menu denk mee beslis mee maak mee

Water ZomerExpo 2017

De grootste kunsttentoonstelling in een...

ArtWorlds
24 mei 2017 tot 1 oktober 2017
animatie, beeldend 3D, film, fotografie
jongeren, kinderen, ouderen, volwassenen
onze website / check facebook
€15.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Middagsymposium 12 oktober – Thema: THEMA

Door Carlien Oudes op wo 13 sep

‘Europa’ luidt het thema van de ZomerExpo Biënnale 2019. Het zesde thema inmiddels. De eerste ZomerExpo, Anoniem gekozen in 2011, was samengesteld...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Water ZomerExpo 2017

De grootste kunsttentoonstelling in een Nederlands museum via open inschrijving en anonieme keuze. In 2017 in de Fundatie met het thema Water. Iedereen kan meedoen.

afbeelding van Carlien Oudes

Ingediend door:

Carlien Oudes

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Wij zijn altijd op zoek naar mensen die iets over hun beeldende kunst kunnen vertellen en liefde hebben voor het vak.

Wat ga je doen?: 

Alle kunstmakers ̶  jong of oud, bekend of niet  ̶  krijgen de kans om deel te nemen aan Water ZomerExpo 2017 in Museum de Fundatie. Van klein tot enorm, van ambachtelijk tot conceptueel, alles kan binnen het thema Water. Toegankelijk en laagdrempelig is het programma ZomerExpo: dé gelegenheid voor wie het vak wil verkennen, contacten in de kunstwereld leggen, werk ijken én tonen aan een groot en enthousiast publiek, dat zich in deze kunst herkent. Op vijf voorrondelocaties kiest de locatiejury in totaal 250 werken voor de tentoonstelling. Organisator Stichting ArtWorlds begeleidt deelnemers intensief via het werkplan kunstenaars: hoe ga je om met het thema, hoe presenteer je je eigen werk, hoe schrijf je erover? Via het werkplan publiek inspireren we bezoekers aan de tentoonstelling en stimuleren we hen zelf kunst te creëren. ZomerExpo verbindt kunst, makers en kijkers en faciliteert een vruchtbare uitwisseling. Met de activiteiten investeert ArtWorlds in de grote groep kunstenaars die de humuslaag vormt van de sector én in hun diverse publiek – medekunstenaars, kunstkopers en –liefhebbers en verraste museumbezoekers. Hiervoor vragen wij het fonds om een bijdrage.

Fundatie ZomerExpo

Hoe ga je te werk?: 

Het programma van Water ZomerExpo 2017 brengt kunstenaars op organische wijze in contact met publiek en met de kunstwereld. Het is een afspiegeling van de praktijk van de sector beeldende kunst. Daartoe ontwikkelen we − deels samen met partners − het Werkplan Kunstenaars, dat voorziet in activiteiten rond netwerken en professionalisering, waaronder themadagen over actuele onderwerpen die leven in de kunst. De inhoud van het werkplan stemmen we af op vragen die wij krijgen van kunstenaars en het werkveld. Deze vragen onstaan tijdens de samenwerking bij het maken van de tentoonstelling. De vragen varieren van vragen over de inhoud van het werk, hoe maak ik een sokkel tot waar vind ik een galerie. We faciliteren contacten tussen de aanwezige deelnemers en de regionale kunstwereld. Galeriehouders en verzamelaars hebben een neus voor nieuwe trends en talenten en kunnen vaak snel schakelen, in tegenstelling tot musea.

Kunstenaars helpen we bij het realiseren van hun ambities. We leveren maatwerk: kunstenaars, dilettant of ervaren, werken op uiteenlopende manieren. Hun vragen kunnen gaan over presentatie, de techniek, de prijs van hun werk, beschrijving van hun werk en alle ander mogelijk advies. Het kunstwerk staat centraal en is onze wegwijzer. 

