortraject van Strand op drie locaties. Gaandeweg het jaar groeien de projecten en smelten steeds meer samen. Verhalen worden verzameld, gedeeld en gebruikt in zowel Badhok als Strand. Badhok presenteert de pure versies en biedt kader, Strand maakt van vele delen een geheel, vertelt dit in delen en afsluitend als een totaal en compleet verhaal van en voor ons allemaal.

 

Overeenkomsten en verschillen

Waar de inhoud van beide deelprojecten al dezelfde oorsprong kent, de publieksgroepen elkaar raken en overlappen, zullen de communicatiecampagnes ook in beeld en boodschap op elkaar worden afgestemd. Doordat een community art traject als Strand een andere dynamiek en aanpak kent dan Badhok, zullen twee campagnes deels naast elkaar bestaan. En waar inhoudelijk volop aansluiting is, is ook daar de aanpak en uitwerking van beide delen verschillend. Daarom hebben wij ervoor gekozen om beide projecten in een projectplan samen te voegen, waarin we hen vervolgens apart belichten.

 

Gezamenlijke begroting

Ook de begroting en financiering van het project tonen we als een geheel bestaande uit twee op elkaar aansluitende delen. In het dekkingsplan maken we inzichtelijk hoe wij kosten van de individuele en gezamenlijke onderdelen willen realiseren. Aan fondsen en co financiers vragen wij dus gericht bijdragen per projectonderdeel. De separate begrotingen voegen we als bijlagen toe.

 

 

 

Van Badkoets tot Badhok (werktitel)

Een samenwerking tussen 7 Cultuurankers (9 locaties) en Haags Historisch Museum

 

Aanleiding

Samen met zeven Cultuurankers en negen locaties in de stadsdelen brengt het Haags Historisch Museum de geschiedenis van de badplaats onder de aandacht van stadsgenoten tot in de haarvaten van de stad. Het museum ontwikkelt in samenwerking met de Cultuurankers zeven keer dezelfde educatieve museale installatie: een moderne variant die het midden houdt tussen een badhok en een badkoets. De ervaring heeft geleerd dat een levendig object, zichtbaar in de publieke ruimte, het in de Cultuurankers goed doet. De Badhokken zijn gedurende het hele strandseizoen bij de Cultuurankers te zien. Het Haags Historisch Museum vertelt de geschiedenis van de badcultuur op de buitenkant, de Cultuurankers belichten het hedendaagse strandleven van wijkbewoners aan de binnenkant en brengen diverse culturele programma’s rondom.

 

Doelstelling

Met deze samenwerking hebben we de volgende doelstellingen voor ogen:

 • Bewoners van alle stadsdelen die niet zo makkelijk met erfgoed en (strand)cultuur in aanraking komen, via de Cultuurankers betrekken bij Feest aan Zee
 • Verbinden van verhalen van Haagse stranden met strandverhalen uit landen van herkomst van de wijkbewoners.
 • Eigentijdse verhalen en mensen verbinden met de geschiedenis van onze stad.
 • Bewoners die zelden naar zee gaan, figuurlijk en letterlijk meenemen naar zee en het strand letterlijk in de stad brengen.
 • Cultuuranker- en museumbezoek stimuleren.
 • Aansluiten bij culturele programma’s in de stad en aan zee.

 

Badhokjes en badkoetsen

Hoe meer tweehonderd jaar geleden de Haagse strandcultuur tot leven kwam, hoe meer ook grote en kleine bouwwerken verschenen aan de kust. De grootste en bekendste zijn het Kurhaus en de Pier, de kleinste zijn reeds lang verdwenen: de badhokjes. Wie het zich kon permitteren huurde, bouwde of kocht een hokje aan het strand dat net groot genoeg was om te verkleden en wat spulletjes in op te slaan. Drie wanden, een deurtje en een aflopend dakje waren voldoende om zomers lang strandplezier bij te beleven. Was het zomerseizoen voorbij, dan verdwenen de hokjes om in het voorjaar weer opgebouwd of teruggeplaatst te worden.

 

De badkoets is de 19e -eeuwse variant van het badhokje, ook een plek waarin men zich omkleedt om de zee in te gaan. Eigenlijk is het een badhokje op wielen. Deftige dames werden in de badkoets de zee in gereden. Zij kleedden zich erin om en betraden vanuit de badkoets in badkleding het water. Zodra ze de zee verlieten werden de japonnen, korsetten en hoeden weer aangetrokken. Het zou kunnen dat ze dit zo deden om zich af te schermen van de armere mensen, om een bepaalde exclusiviteit uit te stralen maar het kan ook dat ze niet graag gezien wilden worden, uit deugdzaamheid.

 

Vorm en inhoud

Het Badhok dat voor dit project zevenvoud gemaakt wordt, heeft het silhouet van historische badkoetsjes en badhokjes, maar wordt modern uitgevoerd. Strak als een 19e-eeuws keurslijf, maar flexibel en ruimte gevend voor de verschillende invullingen van de Cultuurankers in relatie tot hun doelgroepen. Met klipklapwerk is een gesloten object snel om te bouwen tot een mini bioscoop, een kiosk of een minipodium. De buitenwanden worden voorzien van volop historische beelden en beperkte tekstuele uitleg. Het Haags Historisch Museum ontwerpt en bouwt de hokjes en zet haar kennis in voor de historische context op de buitenkant.

