menu denk mee beslis mee maak mee

Wasted Workshops

Artistieke oplossingen voor plasticprobleem

Stichting Cities Foundation
14 maart 2016 tot 14 juni 2016
animatie, fotografie, theater
volwassenen, wijkbewoners
onze website / check facebook
€5.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Projectresultaten

Door Rik Eckhardt op ma 6 jun

We zijn inmiddels weer wat weken verder en het project is in een afrondende fase beland. 

We hebben in totaal vier activiteiten uitgevoerd...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Wasted Workshops

Artistieke oplossingen voor plasticprobleem

afbeelding van Rik Eckhardt

Ingediend door:

Rik Eckhardt

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Welke (georganiseerde) groepen zouden we kunnen benaderen om deel te nemen aan ons project?

Wat ga je doen?: 

WASTED, een initiatief van stichting CITIES, geeft nieuwe waarde aan plastic afval. Na een succesvolle pilot met een lespakket voor VO-scholieren, kwam er meer interesse in workshops voor volwassenen, voor wie we een kunsteducatief project gaan ontwikkelen. Hiervoor werken we samen met kunstenaars en kunstdocenten, omdat we ervan overtuigd zijn dat hun visie op dit materiaal een interessante meerwaarde zal opleveren tav het plasticprobleem. Kunstenaars kunnen immers de dagelijkse werkelijkheid anders bekijken.

Het belangrijkste doel van WASTED Workshops is de mogelijkheden van plastic upcycling te laten ervaren door de deelnemers. Het programma bestaat uit verschillende onderdelen; tijdens de theatrale Plastic-o-holics Anonymous meeting worden deelnemers zich bewust van hun verslaving aan plastic. Bij de Spoedcursus Plastic Archeologie leren deelnemers op speelse wijze over diverse soorten plastic en hun eigenschappen. Met deze kennis op zak gaan ze aan de slag met inspirerende kunstenaars (fotografie, animatie, theater) en krijgen ze inzicht in hun ideeën en werkwijze. Deze kunstzinnige samenwerking leidt tot unieke kunstwerken die worden gedeeld met een groter publiek!

Hoe ga je te werk?: 

In de WASTED Workshops leren de deelnemers op een kunstzinnige manier een nieuwe waarde te geven aan plastic afval. We merken dat er een grote interesse is in workshops voor volwassenen die in hun vrije tijd meer te weten willen komen over de visie van WASTED. Voor deze nieuwe doelgroep gaan we een kunstzinnig lespakket ontwikkelen en als pilot uitvoeren. 

De samenwerking tussen WASTED en kunsteducatoren maakt het project experimenteel. We geloven dat kunst ongelooflijk veel zeggingskracht heeft, waardoor de beleving van onze boodschap nog sterker wordt. Plastic afval is een probleem, maar het is ook prachtig materiaal om kunst mee te maken. De herwaardering voor plastic afval als materiaal is een belangrijk concept. We gaan voor dit project fotografie, animatie en theater inzetten.

De workshop(mid)dag is modulair in te plannen. De dag wordt ingeleid met de geschiedenis van plastic en de gevolgen ervan op de maatschappij. In de Plastic-o-holic Anonymous Meeting, een theatrale variant op de Alcoholics Anonymous Meetings, bespreken de deelnemers hun eigen plastic verbruik. In de Spoedcursus Plastic Archeologie onderscheiden ze op speelse wijze verschillende soorten plastic. In het gedeelte Artistic Plastic staat de werkwijze van de kunstenaars centraal. Na een speelse orientatie op inspirerende kunstenaars die met plastic afval werken, en vakspecifieke beeldende aspecten gaan de deelnemers actief aan de slag met de kunstenaars. De fotograaf zal de deelnemers vragen naar hun visie over het plasticprobleem dat de deelnemers zelf zullen verbeelden met behulp van meegebracht plastic afval en de artistieke regie van de fotograaf. In de animatieworkshop zullen ze zich orienteren op issues omtrent het plasticprobleem en deze zelf verbeelden met animaties. Afhankelijk van de mogelijkheden voor die dag wordt het programma samengesteld. Deelname aan de workshops zal iemand nieuwe inzichten geven over de werkwijze van kunstenaars en op het gebied van plastic upcycling!

