menu denk mee beslis mee maak mee

wat we delen (werktitel)

 

Stichting Toekomstland
20 juni 2018 tot 30 augustus 2018
theater
jongeren, ouderen, volwassenen, wijkbewoners
onze website / check facebook
€8.500

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Wat we delen heet nu Comuna

Door Anouke de Groot op ma 16 jul

Hierbij een berichtje van ons, team Comuna.

We zijn al flink op weg in het project, morgen spelen we alweer de 4e voorstelling. Doordat...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

wat we delen (werktitel)


afbeelding van Anouke de Groot

Ingediend door:

Anouke de Groot

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Kennen jullie iemand die veel ervaring heeft met projecten waarin non-professionele performers van verschillende achtergronden en ervaring met elkaar samenwerken?

Wat ga je doen?: 

Het project 'Wat we delen' (werktitel)  is een spannend interactief locatietheater project over wat mensen wel en niet met elkaar delen en welke invloed ze hebben op wat ze delen.

Startpunt
In 2016 werkte regisseuse Anouke de Groot aan een vooronderzoek voor dit project (binnen de context van het wijkmakersprogramma van Over het IJ Festival) in Amsterdam-Noord in de wijk de Banne. Voor het vooronderzoek is zij, met andere theatermaaksters, in de wijk de Banne en omliggende wijken op verschillende locaties met bewoners in gesprek gegaan over wat ze wel en niet met elkaar delen en wat dit eigenlijk voor hen betekent. Hierbij zijn ze ook direct gevraagd of ze iets, in een korte onderzoekspresentatie, met andere wijkbewoners en bezoekers wilden delen, wat gebeurde. Zij gaven aan dit zelf ook, hoewel aan het begin soms wat aarzelend of ze het zouden kunnen, uitdagend, tof of bijzonder te vinden (Ook om dingen met elkaar of van elkaar te delen, zoals een tekst die door een van de bewoners was geschreven en door een ander was uitgesproken) Dit was ons eerste vooronderzoek hoe, door een wijk in te gaan, verschillende bewoners uit een specifieke omgeving te motiveren, betrekken en uit te dagen bij een kunstproject, wat we komende zomer uit gaan werken in een locatie voorstelling die op Over het IJ festival zal gaan spelen.

Dit kunstproject wordt door een (in generatie, nationaliteit en professionele achtergrond) divers team gemaakt. Samen delen zij dit project; een team met diverse perspectieven en identiteiten van waaruit ze bijdragen en waarmee ze elkaar kunnen aanvullen en uitdagen.
De bewoners komen elk uit een (zelfde) deel van de stad en hebben mogelijk ook dezelfde verlangens of frustraties over die omgeving die ze delen. 
In deze voorstelling werkt ook een groep deelnemers of non-professionele performers met een aantal professionele performers samen, (van verschillende cullturen en nationaliteiten)  waarin ze elkaar inspireren en versterken om tot de inhoud en uitvoering van dit project te komen. De deelnemers werken in een serie weekenden en avonden. De voorstelling speelt op Over het IJ festival tussen 14 en 22 juli.

Onderwerp
In het klimaat van onze huidige samenleving lijkt soms de nadruk te komen liggen op wat (groepen) mensen niet met elkaar delen (vooral het zichbare) Wat een verdeling op kan leveren.  Wat we daardoor soms lijken te vergeten is alles wat we wel delen in onze samenleving. Onze manier van leven bestaat haast, zo zou je kunnen zeggen, bij de gratie van wat we ‘delen’: infrastructuur, wetten, informatie, het internet, scholen, maar in zekere zin ook angsten en idealen. Bij de laatste zullen er verschillen bestaan tussen mensen maar bestaat ook heel veel overlap. Als je de dingen die we delen in kaart brengt wordt een dun web van lijnen zichtbaar waarbinnen we met elkaar verbonden zijn. Hoever strekt dit web uit? Zou je nog meer willen delen (of minder?) Met wie? Welke relaties ontstaan erdoor? En wie heeft er zeggenschap over of invloed op dat wat we delen? Dit project is een uitnodiging dat individueel en samen af  te vragen.
Dat gaan we we doen binnen een kunstproject met de deelnemers in een creatief, speels proces en ze op deze manier ook hun perspectief hierop kunnen delen. Om uiteindelijk ook het publiek hierin te betrekken.

Doelgroep
Omdat deze gemeenschap  divers is zullen we juist ook werken met bewoners van Amsterdam-Noord die nog niet veel, of geen ervaring hebben met het meedoen aan een theaterproject, maar waarvoor dit bijzondere een gelegenheid is in hun (directe) omgeving  om dat een keer te doen. Met dit project willen we dus ook zij die nog niet of minder bekend zijn met het maken van een theaterproject uitnodigen en motiveren tot participatie en hebben ook al gemerkt dat mensen daar nieuwschierig naar zijn en het leukt lijk daar een keer aan mee te doen. Hierbij zullen ze een divers gezelschap ontmoeten en met elkaar de vraag oproepen wat ze samen wel of niet delen en wat ze meer zouden willen delen en welke invloed ze daarop hebben.

