menu denk mee beslis mee maak mee

Wereldpaviljoen

Een plek waar 'oude' en 'nieuwe' Nederlanders...

Stichting Bevrijdingsfestival Overijssel
5 mei 2018
dans, muziek, theater
jongeren, volwassenen
onze website
€5.000

Dit projectidee is in ontwikkeling. Geef je tips! Denk mee Beslis mee Maak mee

Ga direct naar de reacties

Wereldpaviljoen

Een plek waar 'oude' en 'nieuwe' Nederlanders elkaar ontmoeten en van elkaar leren

afbeelding van Emma Quilligan

Ingediend door:

Emma Quilligan

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Zonder dergelijke inhoudelijke projecten is de betekenis van 5 mei leeg. Hoe zorgen we ervoor dat het niet alleen een toonmoment wordt van diverse culturen uit Zwolle, maar ook een ontwikkelmoment waarin de ontmoetingen standhouden.

Wat ga je doen?: 

Het idee van het Wereldpaviljoen is geboren uit de gedachtegang dat vrijheid alleen kan bestaan als er vrede is. Zolang een land wordt geteisterd door oorlog of een bevolkingsgroep wordt onderdrukt of op de vlucht is, is vrijheid een leeg begrip. Dit probleem zien we  de laatste jaren terug in de enorme golf van vluchtelingen die Europa probeert te bereiken.  

Maar hoe is het gesteld met de ‘vrede’ hier in Nederland? Hoe staan we tegenover die ‘nieuwe’ Nederlanders, vluchteling of niet? Zijn wij eigenlijk wel zo vredelievend? Soms lijkt het tegendeel waar als we kijken naar de verhitte discussies rondom asielzoekerscentra, de komst van nieuwe vluchtelingen en de reacties op terreuraanslagen. Zeker op de sociale media zoals Twitter en Facebook kunnen deze discussies er keihard aan toe gaan.  Vrede en vrijheid zijn geen vaststaande waarden, maar zijn altijd onderhevig aan de tijd en situatie. Vrede en dus vrijheid, vraagt meer dan elkaar ‘gedogen’: dat vraagt om verdieping, respect. Naar elkaar willen luisteren en elkaar weten te verstaan is soms best moeilijk… 

Op 5 mei wordt een groot gebied vrijgemaakt voor de bouw en inrichting van het Wereldpaviljoen. Het paviljoen wordt een veilige plaats voor ‘oude’ en ‘nieuwe’ Nederlanders. Een plek om kennis te nemen van verschillende culturen via alledaagse publieksuitingen, zoals lifestyle, mode, zang, dans, optredens, meet & greet sessies, voordrachten en lezingen, uitwisseling van gebruiken en gewoontes. Een locatie met verschillende tentjes en kleine podia met een doorlopend programma voor iedereen. 

In 2016 poogde wij om een antwoorden te geven op de vluchtelingenproblematiek die er heerste. Het Wereldpaviljoen ontstond met het idee om ‘oude’ en ‘nieuwe’ Nederlandse bij elkaar te brengen op een veilige plek, om elkaar te ontmoeten en om van elkaar te leren. In 2016 was het Wereldpaviljoen succesvol genoeg om het concept door te ontwikkelen en op 5 mei 2017 was het Wereldpaviljoen opnieuw onderdeel van BFO. Om dit onderdeel van het festival volwaardig te ontwikkelen, is het tijd om structureel samenwerkingspartners te betrekken en om de organisatie van dit deel steviger neer te zetten. Niet alleen in de uitvoering op 5 mei, maar ook in het voortraject om inhoudelijk sterke programma's met de deelnemers te ontwikkelen en om de betekenis ook na 5 mei voort te zetten. Om die reden doen wij een beroep op ‘Jij Maakt het Mee’ van Fonds Cultuurparticipatie.  

