menu denk mee beslis mee maak mee

Vita Circus Feest

Kleurrijke acrobatiek voor en door Amsterdamse...

Boost Producties
24 mei 2017 tot 25 juni 2017
circus, theater
jongeren, kinderen, wijkbewoners
€6.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Vandaag uitvoering op het festival !!

Door lennie visser op zo 25 jun

We hebben heel hard gewerkt en vandaag is de uitvoering !! Gisteren hebben we alle materialen naar de tent gebracht. Ballen, eenwielers, matten,...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Vita Circus Feest

Kleurrijke acrobatiek voor en door Amsterdamse kids

afbeelding van lennie visser

Ingediend door:

lennie visser

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Hoe zouden we nog meer kinderen kunnen stimuleren om ook een eigen acrobatische en theatrale verbeelding van feest vieren te maken?

Wat ga je doen?: 

Boost Producties brengt circus tijdens het gratis toegankelijke 35jarige festivaljubileum van A’dam Roots. Met activiteiten waarin kinderen&artiesten elkaar ontmoeten, trucs uitwisselen en voorstellingen presenteren.

Feest vieren kennen en kunnen we allemaal en doen we op onze eigen manier. Soms is bv een verjaardag geen feestdag, maar een bruiloft enorm. Hoe vier jij feest en met wie? Op Roots vieren we samen!

20 Kinderen(6-12 jr) zoeken naar manieren van feest vieren en hoe je dat acrobatisch verbeeldt. Resultaat: de minivoorstelling ‘VitaXS’ Tegelijkertijd wordt door acrobaten de voorstelling ‘Vita’ gerepeteerd. Kinderen gaan op bezoek, geven de professionals feedback en doen inspiratie op. ‘VitaXS’ en scenes uit ‘Vita’ zijn te zien op Roots

Tijdens Roots ontmoeten 'VitaXS'kinderen en 'Vita'artiesten, ook circuskinderen uit andere projecten. Allemaal samen geven zij acrobatiekworkshops aan het publiek.

Publiek wordt uitgenodigd dmv een circusparade, maakt een vlag en bouwt een 'levende'' piramide die ze met hun vlag bekronen. Vlaggen kleuren de parade en de volgende workshop!

Tijdschrift SamSam maakt een reportage.

Multiculturele school de Dapper werft de kinderen.

Hoe ga je te werk?: 

Het doel is: uitwisseling tussen kinderen – professionals en kinderen een eigen podium bieden op een groots festival.

Doelgroep: basisschool leeftijd, kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar. We bereiken kinderen die niet op een kunst en/of cultuurclub zitten en kinderen die van huis uit (bijna) niet naar voorstellingen gaan.

Wat maakt het project experimenteel: het uitwisselen van tips&tricks is gangbaar en daarvoor is circus ook een heel toegankelijk genre; je kan het overal en op alle niveaus samen doen. De extra laag: het thema 'hoe vier jij feest' hierin verwerken, is nieuw. Dat betekent dat je met elkaar eerst in gesprek gaat over wat feest vieren eigenlijk voor jou en voor de ander betekent en waarom. De volgende stap is die betekenis omzetten in een acrobatische circusact, daarna oefenen en dan uitvoeren voor publiek. Ook het feit dat circuskinderen tijdens het festival acrobatiektrucs overdragen aan het publiek is vernieuwend! Nieuw voor Boost Producties is om de input van de kinderen te verwerken in hun professionele voorstelling.