Met wie werk je samen?: 

We werken voor de uitvoering samen met kunstenaars en kunsteducatoren. Het volledige project wordt geleid door Anahi Ayala Cevat en Rik Eckhardt die respectievelijk een achtergrond hebben in beeldende kunsteducatie en theatereducatie. Voor het modulaire workshopprogramma hebben we een drietal kunstenaars/docenten die de uitvoering verzorgen. Elisha Weeber is socioloog en is door haar werkzaamheden bij WASTED inmiddels een ervaren plasticeducator. Fotograaf en art director Simon Wald-Lasowski zal een fotografie-plastic-workshop gaan verzorgen. Simon kan bij uitstek ‘waardeloos’ materiaal nieuwe waarde geven door er kunstwerken van te maken (http://simonwaldlasowski.com). Animator en kunsteducator Cindy Pols gaat een animatieworkshop met plastic voor dit project ontwikkelen. Cindy werkt als museumeducator voor o.a. het Rijksmuseum en Stedelijk Museum en is vaak betrokken bij maatschappelijk geëngageerde kunstprojecten.

Op dit moment zijn we druk bezig om partners te vinden voor wie we de workshops kunnen gaan uitvoeren. We richten ons op gemeenten, culturele centra en ‘groene’ bedrijven. Daarnaast gaan we zelf een workshopdag organiseren in het kader van het jarig jubileum van WASTED in april. Op deze dag zullen we het workshopprogramma aanbieden aan deelnemers van het WASTED Spaarsysteem.

Met WASTED Workshops willen we samenwerkingen aangaan met verschillende externe partners die zich richten op duurzaamheid. Bedrijven en gemeenten die hier mee bezig zijn, gaan we op een kunstzinnige manier inspireren om bewust met plastic afval om te gaan en hun plastic consumptie te overdenken. Kunst is voor ons dé manier om creativiteit te stimuleren en met deze creativiteit creeëren we de mogelijkheden voor plastic upcycling! Partners in ons netwerk waarmee we ook nog kunnen samenwerken zijn Plastic Whale, Better Future Factory en Hot Mama Hot.

Wat is verder van belang om te weten?: 

WASTED is een initiatief voor plastic afval upcycling in Amsterdam Noord.

WASTED is een actief onderzoeksproject – door middel van een praktisch project iwordt onderzocht hoe afvalsystemen in de toekomst lokaal, circulair en begrijpelijk voor iedereen kunnen worden. Momenteel zijn al meer dan 400 huishoudens, 50 bedrijven en 4 scholen bij WASTED betrokken die hun plastic afval scheiden en deelnemen aan een of meerdere projectonderdelen. WASTED bestaat uit drie centrale onderdelen:

- Het Spaarsysteem motiveert buurtbewoners om hun afval te scheiden. In ruil voor plastic afval wordt gespaard voor WASTED munten die bij lokale ondernemers kunnen worden uitgegeven.

- De WASTED Blokken geven het plastic een nieuwe functie in de wijk. Uit het ingezamelde afval uit de wijk worden deze multifunctionele bouwblokken geproduceerd. Deze kunnen worden gecombineerd tot verschillende producten zoals plantenbakken en meubels.

- Het Lespakket bestaat uit drie lessen voor middelbare scholieren waarin de scholieren worden geïnformeerd en geënthousiasmeerd over de mogelijkheden van plastic afval.

WASTED’s veelzijdige en circulaire benadering weet met aandacht voor ontwerp, educatie, economie en community ontwikkeling, impact te verwezenlijken op ecologisch, economisch en sociaal niveau. Dit vormt een integrale aanpak met aandacht voor bewustzijn over plastic; een intrinsieke en extrinsieke motivatie voor bewoners; en mogelijkheden voor het upcyclen van plastic afval. 

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
3 WASTED Workshops
Het workshopprogramma wordt als pilot op drie verschillende dagen uitgevoerd in samenwerking met nader te bepalen instellingen.
90 -
1 WASTED jubileumdag
Voor een aantal deelnemers aan het WASTED Spaarsysteem in Amsterdam-Noord organiseren we een speciale workshopdag in het kader van het 1-jarig jubileum.
30 75
       
  Bovendien heeft CITIES Foundation (waar WASTED een initiatief van is) een structureel bereik van 3261 Facebookvolgers en 4630 Twittervolgers. Aan het WASTED Spaarsysteem doen op moment van schrijven 403 huishoudens mee.    
       
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Voor WASTED is het belangrijk om het plasticprobleem bij een groter publiek aan te kaarten. Daarbij geloven we dat de WASTED Workshops een toevoeging zijn aan het huidige aanbod van kunstzinnige workshops. Door het toegankelijke karakter van de workshops verwachten we bovendien doelgroepen te bereiken die anders niet met kunst in aanraking zouden komen. Dit project is een pilot en het is de bedoeling dat de WASTED Workshops in de nabije toekomst gefinancierd zullen worden door de bijdrage van deelnemers. Het bereik dat nu is aangegeven is pas het begin van hoeveel mensen in de toekomst met de WASTED Workshops in aanraking zullen komen. We willen de nieuwe doelgroep graag in de behoefte naar innovatieve kunstzinnige workshops tegemoet komen, ook in de toekomst. Met het ondersteunen van dit project wordt er bijgedragen aan kwalitatief hoogwaardige artistieke workshops voor volwassenen nu en in de toekomst. 