Werkwijze 
In gesprekken en door middel van opdrachten naar aanleiding van (de verhalen uit) deze gesprekken zullen scènes worden ontwikkeld. Deze scènes worden mede ontwikkelt vanuit hun persoonlijke perspectief. De deelnemers werken aan wat er in scènes kan worden gedeeld; zoals jeugdherinneringen, angsten, rituelen, idealen, dromen. Zijn deze herkenbaar of juist niet? Wie deelt dit of juist niet? En welke verbindingen ontstaan daardoor? Door bijv angsten of schuldgevoelens uit te spreken waar je anders niet over vertelt realiseer je dat gedeeld is door meerderen. Dit kan aanstekelijk werken. Of jeugdherinneringen die, hoewel in een ander land plaatsvonden, ook herkenbaar of zijn. In het vooronderzoek bleek dit aanstekelijk te kunnen werken. Dit wordt aan de performers en deelnemers gevraagd, zodat ieder input kan geven, er ruimte is voor ieders stem of perspectief en ieder zo invloed op het materiaal en de inhoud heeft. Op deze manier wordt ook het creatieproces gedeeld.

Een theaterproject op locatie in een bijzondere installatie
Een stad of wijk bestaat uit gedeelde ruimtes, maar is tegelijkertijd ook een agglomeratie georganiseerd voor collectief leven, gevormd door wat je deelt. Met de relaties die daardoor ontstaan, vormt zich een gemeenschap. Ook veel ruimtes van een stad worden gedeeld, op verschillende manieren. Voor dit project ontwerpt architect en vormgever Andres Novo een installatie wat verwijst naar een deel van een stad. Hierbij wordt gespeeld met  publieke urban elementen; het plein, een steeg, een trap, een monument. De installatie wordt gebouwd met kratjes als stenen, waarmee ‘muren’ worden opgetrokken. Het zal bestaan uit verschillende open én meer intieme ruimtes, die, soms op een desoriënterende manier, in elkaar overlopen.  Hoe kiest het publiek zijn of haar plaats (om te kijken) ten opzichte van de performers en elkaar?
In het tweede gedeelte van de voorstelling zal de installatie blijken te kunnen transformeren; er kan nog verder worden gebouwd of verbouwd. Er zijn ook nog andere mogelijkheden; performers trekken een muur op of deze wordt juist afgebouwd, scheidingen worden opgetrokken of afgebroken. Of een grote ruimte wordt getransformeerd door het opbouwen van een kleine ruimte in het midden, om daar vervolgens samen in te gaan staan. Dit wordt gedaan door alle performers. Maar het publiek wordt op een moment ook uitgenodigd hieraan mee te doen; ze kunnen meebouwen als ze willen aan deze gedeelde omgeving.

Gedeelde ruimte
Een bijzonder onderdeel van dit project is dus de installatie (Barrio) waar de spelers en publiek zich doorheen bewegen (en de relatie tussen spelers en publiek die daardoor ontstaat).  Hierin is geen strikte scheiding tussen speel- en publieksruimte. Er  kan in sommige scenes makkelijker een intiemere relatie ontstaan tussen performers en publiek. En het wordt zo ook makkelijker het  publiek op sommige momenten uit te nodigen om 'mee te delen' 
Er wordt hierbij gewerkt met een 'performatieve' manier van spelen, dicht bij de deelnemers of gericht op handelingen in het hier en nu en een spel dat daarbinnen gespeeld wordt. Deze manier van spelen maakt het ook toegankelijk voor alle deelnemers die nog niet, of nog niet zo veel ervaring hebben in toneelspelen, maar wel eens een keer met een (multidisciplinair) theaterproject mee willen doen en ervaren.

Team deelnemers
We gaan werken met een diverse groep mensen, zoals ook de bewoners van de Banne en omliggende wijken; divers in leeftijd, nationaliteit, culturele achtergrond, en ervaring. Geen of weinig ervaring is niet erg, zin in de uitdaging samen te spelen is belangrijk. In het vooronderzoek hebben we gewerkt met mensen die het leuk vonden deel te nemen aan het onderzoek van het kunstproject. Met deze ervaring kunnen wij stellen dat het belangrijk is dat de door ons gestelde vragen helder zijn en het aangeboden kader waarin we werken ook. Voor iedereen zijn stappen op onbekend terrein spannend en dit willen we met veel begrip en ruimte benaderen. We zoeken naar ieders kracht en proberen elkaar te verleiden en inspireren voorbij het bekende te komen. Dat doen we aan de ene kant via iemands persoonlijke invulling, maar we delen aan de andere kant ook handelingen en materiaal van elkaar. Daardoor voel je dat je zelf vanuit je kracht iets kan toevoegen en iets nieuws kan leren. Dit geldt zowel voor iedereen - non-professionals en professionals - tijdens het maakproces, als ook voor de uiteindelijke voorstelling. Deze wordt op die manier rijk, maar kan ook grillig en verrassend zijn, doordat iedereen invloed kan hebben op het eindresultaat.

