menu denk mee beslis mee maak mee

Wij zijn wakker!

Locatievoorstelling in Emmen

Loods13
2 juni 2017 tot 1 juli 2017
fotografie, theater
jongeren, volwassenen, wijkbewoners
onze website
€15.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Wij zijn wakker!

Door iris Offringa op do 8 jun

Inmiddels is de eerste doorloop van de voorstelling geweest. Komend weekend wordt de voorstelling nog bijgeschaafd en dan is op 16 juni de...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Wij zijn wakker!

Locatievoorstelling in Emmen

afbeelding van iris Offringa

Ingediend door:

iris Offringa

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Op welke manier zou je het verspreiden en tentoonstellen van foto's betaalbaar kunnen maken?

Wat ga je doen?: 

De locatievoorstelling “Wij zijn wakker”, is een voorstelling door jongeren uit Emmen voor jongeren uit Emmen. De voorstellingen worden gespeeld in een oude fabriek in Emmen en gaan over de zoektocht van deze jongeren naar echtheid, strijden voor dromen en hoe je je hoofd in deze regio boven het maaiveld uit steekt. Toneelschrijver Jorieke Abbing maakt de toneeltekst gebaseerd op interviews met de 12 spelers.

We hebben 12 jongeren geselecteerd tussen de 14 en 20 jaar van de gevorderde cursusgroep van Loods13. De jongeren zijn beschikbaar in de intensieve repetitie- en voorstellingsperiode (juni).

De voorstelling ‘Wij zijn wakker’ gaat spelen voor mensen uit Emmen en omgeving en in het bijzonder voor 24 klassen (klas 3 en 4 HAVO/VWO) van middelbare scholen. De voorstellingen zijn na schooltijd. 6 deelnemende klassen doen voordat ze de voorstelling bezoeken mee aan een fotografiewedstrijd met bijbehorende workshops om zich in het thema van de voorstelling te verdiepen. Overal in Emmen gaan we de winnende foto's ophangen. Van alle foto's komt een expositie op de locatie van de voorstelling.

De 10 voorstellingen vinden plaats van 15 juni tm 24 juni 2017.

Hoe ga je te werk?: 

Eind november verscheen er een alarmerend artikel in De Correspondent “2016 is het 1933 van mijn generatie. Tijd om op te staan”. Dit artikel tezamen met de gesprekken die wij met jongeren van onze theaterschool regelmatig hebben, inspireerden ons om de locatievoorstelling Wij zijn wakker te maken.

"Hoe willen we herinnerd worden? Als generatie die zichzelf in slaap suste terwijl de planeet werd gefrituurd en het fascisme de kop opstak? Of als generatie die in verzet kwam en nieuwe dromen formuleerde? In dat laatste geval is er geen tijd te verliezen."

En hoe kom je in opstand in een regio als Zuidoost Drenthe, waar het absoluut niet normaal is om je te laten zien en horen? Waar je niet je hoofd boven het maaiveld uit steekt? Hoe ontdek je en vecht je voor je dromen en idealen? In ‘Wij zijn wakker!’ worden deze thema’s door de jongeren onderzocht en uitgediept. 

De spelers leren in dit project binnen een productieteam samen te werken. Alle spelers hebben afgelopen jaren gewerkt aan schakelen in spel, samenspelen en geloofwaardig spel. In het proces van het maken van deze voorstelling worden de vaardigheden die de spelers hebben geleerd ingezet in de praktijk. De eigenheid en de belevingswereld van de leerlingen is vertrekpunt van de productie, de teksten zijn geschreven op basis van verhalen van de spelers. Tijdens de repetities wordt er olv regisseur/theaterdocent Eva Wortmann gewerkt aan het koppelen van tekst en emotie, tekstanalyse en tekstbehandeling. Door voor het eerst (zowel voor de jongeren als voor Loods13) te werken met een choreograaf (Vivian Veenstra, Theaterlab) trainen en ontwikkelen de spelers in dit project hun lichaamsbewustzijn en muzikaliteit in tempo en ritme.

Het bijzondere aan dit project is dat het een voorstelling door Emmense jongeren voor Emmense jongeren is die er met hun klas naar toe gaan en dat de nieuwe toneeltekst gemaakt wordt op basis van interviews met de spelers. We combineren voor het eerst theater met beeldende kunst door jongeren dmv fotografieworkshops en een fotografiewedstrijd in het thema van de voorstelling mee te nemen. De foto's worden geexposeerd op de locatie van de voorstelling en de winnende foto's komen op A0 formaat door Emmen te hangen. Voor onze organisatie is het nieuw om het jongerenpubliek dmv fotografie op het thema van de voorstelling voor te bereiden. En het is ook nieuw om met een professionele tekstschrijver samen te werken.