Roots viert haar vijfendertig jarig bestaan en met kinderen vanuit verschillende circusprojecten en circuslessen in Amsterdam Oost komen we naar Roots toe om het samen te vieren. Daarin nemen we het publiek van Roots mee in acrobatiekworkshops en in circusparades. Tijdens het Roots Open Air Festival beginnen we met een circusparade: muzikanten met trommels, kinderen op stelten, jongleerballen en kegels. Maar ook linten aan een stok, vlaggen als vaandels en hoelahoops. Dansend en zwaaiend nodigen onze circuskinderen en muzikanten het publiek uit om mee te doen en te volgen naar het kinderplein. Op het kinderplein van Roots worden aansluitend acrobatiek piramides aangeleerd. Er ligt een groot tapijt aan matten en daarop worden onder begeleiding van de circuskinderen kleine menselijke torentjes gebouwd op handen en knieën. Vervolgens wordt er per drie personen een troon gemaakt voor een ‘jarige’. Stevige handgrepen worden aangeleerd, waar een ‘jarige’ op kan zitten om rondgedragen te worden. Aansluitend op deze workshop is er in een circustent de circusvoorstelling ‘Vita’ of ‘Vita XS’ te bewonderen. Dit ‘recept’ wordt drie keer herhaalt tijdens het festival. De ingrediënten: circuskinderen, muzikanten, publiek en professionele acrobaten.

‘Vita XS’ wordt met twintig kinderen gemaakt speciaal voor Roots. Deze groep heeft nog nooit circus beoefent of gezien en leert iedere keer dat ze samenkomen een nieuwe truc. Ook gaan zij naar de repetitie van professionele acrobaten die repeteren aan de voorstelling ‘Vita’. Als start hebben de XSjes samen gepraat over wat ‘feest vieren’ voor hen betekent en een tekening gemaakt van een voorwerp dat daarbij hoort. Deze ‘taart’ en ‘kadootjes’ verbeelden zij in ‘Vita XS’ als menselijke torens. De voorstelling ‘Vita XS’ begint met de introductie van hun eigen, bijna ‘jarige’. De kinderen tellen in de voorstelling af tot het tijdstip van de echte verjaardag. Want een echte jarige, mag op de piramide helemaal bovenin de top. Als ze samen hebben afgeteld en de jarige echt jarig is, klimt het kind naar boven. Alle kinderen zijn geconcentreerd, doodse stilte….boven aangekomen barst de feestmuziek los en beginnen de kinderen onderaan de piramide te dansen. De jarige roept nog dat ze moeten stoppen, maar….de toren stort in! Alle kinderen liggen op de grond, behalve één sterke onderman….met op zijn rug…yes, de jarige!! De voorstelling ‘Vita XS’ eindigt dat het publiek op het podium wordt uitgenodigd om mee te dansen.

Het is nu een pilot dat verschillende circuskinderen op het festival samenkomen, hun kunsten tonen en het publiek meenemen in hun circuswereld. Het zou heel erg leuk zijn als volgend jaar meerdere scholen een circusproject stimuleren dat uitmondt in optredens op een heus professioneel festival!

Met wie werk je samen?: 

Het Roots Open Air Festival is een bruisende en professionele locatie die prachtig aansluit om het resultaat, van de wederzijdse inpunt en inspiratie van de voorstellingen 'Vita' en 'VitaXS', te tonen. Juist dit festival is van grote meerwaarde omdat het zo laagdrempelig is. Het is gratis waardoor de circuskinderen heel gemakkelijk andere kinderen en andere ouders uit de wijk kunnen uitnodigen ook naar het festival toe te komen en met ons mee te doen. Het festival is ook van grote meerwaarde omdat het een groot publiciteitsnetwerk heeft waarmee we veel mensen kunnen bereiken, enthousiasmeren en inspireren om de circusparade, de openbare acrobatiekworkshops en de voorstellingen te komen beleven.

Tweede samenwerkingspartner is Circuswerkplaats Boost, een school die wekelijks kinderen in Amsterdam Oost circus- en theaterlessen geeft. Zij zullen tijdens Roots voorzien in de benodigde circusmaterialen en kinderen uit hun voorstellingsgroepen zullen meehelpen in het begeleiden van de acrobatiekworkshops tijdens Roots en op hoge stelten de circusparade aanvoeren.