Toekomstland
Wat we samen delen wordt geproduceerd door Stichting Toekomstland. Stichting Toekomstland maakt theatervoorstellingen én theatrale projecten zowel op locaties als in het theater. Met deze  projecten  wil Toekomstland in- en uitzoomen op de relatie die mensen hebben met hun sociale omgeving. Toekomstland wil in haar projecten en voorstellingen de vraag oproepen in hoeverre onze omgeving invloed heeft op ons en vice versa.

De projecten laten zich inspireren door de directe leefomgeving. De projecten willen daarmee een gesprek aangaan in de verschillende fases van het project, De doelstelling van Toekomstland is ook te werken over grenzen heen; grenzen van disciplines en van culturele achtergronden. Omdat dit steeds een verrijking van het werk oplevert.

Voor onze organisatie, team en deelnemers is dit een experimenteel project omdat het zoekt naar nieuwe uitwisselingen; tussen makers, deelnemers en publiek. We werken ook met een andere opstelling. We proberen hierin ruimer te denken, letterlijk en figuurlijk, en onszelf, alle betrokkenen bij het project en het publiek te prikkelen en te verleiden. We willen dit project delen met professionele en niet professionele performers of deelnemers en publiek. Daarin wordt invloed en zeggenschap gedeeld. Zowel in het proces als in de uitvoering. De kaders zijn helder maar daarin zal via improvisatie materiaal ontwikkeld worden en ook in kleine mate in de voorstelling doordat in het moment te beslissen reageren op publiek en dat is uitdagend en inspirerend.

Samenwerkingsorganisaties
Voor dit project werken we o.a. samen met de Theaterstraat uit Amsterdam-Noord, de Ark en Dock. Dit zijn drie organisaties die voor ons een belangrijk netwerk hebben in Amsterdam-Noord en waarmee we ook bij een vooronderzoek positief hebben samengewerkt.

Hoe ga je te werk?: 

In dit project kunnen de deelnemers scenes en materiaal vanuit hun eigen perspectief leren ontwikkelen. Ook ontwikkelen ze de ervaring en kennis om aan een theaterproject mee te doen zonder dat ze daarbij ‘groot’ hoeven te spelen maar wel een (directere) relatie aangaan met het publiek en leren ze het gezamenlijk, geconcentreerd uitvoeren van theatrale handelingen of bewegingen (dit werd ook benoemd als uitdaging en motivatie om mee te doen van een komende deelneemster) Daarnaast kunnen ze leren hoe zich te bewegen op de ‘vloer’ binnen een vrije publieksopstelling waar het publiek rondloopt, wat een spannende uitdaging is van dit project. En hoe het publiek hierin soms dichtbij kan zijn en ze het publiek daarbij uit kunnen nodigen soms in een handeling mee te delen (zoals het vertellen van een herinnering of mee afbouwen van een muur). Tot slot kunnen ze ervaren ze hoe je theatervoorstelling ontwikkelt, hoe deze tot stand komt en hoe je deze samen uitvoert (wat ook werd benoemd als motivatie en interesse van een van de komende deelnemers en van een deelnemer aan het onderzoek). Bovendien speelt de voorstelling vlakbij het festivalhart op een locatietheaterfestival, wat de ervaring met spelen op een locatie tijdens een levendig en inspirerende omgeving biedt.

Werkwijze
In het proces kunnen de spelers samen in gesprek opzoek naar wat ze met elkaar delen en kunnen delen, ook op de vloer. Op basis hiervan zullen we scenes ontwikkelen. Dit doen we door middel van improvisaties binnen een (helder) kader. Bijvoorbeeld, kunnen de spelers hun angsten delen door ze  uit te spreken. Wat zijn (hun) eerlijke, spannende, grappige angsten om uit te spreken? Wie van de anderen herkent dit, en sluit zich daarbij aan? Hierbinnen kan ieder zijn eigen invulling ontwikkelen, zijn de kaders voor de improvisatie wat meer open (bijvoorbeeld hoe kan je aandacht delen, of beweging, of 1 stem) anderen zijn iets strakker (kan je met de kratjes en jezelf een monument bouwen waarbij je samen beslist waar het voor is). Hierbij wordt erop gelet dat er verschillende mogelijkheden zijn voor de deelnemers voor inhoudelijke input en co-creatie vanuit de deelnemers, maar dat het ook niet te moeilijk wordt voor wie minder ervaring heeft. De deelnemers krijgen de ruimte om in verschillende improvisatierondes met een helder kader of opdracht te werken waarin gevraagd wordt wie mee wil doen. Deelnemers kunnen ook naar elkaar kijken en reageren. Soms werken we kort aan het schrijven van teksten. Bijvoorbeeld, kan je opschrijven wat je zou willen dat er verandert om je heen (dicht om je heen en iets verder weg) om dat weer te delen, met elkaar en mogelijk later met publiek.

Daarnaast kunnen de deelnemers of non-professionele spelers een bijzondere rol spelen in de interactie en als ‘drijvende motor’. Zij bewegen zich eerst onopvallend tussen het publiek, maar zullen zich daarnaast aansluiten bij handelingen van de andere spelers, bijv. het beginnen te delen van hun angsten, herinneringen of utopieën. Mogelijk voelt het publiek hierdoor vrijer hierdoor ook te reageren. Hierin zit ook het verloop, waar de non-professionals in het begin in de eerste scene meekijken met het publiek, sluiten ze zich vervolgens bij de professionele spelers aan in het delen. Daarna zullen ze hun eigen handelingen en scenes in gaan zetten; zoals het delen van een ritueel, het lezen van een speech of het bouwen van een abstract monument. Aan het einde nemen zij het vervolgens over, het publiek aanmoedigend met hen mee te doen, en zullen andere performers opgaan in het publiek.