Begroting: 

Naast de bijdrage van FCP zijn we bovendien bezig met een aanvraag van €5.000,- bij een sponsor. Het geld zal worden besteed aan ontwikkelkosten op het gebied van personeel, materiaalkosten voor de workshops en aanschaf van een beamer. Daarnaast willen we een professionele film- en fotoregistratie van het project ontwikkelen zodat we buitenstaanders een goed beeld kunnen geven van het project. Dit materiaal kan helpen in de promotie voor een vervolgtraject. Tot slot zal een deel van het geld worden besteed voor de WASTED-workshopdag voor de WASTED-deelnemers. 30% van de huishoudens in Amsterdam-Noord heeft een minimuminkomen en zal aan de workshopdag mee kunnen doen op basis van een vrijwillige donatie.

Uitslag Beslis mee

FCP25
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 112 gestemd
totaal75
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Stefanie Weijsters

Het Fonds beoordeelt het project op de criteria kwaliteit, samenwerking en effect. Een club met een missie t.a.v. een urgent probleem, die hierbij de kracht van kunst en creativiteit inzet, dat waardeer ik. Wel had de innovatieve impact van het project voor de kunstbeoefening sterker naar voren mogen komen. De workshops zijn beperkt uitgewerkt, maar de rol van de genoemde kunstenaars/kunstdocenten geven mij voldoende vertrouwen in de kwaliteit. Er wordt samengewerkt met een divers palet aan professionals, die ieder hun eigen expertise en waarde aan het project toevoegen. Een mooi extra effect kan zijn om meer culturele organisaties bewust te maken van de mogelijkheden van "waste" voor hen.

afbeelding van Giovanni Campbell

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Het sterke punt van dit initiatief: de bewustwording van het plasticprobleem vergroten via kunst. Hierbij willen jullie een inhoudelijke uitwisseling tot stand brengen tussen buurtbewoners en professionals. Desondanks mis ik nog een uitgewerkte samenwerking met onverwachte partners of een mediapartner, wat het innovatieve en inhoudelijke karakter van het concept sterker had gemaakt. Ook mbt het vinden van meer (financieel en lokaal) draagvlak bij instellingen (MKB, cultureel, scholen, verenigingen etc). Dat zouden jullie de komende tijd nog verder kunnen uitwerken. Bij een eventuele volgende aanvraag zien we graag dat de inhoudelijke rol vd partners meer is toegelicht. 

afbeelding van Rik Eckhardt

Beste FCP-coaches, dank voor al jullie tips en aanbevelingen. Morgen posten we onze laaste update en nemen we zoveel mogelijk mee van wat jullie hebben geschreven. Wordt morgen dus vervolgd...

afbeelding van Stefanie Weijsters

Prima! En het verzoek tot de Beslis mee fase dienen jullie ook zelf te doen.

afbeelding van Rik Eckhardt

Komt in orde! ;)

afbeelding van Stefanie Weijsters

Heb je wel op de knop 'indienen' geklikt? 

afbeelding van Rik Eckhardt

Ik heb het nog even gecheckt, ik heb vrijdag een bevestigingsmail gekregen. Voor de zekerheid heb ik net toch nogmaals op indienen gedrukt!

afbeelding van Stefanie Weijsters

Jullie hebben nog een flinke dosis feedback en tips ontvangen deze week - er wordt volop meegedacht! Let erop dat morgen jullie laatste dag van de Denk mee-fase is en jullie zelf tijdig een verzoek tot de Belis mee-fase indienen. Succes nog even!

afbeelding van Emiel Heijnen


Hoi Rik en Anahi (op de valreep),

Veel potentie in dit actuele project! Wat ik nog mis in de inleiding is meteen de integratie tussen milieuproblematiek, creativiteit en kunst die jullie later wel leggen in het plan. Hierdoor lijkt het net alsof het project vooral draait om 'bewustwording van plasticverslaving' (nuttig maar ook heel erg Postbus 51) Julllie zeggen nu 'tenslotte....ga je aan de slag met kunstenaars', terwijl de kracht van jullie project juist zit in de benadering van het probleem als een kunstzinnig/creatief uitgangspunt, en niet als een soort bewustwordingsproces waar je ook nog iets creatiefs 'bij' gaat maken. Mijn tip: introduceer creatieve/kunstzinnige doelen eerder en maak ze prominenter in het plan.

