menu denk mee beslis mee maak mee

VRIJHEIDSBEELDEN

,Begrenst dromen in woord en beeld

Stichting Zonaluma
14 februari 2019 tot 14 oktober 2019
fotografie, graffitti, letteren, muziek
jongeren, ouderen, volwassenen
onze website
€14.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project


Ga direct naar de reacties

VRIJHEIDSBEELDEN

,Begrenst dromen in woord en beeld

afbeelding van Peter van Beek

Ingediend door:

Peter van Beek

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Input van ex-gedetineerden, kennis van andere cultuurprojecten mbt gevangenissen, een dichter en een rapper die zijdelings bij het project betrokken zijn.

Wat ga je doen?: 

Vrijheidsbeelden, begrenst dromen in woord en beeld is een foto-en storytellingproject waarbij 30 tot 36 gedetineerden 6 maanden bezig zijn met cultuur, multimedia waaronder fotografie en grafische vormgeving maar ook muziek, spoken word  en schrijven.
Daarnaast richten deelnemers zich op herstel met nabestaanden/slachtoffers, herstel met hun sociale netwerk en herstel met de maatschappij.

Wij gaan met gedetineerden uit diverse culturen, met verschillende geloofsovertuiging, met uiteenlopende leeftijden en uiteenlopende strafopleggingen in 3 gevangenissen werken aan ontmoeting, verbinding en herinnering en met hun verleden, het heden en de toekomst.
De cursusgroepen worden gevormd uit kort verblijf (met tijdens dit project zicht op vrijlating en terugkeer in de maatschappij) en langverblijfgroepen t/m levenslang.
De cursus sluit aan bij beleidsplannen en daaruit voortvloeiende herstelopgaven die de 3 penitentiaire inrichtingen nastreven, te weten: herstel bij de justitiabele ( dus de cursist zelf) , herstel met het sociaal netwerk, herstel met slachtoffers en/of nabestaanden en herstel met de samenleving.

De keuze van de cursisten wordt bepaald nadat zij een motivatiebrief schrijven waarom zij willen deelnemen maar vindt altijd plaats in afstemming met de betreffende PI.
Deze brief is een niet te onderschatten onderdeel en een directe start van een proces waarbij inzicht, motivatie, verwachtingen en interesses van belang gaan worden in de opvolgende 6 maanden. Tevens is het voor mij als fotograaf (en docent) goed materiaal om persoonsgericht te kunnen werken. Wat is je kennis, wat zijn je hobby’s, waarom doe je mee, ligt je interesse bij portret of reportage, ben je open of gesloten enz.
Er wordt per gevangenis een groep van 10 tot 12 cursisten samengesteld. Er kan binnen de PI’s worden gefotografeerd in ruimtes zoals moskee, bidruimte, sportzaal, fitnessruimte, luchtplaats, etc. Het wordt mogelijk gemaakt om de camera mee op cel te nemen.

HET TRAJECT:

 1. Vooraf. Het schrijven van een motivatiebrief aan de fotograaf is een niet te onderschatten proces van herinnering, motivatie,
     zelfkennis, interesses, etc. Uit ervaring met mijn landelijk seniorenproject weet ik hoe bijzonder het is dat mensen vaak na lange tijd weer gaan nadenken over hun passie en hobby, hun kwaliteiten, hun verlangens. (Hoe leefde ik ook alweer als kind? Hoe waren mijn ouders? Hoe zag de woonkamer eruit? Welk behang?) Mensen realiseren zich ineens dat veel nog steeds mogelijk is. Hiervoor is advies en begeleiding aanwezig van maatschappelijk werker, imam, pastor, stagiair en bewaker.     
 
2. Een foto-(en schrijf)cursus van 6 dagdelen in een periode van 3 maanden. De gedetineerden krijgen 3 maanden lang een eigen Canon-spiegelreflex van de fotograaf en kunnen dus zelfstandig en met interne begeleiding veel oefenen met techniek, licht, en het maken van bijbehorende quotes,verhalen, rap of gedichten.

3. Een aanvullend traject van nog eens 3 maanden dat bestaat uit een aantal bijeenkomsten met als doel:
   -het samenstellen van een reizende tentoonstelling waarbij elkaars werk onder de loep wordt genomen, bekritiseerd en geselecteerd.  
   - voorbereiding op het samenstellen van een fotoboek. Welke beelden en woorden mogen worden gepubliceerd? Hoe herkenbaar mag je zijn? Hoe komen de pagina's,spreads en opmaak eruit te zien? 
     Voor de interne-expositie-bezoekers zoals reclassering, justitie, gemeente, instanties en familieleden in
     Sittard, Dordrecht en Zaanstad) geld:
    -het leren spreken in publiek
    -het leren geven van een rondleiding langs de expo..        

4. Voorbereiden op het onderbrengen van de werken bij Kunstuitleen Zaanstad. 

  DOELEN:

1. Door gebruik te maken van fotografie, storytelling en communicatieve opdrachten draagt het  project bij aan inzicht en begrip bij de gedetineerde aangaande oorzaak en gevolg, verleden en heden, toekomst binnen en/of buiten. Het creatief en dus psychisch bezig zijn met het leven toen, nu en in de toekomst zal, en we zijn realistisch, bij een deel van de gedetineerden leiden tot inzicht en een positieve ontwikkeling.

2. Naast fotografie als medium is het, met name voor de fotograaf, een uitdaging om de cursisten in een half jaar wel degelijk een basisopleiding en veel fotografiekennis mee te geven: Er wordt hen echt de basis van een vak geleerd.