Het Werkplan Kunstenaars omvat de volgende activiteiten:

 • klantenservice (mail en telefoon)
 • gesprek op afspraak
 • spreekuur tijdens voorronde en tentoonstelling (met galeriehouders / conservatoren)
 • Tref-de-kunstenaar-op-zaal: programma tijdens de tentoonstelling om de 2 weken zijn er 20 kunstenaars op zaal die iets over hun werk kunnen vertellen. 
 • Lezingen: kunstcritici reflecteren op het werk van kunstenaars in de tentoonstelling
 • Workshop vrij associëren: kunstenaars en publiek gaan in gesprek over wat ze zien.
 • Workshops zelf creëren door kunstenaars rond het thema Water
 • Begeleiding docentendag en rondleidingen
 • Interactieve rondleidingen (mening en kennis delen o.b.v. een museumdocent)
 • 2 themadagen over Water 
 • Museumlessen voor het onderwijs
 • Kijkwijzer (die leerlingen helpt de tentoonstelling te interpreteren)
 • Doe-boekje (vragen en opdrachten voor families)
 • Aanvulling van de mobiele museumsite (mobiel.museumdefundatie.nl) met verdiepende informatie over de tentoonstelling
 • Gekozen kunstenaars gaan in gesprek met de jury


Werkplan Publiek 

Voor de bezoekers van Water ZomerExpo 2017 organiseren we activiteiten binnen het Werkplan Publiek. Vertrekpunt is het thema van de tentoonstelling, dat Nederland in de genen zit. De 250 gekozen werken weerspiegelen het water op uiteenlopende manieren. Samen met het publiek gaan we dieper in op het thema in relatie tot de kunstwerken. Gastspreker van ZomerExpo Tracy Metz (journalist, auteur, presentator, winnaar van de Grote Maaskantprijs 2016 en jurylid ZomerExpo 2017) geeft een presentatie hoe wij Nederlanders op unieke wijze creatief met water omgaan. 

De verzameling waterwerken van ZomerExpo 2017 is uitgangspunt van het programma, maar ook de waterwerken in de collectie van Museum de Fundatie en Kasteel het Nijenhuis spelen een rol. Van beelden tot foto's tot installaties tot drijvende kunst, in salle mogelijke disciplines en materialen is het thema breed opgevat. Spiegeling, transparantie, verandering, continuïteit, klei, glas, aquarel, papierscheppen, damp, mist, oneindig, golfbeweging, vloeien, zuivering, doop, contemplatie, druppel, lichtval, kleureffecten, klank, ijs, tranen, regen, landschap, zee, overstroming, blussen, droogte, boten, zwemmen, varen, verdrinken, vissen, planten, leven − het stroomt maar door. Elk objct is voorzien van een begeleidende tekst van de kunstenaars, zowel in de catalogus als op zaal en in het kasteelpark. Tijdens de themadagen over water bespreken we in aanwezigheid van een aantal kunstenaars de meest frappante overeenkomsten van de kunstwerken, maar verdiepen we het thema ook, in de (kunst)geschiedenis en in de actualiteit. Deze aanpak hanteren wij bij al onze themabijeekomsten, zoals Orginaliteit (https://zomerexpo.nl/algemeen/is-origineel-nog-relevant-verslag-dag/) en Experiment en subsidie (https://zomerexpo.nl/algemeen/themadag-experiment-en-subsidie-gaat-dat-s...).

Tijdens diverse typen rondleidingen geeft de traditionele salonhanging schakeringen aan, maar roept ook vragen op over de wisselwerking en effect van de werken op elkaar. We kijken hoe kunststromingen en stijlen - De Stijl, romantiek, postmodernisme, conceptuele kunst - te ontdekken zijn in de werken van ZomerExpo, maar ook genres: landschappen, verhalen, portretten. We bespreken technieken en ambachten die veranderen of zijn hergebruikt. We betrekken de kunstenaars zelf erbij, zodat zij het publiek kunnen uitleggen hoe zij tot hun werk zijn gekomen, hoe ze zich verhouden tot het thema en wat verbeelding inhoudt. Met als doel het publiek volledig mee te nemen in het verhaal van het beeld, empathie te kweken voor het maakproces en waar mogelijk aan te zetten tot zelf creeren.

Met wie werk je samen?: 

ZomerExpo is een keten van op elkaar afgestemde werkzaamheden waarin elke organisatie of individu een eigen rol heeft. Kunstenaars maken kunst, musea faciliteren de ruimte, kunsthistorici en -critici nemen de werken onder de loep, galeriehouders spotten nieuw talent, docenten begeleiden de workshops en publiek doet mee, kijkt, raakt geïnspireerd en koopt eventueel. Bovendien zijn er ruim 200 vrijwilligers die meehelpen. Voor scholieren en studenten die als drager tijdens de voorrondes meewerken, is het vaak een eerste kennismaking met kunstenaars en hun werk. De vrijwilligers geven feedback, waarop wij ons beleid kunnen aanscherpen.