 

De binnenkanten variëren en sluiten aan bij de Hagenaars en Hagenezen van nu. De zeven Cultuurankers zorgen daarvoor elk voor een eigen invulling en gebruik, en tonen samen en op heel uiteenlopende manieren het bad- en strandplezier van alle bewoners van Den Haag. Vanwege jarenlange ervaring met het verzamelen van verhalen, zet het HHM zijn expertise in ten behoeve van het verzamelen van verhalen van wijkbewoners.

 

De buitenkant

Aan de buitenkant valt natuurlijk eerst het silhouet op; is het een koets? Of is het een hokje? Is het historisch? Of is het van nu? Voor een ontwerper een uitdaging om een modern en uitnodigend element te ontwikkelen dat al deze vragen in één ontwerp beantwoordt. Maar ook de wensen om de binnenkanten flexibel te kunnen gebruiken weegt zwaar. Afhankelijk van wensen van bewoners, kunstzinnige disciplines en context transformeren de hokjes. Van museumstuk wordt het met enkele handelingen een klein podium dat aan alle kanten open is, of een minibios met kijkgaten waardoor strandfilmpjes bekeken kunnen worden. En waar verhalen vooral verteld en beluisterd moeten worden, dient ook hiermee bij aanvang rekening te worden gehouden.

 

De binnenkant

Aan de buitenkant van de badhokjes vertellen historische beelden hoe mensen, zowel deftig als wat minder deftig, zich vroeger vermaakten aan zee. Maar binnenin staan de persoonlijke verhalen van bewoners anno 2018 uit betreffend stadsdeel centraal. De verhalen leveren verdieping en slaan een brug naar het heden: “Wat betekent het strand en de zee vandaag de dag voor jou?”. Strandfilmpjes, strandverhalen en -herinneringen, strandmode en strandvermaak komen aan bod. Samen met Riboet en HHM verzamelen de Cultuurankers strandbelevenissen en -verhalen die op allerlei manieren in de Badhokjes worden verteld.

 

Voor en met bewoners oud en jong

Cultuurankers mobiliseren hun wijk en werven bewoners om hun verhaal te vertellen. Gezien de populatie van de stadsdelen geven de verhalen van elk Cultuuranker een ander beeld van hoe stadsgenoten, met of zonder migratieachtergronden, zich bewegen aan zee. Dit betekent dus intensieve werving vooraf.

 

Strandseizoen in de stad

Gedurende het jaar zijn de Badhokjes te zien bij de Cultuurankers en op andere plekken in de stad. Soms staan ze alleen, soms samen. Vaak voorzien van context en cultureel programma. Aan het einde van de zomer fungeren zij op het strand als decor voor een community project waaraan bewoners uit alle stadsdelen deelnemen. Natuurlijk komen alle badhuisjes tijdens UIT Festival Den Haag samen op het Lange Voorhout en in het centrum van de stad.

 

DIVERSE PROGRAMMA’S

Om de Badhokjes werkelijk tot leven te brengen en te gebruiken, worden ze op gezette tijden van museumstuk naar gebruiksvoorwerp. Tijdens diverse programma’s voor divers publiek komen met vertelprogramma’s, filmavonden en theater de verhalen tot leven. De vertellers brengen hun familie en vrienden mee, tijdens open dagen zorgen de programma’s voor een kennismaking met nieuw publiek en leerlingen maken kennis via school. Elk Cultuuranker maakt een programma waarin de Badhokjes centraal staan. Zij doen dit elk op de manier die bij hun stadsdeel past.

De badhokjes bieden tegelijk kans om programmaonderdelen uit te wisselen, waardoor de productiekosten beperkt zijn. Zo kunnen films in theater Dakota ook in De Vaillant bekeken worden, is de badmodeshow van ROC Mondriaan tijdens het 5-jarig bestaan van De Nieuwe Regentes ook te zien in het Kurhaus, op de boulevard of in andere ankers te zien. Literaire programma’s van de ene bibliotheek kunnen voor een heel ander publiek herhaald worden in de bibliotheek in een ander stadsdeel.

 

Educatieve programma’s door HHM

Op gezette tijden verzorgen museumdocenten tours bij de badkoets voor (groepen) wijkbewoners. In gezamenlijk overleg tussen het HHM en de Cultuurankers wordt nader bepaald welke vorm hiervoor het meest geschikt is. 

 

Museumbezoek

De in de wijk opgehaalde verhalen krijgen uiteindelijk een eigen plek in de tentoonstelling in het Haags Historisch Museum, ‘Van Kuren tot Kitesurfen’ (29-6 t/m 11-11)’. In het Museum wordt een activiteit georganiseerd om de wijkbewoners het museum in te brengen en de tentoonstelling hier te bezoeken. In het kader van co-creatie vindt het HHM het interessant om samen met de verhalenvertellers uit de wijk vast te stellen welke vorm een dergelijke activiteit moet hebben.  Zo gaat het Museum samen met de cultuurankers de wijk in, haalt op, presenteert ter plekke en brengt terug naar het HHM.