Met wie werk je samen?: 

TheaterLab Winschoten als artistieke partner: co-creatie
Meerwaarde: Gebruik maken van elkaars expertise. Vivian Veenstra brengt haar dansexpertise in, Eva Wortmann haar theaterexpertise. Daarnaast gebruiken we dit project om te onderzoeken of we in de toekomst vaker willen samenwerken. Winschoten en Emmen hebben veel met elkaar gemeen in cultuur en jongeren. Zo willen we deze voorstelling volgend jaar in Winschoten met jongeren uit die regio nogmaals uitvoeren. Doordat de regio's zo op elkaar lijken (ookal liggen ze in andere provincies), past de voorstelling ook goed bij de jongeren daar. TheaterLab en Loods13 willen mogelijk in de toekomst meer gezamenlijk optrekken in het delen van personeel en backoffice. Binnen dit project kunnen we ontdekken hoe de samenwerking bevalt en wat het onze organisaties oplevert. In ieder geval levert het Loods13 dus nu al dansexpertise op waardoor we de deelnemende jongeren meer op lichaamsbewustzijn, ritme en muzikaliteit trainen. 

Kunstbeweging als intermediair tussen Loods13/Theaterlab en de middelbare scholen. Kunstbeweging heeft de contacten met scholen en de ervaring in het organiseren van activiteiten met scholen. 

Esdal College, Terra College, Carmel College, Hondsrug College: met 6 klassen gaan we in overleg een educatie fotografieproject vormgeven en schoolvoorstellingen begeleiden.

Wat is verder van belang om te weten?: 

Loods 13 stimuleert het lef buiten de bekende paden te gaan vanuit de overtuiging dat theater spelen, maken en beleven bestaat uit het mobiliseren van discipline, lef, nieuwsgierigheid en energie om het onbekende te verkennen. Loods 13 stimuleert door middel van theater als kunstvorm de ontmoeting met jezelf, de ander, de Drentse omgeving en hoe je je tot de wereld verhoudt. Deze verkenningstocht is zowel proces- als resultaatgericht waaraan iedereen mag deelnemen.
Loods13 heeft haar thuisbasis in Emmen met Zuidoost Drenthe als haar verzorgingsgebied voor de theaterschool en heel Drenthe voor haar projecten. 4 kerntaken:

1. Talentontwikkeling: Theaterschool en Total Loss

2. Theatereducatie: Theaterlessen/-projecten in primair en voortgezet onderwijs

3. Community Art: Theaterprojecten met bijzondere doelgroepen

4. Theater Uit de Buurt: Theaterprojecten op afgelegen locaties in Drenthe

 

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
7 repetities 12  
3 repetitieweekenden 12  

10

voorstellingen 12 1200
fotoexpositie 180 1200
12 fotografieworkshops 180  
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Voor onze organisatie is het belangrijk dat we talentvolle jongeren van onze theaterschool deze ontwikkelkans bieden. Daarnaast is het belangrijk dat nieuwe jongeren van middelbare scholen onze organisatie leren kennen, zodat ze zelf op les komen.

Voor jongeren is het belangrijk om geraakt te worden door het thema van de voorstelling, zodat ze actiever worden en zichzelf meer gaan laten zien. We willen ze 'wakker maken'. Daarnaast is het belangrijk dat ze leeftijdsgenoten zien spelen. Het zijn verhalen van dichtbij vertolkt door hun eigen 'peergroup'. Daarnaast zien jongeren wat theater op locatie is en raken ze zelf geinspireerd om actief aan theater te gaan doen.

De foto expositie geeft jongeren uit de omgeving een gezicht en geeft jongeren een verdieping in het thema van de voorstelling.