Hoe ga je te werk?: 

De deelnemers van het Wereldpaviljoen worden in het voortraject gevraagd om hun bijdrage voor te bereiden, waarbij we ze uitnodigen en prikkelen om iets anders te doen dan hun 'normale' activiteiten. De deelnemers komen vaak al uit een circuit van actieve cultuurparticipatie, bijvoorbeeld dansgroepen of buurthuizen waarin activiteiten worden georganiseerd, maar voor Bevrijdingsfestival Overijssel moeten zij ten eerste nadenken over het thema en de inhoud van 5 mei (die voor mensen uit andere culturele heel anders kan zijn dan voor ons!) en ten tweede over een schaalvergroting van hun uitingen omdat ze bij ons vaak veel meer publiek in één keer bereiken dan normaal gesproken. We begeleiden de groepen hierin door met hen in gesprek te gaan en waar mogelijk en gewenst verbindingen te maken, afhankelijk van de ideeën van de deelnemers. Om die reden hebben we een professioneel theatermaker gevraagd om het Wereldpaviljoen inhoudelijk te coördineren, zodat zij vanuit haar professionele kijk mee kan denken met de deelnemers die hun bijdrage voorbereiden. Kortom: de actieve cultuurparticipatie zit in tijd vooral in het voortraject, in het publieksbereik vooral op 5 mei zelf.

Met wie werk je samen?: 

We werken samen met verschillende wijkorganisaties zoals kerken, buurtcentra, jongerenhonken en verengingen om een zo gevarieerd mogelijk aanbod van kunstdisciplines, deelnemers en publiek te realiseren. 

Wat is verder van belang om te weten?: 

Terugkerende onderdelen van het Wereldpaviljoen zijn:
- Keukentafelgesprekken onder leiding van aansprekende gespreksleiders, zoals Hanneke Groenteman (2016) en Özcan Akyol (2017);
- Wereldpodium en verhalentent met dans, muziek en verhalen van en voor groepen uit diverse culturen van Zwolle;
- Wereldkeuken met hapjes gemaakt door groepen uit diverse culturen van Zwolle;
- Kunstprojecten die over culturen gaan, uitgevoerd door groepen uit diverse culturen van Zwolle.

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
  20 200 10.000
       
       
       
       
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

De doelgroep van BFO is divers: verschillende leeftijdsgroepen en mensen met verschillende achtergrond en interesses worden uitgenodigd om samen de vrijheid te vieren op 5 mei. Om die reden is het festival ook zo laagdrempelig mogelijk: gratis toegang en een gevarieerde programmering. De doelgroep van het Wereldpaviljoen ligt in het verlengde daarvan: zowel de deelnemers van het programma als het publiek moeten zich vrij voelen om zichzelf te uiten en zelf de ervaringen op te doen die zij willen. Van nieuwe dingen leren en ontdekken, tot je eigen achtergrond laten zien. Een veilige plek voor alle mensen.


afbeelding van Emma Quilligan

Dag Lidian,

We snappen je punt heel goed en voor ons als organisatie helpt het heel erg om met partners in de samenleving dergelijke laagdrempelige projecten op te zetten, maar in alle eerlijkheid: de mate van nieuwe kunstbeoefening of wat de deelnemers er in dat opzicht aan overhouden is moeilijk te zeggen. De gesprekken zijn nu gaande en afhankelijk van de wensen, dromen, ideeen van de deelnemers wordt de voorbereidende activiteiten ingezet. Dat kan zijn workshops in presentatietechniek, ondersteunende gesprekken of lezingen over het thema en de vrijheid in Nederland (als het gaat om 'nieuwe' Nederlanders). Het getal van 20 is het aantal bijeenkomsten met deelnemers van vorig jaar, in verschillende vormen zoals ik zojuist uitlegde. We doen ons best om zoveel mogelijk impact te maken bij deelnemers en publiek, maar op dit moment is het nog niet concreet te zeggen welke activiteiten in het voortraject aangeboden worden. Om deze reden denk ik dat het beter is als we de aanvraag bij Jij maakt het mee terugtrekken. 

Bedankt voor de feedback, we hebben er veel van geleerd over de regeling Jij maakt het mee en zullen het in de toekomst in gedachte houden!

