menu denk mee beslis mee maak mee

De werf in beweging

Cultuur-project over en op de NDSM werf

stichting NDSM herleeft
14 januari 2019 tot 5 april 2019
dans, erfgoed, muziek, muziektheater
jongeren, kinderen, ouderen, volwassenen
check facebook
€15.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

De voorstellingen waren een groot succes!

Door Maaike van Agteren op di 9 apr

Dank alle betrokkenen voor een geweldige productie! kinderen, jonge talenten, oud werknemers, muzikanten, Harmoniecorps Tuindorp, creatief team,...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

De werf in beweging

Cultuur-project over en op de NDSM werf

afbeelding van Maaike van Agteren

Ingediend door:

Maaike van Agteren

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Wat vinden jullie van het concept? is het relevant en haalbaar?

Wat ga je doen?: 

De werf in beweging is een cultuurproject voor kinderen en kunstbeoefenaars in Amsterdam Noord. Ruim 50 (buurt)kinderen en 65 kunstbeoefenaars krijgen de mogelijkheid om de geschiedenis van de Nederlandse Dok en Scheepsbouw Maatschappij (NDSM) te leren kennen door middel van gesprekken met oud-werknemers van de scheepsindustrie en een educatieve rondleiding op de werf en in het NDSM-museum. Vervolgens krijgen deelnemers workshops in theater, dans en muziek waarin ze samen met professionals op authentieke wijze een artistieke vertaling van dit roemrijke verleden maken, die zal resulteren in een voorstelling voor een breed publiek buurtbewoners.

Het project wordt uitgevoerd in opdracht van Stichting NDSM herleeft met als doel kunstzinnige bijdrage leveren aan het vergroten van historisch besef, zodat nieuwe generaties buurtbewoners in contact blijven met het roemrijke verleden van hun leefgebied. Het gevoel van saamhorigheid, dat een kernbegrip was op de werf, vormt hierbij de rode draad en inspiratie in het geheel. Het project biedt tevens een uniek platform voor kunstzinnige interventies, omdat doelgroepen met verschillende achtergronden en expertises samen werken aan creatieve opdrachten. Een nieuwe generatie buurtbewoners maakt de geschiedenis (weer) zichtbaar en brengt de werf in beweging

De uitvoering van het project zal plaatsvinden in januari, februari en maart 2019. De voorstelling zal gepresenteerd worden in de NDSM-loods in Amsterdam Noord op 4 en 5 april en is toegankelijk voor 1000 buurtbewoners.

Waarom dit project?

NDSM-werf kent een rijke geschiedenis. Het was een van de grootsten ter wereld. Duizenden mensen hebben er gewerkt aan het bedenken, ontwikkelen en bouwen van grote zeeschepen. Dit imposante erfgoed is thans een nauwelijks meer zichtbaar en vooral ondergewaardeerd hoofdstuk uit onze nationale en industriële geschiedenis.

Dankzij de werf had Amsterdam Noord een “maakcultuur”. Alle producten werden zelf gemaakt door de bevolking uit de volkswijken. Samen maken zorgde voor verbroedering. Op de werf heerste daardoor een groot gevoel van saamhorigheid. Een diversiteit aan mensen met uiteenliggende achtergronden en expertises werkten er vreedzaam samen aan één product, het schip. Of je manager was of timmerman, iedereen was ‘nodig’ om het schip af te krijgen. Zonder lasser geen schip! Iedereen droeg zijn eigen steentje bij en mensen zorgden voor elkaar.

“Een scheepswerf is een bijzonder bedrijf, er is een grote saamhorigheid. Dat
komt omdat men daar allemaal, iedereen met eigen kennis en talent, bezig is
aan één product: het schip.” (Simon Broers, oud-werknemer NDSM).


Tegenwoordig is de industrie op de werf bijna helemaal verbannen. De wijken die ooit gebouwd zijn voor de werknemers van de NDSM werf worden voor een groot gedeelte nog steeds bewoond door de oorspronkelijke bewoners, maar er is beweging. Veel beweging. De Noord-Zuid lijn rijdt, huurprijzen stijgen de pan uit en het centrum van de stad komt steeds dichterbij. De buurt wordt steeds ‘hipper’, dit komt mede doordat oorspronkelijke bewoners plaatsmaken voor nieuwe bewoners. De eenheid verdwijnt. Een belangrijk streven vanuit de gemeente is daarom het zorgen voor culturele en sociale verbindingen tussen de nieuwe en oude buurten en bewoners.