afbeelding van Giovanni Campbell

Zo vlak voor de einddatum vd denk mee fase heb ik ook nog enkele tips en aanbevelingen. De uitgangspunten zijn zeker spannend en interessant, maar de creatieve onderdelen zijn nog weinig uitgewerkt in het plan. Ik mis nog een toelichting op de behoefte vd buurtbewoners om aan dit kunstproject mee te doen en hoe je hun creatieve input ook al in deze opstartfase gebruikt voor de inhoudelijke opzet vd workshops. Daarmee zou je inzichtelijker maken dat je ook inspeelt op een behoefte van de deelnemers. Kun je bijv. een klankbordgroep met buurtbewoners, scholieren, kunstenaars en partners organiseren waarmee je ook het creatieve proces bewaakt?  Brainstorms met alle betrokkenen kan de artistieke inhoud alleen maar ten goede komen en de duurzame opbrengst uitdagender maken.
afbeelding van Hanneke Wiersma

Beste Rik, in aansluiting op Stefanie en jullie meedenk-vraag nog wat verwijzingen naar organisaties in het land waar jullie misschien aansluiting kunnen vinden. Ik heb wat linkjes: http://www.dekunstvankringloop.nl/dkvk/index.php?page=index; https://www.woonbedrijf.com/nieuws/nieuwsberichten/kom-naar-de-circulair... http://www.qwazt.nl/nl/nieuws/rommel-wordt-rijkdom-in-creatieve-workshop... http://www.groen4life.nl/; http://www.educohof.nl/nl/news/nieuws/news_id,61/duurzaam-loze-kreet

Ik neem aan dat jullie samenwerkingen in het land opzoeken nadat jullie een inspiratie- en workshopdag in Amsterdam hebben gehouden?

 

afbeelding van Stefanie Weijsters

Beste Rik,

Het herwaarderen van plastic als materiaal om de creativiteit van mensen mee aan te wakkeren en stimuleren; daar praat ook ik op de valreep nog graag even over mee! Op deze manier willen jullie burgers bewust maken van de waarde van afval en hergebruik. Wat vinden andere kunstinstellingen (in Amsterdam) van jullie initiatief en (hoe) zouden zij als maatschappij betrokken organisaties hier zelf een steentje aan kunnen of willen bijdragen? Ik zie dat jullie via jullie workshopdocenten al de nodige lijntjes naar Amsterdamse instellingen hebben lopen. Zouden zij ook niet geinspireerd door jullie project activiteiten op dit vlak willen ontwikkelen of jullie workshops in hun aanbod willen integreren? 

afbeelding van Rik Eckhardt

Beste Leo,

We hebben weer wat aanpassingen gedaan aan de hand van jouw aanbevelingen. Het is een best een uitdaging om dit binnen de 2000 tekens te krijgen, maar daardoor is het wel lekker to the point. De begroting komt er ook nog aan!

afbeelding van Leo Dijsselbloem

Beste Rik,
Dank voor de aanvulling en verduidelijking. Niettemin blijf ik het perspectief van de deelnemers vooralsnog grotendeels missen in je beschrijving. Kan je toelichten op welke wijze de deelnemers aan de slag gaan? Wat gaan zij zelf met al dat plastic doen, dan wel via fotografie, animatie of theater? Hoe gaan zij concreet op een kunstzinnige manier een nieuwe waarde geven aan het plastic afval en op welke wijze gaan de kunstenaars de deelnemers daarbij begeleiden? Graag dus een uitgebreidere beschrijving van het traject dat de deelnemers gaan doormaken. 

afbeelding van Rik Eckhardt

Hallo Leo,

Fijn dat jij ook meekijkt en -denkt met de ontwikkeling van ons project! Je hebt helemaal gelijk, deze zin is niet helemaal goed geformuleerd: "De kunstenaars zullen in de workshop al doende de gedachten van de deelnemers over plastic bespreken, verwerken en vastleggen." Omdat de deelnemers aan de workshop juist zelf aan de slag gaan en taak van de kunstenaar is om inspiratie te bieden en de deelnemers te begeleiden in wat ze zelf maken. Ik zal de nieuwste wijzigingen snel gaan aanpassen in de tekst. Vooral omdat er nog meer vorderingen zijn over de workshopdag die we zelf gaan organiseren. Daarvoor wordt het plan namelijk steeds concreter!

Pagina's