Begroting: 

We gaan de FCP subsidie besteden aan het bekostigen van de locatievoorstelling en de expositie. 
Andere financiers die al hebben toegezegd: Autobedrijf Misker, Provincie Drenthe en gemeente Emmen
 

Locatie(s): 
Emmen

Uitslag Beslis mee

FCP36
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 119 gestemd
totaal86
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Lidian Fleers

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

De artistieke inhoud en organisatie van dit project biedt een bijzondere, prikkelende uitdaging voor jongeren in Emmen. Door deze inhoud te laten presenteren door jongeren aan leeftijdsgenoten verwacht ik een interessante uitwisseling tussen leeftijdsgenoten. De toegevoegde waarde van de verbinding tussen de theaterpraktijk en de fotografieworkshops had nog verder gespecificeerd kunnen worden, maar dit project biedt door de samenwerking nieuwe inzichten en kansen aan de deelnemers van het project. Met uitzicht op een doorontwikkeling van het project naar andere regio's kan het project ook buiten Emmen jonge makers inspireren. Wanneer het zover is lees ik het graag terug op jullie blog. Veel succes! 

afbeelding van Anne Arninkhof

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Loods13 kenmerkt zich middels producties voor en door jongeren. In dat opzicht is dit project niet vernieuwend. Wel vernieuwend zijn de samenwerking met een choreograaf en tekstschrijver, de toevoeging van fotoworkshops plus – wedstrijd en de samenwerking met TheaterLab Winschoten. Hiermee verdiepen jullie de skills van de jongeren, betrekken het publiek op authentieke wijze en kijken vooruit naar de toekomst van de eigen organisatie. Ik ben dan ook benieuwd welke mogelijkheden de samenwerking met TheaterLab na dit project verder ontsluit. Zowel voor beide organisaties als in bovenregionaal opzicht. Misschien kan De Kunstbeweging hierin ook een rol spelen? Wel had ik graag meer gelezen over de ruimte die de jongeren hebben om tijdens het traject te co-creëren, en over de wijze van werving van tijdens de voorstelling. Maar jullie kennis en ervaring geven voldoende vertrouwen in een adequate aanpak.

afbeelding van Thijs Hazeleger

Dag Iris, ook ik geef jullie graag nog wat laatste tips. Aansluitend op Lidian's adviezen lijkt het me goed om nog in te gaan op de co-creatie: wanneer vindt die plaats en hoe? Waarom werken jullie samen met Theaterlab Winschoten en doen jullie dat voor het eerst? Succes de afronding van de aanvraag! Groeten Thijs

afbeelding van iris Offringa

Hoi Thijs,
bedankt voor je bericht. Ik heb inmiddels bij samenwerking en onderbouwing extra informatie toegevoegd. 
Groeten, Iris

afbeelding van Lidian Fleers

Beste Iris, ik heb jullie verzoek om door te gaan naar de beslis mee fase ontvangen, maar zou met het oog op de beoordeling je toch willen vragen om eerst nog wat duidelijker inzicht te geven in het creatieproces, zie ook mijn vragen van 10 maart. In de beoordeling kijken we naar de artistiek-inhoudelijke waarde, de samenwerking en de impact. Inhoudelijk is de aanleiding en context waarbinnen jullie te werk gaan interessant. Anderzijds zie ik op jullie website staan dat Loods 13 is gericht op het maken van theater voor en door jongeren. Daarom zou ik graag beantwoord zien op welke wijze jullie met dit project afwijken van jullie reguliere aanpak en welke impact verwachten jullie dat het project op de ontwikkeling van jullie organisatie en van de andere betrokken organisaties. 

afbeelding van iris Offringa

Dag Lidian, Bedankt voor de laatste vragen! De antwoorden zitten inderdaad wel in mijn hoofd, maar nog niet duidelijk genoeg in de tekst hier.
Ik heb de antwoorden aangevuld met de extra informatie. We wachten in spanning af! 

afbeelding van Lidian Fleers

Dag Iris, jullie zitten alweer in de laatste weken van de denk mee fase. Lukt het je om op het tweede tabblad (Denk mee, meer info) de rest van het formulier in te vullen? Geef in het schema ook duidelijk aan welke (deel)activiteiten er voorafgaand aan de voorstelling plaatsvinden en bij welke onderdelen jullie met wie samenwerken. Wie verzorgen bijv. de fotografieworkshops? Misschien kan je Jorieke op dit platform nog wat meer laten vertellen over haar artistieke visie en op welke manier ze de jongeren zelf ook echt theater laat maken. Vergeet ten slotte niet om de modelbegroting in te vullen. Succes!

afbeelding van iris Offringa

O, ja wat ik nog vergat te zeggen over waarom dit project onderscheidend is.
Het is een voorstelling door jongeren voor jongeren. De middelbare scholieren gaan echt hun leeftijdsgenoten op het podium zien met hun verhalen. 