3. Gedetineerden werken met opdrachten die niet alleen een focus hebben op-  maar ook in briefvorm gericht zijn aan naaste familieleden en kinderen, herstel met slachtoffers en/of nabestaanden en herstel met de samenleving.
Ook komen er vader-kind-bezoekdagen waarbij een kind de gedetineerde komt bezoeken (en mee naar binnen mag voor iets langere tijd), een mooi moment om mee te nemen in de fotografiecursus. Doel hiervan is het herstel van vertrouwen, het krijgen van inzicht, het ontwikkelen van- of versterken van een band met het sociale netwerk ( en met name eerstelijns zoals vader, moeder, echtgenote, kind, beste vriend).
 

 

 ‘ Men komt langzamerhand tot de voorzichtige conclusie dat herstel en uitsluiten van recidive voornamelijk tot stand kan komen als de     band met familie (ouders/vrouw/man/kind) hersteld of herstellende is.’

 

4. Met het project Vrijheidsbeelden geven wij 'de buitenwereld' inzicht in de wereld van de gevangene en een blik op het gevangeniswezen en haar cultuur van binnenuit.
Door het maken van 3 boeken en publiekstoegankelijke exposities, door debat/voordracht/opening en het aanwezig zijn van ex-gedetineerden zal er veel gelegenheid zijn tot vragen, discussie, gedachten uitwisselen et cetera.

Uit het proefschrift van Ruben de Cuyper van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving blijkt: Het is belangrijk dat gedetineerden naar hun oorspronkelijke woonplaats kunnen terugkeren, legt hij uit. Verder moet er blijvend worden geïnvesteerd in maatregelen die het contact tussen gedetineerden en hun familieleden mogelijk maken. “Met beide maatregelen wordt de kans groter dat criminelen om kunnen blijven gaan met de mensen uit hun netwerk. En dat bevordert een succesvolle terugkeer in de maatschappij.

UITINGEN BINNEN EN BUITEN DE PI:

Binnen-expositie
Na afloop van de cursus exposeren de deelnemers hun werk. In eerste instantie voor medegevangenen, familie en vrienden en ook voor een voor de gevangene relevant netwerk zoals provincie, gemeente en reclassering, Exodus, Gevangenenzorg et cetera.

Buiten-expositie
Een publiekstoegankelijke expositie in Zaanstad kan worden gerealiseerd bij een koffiebranderij  met eigen merk Zuivere Koffie die gerund wordt door ex-gedetineerden of bij een patisserie van en voor (ex)gedetineerden met eigen merk Koekje van eigen deeg.

Gedetineerden krijgen vanuit de PI’s getuigschriften voor het goed afleggen van onderdelen als: spreken in het openbaar, het geven van een rondleiding en kunnen dit meenemen op de toekomstige c.v. bij het zoeken naar werk.

Voor toekomstige buurtgenoten kan een expositie op een dergelijke locatie inzicht en kennis geven of onbegrip wegnemen en daarmee wordt voor zowel gedetineerde als samenleving een toenadering gedaan. Ook wordt er per PI een boek gemaakt met de mooiste werken en de verhalen die daarbij horen. Daarmee worden de gemaakte foto’s, behalve een mooie herinnering, ook een voorbeeld voor andere gevangenen.


SAMENWERKING MET:

De gevangenissen:
-P.I. Dordrecht,
-J.I. Zaanstad,
-P.I. Sittard
-Fotocursus: begeleid door fotograaf Peter van Beek.
-Schrijver/productieassistent/interviewer: Leonie Hazebroek
-Aanwezig voor begeleiding intern: Pastor, imam, stagiaires.
-Exodus.
 Met een vernieuwde methodiek gaat Exodus uit van de krachten van deelnemer, die aan het begin van het traject worden  geïnventariseerd.  Door de cursist ( oftewel: de gedetineerde die binnen afzienbare tijd terugkeert in de maatschappij) regie te geven over zijn herstel ontstaat er betrokkenheid en motivatie om het leven op de rit te krijgen, gebruik makend van de krachten die de deelnemer heeft. De begeleider bewaakt het proces en confronteert en stuurt als het nodig is.
-Stichting Gevangenenzorg. Zij helpen ons bij het briefschrijfgedeelte. Gedetineerden leren  brieven te schrijven aan familieleden en slachtoffers/nabestaanden.
-YMP. Spoken word artist, theatermaker, ex-gedetineerde Y.M.P (Young Mich Poetry) heeft toegezegd mee te doen in  de vorm van werken aan tekst die bij de  foto-opdrachten worden geschreven.
-XYVA.Grafisch vormgever Eelco Hupe van XYVA wordt ingezet voor de begeleiding van de boeksamenstelling en vormgeving.

Publiekstoegankelijke expositieruimtes:

-Koffiebranderij Zuivere Koffie ( ex-gedetineerden runnen dit, gedetineerden lopen er stage)
-Patisserie Koekje van Eigen Deeg (zelfde als hierboven)
-Kunstuitleen Zaanstad
  Wij zijn in gesprek met Kunstuitleen Zaanstad over de verhuur van het werk van de gedetineerden. Hierover is nog geen uitsluitsel te  geven. Hans Blokdijk, Staffunctionaris Ketensamenwerking bij het samenwerkingsverband Noordwest van de Dienst Justitiële Inrichtingen ; Pi Heerhugowaard en JC Zaanstad) spreekt deze weken met de Kunstuitleen en betrokkenen. To be continued.

URGENTIE
1. Vanuit  DJI ( Dienst Justitiële Inrichtingen) en de betrokken PI’s is vraag naar een project als Vrijheidsbeelden. Met name de herstelgerichte opdrachten worden zeer gewaardeerd. Tevens wordt er ook financieel in ons project geïnvesteerd. De PI’s willen graag werken aan het beeld dat een groot deel van de Nederlanders hebben en dat wellicht niet altijd de realiteit weerspiegelt. 