Planning
Er zal worden gewerkt in een reeks van drie workshop weekenden en vijf doordeweekse avonden in juni en juli. We zullen in een kortere periode werken, zodat het project voor de deelnemers is afgebakend tot de periode van iets meer dan een maand (een overzichtelijke periode) en gedurende die tijd in een geconcentreerde tijdsspanne met de deelnemers en het team aan dit avontuurlijke project kunnen werken. Er zal voorafgaand een eerste informele introductie bijeenkomst komen waarin ieder elkaar kan leren kennen en het proces van het project wordt doorgesproken, ook voor hen die daar nog geen ervaring mee hebben, om samen een beeld te kunnen schetsen van de ontwikkeling en de stappen van het proces en welke stappen zij daarin kunnen gaan zetten.

Er zullen 3 weekenden worden gewerkt aan het samen ontwikkelen van scenes, 3 avonden aan het verder uitwerken van de ontwikkelde scenes, en de laatste 3 repetities vallen binnen de montage periode, waarbij ook proefpubliek wordt uitgenodigd. Een deel van de repetities, de zaterdagen, zijn met alle spelers, professionals en niet professionals. Andere dagen werken de regisseuse en 1 andere maker samen met de amateurspelers aan het ontwikkelen van hun materiaal. 
Voor het ontwikkelen van een gedeelde concentratie en speeltaal beginnen de repetities steeds met een aantal oefeningen, om zo samen aan een de speel/performance stijl van de voorstellingen te werken, zodat ieder prettige handvaten krijgt waarmee ze kunnen gaan spelen, en hoe ze tussen en tegenover het publiek kunnen gaan zijn.

Met wie werk je samen?: 

Een inspirerende  (mix van) kruisbestuivingen
Met dit dit project wil Toekomstland ook graag bewoners in Noord uitnodigen en inspireren tot het actief meedoen aan (kunst binnen) een theaterproject die daar nog geen of niet zo veel ervaring mee hebben (en bijv. aangesloten zijn bij een vereniging) maar dat wel eens leuk lijkt te proberen. Naast mensen die daar wel al eens eerder ervaring mee hebben opgedaan. Juist deze mix is inspirerend. We werken daarom samen de Ark en hun medewerkers ( kerk uit Amsterdam Noord- de Banne) Zij mede organiseren ook andere sociale activiteiten (zoals Sociale Kruidenier, TaalCafé, Gulden Middenweg of andere projecten die ze organiseren in samenwerking met Zinnig Noord, zoals Zinnig eten) Voor de Ark zijn gedeelde sociale activiteiten en verbinding een belangrijk tema en onderwerp voor hun gemeenschap, betrokkenen en netwerk met wie ze contact hebben en wij creëren met dit project daar een nieuwe bijzondere mogelijkheid voor. Ook zodat er nieuwe diverse ontmoetingen en verbindingen ontstaan. Ook sluit het thema van dit project ‘wat mensen met elkaar delen’ daarbij aan en kan dit aanleiding zijn voor een gesprek daarover met hun netwerk, dat van Zinnig Noord, met wie ze samenwerken en dat van ons.

Daarnaast werken we samen met de Theaterstraat. Dit project en deze voorstelling zal een veel groter opgezette, intensievere productie zijn (in speelbeurten en productionele opzet) dan de kleinere projecten van de Theaterstraat met non-professionals, waar dit voor Theaterstraat een belangrijke samenwerking is en een belangrijke nieuwe stap en kruisbestuiving. De Theaterstraat en Toekomstland kunnen expertise uitwisselen. De Theaterstraat, welke meer ervaring heeft in het werken met non-professionals in kleine projecten (en een aantal leden daarvan zoals Daan Bosch die daarmee meer ervaring hebben) is beschikbaar voor advies en vragen wanneer we die hebben. Toekomstland brengt bij dit project de expertise van het ontwikkelen van een grotere voorstelling en productie. Toekomstland brengt het project ook naar een festival op een locatie dicht bij het levendige festivalhart, waarom heen ook veel andere voorstellingen spelen waar ze tussen staan, wat inspirerend is voor de Theaterstraat en betrokkenen daarvan. Deze samenwerking zou dat voor het eerst voor mogelijk maken. Voor Toekomstland is deze samenwerking belangrijk omdat de Theaterstraat ook een gemengd netwerk heeft in Amsterdam-Noord van een aantal mensen die al iets meer ervaring hebben met cultuurparticipatie, waardoor we zowel hen die al iets meer als nog weinig ervaring hebben kunnen bereiken en aanmoedigen. Daarnaast is belangrijk dat zij ook in de Banne gevestigd zijn. De Theaterstraat is ook belangrijk in het kader van duurzaamheid van dit project. De deelnemers die na deze ervaring de smaak te pakken hebben gekregen en nog eens aan een theater of kunstproject in hun omgeving mee zouden willen doen zouden daarvoor bij de Theaterstraat terecht kunnen, wat ook belangrijk is. En hierna weten meer bewoners (uit de omgeving) de Theaterstraat weer te vinden.