De werf in beweging stimuleert de verbinding tussen de oorspronkelijke en nieuwe buurtbewoners en hun omgeving. Deelnemers met allerlei verschillende achtergronden en expertises komen in contact met het gezamenlijke verleden van hun leefgebied. Tijdens workshops met kunsttalen vergroten ze hun inlevingsvermogen en werken daarbij net als vroeger intensief samen aan een product. Het volgen van de ontwikkeling van De werf in beweging en het bijwonen van de voorstelling verbindt, er ontstaat er een nieuwe groep mensen die het verhaal op hun beurt weer kan doorvertellen; buurtbewoners, familie, vrienden en kennissen van alle participanten.

Doelstellingen

De werf in beweging heeft als doel nieuwe generaties buurtbewoners in Amsterdam Noord kennis te laten maken met het roemrijke verleden van de NDSM werf, deze middels een eigen kunstzinnige vertaling te delen met oude en nieuwe buurtbewoners en daarmee het gevoel van saamhorigheid, dat een kernbegrip was op de werf, weer terug te brengen in de stad. Om dit doel te behalen zijn de volgende doelstellingen opgesteld.

  • Het vergroten historisch besef van de leefwereld van alle deelnemers door kennis te maken met de rijke geschiedenis van de NDSM werf en deze te vertalen in een voorstelling.
  • Deelnemers leren denken en handelen in de kunsttalen theater, muziek en dans tijdens de wekelijkse workshops van professionals.
  • Het ontwikkelen van multiperspectiviteit doordat deelnemers tijdens de theater- en dansworkshops, samen met kinderen en kunstbeoefenaars van verschillende achtergronden, creatieve opdrachten uitvoeren waarbij ze zich leren inleven in andere personen en situaties.
  • Deelnemers leveren input voor de voorstelling vanuit hun voorkennis in verschillende kunstdisciplines waarin ze samen werken met deelnemers van andere expertises, waardoor nieuwe kruisbestuivingen kunnen plaatsvinden.
  • Deelnemers verbreden hun sociale netwerk door samen te werken met verschillende doelgroepen (koor/ theatergroep/ orkest/ buurtkinderen/oud werknemers) en kennis te maken met cultuurinstellingen in de Amsterdam Noord (NDSM-museum, Art-city, theaterschool DAT!, Muziekschool Amsterdam Noord)
  • Een gemeenschappelijk bewustzijn vergroten bij buurtbewoners door de opgedane kennis over de geschiedenis van de werf delen met een publiek van duizend buurtbewoners.

 

Hoe ga je te werk?: 

De werf in beweging is een interdisciplinair cultuurproject met een authentieke aanpak. Kinderen leren kunsttalen muziek, theater en dans inzetten om het verhaal van de NDSM-werf over te brengen op een publiek. De authentieke aanpak zorgt voor veel samenwerkingswerkvormen en eigen exploratie binnen deze kunsttalen.

De uitvoering bestaat uit drie fases.

Verkennen: Deelnemers verkennen de geschiedenis van de NDSM werf. Ze ontmoeten 10 oud-werknemers en voeren gesprekken over hun leven in de scheepsbouwindustrie. Vervolgens krijgen ze een educatieve rondleiding op het terrein en in het NDSM-museum. De rondleiding wordt geleid door Ruud van der Sluis, oud-werknemer en oprichter van NDSM herleeft. 

Exploreren en creëren: Deelnemers krijgen workshops van professionals waarin ze de geschiedenis leren verbeelden in kunsttalen.

Muziek. Tijdens de muziek workshops exploreren kinderen met geluiden van de werf. Kinderen en orkestleden ontwerpen samen sounddesign frases geïnspireerd op de geluiden die er vroeger op de werf waren. Machines, metaal, olietankers, het geroezemoes van de werknemers, voetstappen, uitbundig gejuich wanneer een klus was geklaard. De workshops worden geleid door Bas Duister. 

Dansexpressie. Zinnen kun je zeggen, zingen of bewegen - nieuwe vormen hierin ontdekken- Tijdens deze workshops ontstaat een samensmelting van stem en beweging. Uitgangspunt is een gesproken verhaal van een oud-werknemer. Hoe vertaal je dit verhaal in beweging? Materiaal wordt op authentieke wijze geconstrueerd door middel van creatieve opdrachten op basis van de verhalen van de oud- werknemers. Deze workshops worden geleid door Mirjam Visser en Ireen Kurver. 

Theater. Via improvisaties wordt materiaal gecreëerd. De verhalen sessies met de oud-werknemers vormen de bouwstenen van de improvisatie opdrachten. Hoe zouden ze in die tijd een bepaalde opdracht hebben aangenomen? Hoe werkten ze samen? Hoe zagen ze eruit en welke werkzaamheden verrichtten ze? De workshops worden geleid door Elisabeth Hesemans en Sem Konijn. 