Deelnemen aan ZomerExpo is populair. Waarom? Omdat ZomerExpo ontvankelijk is voor iedereen. Het hele programma stoelt op samenwerking binnen de hele beeldende kunst-wereld. Een wereld die we toegankelijk maken. Tijdens de voorrondes kun je je werk toetsen aan galeriehouders, museummedewerkers en collega's. De meerwaarde van samenwerking is ten eerste de tentoonstelling zelf met de werkplannen en alle publiciteit. Maar het onmiskenbare grote effect is dat kunstenaars hun weg vinden, contact kunnen leggen en een plek vinden voor hun kunst. Het is een vrijhaven van beeldende kunst die andere aanzet tot kijken, ervaren en misschien zelf maken.

Medewerkers zijn o.a.:

8 freelance-medewerkers Stichting ArtWorlds, 1600 kunstenaars voorrondes, 250 kunstenaars tentoonstelling, 200 vrijwilligers (jury/dragers), 250 galeries, 300 kunst- en ambachtsverenigingen in alle provincies

Museum de Fundatie / Kasteel het Nijenhuis, Academie Minerva, Stedelijk Museum Schiedam, Loods 6, ZIMIHC Theater Stefanus; Salons des Refusés: CBK Groningen, Stedelijk Museum Schiedam, SBK KNSM, Galerie de Vis, Harlingen

Overig: Fonds Kwadraat, Cultuur+Ondernemen, See All This, Mister Motley, Rotterdam Contemporary Art Fair, Vitens, Metropolis M, BK-informatie, kunstopleidingen in de regio Overijssel, met name Cibap en Artez (t.b.v. rondleidingen), RUG-studenten kunstgeschiedenis (trends onderzoeken in Water ZomerExpo 2017)

Wat is verder van belang om te weten?: 

ArtWorlds is een collectief van vakgenoten die actief zijn in de beeldende kunst. De stichting is opgericht in 2010 en heeft als missie om projecten te realiseren waarin de wisselwerking centraal staat van kunstenaars met kunst, met elkaar en met hun publiek. 

Vanaf 2011 maakt ArtWorlds een tentoonstellingsprogramma voor de beeldende kunst met een tentoonstelling die samengesteld wordt door open inschrijving en anonieme selectie, onder de naam ZomerExpo. Met de opeenvolgende edities bouwen wij aan een uitgebreid netwerk van kunstbeoefening in de breedste zin van woord. Daar omheen ontwikkelen wij activiteiten ter bevordering van ons missie.

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
3 groepstentoonstelling De Fundatie / CBK Groningen / Galerie De Vis 300 60.000
10 Tref de kunstenaar op zaal in De Fundatie / Workhops/rondleidingen/themadagen 200  20.000 
1 documentaire 7 70.000
250 kunstenaargesprekken teksten catalogus 250 250 
4 spreekuur over presentaties / online-informatie idvv artikelen 1700 
3 lezingen 500 

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

De beeldende kunst in de samenleving lijkt twee kanten op te gaan. Enerzijds is er het groeiende aantal kunstenaars dat – professioneel of uit liefhebberij – verslingerd is aan het wonder van beeld creëren in de traditionele zin. Zij schilderen, boetseren, tekenen en maken werk met hun handen. Aan de andere kant is er de groep die veelal conceptuele hedendaagse kunst maakt. Daartussen zitten vele kunstenaars die beide doen. Want de regels voor beeldende kunst bepalen de makers. De traditionele kunst, een beeldende zoektocht in vaak analoge materialen waarin compositie, kleur vormen en materiaalgebruik een rol spelen, belandt in de tweedeling steeds vaker in het segment van vakmanschap, ambacht en kunstnijverheid. En daarmee buiten het aandachtsveld van de hedendaagse kunstkritiek. Jammer, want de praktijk is dat een hele grote groep kunstenaars uit het zicht verdwijnt.

ZomerExpo combineert de kunstvormen in een toegankelijk programma en toont dat het ambacht in de beeldende kunst springlevend is. Door alle takken van sport een museaal podium te bieden, richten we de blik op het schilderij, de sculptuur, de foto, het textielwerk en laten tegelijktijd zien dan hoe concept en ambacht gecombineerd worden. Met een breed, dankbaar publiek dat voor een groot deel zelf kunst maakt en dat, aangetrokken door de toegankelijkheid van de werken, massaal het museum bezoekt. Kunstenaars en publiek ervaren ZomerExpo als een ware vrijhaven voor alle mogelijke beeldende kunst.