2. Dit project probeert duiding te geven aan de publieke opinie van een groot deel van de Nederlandse bevolking en gaat over de mate van strafoplegging (‘opsluiten en nooit meer vrijlaten’), de verblijfssituatie ('het is net een hotel') en de berichtgeving in de media over uitwassen.

3. De situatie van de gevangene in relatie tot de omgeving, hun sociale netwerk en het vader/moederschap zal in dit project visueel gemaakt worden (in beeld en tekst).
Bij het herstel naar de toekomst en het terugkeren in de maatschappij zal de samenwerking met Exodus, Gevangenenzorg en begeleiding vanuit de PI’s van belang zijn maar zeker ook het leren verwoorden van drijfveren, het in het openbaar leren spreken, het leren geven van een rondleiding en de fotocursus als krachtig expressiemiddel.

4. Wij geven met de exposities en de 3 boeken een platform voor discussie en debat. Over het gevangeniswezen, over gevangenschap, over de gedetineerde in relatie tot slachtoffers en nabestaanden, over de gevangeniscultuur en over de mens ‘achter de crimineel’. 

5. Wij zijn in gesprek met Hans Moors, onderzoeker naar gedrag binnen jeugdgevangenissen omtrent social media. Hij publiceert tijdens dit project zijn onderzoeksresultaten. Werkzaam bij EMMA( Experts In Media En Bedrijf) In het verloop van de tijd in de PI's werken we samen aan een traject aangaande gedetineerden en social media, en de vernieuwde en meest recente reultaten en conclusies. Helaas kan ik hierover nu niets concreets vertellen. To be continued.

DE CURSUS
De cursisten kunnen veel bereiken met beproefde opdrachten. Ik (als fotograaf en initiator) weet dit uit ervaring met soortgelijke projecten zoals BFF en Hollandse Wijzen.
BFF (Beste Fotografen Forever) is een soortgelijke fotocursus voor kinderen (van 10 en 11 jaar) uit achterstandswijken. Door anders te kijken naar de omgeving en de omgeving vast te leggen ontstaat een andere vorm van omgang met ouders, broer/zus, opa /oma. Al na 2 lessen durven deze kinderen op straat mensen beleefd aan te spreken en hen te regisseren.
Bij het multiculturele seniorenproject Hollandse Wijzen gaven wij een opdracht die doet herinneren, voelen, reflecteren en verwonderen: Maak een zelfportret zonder zelf in beeld te zijn.
Hierbij gaat de cursist nadenken over de mooiste versie van zichzelf. Hoe wil ik dat de ander mij ziet? Wie ben ik? Wat houdt mij bezig? Hoe wil ik overkomen op anderen?
Er kwamen foto’s van doorgesneden appels vanwege het verlies van een tweelingzus, een lingerie-stilleven van een transgender, een familiefoto zonder hoofden van een Joodse man, een overvolle asbak van de kettingroker, een asielzoekers-slaapkamer van een vrouw uit Irak, een familiealbum met lege bladzijden enz. enz. Meestal zijn dit verrassend ‘kunstzinnige’ en poëtische beelden. Met bijbehorende tekst uiteraard.

Dagdeel 1. Kennismaking en korte fotografiepresentatie van de fotograaf. Camera instructies en de basisprincipes van een goed portret. Deelnemers gaan aan de slag met een portret in de cursusruimte.
Er worden duo’s gevormd en men fotografeert de ander. Techniek m.b.t. onherkenbaarheid wordt uitgelegd.

Huiswerk 1. Maak een zelfportret zonder dat je zelf in beeld bent (of slechts gedeeltelijk) en beschrijf waarom je voor die foto hebt gekozen. De geheugenkaart wordt na elke les door de fotograaf ingenomen en hij maakt – thuis maar na controle door de PI) een digitale presentatie voor de volgende cursusdag.

Dagdeel 2. Bespreking huiswerk 1.
PowerPointpresentatie van hun werk en dat van beroemde fotografen.
Erna: ‘bezoek’ bij de andere (sub)cultuur. De cursisten leren elkaar beter kennen en laten zich verwonderen door wat zij zien (of herkennen) bij de ander.
Tijdens de les: Zij maken een portret van 1 van de andere cursisten middels een vooropgezette strategie.

Huiswerk 2. Maak een foto waarbij je een deel van je verleden of je toekomst laat zien. Deze opdracht nodigt uit tot schrijven, tekenen, schilderen of fotograferen waarbij de herinnering aan de jeugd of de gedachte aan een toekomstbeeld van belang is en hen laat dichten, schrijven of spoken-word tekst bedenkt. (In het verloop van de cursus komt dit terug in de samenwerking met Y.M.P.)

Dagdeel 3. Bespreking huiswerk 2.
PowerPointpresentatie van hun werk en dat van beroemde fotografen.
Portretfotografie. Hoe wil je op de foto? Met wat, met wie? Met welke emotie? Welke achtergrond? Welk doel? Begrippen als kleur, emotie, gelaagdheid en kader zijn nu steeds meer van belang.

Tijdens de les:
Maak een verhalend portret van een ander. Met een verhalende achtergrond, omgeving of met verhalend object in de hand.

Huiswerk 3: Herinner je je jeugd, iets dat aanwezig was (een schilderij, een klok, wat dan ook) en verbeeld dit in je eigen cel. Fotografeer dit alles. Schrijf je verhaal over de herinnering en je reactie hierbij.

Dagdeel 4. Bespreking huiswerk 3.
PowerPointpresentatie van hun werk en dat van beroemde fotografen.
Samenwerking met Y.M.P. Aan de slag met spokenword en het uiten van het gevoel bij de foto's die gemaakt zijn. Het maken van gedicht of rap bij de gemaakte foto's ( of andersom)

Huiswerk 4.  (In ontwikkeling) N.a.v. de workshop met Y.M.P maken de cursisten een foto bij een tekst. Een sfeerbeeld, object, ander, deel van zichzelf, tattoo, etc. Geheel op gevoel en passend bij de tekst die zij schreven.