Samensmelting Muziek. Om de verbinding van de werf voelbaar te maken zal in de voorstelling een samensmelting plaatsvinden tussen alle muzikale partijen. Om de band met de zangers en het orkest samen te laten komen wordt een aantal muziekstukken gearrangeerd voor het orkest. Deze muzikale bijdrage vergroot de artistieke kwaliteit van de voorstelling.  Het publiek wordt in het verhaal en de emoties gezogen. Dit in afwisseling met ritmische uptempo nummers waarin de repetitieve werkzaamheden op de werf worden gerepresenteerd. Repetities vinden plaats onder leiding van Debby Langereis en Edwin Paarlberg.

De samensmelting Montage-dag op locatie met alle 129 deelnemers. Al het verzamelde materiaal wordt samengebracht tot een geheel onder artistieke leiding van regisseur Elisabeth Hesemans en muzikaal leider Debby Langereis. 

Delen: Deelnemers delen hun artistieke vertaling van het scheepsbouwverleden met 1000 buurtbewoners. Tijdens de voorstelling volgen we een persoonlijk verhaal van een vader en een zoon op de NDSM werf. Het was hard werken op de werf. Wat de thuissituatie ook was, het schip moest af. We volgen een werkweek van de vader met al zijn rituelen, van het flirten met de koffiedames tot de grote ceremonie bij de te waterlating van een schip. Aan de andere kant het perspectief van de zoon, voor wie de werf enerzijds een avontuurlijk ontdekkingsparadijs is waar hij stiekem met de buurkinderen gluurt naar de grote olietankers, tegelijkertijd een confrontatie met het gemis van zijn vader. De voorstelling geeft een blik op de werf van toen, waarin ontroerende herinneringen zich afwisselen met humor en herkenbare anekdotes en waarbij het orkest, de band, het koor en de spelers (kinderen) gedurende het verhaal samensmelten tot een geheel.

De voorstellingen met alle 129 deelnemers op 4 en 5 april in de NDSM loods.

Doelgroep

Kinderen uit Amsterdam Noord worden benaderd via flyers die worden verspreid aan huis, in buurthuizen en via sociale media. Het project is gericht op kinderen tussen de 9 en 14 jaar en vereist geen instapniveau. Iedereen kan meedoen, het doel hiervan is kinderen een kans te geven met cultuur bezig te zijn bij wie dat niet vanzelfsprekend is door bijvoorbeeld financiële tekortkoming of gebrek aan stimulatie van ouders.
       Kinderen krijgen bij deelname de gelegenheid om de geschiedenis van hun leefgebied beter te leren kennen en daarnaast kennis te maken met een diversiteit aan kunsttalen. Ze ontmoeten oud-werknemers van de NDSM werf en horen persoonlijke verhalen over de scheepsbouw. Ook krijgen ze een educatieve rondleiding over het terrein en zien zo waar de verhalen zich hebben afgespeeld.
Na verdieping in het onderwerp krijgen de kinderen een reeks aan kunstworkshops waarin ze samen met een professionele regisseur, een musicus en een choreograaf aan de slag gaan. Ze ontmoeten hierbij verschillende kunstbeoefenaars en werken op authentieke wijze samen. Kinderen krijgen o.a. de kans om mee te spelen in het orkest en leveren input voor de voorstelling. Welk geluiden waren er allemaal op de werf? hoe kun je deze namaken met een trompet?
      Met de regisseur en choreograaf vertalen de kinderen de verhalen van de oud-werknemers in theaterscenes en bewegingsfrases. Kinderen leren zich inleven in de cultuur van de scheepsbouw. Wat was de mentaliteit en hoe zaten de onderlinge verhoudingen? Welke werkzaamheden voerden de werknemers uit? Hadden deze een bepaald ritme? Hoe bewogen ze door de ruimte? Ze krijgen tijdens deze workshops inzicht in verschillende perspectieven en betekenissen en creëren samen met kunstbeoefenaars scenes om de verhalen over te dragen aan het publiek.

Zangkoor Debby Langereis bestaat uit een groep gedreven jongeren tussen de 14 en 18 jaar die allemaal aan de weg timmeren van een professionele carrière in de kunsten. Sommigen studeren aan conservatoria, de dansacademie, de filmacademie en anderen doen dit jaar auditie. Zij zullen een inspiratiebron zijn voor de kinderen. Hoe mooi is het om een passie voor iets te hebben en er vol voor te gaan? De deelnemers van het koor zullen op hun beurt een bijzondere ervaring op doen door een levensecht verhaal te representeren op een authentieke locatie en met andere disciplines en een professionele band samen te werken. Het delen van verschillende perspectieven biedt ruimte voor nieuwe inzichten en innovaties. 