Voor de organisatie DOCK bieden wij met name een bijzonder, alternatief en uitdagend soort project dat zij kunnen aanbieden onder de bezoekers van hun reguliere activiteiten, een uitdaging die wat groter en intensiever is. Daarbij weten zij vaak wie al op een manier creatief bezig is (geweest) en dit project deze interesse verder zou kunnen inspireren en aanmoedigen. Met name voor jongeren in de wijk met talent is het goed dat er mogelijkheden zijn, als ze willen. In het vooronderzoek hebben wij via hen (en het Huis van de Wijk, waar zij binnen werken) deelnemers leren kennen die aangaven dat ze het bijzonder vonden erbij betrokken te zijn. Ook hebben ze tijdens het vooronderzoek ons logistiek ondersteund.

Wat is verder van belang om te weten?: 

In 2016 hebben we een vooronderzoek gedaan voor dit project samen met een aantal niet professionele spelers uit Amsterdam Noord, omgeving de Banne. Hiervan is ook het beeldmateriaal. Dit hebben we mede gedaan om te onderzoeken hoe het ontwikkelen van dit cultuur participatieve project het beste aan te pakken; wat is een goede vorm? welke stappen kunnen we daarin het beste met de deelnemers zetten? Hoe kunnen we dit proces het beste aanpassen en begeleiden. Dit leek belangrijk om het project en de voorstelling goed te kunnen voorbereiden (juist omdat er een aantal spannende, nieuwe elementen inzit en voor ons andere stap is). We hebben destijds een aantal kleine onderzoekspresentaties gehouden, om ook verschillende vormen van participatie van de non-professionele performers te onderzoeken. Dat is heel waardevol gebleken en we kijken ernaar uit nu met de deelnemers aan dit project te gaan werken.

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
9 voorstelling 10 550
6 werksessie dagen in het weekend  10  
6 repetitieavonden  10  
       
       
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Wat speciaal is aan dit project is dat we met de verschillende elementen een bijzonder bouwwerk maken dat ruimte maakt voor een spannende ervaring voor deelnemers en publiek. En dat we daarin onderzoeken hoe interactie kan ontstaan. Ieders aanwezigheid in de gedeelde ruimte wordt erkend maar ook uitgedaagd. En ieder kan invloed hebben op de voorstelling. Dat is bijzonder voor deelnemers en publiek, door elke interactie ontstaat ook weer een nieuwe betekenis. Daarbij is elke voorstelling een beetje anders en gaan we elke avond samen weer het spel aan. We zoeken naar hoe ieder zich op zijn gemak voelt in de ruimte, om aan het spel mee te doen. Voor Toekomstland is het een uniek project omdat we nog niet eerder met deze verschillende elementen samen hebben gewerkt. Dit past bij dit thema, en de vraag wat we delen (dus ook het ontwikkelen van een kunstproces) en hoe we invloed hebben op onze gedeelde omgeving. Het past ook bij onze intentie om over verschillende soorten grenzen (tussen  culturen maar ook een mogelijke 'grens' tussen prof en non-professionele performers) heen te werken. En om zo ook opzoek te gaan naar een bijzondere 'kunstervaring' voor ieder, spelers en publiek. En deze toegankelijk te maken. Hoe 'delen' we kunst? En hoe kunnen we het daarmee over onze gedeelde omgeving te hebben, wat deze voor ons betekent, of hoe we deze begrijpen.

Dit is voor Toekomstland ook een unieke activiteit omdat Toekomstland zich voor het eerst richt op cultuurbeoefening in de vrije tijd. (In 2017 hebben we een voorstelling ontwikkelt waarbij we met een aantal muzikanten en schrijver werkten uit Amsterdam-noord, maar op professionele basis, omdat zij ook al een professionele praktijk hadden)
Wij willen met dit project een motiverende mogelijkheid creëren van participatie, inspirerend voor deelnemers, ons, partners en het publiek. Waarin de deelnemers met hun input meerdere perspectieven op het thema kunnen geven en het thema verdiepen. Wij hebben nog niet eerder samen met niet-professionele spelers samen aan een groter project en voorstelling gewerkt (die 9 dagen zal spelen op locatie in een installatie) Daarnaast is het de eerste keer dat we een project ontwikkelt in een installatie waarin het publiek vrij rondloopt en ook uitgedaagd wordt tot momenten van participatie, door de gezamenlijke groep performers. Als project is deze in die zin nieuw en een spannend experiment.

Begroting: 

De subsidie van van het FCP zal worden besteed aan regie, advies begeleiding, kostuums, rekwisieten, sejour voor en communicatie met  de deelnemers. Andere fondsen die bij de baten staan zijn het AFK, Stichting Doen, Stichting Stokroos (die zijn toegezegd) en het Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds. We hopen dit bijzondere project samen met de steun van het Fonds voor Cultuurparticipatie te kunnen gaan realiseren. 