 

Badmode van toen en nu i.s.m. ROC Mondriaan

In 2018 zullen modestudenten van ROC Mondriaan een grote modeshow verzorgen met eigengemaakte en ontworpen bad en strandmode. Delen van deze show zijn te zien bij de Nieuwe Regentes en andere Cultuurankers, met een grote slotmodeshow in het Kurhaus.

DNR gaat de buurt mobiliseren om badmode van heden en verleden te tonen door via social media te vragen naar persoonlijk beeldmateriaal met een verhaal; van zwempakken voor mannen tot burkini’s van nu. Ter inspiratie verzamelt DNR een serie beelden met verhalen van bewoners uit de buurt - van zand en veen - en uit het archief van het zwembad. Aanvullend gaat DNR aan het einde van mei tijdens het 5-jarig jubileumprogramma een badmodeshow organiseren met zelfgemaakte en/of opgeleukte badmode die zal starten vanuit de badhokjes op de balkons van de Grote Zaal.

 

Varen naar Zee

Ze worden weleens vergeten, de grachten en vaarten van Den Haag die in verbinding staan met onze haven. Niets is er leuker dan zelf bootjes te maken en daarmee op te stomen naar zee. Vanuit Laakhaven naar Scheveningen Haven is een mooie tocht die onze stad op een heel nieuwe manier laat zien. Laaktheater neemt het voortouw om met ‘eigengemaakte’ bootjes de tocht te wagen en andere Cultuurankers haken aan.

 

Strand in de Stad

Waar maak je beter kennis met strandcultuur dan op het strand zelf? En nog dichter bij huis dan aan de zee is voor veel inwoners het Cultuuranker. Theater Dakota brengt het strand tot voor de deur door zand op te laten spuiten op het plein voor ZUID57, beachvolleybal te organiseren en kleinschalige culturele programma’s tot op de stoep te brengen. Theater De Vaillant doet op kleine schaal mee met een tropisch mini strand in haar Nansi Museum en De Nieuwe Regentes als voormalig zwembad leent zich uitstekend om de badcultuur van Den Haag tot in de stad voelbaar te maken. Er zal dus heel wat zand van strand naar strand moeten en weer terug.

 

Film, film en film

Niet alleen in Den Haag, maar ook ver daarbuiten bezoeken onze Hagenaars en Hagenezen de stranden. Op familievakantie in Marokko, Suriname of Turkije, maar ook met vrienden het afstuderen vierend in Lloret de Mar, volledig uit je dak aan een Gay Resort in Gran Canaria, of heel pittoresk snorkelend in Sharaam Al Sheik beleven mensen de mooiste strandavonturen. Facebook staat er vol mee. We verzamelen vakantiebeelden, verhalen en geluiden en maken montages die dan weer in badhokjes, dan weer als trailer voor een filmfestival worden getoond.

 

Maar er is meer strand in film te beleven: Death in Venice toont een vermoeide Mahler die uitziet op zijn levenseinde, Casablanca, D-Day, Dagje aan het Strand; allemaal films waarin het strand dán weer decor is, dán weer de hoofdrol vervult. We werken samen met Filmhuis Den Haag aan een programma waaruit de diverse Cultuurankers naar believen kunnen putten.

 

In elk Cultuuranker zullen films in andere settings worden gepresenteerd. Tijdens indoor picknicks in De Nieuwe Regentes, op het stadsstrand en in de filmzaal van theater Dakota, als keuzefilms van bewoners in Laaktheater.

 

Bewoners verhalen

Bij de aanvang van het theaterseizoen houdt Laaktheater Open Huis met bewoners en hun talenten in de hoofdrol. Bewoners gekleed in historische bad kledij vertellen vanuit een badhokje verhalen van toen en van nu. Een eerste kus, schelpen zoeken, maar ook het onhandig verkleden in een hokje, tent of badlaken komen aan bod. En ook in andere stadsdelen vertellen bewoners verhalen aan elkaar. Telkens andere mensen met telkens andere verhalen. Verhalen van toen en verhalen van nu.

Het Haags Historisch Museum verzamelt al zeker 10 jaar verhalen en ontwikkelde een visie in het omzetten van orale geschiedenis in voor het publiek zinvolle presentaties. Een presentatie van de opgehaalde verhalen kan behalve in de badkoets op video en foto, ook anders uitgevoerd worden. Bijvoorbeeld in een voorstelling in een andere discipline dan erfgoed zoals theater, muziek of dans uitgevoerd in het theater.

 

Riboet

Riboet Verhalenkunst, een partner van het Haags Historisch Museum, verzamelt en presenteert verhalen door deze op te nemen op video. Ze maken daarvan mooie pareltjes die kort maar krachtig het verhaal van de stad aan zee vertellen. De verhalen sluiten aan op de andere stadsverhalen die het HHM verzamelt en bewaart. Overal zullen deze verhalen worden verteld tijdens verhalenprogramma’s, op video getoond in de badhokjes en verwerkt in een gezamenlijk community art programma.

 

Oud en jonger

Veel ouderen kennen de zee en het strand uit jongere jaren. Door beperkte mobiliteit en soms gebrek aan gezelschap, is voor hen het strand vaak iets uit het verleden, een goede herinnering. We gaan speciaal voor oudere bewoners ‘dagjes aan het strand’ organiseren, die we tegelijk gebruiken om daar hun verhalen en herinneringen vast te leggen.