Het Harmoniecorps Tuindorp werd ooit gevormd door werknemers van de werf. De muziek werkte ondersteunend voor de werknemers en zorgde voor verbinding met de gemeenschap; het huisorkest - Harmoniecorps Tuindorp - orde met haar muziek voor het delen van de vreugde als er weer een grote klus geklaard was. Door de historische band van dit orkest met de werf, het sociale karakter en hun plaats in de gemeenschap is het harmonieorkest onderdeel van de historie van de werf en daarmee een belangrijke schakel in de verbinding tussen toen en nu. Het orkest participeert in de muzikale workshops met de kinderen. Door middel van creatieve improvisatie- en maaksessies treden de leden van orkest buiten de gebaande paden en verbreden op interdisciplinaire wijze hun perspectief binnen hun eigen kunsttaal muziek. Ze worden verrijkt met het spelen van nieuwe muziek, het leren improviseren en het loskomen van het standaard samenspel, om uiteindelijk onderdeel van de voorstelling te worden.

De oud-werknemers komen weer in contact met elkaar door de verhalen- sessie en zijn een belangrijke - zo niet de belangrijkste - bouwsteen van De werf in beweging. Er zijn 25 oud-werknemers tussen de 70 en de 96 jaar benaderd een bijdrage te leveren aan het project. Een aantal oud-werknemers zal meespelen in de voorstelling. Anderen dragen teksten aan en/of spreken verhalen in. De werknemers staan dankzij de sociale contacten en het delen van dierbare herinneringen weer vol in het leven.

Het Publiek in Amsterdam Noord is als gevolg van gentrificatie veranderd. Hoger opgeleide kapitaalkrachtige inwoners stromen de authentieke volksbuurtjes binnen. Om de sociaal- culturele karakteristieken van Amsterdam Noord niet verloren te laten gaan is het noodzakelijk dat bewustzijn wordt gecreëerd van het verleden. De werf in beweging maakt cultuurdeelname toegankelijk voor alle lagen van de bevolking. Deelnemende kinderen worden aangemoedigd zoveel mogelijk familie, vrienden, buren en kennissen uit te nodigen, zodat een breed publiek samenkomt en het bewustzijn van historisch erfgoed vergroot.

 

Met wie werk je samen?: 

Maaike van Agteren – Projectleiding
Maaike is werkzaam als docent, choreograaf en projectontwikkelaar in het onderwijs. Ze ontwerpt en leidt kunsteducatieve projecten voor o.a stichting dans in school, en Lucia Marthas Institute of performing arts. Voor dit project stuurt ze het artistieke team aan en organiseert ze alle activiteiten. Ze is verantwoordelijk voor communicatie & marketing en de financiering. Belangrijk vindt ze dat alle neuzen dezelfde kant opstaan, daarom heeft ze een artistiek team verzameld met dezelfde mindset: ambitieus, pedagogisch sterk, ervaren, energiek, kritisch, open en oplossingsgericht.

Stichting NDSM herleeft (www.stichting-ndsm-herleeft.nl)
Stichting herleeft zet zich in om de rijke geschiedenis van de NDSM-werf te bewaren en te delen met een zo groot mogelijk publiek. De stichting organiseert verhalensessies met oud- werknemers van de werf die ter inspiratie dienen voor de voorstelling. De stichting organiseert een educatieve rondleiding voor alle deelnemers en speelt een belangrijke rol bij de communicatie met de oud-werknemers en alle betrokkenen van de werf.

Elisabeth Hesemans – regisseur/ spelcoach
Elisabeth regisseert diverse theaterproducties en is tevens spelcoach op de sets van diverse Nederlandse speel- en telefilms.  Ze creëert vanuit de verhalensessies van de oud-werknemers de rode draad van de voorstelling. Dit doet zij door via improvisatie theaterlessen met de kinderen en kunstbeoefenaars materiaal te construeren. Elisabeth is verantwoordelijk voor alle mise en scene, ze stuurt de muziek-en dansdocenten aan zodat de voorstelling een eenheid vormt.

Debby Langereis- muzikaal leider
Debby is ruim 10 jaar koorleider voor de producties van de NKT theaterschool. Debby werkt voor dit project met de 15 zangers en de 8 muzikanten, met wie ze al eerder succesvolle concerten produceerde. Doel van deze samenwerking is de artistieke kwaliteit optimaliseren, een uniek platform bieden voor talentvolle jongeren die zich bezighouden met kunst, een inspiratie vormen voor buurtkinderen en nieuwe kruisbestuivingen mogelijk maken. Debby is de schakel tussen koor, band en orkest en communiceert nauw met de arrangeur.