Begroting: 

Periode: 24 mei 2017 t/m 31 dec 2017 

Lasten

Personele lasten (totaal € 16.000)

Ondersteuning organisatie € 3.000

Gastdocenten workshops, spreekuur   € 4.000

Catalogus: begeleiden kunstenaars bij levering teksten  €  2.500

Gastdocenten themadagen  € 3.000

Klantenservice en publieksvoorlichting  € 3.500

 

Materiële kosten (totaal € 18.450)

PR en communicatie  €  7.500

Kosten themadagen (verhuur attributen en catering) € 2.500

Kosten documentaire en beeldverslag  € 5.000

Kosten werkplannen (huur tafels/stoelen/bewegwijzering) € 3.450

 

Onvoorzien  € 1.500

Totale kosten  € 35.950

 

Baten

Eigen inkomsten

Entreegelden themadagen €  4.636

Bijdrage van derden

Museum de Fundatie € 10.000

Vitens € 5.000

VSBfonds €  1.314
                

Gevraagde bijdrage van Fonds voor Cultuurparticipatie  € 15.000

Totale baten  € 35.950                
  

Locatie(s): 
Museum de Fundatie, Zwolle
Kasteel het Nijenhuis, Heino/Wijhe
Spring House, Amsterdam

Uitslag Beslis mee

FCP35
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 109 gestemd
totaal85
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Willemijn in 't Veld

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

ZomerExpo is veel meer dan een wedstrijd met open inschrijving of een tentoonstelling, dat maakt deze aanvraag wel duidelijk. Onder de noemer Werkplan Kunstenaars en het Werkplan Publiek bouwen jullie met uiteenlopende activiteiten aan een brede community van beeldendekunstliefhebbers die toegankelijk is voor iedereen, ongeacht zijn rol of status in de kunstwereld. De kunst staat centraal, maar jullie zorgen tegelijkertijd voor een hechtere verbinding tussen werk, makers, kijkers, docenten, kopers en verkopers. Door inclusiviteit als uitgangspunt te nemen weten jullie uiteenlopende organisaties en personen aan ZomerExpo te binden. Dat geldt niet alleen voor de voorrondes maar ook voor de themabijeenkomsten, lezingen, lessen en workshops. Zo ontstaat een bruisend en gevarieerd programma waaraan deelnemers en publiek zich kunnen laven. Ik heb er vertrouwen in dat straks uit jullie enquêtes blijkt dat de deelnemers en de bezoekers zich  gevoed en geïnspireerd weten door dit aanbod. Veel succes met de verdere voorbereidingen!

afbeelding van Anne Arninkhof

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

De ZomerExpo blijft een belangrijke rol spelen in het toegankelijk maken van de kunstwereld. Niet alleen is dit evenement inclusief voor haar deelnemers – van amateur tot professional – maar ook voor haar publiek. Jullie anticiperen hierbij op barrières op alle niveaus. Mooie ontwikkelingen zijn dat jullie verder het land intrekken en nu ook expliciet ruimte bieden aan ambacht. Dit past mooi bij de verbreding van JMHM. Wel had ik graag meer gelezen over de themadagen in de regio, maar de huidige plannen bieden voldoende houvast. Het aantal partners met uitlopende expertises is opvallend. Met name de samenwerking met De Fundatie biedt nieuwe kansen, en middels de diverse media hebben jullie naar verwachting een groot bereik. Dit alles gecombineerd geeft mij meer dan voldoende vertrouwen in de impact van de Water ZomerExpo en, in het bijzonder, die van de beide werkplannen. Ik lees in jullie blogposts dan ook graag meer over de ontwikkeling van jullie deelnemers en de wijze waarop jullie een versterking van het regionaal cultuurklimaat realiseren.

afbeelding van Anne Arninkhof

Hoi Carlien, vergeet niet om het verzoek tot toelating tot de Beslis mee-fase te doen. En veel succes met de verdere voorrondes, ik zie dat jullie morgen neerstrijken in Utrecht!

afbeelding van Carlien Oudes

Hoi Anne,

Jazeker, veel dank daarvoor, zitten midden in de rollercoaster van de voorrondes. Veel deelenemers dit jaar, 3000 werken in 5 voorrondes, vandaar. Zal je vragen in de tekst  beantwoorden. 