Ook veel kinderen uit de wijken van onze stad kennen de zee maar komen er nooit. Samen met scholen en buurthuizen organiseren we ook met hen ‘dagjes aan het strand’ zodat hun ervaringen straks deel uit gaan maken van de rijke geschiedenis van de Stad aan Zee.

 

Community art

Een drietal Cultuurankers is specialist in community arts. Verhalen van, voor en met bewoners worden gemonteerd in delen en in een totale voorstelling ‘Strand’, waaraan bewoners uit alle stadsdelen meedoen. De community art voorstelling zal in delen worden gerepeteerd en gespeeld in drie Cultuurankers, en als theaterspektakel in september op het strand worden uitgevoerd (zie vervolg).

 

Fasering

Badhokjes start werkelijk wanneer ook het strandseizoen van den Haag start en eindigt aan het einde van het jaar. Het programma, waarvan het verzamelen van verhalen een work-in-progress is, zal aansluiten bij andere activiteiten van Feest aan Zee. Omdat hiervan het programma nog niet bekend is, en omdat dit projectplan dit najaar verder uitgewerkt en ingepast wordt, is het nog een eerste schets die aan verandering onderhevig zal zijn.

 

ACTIVITEIT

Periode

Verhalen verzamelen

januari/ april

Dagje naar het Strand met Jong en Oud met alle badhokjes aanwezig

Mei

Stadsstranden diverse Cultuurankers met zomerprogramma’s, diverse strandfilmfestivals

juni juli

Van Laakhaven naar Scheveningen haven

Augustus

Badhokjes in de hoofdrol tijdens Open dagen en allemaal samen op Uit Festival Den Haag

september/ oktober

Gezamenlijke afsluiting in de stad

December

Gedurende het hele strandseizoen zullen Badhokjes bij andere Cultuurankers op bezoek gaan en sluiten samen af in het centrum van de stad.

 

Communicatie en PR

De zeven Cultuurankers bereiken samen jaarlijks ruim 200.000 bezoekers. Velen van hen komen nauwelijks tot nooit in andere culturele instellingen.

Elk van hen heeft in het eigen stadsdeel een groot bereik tot in de haarvaten van de wijken via mond tot mondreclame, digitale nieuwsbrief, social media, wijkkranten, partnerorganisaties en festivals.

Voor Badhokjes zullen alle Cultuurankers hun eigen communicatiemiddelen en kanalen inzetten om publiek en bewoners bij de programma’s te betrekken. Daarvoor zal een gezamenlijke beeldtaal worden ontwikkeld die aansluit bij Feest aan Zee.

Naast de diverse lokale inzet, zullen in samenspraak met Feest aan Zee ook gezamenlijke uitingen worden gemaakt. Daar waar wenselijk en mogelijk worden de programma’s in de Cultuurankers opgenomen in de communicatie uitingen van derden.

HHM heeft eigen communicatiekanalen en middelen. Het bereik van HHM en dat van de diverse Cultuurankers overlapt elkaar slechts ten dele. Voor de gezamenlijke beeldtaal en de gezamenlijke uitingen zijn middelen in de begroting opgenomen.

 

Financiën

Omdat het HHM het initiatief nam voor de samenwerking en het gezamenlijke programma, betaalt het uit eigen middelen een deel van de realisatie. De Cultuurankers zullen hun incidentele programma’s naar draagkracht en vermogen uit eigen middelen betalen. Voor de totale kosten van de badhokjes en toebehoren, verhalen verzamelen, verwerken en etaleren, maar ook voor de stadsbrede programma’s zoals film, de vaartocht naar het strand, strand in de stad, modeshow enzovoorts leggen HHM en de Cultuurankers zelf uit eigen middelen een eerste basis. Om het project werkelijk te realiseren en daarmee grote groepen Hagenaars en Hagenezen deelgenoot te maken van de programma’s, wordt aan Feest aan Zee en aan lokale fondsen om een bijdrage gevraagd. De inkomsten uit recettes zijn gezien de aard van de activiteiten en de krappe beurs van veel van onze bezoekers te beperkt om kosten te dekken. Een begroting met dekkingsplan maken deel uit van dit projectplan.

 

 

 

 

'Stranden' (werktitel), 3 Community Art projecten in 3 Cultuurankers en bij het strand

Theater De Nieuwe Regentes, Laaktheater, Theater Dakota

 

Aanleiding

In toevoeging op het gezamenlijke project ‘Van Badkoets tot Badhok’ (werktitel) van de cultuurankers gaan drie cultuurankers samen met bewoners uit de drie verschillende stadsdelen drie community art projecten opzetten. De drie cultuurankers hebben veel ervaring met het maken van community art en hebben de ervaring dat door een intensieve samenwerking met bewoners en organisaties (ondernemersverenigingen, welzijnswerk etc.) uit het stadsdeel, projecten een grote impact hebben en veel bewoners bereiken.