Dagdeel 5: Bespreking huiswerk 4.
PowerPointpresentatie van hun werk en dat van beroemde fotografen.

Tijdens dagdeel 5 is er een projectonderdeel dat veel impact heeft op mensen. Het bestaat uit een stilte van 2 minuten en twee mensen die elkaar 2 minuten in de ogen kijken. Direct erna worden van elkaar portretten gemaakt, ook weer in stilte of, hetgeen ik de laatste tijd bij mijn groepen steeds meer ervaar, er wordt uitvoerig nagepraat met alle emoties van dien. Voorbeeld hiervoor is kunstenares Marina Abramovic. Kunstenaars Marina Abramovic en Ulay waren geliefden in de jaren ’70. In 2010 exposeerde Marina met ‘The Artist is Present’, het grootste levende kunstwerk in de geschiedenis. Hierin staarde zij een minuut lang in de ogen van vreemden die tegenover haar plaatsnamen. In de volgende video zie je wat er gebeurde toen Ulay, zonder dat Marina dat van tevoren wist, tegenover haar ging zitten.
https://www.youtube.com/watch?v=OS0Tg0IjCp4

Portret: Hoe maak je een onherkenbaar en toch indringend portret?

Huiswerk 5. Maak een foto en verhaal dat bij elkaar hoort. Net zoiets als opdracht 1. Nu is het verhaal erachter heel belangrijk

Dagdeel 6. Bespreking huiswerk. Overkoepelend gesprek, met afronding cursus.
Voorbereidingen voor het boek. Welke foto’s komen erin? Welke teksten, quotes?
In nauwe samenwerking met de medecursisten.
En: Een eerste aanzet tot het samenstellen van de exposities.

In deze cursus wordt rekening gehouden worden met de data waarop een vader-kind-dag wordt georganiseerd want daarbij willen wij aanwezig zijn en dit integreren in de cursus.
Data op dit moment nog niet bekend voor 2019.

Einde cursus, intreden laatste fase: Voorbereiden exposities en maken boeken

HET VERVOLG
Hierna volgen 3 maanden waarin per gevangenis 2 tot 4  meetings/workshops over samenstelling, beeld, tekst, vormgeving en het bespreken van reactie-mogelijkheden van publiek. Er wordt besproken wie rondleidingen gaan geven, wie kan en wil spreken tot publiek.
De exposities worden klaargemaakt voor opening.
Het boek wordt vormgegeven en in druk gebracht.
En uiteraard het daadwerkelijk exposeren, openen, spreken van (ex)gedetineerden, rondleiden etc.

 

Vanuit de visie van de PI's:

Wat is herstel en wat verstaan we onder slachtofferbewust en herstelgericht werken?
Als we praten over herstel, dan gaat het om deze herstelopgaven:
• Herstel bij de justitiabele
• Herstel bij/met het (sociaal) netwerk van de justitiabele
• Herstel bij/met het/de slachtoffer(s)/nabestaanden
• Herstel bij/met de samenleving/gemeenschap
Na een delict ontstaat schade. Herstel staat voor een verbetering van het door het delict ontstane toekomstperspectief en van beschadigde relaties tussen de justitiabele en verschillende betrokkenen.
Met slachtofferbewust en herstelgericht werken bedoelen we alle activiteiten die een bijdrage kunnen leveren aan een of meerdere herstelopgaven.

DJI werkt primair met daders, maar is tevens gericht op belangen van slachtoffers, de omgeving van slachtoffers en daders en de samenleving in bredere zin. Het is een uitdaging hierin een passende balans te vinden. Het project Vrijheidsbeelden kan hier een visuele rol in spelen.

 

Hoe ga je te werk?: 

Zie gehele verhaal.

Met wie werk je samen?: 

SAMENWERKING

De gevangenissen: P.I. Dordrecht, J.I. Zaanstad, P.I. Sittard. Zij voorzien ons van ruimtes en begeleiders.

Projectbegeleiding en fotocursus: Peter van Beek. 

Schrijver/productieassistent/interviewer: Leonie Hazebroek

Aanwezig voor begeleiding intern: Geestelijk vrzorgers(o.a.pastor, imam), stagiaires.

YMP.
Spoken word artist, theatermaker, ex-gedetineerde Y.M.P ( Young Mich Poetry, zie:https://www.ikbenymp.com/
Met YMP en gaan we toewerken naar het maken van een (foto)documentaire.
YMP wil graag intensief in dit project participeren door 1 of 2 workshops per PI te geven. Met in de wetenschap dat binnen afzienbare tijd een aantal gedetineerden vrijkomt zullen we het dicht/tekst/spoken wordgedeelte daar op richten. Hoe wil je, in vrijheid, vertellen/schrijven/dichten over je misdaad, herstel, hoe zie je je toekomst? Dit gaan we in de laatste maanden van het project meenemen richting een documentaire. Met YMP's productiehuis FLOW zullen (vaak kansarme) jongeren die YMP onder zijn hoede heeft én bij FLOW werkzame creatieve geesten samen met de hierboven beschreven (ex)gedetineerden starten met de docu. 
Concreter: De cursisten worden binnen de PI's begeleid tijdens de cursus, de YMP-workshops, bewustwording van het gefilmd worden, het leren maken van voiceoverteksten en - woorden. Daarna worden zij de eerste 24 uur in vrijheid gevolgd i.s.m. maatjes van o.a. Exodus die hen opvangen bij de poort. Een documentaire vol fotografie, spokenword-voiceovers in combinatie met zelf geschreven teksten.