Locatie(s): 
NDSM terrein, Amsterdam-Noord

Uitslag Beslis mee

FCP25
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 110 gestemd
totaal75
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Alexander Klapwijk

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Met Wat we delen willen jullie een interactief locatietheaterproject organiseren, waarin amateurtoneelspelers een schakel vormen tussen de professionele acteurs en het publiek, dat ook opgeroepen wordt om actief deel te nemen. De niet-professionals zoeken jullie lokaal, in Amsterdam-Noord.

Wat ik jammer vind is dat de aanvraag – ook na herhaald commentaar van onze kant – erg diep op de inhoud van de voorstelling ingaat, maar weinig op het proces rondom de deelnemers. Welke ontwikkeling zij door gaan maken en wat dat voor de toekomst gaat opleveren, dat wordt niet erg helder. Wat de wisselwerking met de partners (die overigens wel goed gekozen zijn) gaat opleveren wordt ook niet duidelijk. Daardoor komt de invloed op het culturele klimaat in de buurt niet goed naar voren. Toch biedt jullie aanvraag voldoende vertrouwen. De artistieke-inhoudelijke kwaliteit is naar verwachting prima, net als de organisatorische kwaliteit. De manier waarop jullie het publiek en de amateurspelers echt bij elkaar willen brengen en laten interacteren tijdens de voorstelling vind ik origineel. Met deze punten weten jullie me toch te overtuigen. Succes met het maakproces.

afbeelding van Giovanni Campbell

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Met deze enthousiaste aanvraag willen jullie mensen uit onder meer de Amsterdams buurt Banne betrekken bij de totstandkoming van een multidisciplinaire interactieve voorstelling om daarmee een nieuwe impuls te geven aan de artistieke uitingen van de bewoners. De inhoudelijke uitgangspunten rondom de werkwijze is inzichtelijk toegelicht. Ik vind het positief dat de bewoners worden geactiveerd en een nieuwe, inhoudelijke ervaring kunnen opdoen met kunst en cultuur. Daarnaast heb ik voldoende vertrouwen in de organisatorische kwaliteit. Jullie zijn hiervoor op zoek gegaan naar relevante partijen en deskundigen die de kwaliteit mede kunnen waarborgen. De begroting is redelijk en staat in verhouding tot de uit te voeren activiteiten. 

Waar ik nog wel kritisch over ben is dat de toelichting vooral de inhoud van de voorstelling betreft. Bij de uitwerking bespreken jullie slechts beknopt hoe de deelnemers, nadat ze door dit project zijn geprikkeld, verder kunnen gaan met actieve kunstbeoefening en wat de rol van de partners hierbij kan zijn. Hieruit concludeer ik dat de impact van het initiatief maar beperkt aan de orde komt. Ook over de wijze waarop jullie met je werkvorm andere initiatiefnemers kunnen inspireren over wijkgerichte participatieprojecten zijn jullie summier. Meer aandacht hiervoor kan het duurzame effect van het initiatief mogelijk verder vergroten.

afbeelding van Diane Frenay

Ha Pauline en Anouk,

Er staan inderdaad heel veel dubbelingen in de tekst hiernaast,wat het niet helderder maakt. Houdt er rekening mee dat dit een toegankelijk platform is en de leesbaarheid voor een ieder bewaakt wordt. Dit neemt het zicht op wat het nu eigenlijk voor de 'niet-professionals' oplevert om deel te nemen weg. Daarom wat hulpvragen:

Welke vraag hebben zij? waarom doet iemand mee? is er sprake van talentontwikkeling; -door mee te doen bekwaam je je in theater- 

of in sociale cohesie: -de ontmoeting met anderen? (en welke anderen specifiek?)- 

of zoals in de voorstelling over de voedselbanken; de ontmoeting tussen oude en nieuwe noorderlingen en hoe dat is voor de oude noorderlingen, die er hun leven lang al wonen, en hoe het voelt voor de nieuwe om in deze 'oude structuren en gewoonten' terecht te komen, hoe de rijkdom van de nieuw afsteekt tegen de armoe van de ouden en hoe soms de scheidslijn daartussen maar dun blijkt te zijn..

Het delen is een mooi thema, en biedt mooi ingangen; de artistieke installatie zal de uitnodiging om te delen zeker bewerkstelligen, maar nu de mensen nog; waarom delen zij en wat levert de voorstelling hen op? een tip is om een deelnemer te vragen hier een reactie te geven; we zijn heel nieuwsgierig naar zijn/haar beweegredenen!

 

afbeelding van Anouke de Groot

Dag Diane,

Dank voor je reactie en je tips. Door het aanvullen is het inderdaad wat veel geworden, we zijn nu aan een compactere versie aan het maken. We plaatsen deze hier snel op, dan is het leesbaarder en overzichtelijker waar het om gaat. 

 

 

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Anouke en Pauline (welkom op dit forum),

Allereerst antwoord op je vragen Pauline: je mag een eigen begroting uploaden, naast de modelbegroting, als je ruimte nodig hebt voor toelichting. Voor het Bereik willen we juist graag weten wat het bereik is van de actieve participatie-activiteiten. Dus de workshops voor deelnemers vinden wij zeker interessant. Een kennismakingsbijeenkomst met deelnemers hoort wat mij betreft dan wel weer eerder in een planning thuis, je voelt het verschil denk ik wel? 