 

Samen met bewoners ontwikkelen we drie voorstellingen rondom de verhalen die zijn opgehaald tijdens het project 'Badhokje'. Deze verhalen vormen de inspiratie voor de voorstellingen. Ieder cultuuranker zal op de eigen locatie de eigen voorstelling spelen. Na het spelen van deze voorstellingen zullen de drie voorstellingen in een snelkookpan-proces worden samengevoegd tot één voorstelling die in de laatste maanden van 2018 op twee locaties in Scheveningen te zien zal zijn.

 

Doelstellingen:

 • Samen met bewoners de verhalen die worden opgehaald in het project 'Badhokje' tot leven laten komen.
 • Bewoners actief mee laten doen aan het 'Feest aan zee' jaar. Niet alleen receptief maar ook actieve cultuurdeelname.
 • Door de strandverhalen in levenden lijve op een podium te zetten, bewoners uit de stadsdelen kennis laten maken met de vele gezichten die de stranden over de hele wereld hebben.
 • Samenwerking intensiveren tussen de verschillende cultuurankers en de bewoners van de verschillende stadsdelen met elkaar in contact brengen.
 • Bezoek aan de cultuurankers stimuleren.
 • De samenwerking tussen de cultuurankers en andere Haagse cultuurinstellingen verstevigen.

 

Trackrecords van de instellingen op het gebied van Community Art

De cultuurankers zijn experts op het gebied van het bereiken van nieuwe publieksgroepen. Daar waar het voor grote instellingen soms lastig is persoonlijk contact te leggen met publieksgroepen die niet vanzelfsprekend in contact komen met kunst en cultuur, is dit juist de kerntaak van de cultuurankers.

Dit kleinschalig werken vraagt veel investeringen in zowel tijd als mankracht. Het levert op dat de programmeringen van de cultuurankers zeer goed bezocht worden door bezoekers die op andere plekken in de stad weinig te zien zijn. Dit community art project zorgt ervoor dat het project 'Feest aan zee' ook bij hen terecht komt aan wie anders de viering van ‘Feest aan zee’ mogelijk voorbij zou gaan.

 

Theater De Nieuwe Regentes

De Nieuwe Regentes heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgebouwd en bekendheid gegenereerd met haar 'Zand en Veen' voorstellingen. Voorstellingen waarin de verhalen van bewoners de toeschouwers meenemen door het stadsdeel Segbroek.

 

Laaktheater

Laaktheater heeft zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in het vormgeven van het theater in samenwerking met de wijk met o.a. community art-projecten met diverse groepen tot gevolg.

 

Theater Dakota

Dakota omlijst professionele programmeringen altijd met randprogrammering uit de wijk. Samen met de wijk verzorgt Dakota regelmatig avonden waar de diverse amateurgroepen uit Escamp onder professionele begeleiding gezamenlijk een programmering laten zien en uitvoeren.

De drie voorstellingen en het vervolg

 

Elk cultuuranker zal, afzonderlijk van elkaar, een voorstelling van 45 minuten maken.

Aan elke voorstelling doen 10 tot 15 bewoners mee.

 

Deze voorstellingen gaan direct na de seizoens-opening in september in première.

 

Op dit moment zijn er gesprekken met Het Nationale Theater om samen met hen, onder leiding van Eric de Vroedt, de drie voorstellingen in drie weekenden samen te voegen tot één grote voorstelling.

Aan deze grote voorstelling doen de 45 spelers van de afzonderlijke voorstellingen mee. Naast deze spelers vragen we ook groepen amateurs zoals koren, dansgroepen en circusgroepen uit de diverse stadsdelen.

Het Nationale Theater heeft toegezegd bereid te zijn om partner te zijn in dit project.

 

Deze voorstelling zal dan idealiter in het laatste weekend van september in het 'The Hague Beach Stadion' spelen. Met deze locatie trekken we bewoners uit heel Den Haag naar het strand.

 

Vervolgens gaan de individuele voorstellingen, daar waar mogelijk, rond langs de 8 cultuurankers om in december de grote voorstelling te spelen in het Zuiderstrandtheater ter afsluiting van het project.

 

Er is reeds contact over data met het Zuiderstrandtheater. Ook met 'The Hague Beach Stadion' is contact gelegd.

 

ACTIVITEIT

Periode

Verhalen verzamelen

januari-april

Start repetitieproces

april-september

Première losse voorstellingen

begin september

Snelkookproces grote voorstelling

September

Première grote voorstelling 'Beach Stadion'

laatste weekend september

Tour kleine voorstellingen langs cultuurankers

oktober-november

Afsluitende grote voorstelling Zuiderstrandtheater

December

 

 

 

Makers en content

Theater De Nieuwe Regentes heeft een goed netwerk van community art makers. Het idee is om voor dit project te gaan werken met Hans van den Boom (regie) en Karine Guizzo (choreografie).

 

Laaktheater vraagt waarschijnlijk Shida Khizou of Sylvia Bos om dit project met bewoners te realiseren.

 

Theater Dakota gaat een samenwerking aan met Kalpana Raghuraman, een nieuwkomer in het Kunstenplan. Naast Kalpana zal de directeur Maarten Bakker zelf artistiek het project begeleiden met zijn achtergrond als regisseur en schrijver.