afbeelding van Anne Arninkhof

Hoi Carlien, ik zie dat jullie plan nog niet verder is gegroeid. Kom je er uit met onderstaande opmerkingen?

afbeelding van Anne Arninkhof

Hoi Carlien, dank voor alle aanvullingen! De ZomerExpo heeft bijzonder veel partners. Maar wie zijn jullie belangrijkste partners voor het werkplan kunstenaars en het werkplan publiek? Ik lees graag meer over hoe jullie elkaar versterken. Daarnaast zoek ik nog naar jullie doelstelling bij het werkplan publiek. Kun je hier wat meer over vertellen? Ook ben ik benieuwd naar de inhoud van de workshops en andere activiteiten. Wat passeert de revue, en wie begeleidt?

afbeelding van kees bless

Hallo Carlien, je hebt een reactie geplaatst bij ons project BuitenBlik aan de Breuly. We zochten acts met/over water. Jij vroeg of je wat voor ons kon betekenen. De werkgroep binnen BuitenBlik die over gaat zou graag contact met je willen opnemen. Is het mogelijk dat je naar programmering@buitenblik.nl een mail stuurt? Dan hebben we je mailadres en kunnen we onze vragen rechtstreeks aan je stellen? Wij kunnen bij ons project geen reactie meer plaatsen. Alvast bedankt.

afbeelding van Carlien Oudes

Hoi Johanneke en Anne, 

We willen graag naar de volgende stap, wat vinden jullie?

groet, Carlien

afbeelding van Carlien Oudes

Ha Johanneke,

Dank voor je reactie. Het activiteitenrooster is idd raar op het scherm, werken we bij! We richten ons op makers, kijkers en alles wat daaromheen hangt in de kunstwereld. De kracht van het programma is dat iedereen kriskras door elkaar loopt en dat de kunst zelf wegwijzer is. Er zijn activiteiten voor kunstenaars, curatoren en publiek die soms wisselen van rol. Wij maken dus eigenlijk geen onderscheid in doelgroepen omdat die in de praktijk niet bestaan. Zien jullie dat als een probleem voor de aanvraag?

 

afbeelding van Johanneke Minnema

Ha Carien,

Bedankt voor het verder uitwerken van de aanvraag. Het maken van het onderscheid helpt om je projectplan scherp te omschrijven. Met bovenstaande motivatie en de aanpassingen die je inmiddels hebt gedaan vind ik het echter voldoende duidelijk. Dank!

Jullie hebben nog een ruime week om de aanvraag verder af te ronden, mocht je daar gebruik van willen maken. Ik wens jullie alvast veel succes in de volgende ronde!

Johanneke

afbeelding van Johanneke Minnema

Ha Carlien,

Dank voor de aanvulling. Ik begrijp dat jullie je richten op twee verschillende doelgroepen: (amateur)kunstenaars en publiek. Klopt dat? Ik denk dat je aanvraag duidelijker wordt als je steeds goed onderscheid maakt tussen die twee. Dus welke activiteiten organiseer je specifiek voor elke doelgroep en wat is het effect hiervan voor deze doelgroep?

Hartelijk bedankt alvast,

Johanneke

afbeelding van Carlien Oudes

Ohh, we zijn er al achter en aan het invullen...

afbeelding van Carlien Oudes

Hoi Anne en Johanneke. Dank jullie wel. We gaan het aanvullen en proberen alle vragen te beantwoorden. Mijn vraag is, kan ik tijdens het invullen de gegevens opslaan?

afbeelding van Anne Arninkhof

Hoi Carlien, als je onderaan de pagina op indienen klikt worden alle gegevens opgeslagen. De naam van de knop is ietwat misleidend, want het indienen van je complete projectplan doe je middels een verzoek om naar de Beslis mee-fase te gaan. Veel succes!

afbeelding van Anne Arninkhof

Hoi Carlien, welkom op Jij Maakt Het Mee! De komende weken lees ik graag meer over je ideeën voor het werkplan kunstenaars en het werkplan publiek. Welke activiteiten wil je organiseren, voor wie zijn deze bedoeld en wat is het effect hiervan? Werk je hiervoor alleen samen met De Fundatie en de voorrondelocaties, of zijn er nog andere samenwerkingspartners betrokken? Om je projectplan aan te vullen klik je op de knop ‘bewerken’ bovenaan deze pagina, en daarna op ‘denk mee – meer projectinformatie’. Laat het vooral weten als je nog vragen hebt!

Pagina's