Derde samenwerkingspartner is Circus Welkom, een organisatie die circusactiviteiten biedt voor vluchtelingen waaraan een woning is toegezegd in Amsterdam Oost. Zij zullen twee broers, afkomstig uit Syrië, begeleiden om deel te nemen aan de circusparade en de acrobatiekworkshops tijdens Roots.

Vierde samenwerkingspartners is de Dapperschool. De kinderen die gaan spelen in ‘Vita XS’ worden geworven op deze multiculturele school, vlakbij de festivallocatie gesitueerd. De school stelt een ruimte na schooltijden beschikbaar om te kunnen oefenen aan ‘Vita XS’ en een aantal enthousiaste ouders begeleiden de kinderen met de kostuums.

Vijfde samenwerkingspartners is Circus Blixem, een organisatie voor sociaal maatschappelijke projecten in Amsterdam Oost. Zij voeren in dezelfde periode een ander circusproject uit op basisschool Mandela. Omdat die kinderen ook met circus bezig zijn, gaan zij mee naar de open repetitie van ‘Vita’ en komen ze naar het Roots Open Air Festival. Daar nemen ze deel aan de circusparade en de acrobatiekworkshops.

Zo zijn tijdens het festival de kinderen van Circuswerkplaats Boost, Circus Welkom, Circus Blixem en van de voorstelling ‘Vita XS’ samen met de artiesten van 'Vita', de ‘ervaringsdeskundigen’ op het gebied van circus. Boost Producties stimuleert hen allemaal om vooral te laten zien wat ze kunnen en vraagt hen om mee te helpen tijdens de acrobatiekworkshops op het festival en om mee te lopen als ‘professionals’ in de circusparades.

Wat is verder van belang om te weten?: 

Stichting Boost Producties is een professioneel circustheatergezelschap gesitueerd in Amsterdam Oost. Naast Boost Producties bestaat Circuswerkplaats Boost in A'dam Oost waar educatie wordt geboden in circus en theater. Deze twee organisaties werken nauw samen en hebben dezelfde doelstelling: het ontwikkelen van circus als kunstvorm. De één in de vorm van voorstellingen, de ander in de vorm van lessen en facilitaire ondersteuning.

Boost Producties gaat de voorstelling 'Vita' ontwikkelen. Een voorstelling die begint op het moment vlak voor de verjaardag van de vrouw; Vita. In de voorstelling haalt zij herinneringen op over haar leven en de voorstelling eindigt als de klok 12 slaat en zij aan haar verjaardag begint. Boost Producties heeft naast haar doelstelling -circus op hoog niveau te brengen en te ontwikkelen als kunstvorm door het te mengen met andere kunstdisciplines- het maatschappelijke doel om je als publiek in te leven in het leven van Vita en om, doordat je haar levensverhaal kent, milder te worden in je eerste oordeel over haar (de ander). Naar 'VitaXS' ligt de stap voor de kinderen iets dichter bij, gaat het niet direct om een levensverhaal, maar wel over de betekenis van 'vieren'. Een makkelijk toegankelijk onderwerp, maar wordt in veel families en culturen heel verschillend beleefd.

Boost Producties betrekt het publiek in het tot stand komen van haar voorstellingen. Dat gebeurd veelal door workshops, maar ook door boekjes, rondleidingen en open repetities. Ditmaal wil Boost Producties een stap verder gaan en een uitwisseling tot stand brengen. De input van de kinderen zal dan ook echt later in de voorstelling terug te zien zijn.