 

De stukken worden samengesteld uit de verhalen die worden opgehaald rondom het 'Badhokje' project van de cultuurankers. Daarom is bij het schrijven van deze aanvraag nog geen exacte inhoudelijke beschrijving van de voorstellingen te geven. De stukken zullen over de diverse stranden over de hele wereld gaan, het vermaak op de stranden, de liefde en zon waarin je kan baden. Maar ook als je als migrant bent gestrand op een onbekend strand in een land waar alles nieuw is.  Wat als je echt vastloopt in een wereld waar alles anders is? Samen met bewoners laten de voorstellingen vele aspecten van het strandleven zien.

 

Deelnemers

De cultuurankers staan voor inclusiviteit en toegankelijkheid. In dit project stellen we ons ten doel om een diverse groep spelers te laten deelnemen. We gaan ons zowel op jong als op oud richten alsook op mensen met en zonder migratieachtergrond. De losse verhalen van de diverse stadsdeelbewoners maken het mogelijk om deze diversiteit aan te boren. Het thema leent zich, net als het strand zelf, tot een vermenging van kleuren, leeftijden en leefstijlen.

 

Bereik

Dit project heeft een stadsbreed bereik door deelname van drie verschillende cultuurankers.

Het samenvoegen van de voorstelling tot een gezamenlijke voorstelling onder begeleiding van een bekende professional die getoond wordt in het hart (Scheveningen) van dit themajaar zorgt ervoor dat nieuwe publieksgroepen naar Scheveningen komen en elkaar daar tegenkomen, ontmoeten.

 

Aantal keer spelen

Deelnemers per voorstelling

Aantal keren spelen

Bereik per voorstelling

Totaal bezoekers

Voorstelling De Nieuwe Regentes

15

6

75

450

Voorstelling Laaktheater

15

6

75

450

Voorstelling Dakota

15

6

75

450

Extra deelnemers Grote voorstelling

60

2

650

1.300

 

 

 

 

 

Totaal

105

 

 

2.650

 

 

 

                                                                                    DIVERSE STRANDEN 

 

 

Communicatie en PR

De 8 cultuurankers bereiken samen jaarlijks 200.000 bezoekers. Elk van hen heeft in het eigen stadsdeel een groot bereik tot in de haarvaten van de wijken via mond tot mondreclame, digitale nieuwsbrief, social media, wijkkranten, partnerorganisaties en festivals. Voor 'Stranden' zetten de drie cultuurankers hun eigen communicatiemiddelen en kanalen in om publiek en bewoners bij de voorstellingen te betrekken.

Het project 'Stranden' gaat in beeldtaal aansluiten op de PR van het 'Badhokje' project. Dit is dan ook de reden dat de kosten voor de PR van dit project relatief laag zijn.

 

Financiën

De drie cultuurankers die zijn gespecialiseerd in community art hebben de handen ineen geslagen voor de aanvraag van dit project. In een gesprek met 'Feest aan Zee' is geadviseerd een separate aanvraag te doen voor deze community art projecten voor de tweede helft van 2018.

De cultuurankers hebben in basis geen producerende taak en moeten voor dit soort belangrijke projecten alle financiering extern organiseren.

Omdat de publieksgroepen waar de cultuurankers mee werken niet financieel draagkrachtig zijn, is ook de bijdrage vanuit recettes klein binnen dit soort projecten. Verder ligt de kracht van dit soort projecten in het professioneel verzorgen van productie, begeleiding en ondersteuning van spelers.

 

Een grote meerwaarde zien wij in het samenbrengen van de drie afzonderlijke voorstellingen tot één grote voorstelling. We verbinden hiermee de deelnemers, de toeschouwers en ook de instellingen.
Het verzorgen van deze 2 grote eindvoorstellingen drukt op de begroting (+- 35K).

 

Naast de publieksinkomsten (€5,00 entree incl. btw) en de eigen bijdrage van de cultuurankers (15K) ontvingen wij van 'Feest aan Zee' een bijdrage van €25.000. Verder vragen we gelden aan bij enkele lokale en landelijke fondsen.

 

Tot slot

Community art maakt kunst en cultuur van iedereen. Het brengt verbinding met en waardering voor elkaar tot stand. Waardering die hard nodig is in de huidige maatschappij.  Om 'Feest aan Zee' een feest voor iedere inwoner van Den Haag te maken, hopen we dat de bewoners uit de stadsdelen ook hun stem mogen laten horen in dit themajaar.

Voor community art is lef nodig. Lef omdat je bij aanvang niet precies weet waar een proces heen gaat. Lef omdat je niet precies weet welk verhaal de bewoners willen en gaan vertellen. Lef om je eigen verhaal los te laten en echt te luisteren naar de mensen om je heen.

Wij hopen dat naast 'Feest aan Zee' u ook lef heeft en met ons in zee durft te gaan en zich te verwonderen hoe dit schip over 12 maanden 'strandt'.

 

 

 

 

 

 

 

Met wie werk je samen?: 

partners:

Haags Historisch Museum (HHM): ontwikkelt de badkoetsjes en de content voor de buitenzijde. verzorgt lesprogramma's.

Riboet: verzamelt verhalen in de diverse cultuurankers en legt deze vast op video. deze montages worden getoond in de badhokjes en toegevoegd aan het archeif van HHM

Het Nationale Theater: werkt inhoudelijk mee aan STRANDEN en levert een bijdrage aan de regie.