Subsidie wordt niet gevraagd vor het maken van deze docu, dat regelen wij zelf. Het betreft hier puur een indicatie van het einddoel en een duiding van de samenwerking van Zonaluma, fotograaf Peter vanBeek, interviewer Leonie Hazebroek en Y.M.P binnen de gevangenismuren.

Gezien de toenemende bekendheid vanYMP en FLOW zal het project Vrijheidsbeelden steeds meer aandacht genereren.

Exodus
Met een vernieuwde methodiek gaat Exodus uit van de krachten van deelnemer, die aan het begin van het traject worden geïnventariseerd. Door de cursist ( oftewel: de gedetineerde die binnen afzienbare tijd terugkeert in de maatschappij) regie te geven over zijn herstel ontstaat er betrokkenheid en motivatie om het leven op de rit te krijgen, gebruik makend van de krachten die de deelnemer heeft. De begeleider bewaakt het proces en confronteert en stuurt als het nodig is.
Concreet: In de periode van dit project zal Exodus betrokken zijn met het vrijkomen vande cursisten en hen begeleiden bij o.a. het maken van een docu die over de eerste 24 uur in vrijheid gaat. Dit i.s.m. onze stichting, fotograaf Peter van Beek, Y.M.P en zijn productiehuis FLOW.

Exodushuizen
In Exodushuizen ( begeleid wonen-locaties) kunnen wij exposeren, vertellen, dicht- en spokenword-uitingen (na de 'trainingen' door en met YMP binnen de gevangenis voorafgaand aan de invrijheidstelling) bij de gemaakte foto's organiseren. Cursisten vertellen over hun foto aan publiek/bezoekers. De Exodushuizen zijn dan toegankelijk hetgeen interactie bewerkstelligt. Ook zal de fotograaf vertelen over het project, kunnen vragen gesteld worden et cetera.

Stichting Gevangenenzorg. Zij helpen ons bij het briefschrijfgedeelte. Gedetineerden leren brieven te schrijven aan familieleden en slachtoffers/nabestaanden. Ook dit overlapt de samenwerking met spokenword ( Y.M.P) en dichtkunst.

XYVA.Grafisch vormgever Eelco Hupe van XYVA wordt ingezet voor de begeleiding van de boeksamenstelling, vormgeving tentoonstellingen en vormgeving p.r/socialmedia, en de cursusreader. Hij zal in alle gevangenissen een workshop geven.


Publiekstoegankelijke expositieruimtes:

Koffiebranderij Zuivere Koffie ( ex-gedetineerden runnen dit, gedetineerden lopen er stage). Tentoonstellingsruimte, koffie, catering

Patisserie Koekje van Eigen Deeg (zelfde als hierboven)

Kunstuitleen Zaanstad
Wij zijn in gesprek met Kunstuitleen Zaanstad over de verhuur van het werk van de gedetineerden. Hierover is nog geen uitsluitsel te geven. Hans Blokdijk, Staffunctionaris Ketensamenwerking bij het samenwerkingsverband Noordwest van de Dienst Justitiële Inrichtingen ; Pi Heerhugowaard en JC Zaanstad) is in bespreking met de Kunstuitleen en betrokkenenHelaas kan ik hier niets over zeggen op dit moment ( 4 december 2018)

 

 

Wat is verder van belang om te weten?: 

Vanwege de delicate doelgroep, namelijk gedetineerden, geven wij een enorm transpant beeld van het project en kunnen wij desondanks niet elk detail beschrijven. Dit ter bescherming van gedetineerde, PI's, familieleden, bewaarders/cipiers en slachtoffers/nabestaanden.

Wij zijn nog in gesprek met een aantal geweldige partijen maar hierover hebben we op dit moment nog geen 100 % samenwerking gerealiseerd. To be continued. U heeft weinig aan deze (niet definitieve) info maar ik kan het proces niet versnellen.

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
24 projectbijeenkomsten 30-36 30
3 foto-exposities (in de PI's) 30-36 10-50
3 foto-exposities ( publiekstoegankelijk) 30-36 100-10000
       
       
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Dit longterm-project is bijzonder omdat het een periode van 6 maanden beslaat en niet slechts een eenmalige actie is. Er ontstaan door deze lange periode kansen voor gedetineerden, begeleiders/bewakers en coaches om tot een bepaalde mate van samenwerking, inzicht, vertrouwen en begrip te komen.

Door samenwerking met creatieven als YMP, een grafische ontwerper, fotograaf, tekstschrijver, Exodus etc. zal dit een multimediaal project worden dat veel verder reikt ( o.a. naar de buitenwereld) dan alleen een fotocursus. 

Door naar buiten te treden middels open exposities zullen vaardigheden worden aangeleerd ( publiekelijk spreken, rondleiden en door het project an sich: vormgeving, fotografie, spokenword, dichten en bijbehorende kwaliteiten als communicatie, openstelling, respect, vertrouwen etc. Dit laatste is niet persé nieuw maar gezien de lange projectduur kan het wel een verschil maken).

Daarnaast zal het exposeren op diverse locaties en het uitbrengen van 3 boeken ( per gevangenis 1 boek) wellicht tot gesprek, discussie, persmomenten, interview en vragen leiden.

