menu denk mee beslis mee maak mee

Verhalenbakkerij - de Caravan Editie

Een cupcake met een topping vol fantasie

Stichting SoAP
18 juli 2014 tot 14 september 2014
crafts, theater
jongeren, ouderen, volwassenen, wijkbewoners
onze website
€5.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Een caravan vol verhalen

Door jschuringa op vr 31 okt

Wat hebben we prachtige verhalen kunnen vertellen!

Na de workshops, zowel op het gebied van bakken (van turkse baksels tot appelcake van de...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Verhalenbakkerij - de Caravan Editie

Een cupcake met een topping vol fantasie

afbeelding van José Schuringa

Ingediend door:

José Schuringa

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Hoe kunnen we onze open oproep naar verhalen zo breed mogelijk verspreiden?

Wat ga je doen?: 

Met een speciaal gepimpte caravan trekken we de buurt in. Zo wordt een theatraal-culinaire ontmoetingsplek gecreëerd, waar jong en oud kennis deelt en verhalen uitwisselt. We brengen mensen samen en maken ze cultureel en culinair ambassadeur van hun buurt.

De Verhalenbakkerij is een theaterproject dat ernaar streeft om mensen met elkaar te verbinden door middel van sociaal-artistiek werk.
Het uitgangspunt is door verhalen te vertellen en taarten te bakken, dat mensen zichzelf ontplooien, samenkomen en elkaars taal leren spreken.
Voor het maken van de verhalen wordt inspiratie opgedaan op de plek waar wordt gewerkt. In dit geval de wijk Molenberg in Heerlen. De verhalen op hun beurt  zijn weer inspiratiemateriaal, en dus de basisingrediënten voor de taartrecepten.

Hiervoor worden 8 workshops georganiseerd. We zoeken buurtbewoners uit Molenberg en vragen hen mee te denken, te bakken, te schrijven en uit te proberen. Ervaringen en belevenissen uit de buurt zijn de voeding voor deze workshops. Op deze manier worden er allerlei verschillende ‘ ingrediënten’ verzameld. De taarten en hun verhalen zijn uiteindelijk te horen en te proeven op theaterfestival Cultura Nova.

Hoe ga je te werk?: 

De doelstelling van 'De Verhalenbakkerij - Caravan editie' is drieledig:

1. Door masterclasses aan te bieden met professioneel theatermaakster Sarah Bourgeois (Theaterschool Amsterdam, Huis van Bourgondië, Villanella) en het team van cultuurplatform SoAP laten we jongeren (+15 jr) en ouderen hun eigen talenten ontdekken én ontplooien.

2. We beogen deelnemers in aanraking te laten komen met diverse kunstvormen (theater, performance, literatuur en poëzie) die hen minder bekend zijn.

3. Daarnaast hebben we tot doel om de leefwereld van de verschillen groepen (beter en minder gegoede bewoners) die wonen in de buurt Molenberg te verruimen door 'elkaars taal' te leren spreken, via ontmoeting en kennismaking door middel van kunst.

Onze aanpak is er een waarbij we de wijk positief benaderen (i.p.v. probleemoplossend zoals welzijnsorganisaties). Kunst wordt hier ingezet als middel, maar door de professionele begeleiding zetten we ook in op een hoog artistiek resultaat.

In kleinere groepjes brengen we thema's van bewoners in kaart. Via het oproepen van persoonlijke anekdotes of gebeurtenissen nemen we een startpunt voor het schrijven/bakken van een verhaal. Wanneer de basis er ligt, wordt er gewerkt aan het leren presenteren. Bewoners en hun verhalen nemen we mee naar het theaterfestival Cultura Nova in het centrum van de stad.

We spreken niet alleen mensen aan die graag op het podium staan, maar ook mensen die liever achter de schermen werken. Zo hebben we drie categorieën: bakkers, bouwers en schrijvers/vertellers.

Het project zal bijdragen aan zelfontplooiing, het creëren van begrip voor elkaars situatie en het verruimen van het blikveld op cultuur. Aan het eind van het project hebben jongeren en ouderen meer zelfvertrouwen, een beeld gekregen van hoe anders een leven kan zijn, en (her)kennen elkaar. Er is sprake van een bredere blik op de eigen stad, leefomgeving en het culturele (professionele) leven.

Met wie werk je samen?: 

Op jongerenniveau zijn de jongerenwerkers van Alcander verantwoordelijk voor het werven en motiveren. Zij kennen de buurt en de mensen die er wonen. Hetzelfde geldt ook voor de ouderen die gezocht en gevonden worden door het buurtcomité Molenberg. SoAP en De Verhalenbakkerij zijn de verbindende factor.