afbeelding van Lidian Fleers

Beste Emma, ik heb van jullie een verzoek ontvangen om naar de Beslis mee fase doorgezet te worden, maar op dit moment sluit jullie project nog onvoldoende aan bij de doelstelling van de subsidieregeling. Je hebt nog een paar dagen de tijd tot jullie definitieve deadline, dus ik zou je adviseren om die tijd nog te benutten. Je schrijft dat jullie al eerder met deze thematiek hebben gewerkt. Aangezien het binnen Jij maakt het mee niet kan gaan om reguliere of herhalende activiteiten is het van belang dat je expliciet aangeeft wat er nu anders is, wat hebben jullie geleerd en welke bijdrage levert jullie project aan de kunstbeoefening in de vrije tijd voor de deelnemers? Met andere woorden; welke ontwikkeling maken zij en jullie door binnen dit project? Daarvoor is inzage in de voorbereidende activiteiten noodzakelijk. Kan je het activiteitenschema  daarvoor iets inzichtelijker maken. Je noemt nu dat er 20 activiteiten zijn, kan je deze specifiek benoemen?

afbeelding van Lidian Fleers

Beste Emma, dank voor je eerste reactie. Ik zou je willen adviseren om je aanvraag te focusen op dat voortraject en de informatie daaromtrent op te nemen in de linkerkolom. Doe dat bijv. in de invulvelden en het activiteitenschema die je vindt onder het tweede tabblad "Denk mee: meer projectinfo". Hetgeen nu in de linkerkolom staat geeft nog onvoldoende zicht op de concrete activiteiten in de kunstbeoefening binnen jullie project. Omschrijf zo concreet mogelijk wat de deelnemers gaan doen, niet alleen op de dag zelf, maar vanaf het het begin. 

Naar aanleiding van de viering 300 jaar Vrede van Utrecht is er in 2013 en de jaren ervoor een uitgebreid kunstprogramma georganiseerd rond de actuele thematiek van oorlog, vrede, slavernij, vrijheid. Dit gebeurde ook in combinatie met het Bevrijdingsfestival. Wellicht biedt hun website inspiratie. Er zijn op dit moment veel projecten als deze rond nieuwkomers, om kans te maken op subsidie is het van belang dat duidelijk wordt op welke wijze jullie project zich daarvan onderscheidt. 

afbeelding van Emma Quilligan

Beste adviseurs,

Hebben jullie inmiddels voldoende beeld van ons project om het door te zetten naar de volgende fase? Ik ben benieuwd of er nog aan gewerkt moet worden wat jullie betreft!

Alvast dank voor het antwoord,

Emma

afbeelding van Emma Quilligan

Hoi Lidian,

De deelnemers van het Wereldpaviljoen worden in het voortraject gevraagd om hun bijdrage voor te bereiden, waarbij we ze uitnodigen en prikkelen om iets anders te doen dan hun 'normale' activiteiten. De deelnemers komen vaak al uit een circuit van actieve cultuurparticipatie, bijvoorbeeld dansgroepen of buurthuizen waarin activiteiten worden georganiseerd, maar voor Bevrijdingsfestival Overijssel moeten zij ten eerste nadenken over het thema en de inhoud van 5 mei (die voor mensen uit andere culturele heel anders kan zijn dan voor ons!) en ten tweede over een schaalvergroting van hun uitingen omdat ze bij ons vaak veel meer publiek in één keer bereiken dan normaal gesproken. We begeleiden de groepen hierin door met hen in gesprek te gaan en waar mogelijk en gewenst verbindingen te maken, afhankelijk van de ideeen van de deelnemers. Om die reden hebben we een professioneel theatermaker gevraagd om het Wereldpaviljoen inhoudelijk te coordineren, zodat zij vanuin haar professionele kijk mee kan denken met de deelnemers die hun bijdrage voorbereiden. Kortom: de actieve cultuurparticipatie zit in tijd vooral in het voortraject, in het publieksbereik vooral op 5 mei zelf. 

Ik hoop dat ik hiermee je vraag heb beantwoord! Ik zal zelf ook nog even intern bespreken hoe we de deelnemers nog structureler en beter kunnen begeleiden. Dank voor de vraag!

afbeelding van Lidian Fleers

Beste Emma, welkom op Jij maakt het mee. Als adviseur denk ik graag met je mee op welke wijze dit project zou kunnen passen binnen de voorwaarde van de subsidieregeling. Daarvoor ben ik op dit moment met name op zoek naar de actieve cultuurparticipatie; wat gaan de mensen zelf doen? waar kunnen ze zich in ontwikkelen en wie begeleid hen daarin? Wanneer het project gaat over een eenmalige cultuurbeleving , hoe bijzonder ook, dan valt het project helaas niet binnen de doelstelling van deze subsidieregeling. Ik hoor graag van je.