De fotografie draagt niet alleen bij aan zelfreflectie, respect en trots maar ook aan toenadering tussen gevangenen en samenleving. Gevangenen krijgen er meer innerlijke kracht, inzicht, begrip en waardering mee, maar herstelgerichte opdrachten dragen ook bij aan het omgaan met schuld, schaamte, spanning en samenleving.
Het project richt zich daarmee op de gevangene als onderdeel van het rechtssysteem maar ook als onderdeel van een sociaal netwerk. Denk hierbij aan de gevangene als ouder, kind, vriend, echtgenoot. Met beproefde lesstof en opdrachten kan een cursist zijn verleden als kind naar het heden halen, kan een gedetineerde in beeld even in vrijheid leven en herinneren en kan de veroordeelde in woord en beeld bezig zijn met de periode rondom zijn delict/misdaad.
Want de gevangene is ( naast ouder, kind, vriend) ook dader en kan een risico vormen en wordt zeker ook als risico, crimineel en 'tuig' gezien. Hoe gaat de gedetineerde daarmee om?
 
Hoe kijkt hij nu naar zijn slachtoffer(s)?
Wat wil hij daarover vastleggen en laten zien aan de wereld of aan de directe mensen om hem heen?
En tot slot is de gedetineerde mogelijk ook ooit weer onderdeel van de samenleving. Hoe ziet hij dat voor zich? Waar ziet hij zich wonen en werken en leven? Welke drempels moet hij dan nog overwinnen? Hoe denkt hij dat anderen dan naar hem kijken? Welke toegevoegde waarde kan hij straks hebben als werknemer of buurgenoot.
Dit is een greep uit de vragen die tijdens de cursus aan bod komen. De opdrachten en het ‘huiswerk’ leiden tot herinneren, opnieuw beleven en denken over de toekomst.

Begroting: 

Met de financien van FCP, en ook van Canon Nederland en het VSB-fonds, zet stichting Zonaluma een pilotproject ( in 3 gevangenissen) neer.

Wij besteden het geld aan het communicatieproces en het herstelgericht werken.

Wij zetten in:

-Een projectleider die de fotografiecursus organiseert. Die de gedetineerden leert dmv visuele communicatie te leren, te groeien, te veranderen en te herinneren.En die hen tevens de stevige basis van fotografie geeft.
-Een schrijver die interviews afneemt, veel spreekt, noteert en uitwerkt. Zij is degene die de verhalen van de gedetineerden opschrijft en verwerkt voor in het boek en bij de exposities.
-Een vormgever zal ter plaatse gaan meedenken met de gedetineerden over de vormgeving en inhoud van het boek en ook over de vorm van de binnen- en buitenexposities. Uiteraard ook over alle tussentijdse- en eindcommunicatie, p.r. etc.
-Y.M.P. Een rapper/spokenword-artist, initiator van theaterstukken en ex-gedetineerden Young Mich Poetry (Y.M.P) zal aanwezig zijn om met gedetineerden te brainstormen over woord, geluid, gedicht, wellict spoken word.Ook werkt hij toe naar het implementeren van alle opgedane tekstkennis naar een documentaire.
-Koffiebranderij 'Zuivere Koffie' geeft ons de ruimte en catering voor de publiekstoegankelijke expositie in Zaanstad.
Ook bij Patisserie 'Koekje van eigen Deeg'is mogelijkheid tot exposeren of debat etc. Beide worden gerund door ex-gedetineerden en er lopen gedetineerden stage.
-De PI's Dordrecht, Zaanstad en Sittard dragen financieel bij.
-Canon Nederland heeft 20 professionele camera's geleverd. Deze mogen de gedetineerden de gehele periode houden.
-Onze stichting legt zelf ook een (bescheiden) bedrag in.
 

Locatie(s): 
P.I Sittard
P.I.Dordrecht
J.I Zaanstad

Uitslag Beslis mee

FCP31
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 101 gestemd
totaal81
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Alexander Klapwijk

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Je plan is de afgelopen weken uitgegroeid van een fotografieproject voor gedetineerden waarover ik behoorlijke twijfel had over de impact, tot een stevig traject waarbij 30 tot 36 gedetineerden 6 maanden bezig zijn met cultuur, multimedia waaronder fotografie en grafische vormgeving maar ook muziek, spoken word, storytelling en schrijven. De samenwerkingspartners die je daarvoor hebt weten te betrekken bieden een beperkte artistieke-inhoudelijke meerwaarde maar hebben wel hun waarde voor het project. De toevoeging van ‘Spoken-word-artist, theatermaker en ex-gedetineerde’ Y.M.P biedt wel degelijk nieuwe artistieke mogelijkheden. Ik heb vertrouwen in een grote impact op de deelnemers vanwege de duur, intensiviteit en breedte van je aanpak, die mooi op maat gemaakt wordt. Al met al een mooi project, ik kijk uit naar de blog!

afbeelding van Lidian Fleers

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Wanneer je leven zich grotendeels afspeelt tussen vier muren kan kunstbeoefening van een hele andere waarde zijn dan daarbuiten. Hoewel gevangenissen, gevangenen en hun leven vaak onderwerp zijn van mediale projecten, biedt dit project juist de gedetineerden zelf de mogelijkheid om hun perspectief vorm te geven en zich in artistiek opzicht te ontwikkelen. Daarmee draagt het project bij aan vernieuwend aanbod. Ondanks dat ik in de projectomschrijving de inhoudelijke co-creatie mis tussen de samenwerkingspartners, ben ik ervan overtuigd dat het project breed gedragen wordt, dat iedere deelnemer door de diversiteit van disciplines iets naar zijn of haar gading vindt, waardoor het aansluit op de verschillende behoeftes. De gefaseerde opbouw zorgt ervoor dat de deelnemers een artistiek traject geboden wordt waarbinnen voldoende ruimte is voor ontwikkeling op verschillende aspecten. Ik had hierin nog wel graag meer willen lezen over hoe de verschillende disciplines samenkomen in het geheel. Ik hoop dan ook dat die aspecten nog voorafgaand aan de start van het project gezamenlijk worden uitgekristalliseerd. En dat er de nodige nazorg wordt geleverd, met wellicht als resultaat dat de deelnemers zich verder willen ontwikkelen. 