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
5 acrobatiekworkshops/ maken van 'VitaXS' 20 'XS'kinderen  
1 open repetitie professionele artiesten 40 'XS'kinderen + Circus Blixem  
1 optreden 'VitaXS' 20 'XS'kinderen 200 publiek
2 optreden 'Vita' 3 'Vita'artiesten 400 publiek
3 Circusparades 55 'XS'kinderen + Circus Blixem + Circuswerkplaats Boost + Circus Welkom 750 publiek
3 workshops tijdens het festival 55 'XS'kinderen + Circus Blixem + Circuswerkplaats Boost + Circus Welkom 90 publiek

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Circus is makkelijk toegankelijk. Het is niet talig, vraagt geen voorwaarde van een locatie of omstandigheid en spreekt de verbeelding van 'samen spelen' aan voor alle leeftijden. Toch is circus voor heel veel kinderen niet het clubje dat ze op zouden noemen als je vraagt welke hobby; sport of kunst, ze beoefenen of zouden willen beoefenen. Veel kinderen kennen het niet als hobby. Maar bijvoorbeeld klimmen, een bal hoog houden en dansen kennen ze wel. Als artiesten vinden wij het heel leuk om deze kinderen meer techniek aan te leren, waar ze de trucen die ze al kennen, makkelijk mee kunnen combineren. Bovendien, in dit genre gaat het in de basis om samenwerken: je gewicht geven aan een ander of juist het gewicht dragen van een ander, vraagt om vertrouwen in de ander, vraagt om fysieke aanraking zonder dat dit gek is. Met samenwerking wordt de piramide alleen maar hoger. Theater daarbij is in je fantasie duiken en je vervolgens te verbeelden dat je op een andere plek bent, een ander persoon bent in een andere tijd. Circus en theater liggen heel dicht bij de beleving van kinderen. Wij willen onze doelgroep enthousiasmeren dat je dit verder kan ontwikkelen, dat het zelfs ook je beroep zou kunnen worden. Specifiek voor dit programma heeft Boost Producties niet de financiële middelen om dit plan zelf te bekostigen. Voor het maken en spelen van voorstellingen zijn wij afhankelijk van projectsubsidies. Dit is een programma dat wel aansluit bij de voorstelling van Boost Producties, maar niet onder de projectsubsidie valt van de voorstelling. Boost Producties vindt het wel heel belangrijk en wil graag dit programma organiseren en uitvoeren omdat het door het gezamenlijke proces van kinderen en professionals, in het oefenen van circustechniek en het nadenken over verschillen in beleving, een verbreding en een verdieping is in kunstbeoefening.

Begroting: 

Personeel:

Voor het project wordt een projectleider en een uitvoerder pr en communicatie begroot. Voor het begeleiden van de 5 workshops, het bezoek aan de open repetitie en het maken van de voorstelling 'VitaXS' worden twee begeleiders, artiesten van Boost Producties, begroot. (Dit zijn niet de artiesten van de voorstelling 'Vita' want die zijn zelf aan het repeteren.) Tijdens het festival zijn zowel de 2 begeleiders als de 3 artiesten van de voorstelling 'Vita' (tussen het spelen van fragmenten uit hun eigen voorstelling door) begroot voor het begeleiden van 'VitaXS', de circusparade en de openbare workshops. Tijdens het festival is ook een theatertechnicus begroot voor de uitvoering van 'VitaXS'. Totale personeelslasten: € 4.750,-

Productie:

Voor podium, tribune, circustent en techniek tijdens het festival is in totaal een bedrag van € 4.000,- begroot.

Marketing:

Voor de vormgeving, drukwerk, making of-trailer, verspreiding en digitale promotie is in het totaal € 1.350,- begroot

Overig:

Aankleding decor/kostuums, vervoer naar de open repetitie, catering tijdens het festival en onvoorzien totaal: € 1.900,- begroot

Totaal lasten: € 12.000,-

De baten worden, naast de gevraagde bijdrage van € 6.000,- aan het FCP, gedekt door het festival Roots Open Air met € 4.750,- Hieronder vallen de lasten voor de productie en een gedeelte van de lasten voor de marketing. Boost draagt de helft bij van de lasten voor de projectleider: € 300,-. Basisschool de Dapper draagt met € 450,- bij aan het project. Kindertijdschrift SamSam draagt bij met € 500,-