Edwin Paarlberg - arrangeur
Edwin is docent aan dat conservatorium in theoretische vakken, componeren/ arrangeren en ensembleleiding. Hij arrangeert voor dit project muziekstukken voor Harmoniecorps Tuindorp, zodat er een samensmelting plaats kan vinden tussen alle muzikale partijen.

Bas Duister– Orkestleider/ musicus in de klas
Bas Duister is trompettist bij het Nederlands Blazers Ensemble en is het creatieve brein achter Pelgrim Brass. Bas Duister leidt interventiesessies met Harmoniecorps Tuindorp, waardoor nieuwe perspectieven ontstaan betreft de mogelijkheden van geluid produceren met een instrument. Bas leidt tevens de muziekworkshops waarbij de kinderen een samenwerking aangaan met leden van het orkest.

Sem Konijn- Regie assistent
Sem deed 10 jaar lang theaterervaring op bij de NKT theaterschool en studeert nu aan het conservatorium van Amsterdam. .Daarnaast schrijft en regisseert hij zijn eigen voorstellingen. Na de succesvoorstelling “Niemand huilt om Heksen!” afgelopen maart 2018 gaat Sem Konijn voor de nieuwe voorstelling de samenwerking aan met schrijfster Natasza Tardio. Voor de werf in beweging is hij de rechter hand van Elisabeth.

De band Om de muzikale kwaliteit te waarborgen, andere doelgroepen te inspireren en nieuwe samenwerkingsvormen te stimuleren werken wij met een professionele band. Deze zal bestaan uit Anton Leijdekker (drums), Marco Strikkers (bas), Billy Maluw (toetsen) en Anthony Wongsokarijo (gitaar). Zij zijn allen afgestudeerd aan het conservatorium en werkzaam in het professionele werkveld.

Stichting dans in school (www.dansinschool.nl)
Stichting Dans In School (DIS) zet zich in om zoveel mogelijk kinderen in aanraking te laten komen met dansonderwijs. DIS staat voor bewegend en onderzoekend leren. DIS levert professionele dans-pedagogen om de artistieke en didactische kwaliteit te waarborgen. Zij zullen op authentieke wijze met de kinderen werken, zodat veel materiaal vanuit de kinderen zelf ontstaat.

Daan van Beek- productieleider
Daan was 15 jaar lang regie & productieleider bij RTL Wentink Events. Ze heeft veel ervaring met event management, marketing en communicatie. Daarnaast was is ze zakelijk leider van de balletschool van haar moeder. Daan ondersteunt de projectleider en zal tijdens de montage- en voorstellingsdagen eindverantwoordelijk zijn de organisatie (aansturen vrijwilligers, licht, geluid, planning/ draaiboek) zodat het artistieke team zich vol op de artistieke kwaliteit van de voorstelling kan richten.

Pronklust- Kostuums en techniek
Het bedrijf pronklust heeft 20 jaar ervaring met het maken van concepten, ontwerpen, uitvoeren en plaatsen van decor en techniek bij evenementen. Zij zullen voor ‘de werf in beweging’ kostuums ontwerpen voor alle deelnemers, zodat zij er als echte werknemers uitzien. Tevens zorgt pronklust voor een tribune en voor de benodigde licht & geluidstechniek tijdens de voorstelling.

Vrijwlligers- begeleiding kinderen
Tijdens de montage en voorstellingsdagen zal beroep worden gedaan op de vrijwillige bijdrage van een aantal ouders van deelnemende kinderen. Zij ondersteunen de docenten bij met schminken en het bewaken de orde.

 

Wat is verder van belang om te weten?: 

Tijdens het voorbereidingsproces vinden diverse besprekingen met de opdrachtgever en alle partners plaats om de geplande activiteiten en resultaten op elkaar af te stemmen. In de uitvoeringsfase van januari t/m maart komt het artistieke team na elke workshop op zaterdagen bijeen om te reflecteren op het proces, te verifiëren of de doelstellingen behaald worden en eventueel aanpassingen te maken voor de vervolg workshops. Een punt van aandacht is hierbij dat alle deelnemende kinderen genoeg (persoonlijke) aandacht krijgen om verdieping binnen de kunsttalen te ondervinden.

Na de voorstellingen organiseren wij een bijeenkomst om met alle deelnemers de video van de voorstelling te bekijken en uitgebreid te evalueren. Deelnemers krijgen tevens een evaluatieformulier met vragen van ons om de impact van deelname te meten. Belangrijk vinden wij om de verschillende doelgroepen aan elkaar te verbinden en ze aan te moedigen ook na het project door te gaan met cultuuractiviteiten.