afbeelding van Peter van Beek

Laatste aanvulling voor Beslis-mee-fase:
In Exodushuizen ( begeleid wonen-locaties) kunnen wij exposeren, vertellen, dicht- en spokenword-uitingen (na de 'trainingen' door en met YMP binnen de gevangenis voorafgaand aan de invrijheidstelling) bij de gemaakte foto's organiseren. Cursisten vertellen over hun foto aan publiek/bezoekers. De Exodushuizen zijn dan toegankelijk hetgeen interactie bewerkstelligt. Ook zal de fotograaf vertelen over het project, kunnen vragen gesteld worden et cetera.

afbeelding van Peter van Beek

Alexander, vanavond ( 4 decemer) rond ik dit project, zoals wij bespraken, definitief af voor de deadline vanmorgen.

afbeelding van Peter van Beek

Dag Alexander, wij spraken elkaar en hierbij een aanvullend schrijven over de samenwerking met Mich Simon ( Y.M.P) Dit is verwerkt in het projectplan hiernaast.

 

Spoken word artist, theatermaker, ex-gedetineerde Y.M.P ( Young Mich Poetry, zie:https://www.ikbenymp.com/

YMP wil graag intensief in dit project participeren door 1 of 2 workshops per PI te geven. Met in de wetenschap dat binnen afzienbare tijd een aantal gedetineerden vrijkomt zullen we het dicht/tekst/spoken wordgedeelte daar op richten. Hoe wil je, in vrijheid, vertellen/schrijven/dichten over je misdaad, herstel, hoe zie je je toekomst? Dit gaan we in de laatste maanden van het project meenemen richting een documentaire. Met YMP's productiehuis FLOW zullen (vaak kansarme) jongeren die YMP onder zijn hoede heeft én bij FLOW werkzame creatieve geesten samen met de hierboven beschreven (ex)gedetineerden starten met de docu. 
Concreter: De cursisten worden binnen de PI's begeleid tijdens de cursus, de YMP-workshops, bewustwording van het gefilmd worden, het leren maken van voiceoverteksten en - woorden. Daarna worden zij de eerste 24 uur in vrijheid gevolgd i.s.m. maatjes van o.a. Exodus die hen opvangen bij de poort. Een documentaire vol fotografie, spokenword-voiceovers in combinatie met zelf geschreven teksten.

Subsidie wordt niet gevraagd vor het maken van deze docu, dat regelen wij zelf. Het betreft hier puur een indicatie van het einddoel en een duiding van de samenwerking van Zonaluma, fotograaf Peter vanBeek, interviewer Leonie Hazebroek en Y.M.P binnen de gevangenismuren.

Tot zover. Peter

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Peter,

Inderdaad, dat is veel nieuwe informatie. Mooi zo. Die lezen we graag in het linkergedeelte terug. Daarbij zijn we wel kritisch op 'in contact zijn met' , 'we gaan in overleg', 'nader in te vullen', etc. Maak het concreet.

afbeelding van Joop van van Liere

Dag Peter,

Er is veel gebeurd inderdaad. Je plan beschrijft helder het doel en het proces. Mooi project! De adviseur bepaalt binnenkort of het voldoende voldoet aan de criteria en door kan naar de beslisfase. Zie je nog kans, nog eens, door de bril van de op deze site en in deze chat aangegeven criteria, naar het project te kijken? Ik refereer - in dit stadium - aan de puntjes op de i. 

afbeelding van Peter van Beek

Hallo, er is veel gebeurd. Ik zal mijn projectverhaal gaan aanpassen. Hier eerst wat aanvullende info.

Wij gaan samenwerken met koffiebranderij 'Zuivere Koffie'         (gerund door ex-gedetineerden en een locatie waar gedetineerden werken/stage lopen/barista-opleiding krijgen).
Op die locatie kan een publiekstoegankelijke expositie tot stand komen.

Er is een patisserie 'Koekje van Eigen Deeg' waarmee wij ook kunnen samenwerken om tot een publikstoegankelijke expo te komen. Op beide locaties kan 1 en ander georganiseerd worden voor publiek zoals de opening, een lezing, de presentatie van het boek ( of de 3 boeken want liefst 1 per PI)

Wij zijn in contactmet de Kunstuitleen van Zaanstad om de kunstwerken/foto's van gedetineerden in de verhuur te brengen.

Spoken word artist, organisator van het eerste hiphofestival, theatermaker en ex-gedetineerde YMP (http://www.ikbenymp.com/) heeft toegezegd mee te werken aan Vrijheidsbeelden. Wij gaan in overleg over de vorm en brainstormen over beeld, tekst en woord.

Wij zijn in gesprek met Exodus om tot samenwerking te komen wat betreft de gedetineerden die binnen korte tijd vrijkomen. Samenwerking kan op alle 3 locaties plaatsvinden. Nader in te vullen, hopelijk zeer snel.

Gedetineerden zullen zich tijdens en vooral in de maanden na de cursus intensief bezighouden met de exposities die zij gaan samenstellen. Ook zijn zij betrokken bij de vormgeving en invulling van het boek dat per PI gemaakt wordt. Voor dit traject zijn 2 vervolgworkshops ingevoegd. He totale project gaat daardoor een half jaar duren, t/m de exposities binnen de gevangenissen alsook buiten op publiekstoegankelijke locaties in Sittard, Dordrecht en Zaanstad.
Vanuit de PI's kunnen certificaten behaald worden ( voor o.a rondleidingen geven en publiekelijk spreken) waarmee de c.v. van met name kortgestrafte cursisten aangevuld kunnen worden. 