Het aanvullen van het plan werkt, het plan is nog wel wat lang met veel dubbelingen, vooral over de inhoud. Dat maakt dat de dingen die wij juist heel belangrijk vinden soms een beetje op de achtergrond dreigen te raken. Maar dat is vorm. Belangrijker is de inhoud. Bedenk dat wij niet de voorstelling zelf kunnen ondersteunen (want het maken van voorstellingen behoort tot jullie reguliere activiteiten), maar wel het traject met de niet-professionele deelnemers. Focus je daarop in de aanvraag. Want ik mis nog steeds een beetje het waarom en het wat. Waarom willen deze niet-professionals zo'n voorstelling met jullie maken? Wat gaan ze leren? Wat gaan ze doen en wat gaan ze ontwikkelen? Wij zien daarin graag een 'bottom-up' benadering ("de deelnemers geven aan dat ze graag ... willen leren") ipv 'top-down' ("we willen de deelnemers ... bijbrengen"). Bij jullie voelt het nu nog een beetje top-down.

Daarnaast zijn innovatieve samenwerkingen voor ons zoals al gezegd van belang. Maar samenwerking is in mijn ogen niet aan een organisatie vragen of ze deelnemers voor jullie project kunnen leveren. Samenwerken is met elkaar optrekken, luisteren naar wat de behoeften zijn van de organisatie en van hun achterban. Zo'n samenwerking waar wij naar opzoek zijn levert beide partijen iets nieuws op. In dat opzicht kan dat met Ark innovatief en vernieuwend zijn. Maar werk dat nog wel wat uit, wnt dta komt nog niet zo goed uit de verf. Misschien dat de samenwerking met DOCK ook wel interessant kan zijn, maar dat wordt nog onvoldoende duidelijk. Nu lijkt het erop dat DOCK jullie project aanbiedt aan hun deelnemers, en meer niet. Wat maakt jullie project zo interessant voor DOCK? Waar zit de kruisbestuiving? Je zou hen kunnen vragen om daar in dit forum iets over te posten, om dat dan vervolgens in je plan in de linkerkolom mee te nemen. Succes!

afbeelding van boschdaan

Dag Anouke,
Wat een mooi en spannend plan.
Een kleine stad die transformeert waar je bij staat, waar je in mee mag denken en invloed op uit kan oefenen als publiek, participant of acteur. In deze vorm ga je opzoek wat wij delen als individu maar ook als groep.
Ik ben erg benieuwd naar je maakproces en de input die verschillende mensen gaan leveren en wat jij hier mee gaat doen. Want zoals je zelf al schrijft hebben de professionals technische skills maar de non-professionals daar in tegen hebben professionele ervaring in het leven en kunnen je helpen in je zoektocht. Zoals Kai Bredhold van het Odin theatret ooit zei; Everyone is a professional in what he or she is doing.

Ik zou je als tip in noord het volgende willen geven. Ga kijken bij het Vogellab bij Tessa Hendriks. Tessa is beeldend kunstenares en maakt met mensen en kinderen uit de buurt installaties en bouwwerken. Tessa heeft een grappige en mooie manier gevonden om bepaalde problematieken bloot te leggen door middel van bouwwerken. Ze geeft een startpunt en een vraag aan de mensen die mee doen. Zij maken iets of leveren een bijdrage op hun eigen manier. Waardoor er ook wee verassende uitkomsten naar voren komen.

Groet,

Daan

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Anouke,

Jij Maakt Het Mee ondersteunt projecten die de actieve cultuurbeoefening in de vrije tijd op een uitdagende en duurzame manier stimuleren en waarbij een innovatieve samenwerking centraal staat. Reguliere activiteiten zijn vanuit dit platform niet subsidiabel. De voorstelling/performance valt voor een groot deel onder jullie reguliere activiteiten, nl. het maken van theatervoorstellingen én theatrale projecten en installaties, zowel op locaties als in het theater, waarbij in- en uitgezoomd wordt op de relatie die mensen hebben met hun sociale omgeving.

Richt je aanvraag daarom vooral op de onderdelen die wel aansluiten bij de Jij Maakt Het Mee-regeling: vernieuwende samenwerkingen en de actieve kunstbeoefening door de niet-professionele deelnemers. De rol van de Theaterstraat wordt redelijk duidelijk, maar is als ik het goed lees niet erg vernieuwend: jullie hebben vaker op dezelfde manier samengewerkt. Maar wat is de rol van de Ark (gaat het over de kerk in Noord?) en Dock? Met mijn eerdere vraag over kruisbestuiving doelde ik op de organisaties met wie je gaat samenwerken, niet per sé de deelnemers. De vraag blijft dus staan: wat halen de samenwerkingspartners Dock en de Ark uit dit project? Misschien kan je hen vragen daarover iets te schrijven op dit platform?
Maak het gedeelte 'Hoe ga je te werk' echt concreet, voeg bijvoorbeeld een planning toe. 