De Nieuwe Regentes, Theater Dakota, Laaktheater, theater De Vaillant, Diamanttheater, Cultuuranker Loosduinen Waldeck, Cultuuranker Leidscheveen Ypenburg zijn de deelnemende Cultuurankers. zij hebben elk een opdracht in de diverse wijken voor omwonenende en talenten cultuur dichtbij te brengen. feitelijk vormen zij een stedelijk netwerk voor cultuurparticpatie in Den Haag.

Feest aan Zee is het festivalbureau voor 200 jaar badplaats: belangrijke financier van ons project en communicator.

Wat is verder van belang om te weten?: 

de cultuuankers zijn specialisten op het gebied van participatie en doen dit al vijf jaar.

de samenwerking met HHM kent een langere tijd waarin gezocht is naar vormen om erfgoed voor wijkbewoners inzichtelijk te maken en hun verhaal te laten klinken. Wijkcultuur aan Zee is een groter samenwerkingsproject waarin we samen nog verder de verbinding tussen de bewoners van nu en de geschiedenis van toen te verbinden.

 

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
7 badhokjes 100  
1 uit festival 8 10000
7 programmareeks per cultuuranker 100 3500 
3 lokale community projeten 75 750
1 slotvoorstelling 75 2000
1 slot bij HHM 10 250

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

in een stad met extreme verschillen tussen bevolkingsgroepen in leeftijd, herkomst, levensverwachting en ambitie brengen wij een concept dat iedereen in kan sluiten en een podium biedt.

door de geschiedenis van de badplaats te koppelen aan persoonlijke verhalen ontstaat een totaalbeeld dat ook in delen aantrekkelijk is.

we bieden de mogelijkheid aan mensen om vanaf de basis mede invulling te geven aan de programma's.

de samenwerking tussen zeer uiteenlopende partners is op zijn minst een uitdaging, waaraan al wel enkele jaren voorebereiding ten grondslag liggen.

Begroting: 

een project met een lange looptijd is kostbaar.

we gaan zelf een flinke bijdrage leveren, door ongeveer 30% van de totale kosten op ons te nemen.

daarnaast draagt Feest aan Zee 50K en 25K bij om de wijkcultuur een belangrijke plek te geven. voor Feest aan Zee is de 75K bijdrage de hoogste aan culturele projecten en dat onderschrijft het belang ervan.

verder draagt HHM een flinke duit bij aan de historische en museale component en zal Het Nationale Theater (buiten begroting) een bijdrage leveren op het gebied van inhoud en regie.

verder heeft Fonds1818 een positief advies gegeven over de aanvraag. andere aanvragen zijn in behandeling.

dat veel partners bijdragen toont het grote belang en de hoge verwachtingen, die wij graag serieus nemen.

zie bijlage voor details.

Locatie(s): 
Haags Historisch Museum Den Haag
Theater Dakota Den Haag
theater De Nieuwe Regentes Den Haag
Laaktheater Den Haag
Diamanttheater Den Haag
theater De Vaillant Den Haag
Bibliotheek Waldeck Pyrmont/ Loosduinen Den Haag
Bibliotheek Leidscheveen Ypenburg Den Haag
Scheveningen Den Haag
Uit Festival Den Haag lange Voorhout

Uitslag Beslis mee

FCP28
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 121 gestemd
totaal78
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Giovanni Campbell

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Met deze enthousiaste en ambitieuze aanvraag willen jullie samen met Haagse wijkbewoners tot verschillende cultuurproducten komen en daarmee een nieuwe impuls geven aan de ontwikkeling van de actieve cultuurbeoefening in Den Haag. Ik heb voldoende vertrouwen in de organisatorische kwaliteit, jullie zijn hiervoor op zoek gegaan naar relevante partijen en jullie betrekken daar partners bij die ook de inhoudelijke kwaliteit mede kunnen borgen. 

De deelnemers doen een nieuwe ervaring op in het werken in een stadsbreed participatieproject rondom een thema dat voor de stad relevant is. Positief vind ik dat jullie laagdrempelige activiteiten organiseren waarin ook aandacht is voor kennisdeling over de historische achtergrond van het eerste badhuis op Scheveningen. Waar ik nog wel kritisch over ben is dat jullie een uitgebreid plan presenteren met veel verschillende onderdelen. Hierdoor ga je overal slechts summier op in waardoor de uitwerking slechts op hoofdlijnen is en het plan daardoor maar beperkt zicht geeft op de blijvende impact die je op de deelnemers en met de partners beoogt. 
Bij de verdere uitvoering van het plan zouden jullie wat mij betreft meer mogen besteden aan de wijze waarop je uitdagende en duurzame verbindingen voor de deelnemers tot stand brengt en houdt.

Succes met de uitvoering van het project.
We volgen jullie graag op het blog!