Het publiek krijgt bij ontvangst in de loods een evaluatiekaart mee. Na de voorstelling wordt het publiek uitgenodigd om onder het genot van een drankje de evaluatiekaart in te vullen en met elkaar na te praten over de voorstelling. De evaluatiekaarten worden ingeleverd bij de vrijwilligers en meegenomen in de evaluatie met de opdrachtgevers.

Met de opdrachtgevers wordt het hele project na afloop geëvalueerd in verband met een eventueel vervolgproject. Stichting dans in school heeft aangegeven het project in de toekomst te willen implementeren in hun cultuuraanbod binnen het onderwijs. Hiervoor wordt kritisch teruggekeken op het gehele proces en een verbeterplan geschreven.

Bereik: 

We beginnen het project met een presentatie in het NDSM museum. Het team wordt geintroduceerd. Alle 129 deelnemers inclusief 50 ouders doen mee met de rondleiding en de gesprekken met oud werknemers. 

Bij de muzikale interventie koppelen we elk kind aan een orkestlid (50- 50) zij gaan samen op onderzoek uit en herontdekken een instrument. De duo's worden tijdens de workshop een aantal keer gewisseld zodat de kinderen met zoveel mogelijk instrumenten kennis maken en de orkestleden hun instrument steeds via een andere blik benaderen.

In de dansexpressie workshops werken de 50 kinderen samen met de 15 koorleden. Een aantal van de koorleden heeft veel danservaring. De koorleden zijn allemaal professioneel bezig met een artistiek vak (studenten conservatorium, filmacademie, dansacademie) zij vormen een inspiratie voor de kinderen. 

Ook in de theaterworkshops werken de 50 kinderen samen met het koor (15), bijzonder hierbij is dat de 10 oud-werknemers ook participeren!

Bij de extra muzikale repetities zal een samensmelting plaatsvinden tussen het koor (15), de band (4) en het orkest (50). 

Op de montagedag komen alle 129 deelnemers bij elkaar in de loods. Al het materiaal wordt aan elkaar gesmolten onder leiding van de regisseur en muzikaal leider.

De voorstellingen zijn toegankelijk voor 1000 buurtgenoten! Om deze te bereiken nodigen o.a. de deelnemende kinderen zelf allemaal 10 buren uit! 

Activiteit doelgroep Aantal
Verdieping geschiedenis NDSM
zaterdag 12 januari

129 deelnemers
 50 ouders

179

Muziekworkshops
4x3 uur @ buurthuis van der Pek
 

50 kinderen
50 orkestleden
 
100
 
Dansexpressie workshops
4x3 uur @ buurthuis van der Pek
 
50 kinderen
15 koorleden
 
65
 
Theaterworkshops
10x4 uur @ buurthuis van der Pek
 
50 kinderen
15 koorleden
10 oud-werknemers
 
75
 

Muzikale samensmelting
6x4 uur @Stichting Cordaan 
 

50 orkestleden
15 koorleden
4 bandleden
 
69
 
Montage dag 3 april
15.30- 21.00 @ NDSM loods
 
alle 129 deelnemers
 
129
 
Voorstelling 4 april
15.30- 21.00 @ NDSM loods
 
129 deelnemers
500 man publiek
 
629
 
Voorstelling 5 april
15.30- 21.00 @ NDSM loods
 
129 deelnemers
500 man publiek
 
629
 
     

 

 

 

 

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

- Het project verbindt veel uiteenliggende doelgroepen samen. Verschillende leeftijden, achtergronden, levensfases, expertises werken samen aan      
  een voorstelling. 

- De locatie is enorm inspirerend, de voorstelling gaat over de werf en speelt zich er tevens af. Het publiek zal met alle zintuigen de voorstelling in zich opnemen. Het creëert een levensechte ervaring.

- Het project geeft ruimte voor artistieke interventies. Doordat kunstbeoefenaars met verschillende expertises met andere disciplines meewerken, ontstaan nieuwe inzichten. 

- Oud-werknemers zijn betrokken bij dit project en delen hun verhaal met de nieuwe generatie buurtbewoners. Ze halen herinneringen op en hebben veel sociaal contact waardoor hun gevoel van eigenwaarde, verbondenheid en samenhang vergroot.

Begroting: 

Om de kwaliteit van het project te waarborgen is een professioneel artistiek team samengesteld. Zij worden gehonoreerd op basis van inspanning en ervaring. Verder zal een bedrag uitgaan naar licht, geluid, locatiehuur, tribune en kostuums. Om verzekerd te zijn van goed georganiseerde voorstellingsdagen is een ervaren productieleider aangesteld ter ondersteuning.