Totaal baten: € 12.000,-

Locatie(s): 
Stadsdeel Amsterdam Oost en het festival speelt in het Oosterpark, Amsterdam Oost

Uitslag Beslis mee

FCP26
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 131 gestemd
totaal76
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Giovanni Campbell

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Jullie enthousiasme om op een laagdrempelige manier meer bekendheid te geven aan het circus genre in Amsterdam Oost vind ik erg waardevol. Jullie hebben daarbij een diverse groep lokale partners aan je weten te binden. Deze uitgangspunten en verbindingen vind ik erg positief omdat je daarmee nieuwe groepen bereikt en een mooi vertrekpunt hebt voor een duurzame samenwerking.
Het proces om met de kinderen tot de voorstellingen te komen is echter maar op hoofdlijnen toegelicht, waardoor de inhoud van het creatieve proces onderbelicht is. Ook over de wijze waarop de beoogde verbondenheid met de partners wordt vertaald naar een duurzame opbrengst die ook na jullie eigen activiteit kan worden doorgezet zijn jullie summier. Mijn tip is om daar de komende tijd nog op verder in te gaan zodat je de beoogde impact inzichtelijker kan duiden.

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Met de toevoeging van circus aan het programma doet Roots Open Air een goede zet, want circus voegt een eigen kleur en dynamiek toe aan het festival. Met deze pilot zetten jullie van alles in gang. Jullie faciliteren dat een groep kinderen circusacts en trucs leren, jullie zorgen voor uitwisseling en interactie tussen kinderen en professionals en jullie brengen het publiek in beweging, zodat ook festivalbezoekers, jong en oud, actief met circus aan de slag kan gaan. De functie van de verschillende samenwerkingspartners is duidelijk, maar deze verbindingen bieden waarschijnlijk meer kansen dan jullie nu benutten. Ik vertrouw erop dat de praktijk laat zien dat de samenwerking wederkeriger is dan nu staat beschreven en ben benieuwd naar het effect daarvan op de deelnemende organisaties. Tip voor de toekomst: meer interactie tussen de circusprogrammering en andere onderdelen van het festival zou de impact van de activiteiten kunnen versterken en mogelijk inspiratie bieden voor nieuwe vormen van samenwerking.

afbeelding van lennie visser

Hoi, ja inderdaad ik heb nu de inhoud verder toegelicht! Het klopt dat herhaling van het gepresenteerde niet voor de hand ligt. Maar wat we wel graag zouden willen herhalen is de gehele opzet van dit project. Nu bereiden 20 kinderen een voorstelling voor en daarbij komen zo'n 30 kinderen met een specifieke circusactergrond vanuit andere projecten en lessen, ook naar Roots toe om hun kunsten te tonen. Het is voor een volgende editie van Roots ons doel als meerdere kinderen, groepen een eigen voorstelling voorbereiden en deze kunnen tonen in een echte circustent.

afbeelding van Giovanni Campbell

Bedankt nog voor je verdere uitwerking en toelichting van het plan. Jullie hebben al wat partners gevonden en zelfs een school waar je buiten schooltijd kunt repeteren. Wat me nog wel opvalt is dat de uitleg over de partners en hun rol veel uitgebreider is dan het creatieve proces dat de kinderen gaan doormaken. Zou je deze verhouding iets kunnen bijstellen: dus meer over het repetitieproces en de rest iets compacter? 

Daarnaast, als ik de begroting afzet tegen de kinderen die actief kunst gaan beoefenen, zijn de kosten per deelnemer vrij hoog en is de activiteit in de gepresenteerde opzet moeilijk te herhalen. Hebben jullie al ideeen over hoe je de kinderen ook na deelname aan jullie project een stapje verder kunt helpen zodat ze eventueel actief kunnen blijven?

afbeelding van lennie visser

Hoi Giovanni, ons project is een uitwisseling tussen acrobaten en kinderen voorafgaand aan Roots. Beide doorlopen een maakproces met het thema feest en hebben hun uitvoering tijdens Roots. Met dit thema stimuleren we het gesprek over de verschillende manieren van feestvieren. Circus Blixem wil met een eigen project aansluiten bij ons project en als reporters en/of met eigen stunts verslag doen/uiting geven. Zij komen dus ook naar de open repetitie en willen met en door hun kinderen interviews organiseren rondom het thema en verslag doen van het proces.