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Tweehonderd jaar strand- en badcultuur, dat is een mooie inspiratiebron voor een omvangrijk en veelzijdig cultureel project. De verhalen van de inwoners van Den Haag vormen de basis voor een gevarieerd programma waaraan een brede groep Hagenaars kan deelnemen. Door bij de activiteiten nadrukkelijk wijkbewoners te betrekken die minder bekend zijn met de historie van ons strandleven en in beeld te brengen hoe de badcultuur elders wordt beleefd geven jullie in de praktijk invulling aan termen als inclusiviteit en diversiteit. Hoewel de onderdelen van dit plan vooral op hoofdlijnen zijn uitgewerkt, bruist de aanvraag van enthousiasme en energie. Dat geeft voldoende vertrouwen in de inhoudelijke uitwerking en de organistorische opzet, zeker gezien de ervaring van de cultuurankers met community art en publieksgericht werken. Over het effect van het project op de cultuurbeoefening in de vrije tijd in de toekomst had ik graag meer gelezen in jullie plan, maar wellicht ontstaan tijdens de uitvoering mooie ideeën voor vervolgstappen. Wij kijken alvast uit naar een lange, warme zomer!

afbeelding van Davida de Hond

Goedenavond Harrie, dank voor je reactie. Denk eraan om dit ook aan de linkerkant van de pagina toe te voegen. Dat is wat meegaat naar de volgende fase. 

Het is mooi om iets meer te vertellen over die cultuurankers en jullie werkwijze daarin. En de wijze hoe jullie in die langere periode toewerken aan het vormgeven van het proces. Dat is voor jullie wellicht vanzelfsprekend, maar goed om op te nemen hierin. 

Daarnaast verkrijgen wij ook meer inzicht wanneer jullie een begroting uploaden. Deze zal alleen voor de coaches en adviseurs te zien zijn. 

Groet! Davida

afbeelding van Harrie van de van de Louw

Dank Giovanni en Davida, jullie opmerkingen zijn heel bruikbaar.

over het co creatieve proces: doordat we het project over langere tijd uitrollen en tevoren niet alles dichttimmeren, nodigen we mensen uit om zelf mee vorm te geven. 

de start met het verzamelen van verhalen is er om een bodem te leggen waarop voortgebouwd kan worden, anders beginnen we meet niets. ik zal in het plan later toelichten hoe we de verzamelde verhalen als basis willen gebruiken voor het raamwerk waarbinnen de cocreatie kan plaatsvinden.

ook zien wij goed hoe belangrijk het is om echt geintegreerd te zijn in de wijken. de kracht van de Cultuurankers daarin, is dat zij die rol al vervullen en willen versterken. elk Cultuuranker is anders en is in een andere omgeving gelegen. juist daardoor kunnen we heel dierect bij mensen komen, dat doen we ook al. het zal dan ook een kleurig verhaal worden om straks de invullingen vanuit de verschillende wijken naast en met elkaar te zien. het community art project is daarvoor bij uitstek het podium.

ik hoop op een ractie van jullie hierop, dan zal ik vervolgens doorwerken aan het projectplan.

nogmaals dank? en hartelijke groet, Harrie

afbeelding van Davida de Hond

Goedemorgen, ook ik denk de komende periode graag met jullie mee. In eerste instantie is dit een oproep aan jullie om te rageren! Het is mooi dat jullie samenwerken vanuit deelname van verschillende groepen mensen en dat jullie producenten aan boord hebben die ervaring hebben met participatieve projecten.

In jullie meedenkvraag, sluit ik graag aan bij wat Giovanni aanstipt. In plaats van de kapstok optuigen, is het ook goed om gewoon de wijken die je wilt gaan betrekken, binnen te lopen. Om de bewoners te leren kennen en leren wat leeft. Zo ontmoet je vanzelf sleutelpersonen: de aanjager die overal wel iemand voor heeft en de hek-over-de-dam'er als hij/zij meedoet: dan moet het wel wat zijn. 

Om inzicht te krijgen in hoe de verhouding in de aanvraag ligt, zou het goed zijn wanneer jullie een begroting uploaden. Dan is te zien waar de bijdrage heen gaat en hoe jullie verder dekking hebben geregeld/gaan opzetten. 

Dus: de infrastructuur biedt mooie handvatten, maar energie moet nog in direct bereiken van de bewoners gaan. 

 

afbeelding van Giovanni Campbell

Welkom bij JMHM. De komende weken denk ik met je mee over het project en op welke onderdelen het eventueel aangescherpt kan worden om tot een kansrijke aanvraag te komen. Op dit platform ondersteunen we uitdagende vormen die de actieve cultuurbeoefening in de vrije tijd op een uitdagende en duurzame manier willen stimuleren. We stellen daarbij ook het creatieve proces en wijze van samenwerking centraal. 

Je presenteert een tweeledig project waarin je de verhalen van Haagse bewoners tot leven wilt brengen. Daarmee bied je boeiende uitgangspunten. Dat is mede omdat je je op verschillende wijken richt en dit met diverse partners organiseert.
Maar jullie mogen nog een stapje verder gaan. De nadruk in een JMHM-aanvraag mag vooral liggen op de cocreatieve aspecten inclusief een motivatie over de wijze waarop het initiatief inspeelt op de wensen en behoeften van de deelnemers. Op welke uitdagende manier begeleid je de deelnemers en hoe breng je de inhoudelijke uitwisseling tot stand? Kortom, hoe sluit het creatieve proces aan op de ontwikkelvraag van de deelnemers? Ik lees er graag meer over. Succes met het uitwerken van je plan!