Om de kosten te dekken is er een promotievideo opgenomen voor crowdfunding via stichting voor de kunst. Tevens is een subsidie aangevraagd bij het Fonds voor NOORD. Ook zal het publiek middels kaartverkoop een kleine bijdrage leveren om de voorstelling mogelijk te maken.

De aangevraagde FCP Subsidie zal worden ingezet voor de kosten van licht en geluidsapparatuur, kostuumontwerp, repetitieruimtes, tribune en marketing. 

 

Locatie(s): 
NDSM loods Amsterdam Noord

Uitslag Beslis mee

FCP31
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 133 gestemd
totaal81
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Alexander Klapwijk

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Met De werf in beweging wil stichting NDSM herleeft een kunstzinnige bijdrage leveren aan het vergroten van historisch besef, zodat nieuwe generaties buurtbewoners in contact blijven met het roemrijke verleden van hun leefgebied. Daarvoor wordt een multidisciplinaire voorstelling geproduceerd, die op zichzelf niet erg vernieuwend lijkt. Toch lijkt de nadruk eerder te liggen op het proces van samen kunst, cultuur en erfgoed beoefenen in de vrije tijd, met een diverse groep deelnemers. In dat proces vallen wel degelijk vernieuwende elementen te ontdekken, zoals de 'multiperspectiviteit' van zowel verschillende generaties als disciplines. Daardoor sluit het project goed aan op Jij Maakt Het Mee. Kritiekpunt is de erg locale focus. Maar de organisatorische en artistieke waarde worden geborgd door een uitstekend team, de samenwerkingen zijn goed gekozen en de impact op de deelnemers zal ongetwijfeld voldoende zijn. Ik kijk uit naar de blog van jullie project.

afbeelding van Arie Koelemij

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Stichting NDSM herleeft vraagt subsidie voor het project De werf in beweging. Met jonge, oudere en nieuwe bewoners en oud werknemers komt in dit project de geschiedenis van de werf tot leven en wordt de geschiedenis van het gebied onder de aandacht gebracht. Het plan met rondleidingen, gesprekken, workshops en voorstellingen oogt goed doordacht en ook al is die vorm niet heel innovatief, de verwachting is dat het een blijvende ervaring voor de deelnemers oplevert. Er zijn gekwalificeerde kunstprofessionals aangetrokken voor de begeleiding. De begroting is redelijk, al is het gevraagde bedrag bij het Fonds wel precies de helft – en zit daarmee strak aan de voorwaarden. Organisatorisch geeft de aanvraag vertrouwen in een goede uitvoering. Het bereik in aantal deelnemers en bij publiek is voldoende. Over verduurzaming van de deelname is nagedacht en die wordt voorbereid. Al met al leidt dit tot een positieve waardering van de aanvraag.
Veel succes en plezier met De werf in beweging!

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Maaike,

Nog één vraag: In de bereiktabel heb je alleen de uitvoeringen als activiteit opgenomen. Ik denk dat de workshops ook zeker als activiteit gelden. Zou je die daar ook willen invullen? Dan kan je misschien meteen uitleggen waarom het aantal deelnemers aan de workshops en het aantal deelnemers aan de voorstellingen niet optelt tot hetzelfde aantal.

Vergeet overigens niet om je aanvraag vandaag of morgen door te zetten naar de Beslis mee-fase. Doe dat in elk gevl, als je dan een dagje langer de tijd nodig hebt voor het beantwoorden van mijn vraag dan kan dat daarna, maar zonder aanvraag voor de Beslis mee-fase ga je automatisch naar de Deed mee fase. 

afbeelding van Maaike van Agteren

Hoi Alexander,

Fijn dat het nu duidelijker is! 
Goede vraag!! ik ben heel erg overtuigd dat de docenten die tijdens mijn project met de kinderen werken zo veel passie overdragen, dat velen van hen zich daarna bij een van de cultuurinstellingen in de buurt aanmelden. Dat is waar de kracht van het artistieke team ligt en daarom heb ik ze betrokken bij het project. Ze hebben zoveel hart voor het vak, geven zo passievol les en zetten kinderen in hun kracht, waardoor kinderen ongetwijfeld besmet raken met het cultuurvirus en daar meer mee willen doen. Ik heb contacten met o.a. DAT!, muziekschool Noord en Danslab Noord en zal ze zeker doorverwijzen en aanraden door te gaan met culturele activiteiten.
Na de voorstellingen van dit project organiseren we een evaluatiedag waar we gezamenlijk de video van de voorstelling bekijken en uitgebreid het proces nabespreken.
Een vervolg project sluit ik ook zeker niet uit, maar ik zal eerst mijn focus hier op leggen:)

Dank voor je advies!