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Peter,

Je hebt nog twee weken in de Denk mee-fase. Ik raad je aan die tijd te gebruiken om je plan aan te passen. Als je dat op het laatste moment nog doet, dan kunnen we je niet meer helpen om je plan kansrijker te maken. Heb je nog vragen? Dan kan je ze hier in de chat stellen. 

afbeelding van Joop van van Liere

Dag Peter,

Vordert je planontwikkeling naar wens?

Het fonds vindt projecten experimenteel als door samenwerking met andere partijen: nieuwe kunstvormen, werkwijzen of nieuwe disciplines ontstaan; bijzondere deelnemersgroepen worden bereikt; nieuwe media creatief worden ingezet of wanneer er wordt ingespeeld op veranderende mogelijkheden in de sector.

Weet je al hoe je je plan op basis hiervan nader gaat inrichten?
 

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Peter,

Mijn reactie hieronder is bedoeld om je een aantal handvaten te geven om je plan beter te laten aansluiten bij de doelstellingen van de regeling Jij Maakt Het Mee. Want dat is straks ons uitgangspunt bij het beoordelen van je aanvraag.
Houd er daarbij rekening mee dat jullie doelstellingen en de onze soms parallel lopen, maar soms ook niet. Zo is jullie doelstelling van herstel met de samenleving en herstel met slachtoffer/nabestaanden weliswaar prachtig en belangrijk, maar niet een doelstelling van Jij Maak Het Mee. Dat geldt ook voor het betrekken van het publiek. Wij zien het "kunnen komen naar exposities met sprekers, een boekpresentatie, het aanbieden van foto-kalenders voor een goed doel, etc." niet als actieve cultuurparticipatie. Voor ons wordt dat gedeelte pas interessant als de mensen die jij nu als publiek omschrijft óók deelnemers worden en actief gaan deelnemen aan het project. 

Als je kans wil maken op ondersteuning door Jij Maakt Het Mee is het daarom zaak dat je je aanvraag toespitst op onze doelstellingen. Daarvoor ontbreekt wat mij betreft nu nog die samenwerking en de vernieuwing. Je geeft aan dat je een samenwerking aan het opzetten bent. Als je voor het eind van de maand daar meer over kunt zeggen dan is dat mooi, anders zou je kunnen overwegen om je aanvraag op een later moment opnieuw in te dienen. 

afbeelding van Joop van van Liere

Dag Peter, de komende weken mag ik als coach bij het fonds meedenken in de ontwikkeling van je plan. De adviseur beoordeelt uiteindelijk of je projectplan naar de beslisfase kan. Het plan moet aan de absoluut noodzakelijke voorwaarden voldoen die je op de site kunt nalezen. Om de 'geest van succes' op dit platform te doorgronden vraag ik je eerst eens en paar succesvolle projecten na te lezen op de aanpak. Dit project - voor dezelfde doelgroep - slaagde pas de 2e keer:
www.jijmaakthetmee.nl/aanvraag/crimineel-minded.

Veel plezier en succes bij het schrijven van het plan.

afbeelding van Peter van Beek

Beste Joop, leuk om met je te gaan brainstormen over dit project.

Wij zijn ons aan het voorbereiden op samenwerking met Gevangenenzorg Nederland. Zij zijn o.a. actief op het gebied van brieven schrijven. Onze vorm, fotografie en beeldende vormgeving, zou prachtig samengaan met schrijven. Echter: wij zitten in het beginstadium van samenwerking. Wordt vervolgd.

Groet, Peter

  

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Peter,

Welkom bij Jij Maakt Het Mee. De komende weken denk ik als adviseur van het fonds met je mee over je project en op welke onderdelen het eventueel aangescherpt kan worden om tot een kansrijke aanvraag te komen.

Jij Maakt Het Mee ondersteunt vernieuwende projecten die de actieve cultuurbeoefening in de vrije tijd op een uitdagende en duurzame manier stimuleren en waarbij een innovatieve samenwerking centraal staat.

Als ik het goed begrijp, wil je een fotoworkshop organiseren voor gedetineerden, en daar een boek en expo's uit laten voortvloeien. Kunst en cultuur voor en met (ex)gedetineerden is op zich niet erg vernieuwend. Werk daarom de komende tijd je plan verder uit en leg daarbij de nadruk op de vernieuwende elementen. Ook ben ik benieuwd of jullie een innovatieve samenwerking aangaan met een andere organisatie of organisaties; dat is één van de bvoorwaarden voor Jij Makat Het Mee. Succes!

afbeelding van Peter van Beek

Beste Alexander, welkom bij Vrijheidsbeelden. Ik hoop dat we tot iets vruchtbaars kunnen komen. Ik spreek namens stichting Zonaluma.

Ik schreef al naar Joop dat wij inmiddels plannen maken om met Gevangenenzorg Nederland samen te werken. Dit is echter nog in startfase.

Jij benoemde ons project een workshop maar het  is uiteraard meer dan dat. Een foto-en storytellingsproject met een tijdspanne van 6 maanden per gevangenis. Uiteindelijk zal het publiek flink worden betrokken bij de wereld van de gedetineerde door te kunnen komen naar exposities met sprekers, een boekpresentatie, het aanbieden van foto-kalenders voor een goed doel, etc.

Van belang voor met name 'de maatschappij' is dat wij ons gaan focussen op herstel met de samenleving en herstel met slachtoffer/nabestaanden, een doel dat hooggegrepen en volgens de deelnemende PI's en ons haalbaar is.

Omdatdit project zich IN de gevangenis.afspeelt ( en niet zoals meerdere projecten met EX-gedetineerden buiten de gevangenis) hebben wij rekening te houden met richtlijnen en moeten wij zorgvuldig kiezen welke mensen met ons kunnen en mogen samenwerken/toegang krijgen, zoals rappers en dichters, een filmploeg, etc. 

To be continued.....