afbeelding van Lidian Fleers

Dag Iris, welkom op Jij maakt het mee. Leuk dat jullie dit ondernemen met de jongeren in Emmen, ik denk graag met je mee. Jij maakt het mee is gericht op vernieuwend, experimenteel aanbod. Daardoor ben ik met name benieuwd naar dergelijke aspecten in jullie werkwijze, met andere woorden; in hoeverre wijken jullie af van een regulier productieproces? Wat is de urgentie van dit project. Kunnen de spelers na de interviews ook nog input leveren aan het creatieve proces? Misschien kunnen zij ook reageren op dit platform? Ook ben ik benieuwd naar jullie samenwerkingspartners, kan je daar meer over vertellen? 

afbeelding van iris Offringa

Wat bijzonder is aan de werkwijze is dat de toneeltekst die geschreven gaat worden echt gebaseerd is op de interviews met de deelnemende jongeren. Daardoor is de tekst hen letterlijk op het lijf geschreven. Jongeren leren alle theaterskills die ze hebben geleerd in lessen in te zetten in een echte voorstelling. En de koppeling met een fotografieproject dat het thema van de voorstelling behandeld en waarin jongeren actief bij de voorstelling worden betrokken is ook afwijkend van een regulier proces. We gaan samenwerken met Theaterlab Winschoten. Een docent van deze organisatie doet de co-regie en choreografie. We willen de voorstelling met spelers uit Winschoten herhalen. Andere samenwerkingspartners: Kunstbeweging (de koppelaar tussen vraag- een aanbod in Emmen) en 2 fotografes.

afbeelding van iris Offringa

Hoi Lidian,

De urgentie van het project zit 'em in de actualiteit. Eind november verscheen er een alarmerend artikel in De Correspondent “2016 is het 1933 van mijn generatie. Tijd om op te staan”. Dit artikel tezamen met de gesprekken die wij met jongeren van onze theaterschool regelmatig hebben, inspireerden ons om de locatievoorstelling Wij zijn wakker te maken. "Hoe willen we herinnerd worden? Als generatie die zichzelf in slaap suste terwijl de planeet werd gefrituurd en het fascisme de kop opstak? Of als generatie die in verzet kwam en nieuwe dromen formuleerde? En hoe kom je in opstand in een regio als Zuidoost Drenthe, waar je niet je hoofd boven het maaiveld uit steekt? Hoe ontdek je en vecht je voor je dromen en idealen?

afbeelding van Lidian Fleers

Tip 1: Houd er rekening mee dat je de aanvraag richt op het gedeelte dat in de vrije tijd plaatsvindt, dus buiten schooltijd.

Tip 2: Op dit platform vroeg Stichting KUUB eerder aan voor A Polaroid View. Wellicht biedt hun aanpak inspiratie voor het fotografie-traject. 

 

afbeelding van iris Offringa

Hoi Lidian,

De voorstelling en de foto expositie zijn in de vrije tijd. Dus zowel de scholieren als het 'reguliere' project vinden dus in de vrije tijd plaats.
Alleen de voorbereidende workshops zullen deels tijdens schooltijd zijn en deels met opdrachten na schooltijd.

Groetjes

afbeelding van Thijs Hazeleger

Beste Iris,

 

Welkom op JMHM! Ik ben jullie coach op dit platform en zal jullie voorzien van tips en inspiratie. Mooi idee om foto's door heel Emmen op te hangen in het kader van de voorstelling. Ik denk dat dit aspect van jullie project het beste past bij deze subsidieregeling en de moeite waard is om verder uit te werken. Het is meer dan een PR-stunt toch? Wat wil je bereiken met de workshops en hoe betrek je de jongeren daarin? Ik het kader van authenticiteit en zelfportretten moest ik nog denken aan Anyouk Tan, ken je haar?

 

Groeten Thijs

 

 

afbeelding van iris Offringa

Hoi Thijs,

We willen echt de scholieren portretten van zichzelf en van elkaar laten maken in het thema van de voorstelling: : "je hoofd boven het maaiveld uit steken" De portretten worden een combinatie van selfies en 'echte' portretten en worden in een expositie op de locatie van de voorstelling vertoond. Daarnaast komen ze overal in Zuidoost Drenthe in de openbare ruimte te hangen. We willen met de workshops bereiken dat jongeren worden geconfronteerd met het thema en daar over na gaan denken met elkaar. Daardoor landt de voorstelling beter. En ze komen in aanraking met fotografie en theater waardoor ze in de vrije tijd mogelijk zelf hiermee verder willen.