Daarnaast ontbreekt de begroting nog, je kan een modelbegroting downloaden bij 'Denk mee - meer projectinformatie'.

Groeten en succes, Alexander

afbeelding van Pauline Otten

Beste Alexander, 

Bedankt voor alle feedback en tips! Mijn naam is Pauline en ik ben zakelijk leider en producent van Toekomstland. Ik heb een praktische vraag over de begroting: we hebben een begroting geupload, maar hebben gemerkt dat er weinig ruimte is voor een toelichting op deze begroting, behalve op het openbare platform. We kunnen een eigen begroting (met vergelijkbare opzet) uploaden, waarin we toelichtingen per post kunnen toevoegen. Is dat ook een mogelijkheid of moet de modelbegroting gebruikt worden? 

Daarnaast vroeg ik me af of  we onder Bereik alleen de publiekstoegankelijke activiteiten moeten rekenen of ook activiteiten als een eerste bijeenkomst met de deelnemers of een workshop voor de deelnemers. 

Anouke en ik hebben de tekst geprobeerd aan te scherpen. Zijn er nog punten die je mist of onhelder vindt?

Hartelijk dank vast voor je antwoord! 

Groet, Pauline

afbeelding van Anouke de Groot

Beste Alexander,

Dank je voor je reactie en tips. 
Waarom dit voor Toekomstaland dit nog wel een bijzonder en geen reguliere activiteit is, is dat Toekomstland zich hierbij voor het eerst richt op cultuurbeoefening in de vrije tijd en deze wil inspireren en bevorderen Hier willen we met dit project aan werken omdat dit voor deelnemers, ons, partners en de voorstelling een gedeelde bijzondere ervaring, en prikkelend en motiverend kan zijn. Wij hebben nog niet eerder samen met professionele en niet professionele spelers samen aan een groter project en voorstelling gewerkt (die 9 dagen zal spelen op locatie in een installatie) Daarbij hebben we ook nog niet eerder een project ontwikkelt in een installatie waarin het publiek vrij rondloopt en ook uitgedaagd wordt tot momenten van participatie, door de gezamenlijke groep performers. Het maken van theatervoorstellingen én theatrale projecten en installaties, zowel op locaties als in het theater is natuurlijk de algemene inhoudelijke doelstelling van de stichting, maar als soort activiteit is deze nieuw en een spannend experiment.
Ik zal bij het andere gedeelte ook juist nog verder inzoomen op de uitdagingen, nieuwe elementen en meerwaarde van en voor de partners en hen even schrijven.  En de begroting daar toevoegen. 

Vriendelijke groet

Anouke

afbeelding van Diane Frenay

Beste Anouk, ik heb twee tips voor je in reactie op je vraag. De ene is om de voorstelling ‘koningin van de voedselbank’ van Parels voor de zwijnen’ te gaan kijken/ beleven komende dagen en weken: in Amsterdam noord op drie lokaties. Deze voorstelling heeft ook bij jijmaakthetmee een aanvraag gedaan een tijdje terug. Zo maak je al eea mee t.a.v. Je vraag. En om na afloop in gesprek te gaan met de makers over je vragen. De andere tip is dat Ida van der Lee met non professionele performenrs werkt momenteel in een project over nalatenschap, zij heeft ook ervaringen opgedaan die ze vast wil delen. Succes! En veel plezier, het is een feestje om mee te maken.

afbeelding van Anouke de Groot

Dag Diane, 

Dank je voor je tips. We gaan dan zeker even naar deze voorstelling kijken en hun vragen naar hun ervaringen! Ik ben benieuwd En Ida van der Lee ga ik ook opzoeken! Vriendelijke groetjes Anouke 

afbeelding van Anouke de Groot

Dag Alexander. Dank je voor je feedback, vragen en het willen meedenken komende weken. We hebben beschrijvingen toegevoegd. Geeft dit zo meer informatie en concreet genoeg over het voortraject? En de samenwerking? Mocht er nog informatie missen of het nog niet helder genoeg zijn horen we het graag.

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Anouke,

Welkom bij Jij Maakt Het Mee. De komende weken denk ik als adviseur van het fonds met je mee over je project en op welke onderdelen het eventueel aangescherpt kan worden om tot een kansrijke aanvraag te komen.

Je wil een interactief locatietheaterproject maken, waarbij professionele en niet-professionele performers met elkaar samenwerken. Die laatsten fungeren ook als aanjager van het publiek, dat ook mee mag doen aan een aantal elementen. Dat klinkt als een spannende locatievoorstelling, zowel voor de makers als voor het publiek.

Waar ik graag nog meer over zou lezen, is het voortraject met de niet-professionele deelnemers. Hoe gaan jullie dat aanpakken? Maak het concreet.

Daarnaast gaan jullie met diverse partijen samenwerken. Is die samenwerking vooral bedoeld om deelnemers aan het project te werven, of gaat er ook een kruisbestuiving ontstaan? Wat halen de samenwerkingspartners uit dit project?

Om je plannen verder uit te breiden klik je bovenaan de projectpagina op het tabblad 'Bewerken' en vervolgens op 'Denk mee - meer projectinformatie'. Tip: hou het bondig en tot he point.