Ik vind dit super leuk. Zo bereiken/inspireren we meer kinderen die rondom het thema feest ervaringen uitwisselen en er uiting aan geven! Maar er zijn vast nog meer individuen/organisaties die willen aansluiten in het proces en hun resultaat willen tonen tijdens Roots. Die individuen/organisaties en daarmee hun kinderen zou ik graag willen bereiken. Daarom gaf ik hieronder nog het idee voor spontane acties in Amsterdam Oost. Voor dit idee heb ik echter nog geen partner gevonden.

De achtergrond voor mijn vraag is dus hoe ik voorafgaand aan Roots nog meer kinderen in Amsterdam Oost kan bereiken die op hun manier uiting geven aan hoe zij feest vieren. Via internet, via het versieren van winkelramen, via..... Ook hun eindresultaat kunnen we laten zien tijdens Roots.

afbeelding van Giovanni Campbell

De komende weken denk ik ook mee met jullie initiatief. Ik ben getriggerd door jullie vraag over hoe je nog meer kinderen kunt stimuleren. Wat is de achtergrond van deze vraag?

Heeft het te maken met de wijze waarop je ook na het festival met de activiteiten bezig kunt blijven? Of zoek je juist naar meer deelnemers die je bij het maakproces, en daarmee de creatie van een eigen festival betrekt?

afbeelding van lennie visser

Het zou een meerwaarde zijn als we nog een nieuwe partner in Amsterdam Oost vinden, die beeldmateriaal maakt van de uitwisseling tussen kinderen en professionele artiesten voorafgaand aan het festival. Bijvoorbeeld: stel dat de kinderen van ‘VitaXS’ en de artiesten van ‘Vita’ op een aantal pleinen in Amsterdam Oost een feestelijke piramide bouwen en er ter plekke nog kinderen aangemoedigd en betrokken worden en dat daar dan foto's van gemaakt worden en dat die foto dan rondom dat plein komen te hangen in openbare ruimtes en winkelruiten. Deze foto’s kunnen we dan ook weer laten zien tijdens Roots. Het beeldmateriaal van partner SamSam wordt een filmpje, dus een partner die foto’s kan verspreiden is een leuke toevoeging om meer kinderen te betrekken.

afbeelding van lennie visser

Hallo Daniëlle, leuk dat je onze coach bent! De partners waar het gezelschap Boost Producties nu mee samenwerkt in Amsterdam-Oost zijn: Circuswerkplaats Boost; dit is de ‘Boost’ tak die educatie aanbiedt, Circus Blixem; biedt sociaal maatschappelijke projecten aan en Circus Welkom, een organisatie die weer samenwerkt met vluchtelingenwerk. Nieuwe partners voor ons zijn het Roots Open Air festival, de Dapperschool en het tijdschrift Sam Sam.

afbeelding van Daniëlle Koelemij

Beste Lennie, welkom op jij maakt het mee. Laat ik mezelf kort introduceren: ik ben coach op dit interactieve platform en geef tips, adviezen en inspiratie; zodat je jouw idee voor innovatieve actieve cultuurparticipatie in de vrije tijd kunt vervolmaken. Het 20-jarige jubileum van het A’dam Roots Festival vindt plaats in het Oosterpark. Kun je aangeven met welke partners in de buurt je al samenwerkt en welke nieuwe partners je voor ogen hebt om zoveel mogelijk kinderen te bereiken en ze te verleiden om mee te doen aan jullie acrobatische voorstelling over feestvieren?