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Maaik, 

Je aanvraag is zo een stuk duidelijker voor me. Nog één vraag: heb je ook nagedacht over wat er na de voorstellingen gebeurt? Heb je plannen om de kinderen te blijven begeleiden in de cultuurparticipatie? Of blijft het bij dit ene project?

afbeelding van Maaike van Agteren

Helder dank. Vinden jullie de noodzaak nu duidelijker? 

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Maaike,

Nog even over je begroting: die is nog steeds niet sluitend. Bij een sluitende begroting staat er evenveel op de inkomstenkant als op de kant van de kosten, zodat je alle kosten ook daadwerkelijk gedekt hebt. Dat is nu nog niet het geval.

Daarnaast blijven inderdaad mijn eerder gestelde vragen nog open staan.

afbeelding van Franjola van Hellemond

Beste Maaike,

Ik denk dat de uitdaging ligt in het werven van kinderen vanuit de scholen. De bestaande koren en theaterschool zullen sneller meewerken. Hoeveel tijdsinvestering vraagt dit project van schoolkinderen, daar dien je duidelijk over te communiceren bij het naschoolse werven.

Verder sluit ik me aan bij Alexander, vul nog aan in het plan wat de wensen zijn van de amateurdeelnemers zelf, waarom willen ze meedoen, hoe gaan ze zich ontwikkelen, kortom: waar ligt de noodzaak van je project voor de deelnemers?

Veel succes! 

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Maaike,

Ik zie dat je een begroting hebt geupload. Die is alleen niet sluitend, er staat nog niks aan de inkomsten-kant. Voor ons is het belangrijk dat je begroting sluitend wordt voordat je naar de Beslis Mee fase gaat. Daarbij is een mix van eigen inkomsten en bijdragen van derden gewenst. Daarnaast kunnen wij maximaal 50% van de kosten op ons nemen. 

Daarnaast vind ik je plan nog erg 'top down' opgeschreven. Daar bedoel ik mee dat er een artistiek team is met een plan, maar dat ik weinig lees over de amateurdeelnemers: wat zijn hun wensen, waarom willen ze meedoen, hoe gaan ze zich ontwikkelen, kortom: waar ligt de noodzaak van je project voor de deelnemers?

afbeelding van Maaike van Agteren

Hey Franjola,

Ik ben heel benieuwd naar je feed back over het geheel!

Waar denk jij dat de uitdaging ligt om dit project te realiseren?

Groetjes,

Maaike

afbeelding van Franjola van Hellemond

Beste Maaike, 

Vanuit het fonds krijg je ook een coach aangewezen en dat ben ik, Franjola. Graag denk ik met je mee de komende periode. Je wilt meer draagvlak creëren voor het project. Bij wie wil je meer draagvlak creëren? Graag hoor ik meer om beter mee te kunnen denken!

Groet, 

Franjola

afbeelding van Maaike van Agteren

Yes gedaan! ben benieuwd naar je feedback!

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Maaike, 

Om nog wat meer inzicht te krijgen in je project is het ook belangrijk dat jee een sluitende begroting uploadt. Dit kan je doen via het tabblad 'Bewerken' -> Denk mee (meer projectinformatie). Daar kan je een modelbegroting downloaden, invullen en weer uploaden.

afbeelding van Maaike van Agteren

Hoi Alexander, 

Dank voor je feed back. Ik heb de school elementen eruit gehaald. Ik wil wel kinderen werven vanuit de scholen, maar de repetities etc vinden naschools plaats. 

Sluit het project zo wel voldoende aan bij 'jij maakt het mee?'

Groet,

Maaike

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Maaike,

Welkom bij Jij Maakt Het Mee. De komende weken denk ik als adviseur van het fonds met je mee over je project en op welke onderdelen het eventueel aangescherpt kan worden om tot een kansrijke aanvraag te komen.

Jij Maakt Het Mee ondersteunt vernieuwende projecten die de actieve cultuurbeoefening in de vrije tijd op een uitdagende en duurzame manier stimuleren en waarbij een innovatieve samenwerking centraal staat.

Je wil een cultuureducatieproject organiseren gebaseerd op de historie van de NDSM-werf. Houd er rekening mee dat Jij Maakt Het Mee geen educatiefonds is, en geen projecten steunt die plaatsvinden tijdens schooltijd of in schoolverband. Het project moet een impuls geven aan de actieve cultuurparticipatie in de vrije tijd. Is dat bij je project het geval? Dan raad ik je aan je plan te herschrijven zodat dit beter naar voren komt en de elementen rondom school te schrappen.

Als je project toch meer een educatieproject is, dan is er helaas geen aansluiting bij Jij Maakt Het Mee.