De Verhalenbakkerij streeft ernaar om mensen in een wijk, een gemeente, een straat of organisatie met elkaar te verbinden door middel van sociaal-artistiek werk. Door verhalen te vertellen en taarten te bakken, creëren we een samen-gevoel.

Huis voor de Kunsten draagt niet alleen financieel bij, maar zoekt ook met ons mee naar deelnemers en publiek. Voor ons een zeer betrouwbare partner in de professionele en amateurkunsten. Daarnaast zijn zij zeer actief in het Limburgse culturele veld. Soms faciliterend en uitvoerend, de andere keer meer initiërend en verbindend.

Onze culturele partner Cultura Nova bereikt wel vaker de gegoede bewoners, maar maakt zich sterk dat kunst en cultuur voor iedereen is. Zo ondersteunen zij dit project financieel en worden alle deelnemers volledig in het festival opgenomen. Naast het vertellen van de verhalen en het bakken van de cupcakes, mogen ze ook tussen de andere artiesten mee-eten en krijgen ze kaartjes voor voorstellingen op momenten dat ze zelf niet aan het werk zijn.

De laatste partner C-mill is een bedrijventerrein in de buurt Molenberg. Zij vinden het van belang dat bewoners uit de buurt hun weg vinden en zich welkom voelen. Naast hun commerciële activiteiten stellen ze hun gebouwen vaak ter beschikking van sociale initiatieven. Zij leveren hun bijdrage in natura via materialen en jonge creatievelingen die de caravan mee helpen ombouwen.

Wat is verder van belang om te weten?: 

SoAP is een stichting die op een coachende manier samenwerkt met theatertalenten. Deze talenten hebben al enige jaren ervaring in het werkveld en hebben daar kennis genomen van de verschillende kunstdisciplines. Het woord talent zegt het al, maar SoAP ziet in deze makers mogelijkheden en kansen voor verdere artistieke ontplooiing.

Vaak hebben deze makers zelf al eigen ideeën over hoe ze hun toekomst vorm willen geven, maar ontbreekt het hen nog aan voldoende zakelijk, artistiek of productioneel inzicht. SoAP neemt graag deze rol op zich, maar houdt voor ogen dat de maker uiteindelijk zelfstandig deze taken kan uitvoeren. Deze zelfstandigheid kan de maker zelf betreffen, maar we kunnen ook samen zoeken naar een team dat voorziet in de gevraagde expertise.

Onze jarenlange ervaring bij het theaterproductiehuis Het Huis van Bourgondië, en het brede netwerk dat Benoît Vanraes en José Schuringa hebben opgebouwd, brengen we nu onder bij deze stichting. Wij vinden het van belang dat onze makers zich bewust zijn van de samenleving waarin ze wonen en werken. Alle artistieke projecten van SoAP bevatten dan ook een sociale lading. SoAP vervult een voortrekkersrol op het gebied van Community Art in Nederland, waarbij kunst als middel én als doel wordt ingezet.

 

Bereik: 
aantal investering/activiteit aantal deelnemers aantal bezoekers
4 schrijfworkshops 4 x 10 = 40  
4 vertelworkshops 4 x 10 = 40  
bakworkshops 8 x 10 = 80  
8 vormgeving workshops (c-mill) 8 x 4 = 32  
20 presentaties en baksessies (Cultura Nova) 20 x 4 = 80 800
7 bijwonen voorstellingen (Cultura Nova)  7 x 6 = 42  

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

SoAP richt zich op sociale en artistieke projecten, of makers die sociaal-artistieke ambities hebben. De Verhalenbakkerij is exemplarisch voor ons soort projecten, en het concept heeft zich al eerder bewezen. Sarah Bourgeois maakte eerder al een Verhalenbakkerij-editie onder een andere vorm in 2011. In de huidige economische stand van zaken is een project van die grootte niet meer mogelijk, daarom hebben we het project opnieuw uitgevonden in een compacte vorm. Met deze editie willen we onze methodiek verder ontwikkelen om later te herhalen en vaker in te zetten.

Het buurtproject De Verhalenbakkerij was een samenwerkingsproject van Trajekt en voormalig productiehuis Het Huis van Bourgondië met als doelstelling de leefbaarheid in de Maastrichtse buurten Caberg en Malpertuis te verbeteren. Wij vinden het belangrijk om ook andere buurten kennis te laten nemen en te ervaren wat de Verhalenbakkerij, sociaal-artistiek werk vanuit een positieve benadering, kan opleveren.

We merkten hoe vervreemd mensen van elkaar waren en hoe verbaasd en enthousiast men werd door bij elkaar over de vloer te komen. Daarnaast hebben we ook ervaren hoe moeilijk het is om mensen te bereiken. Onze expertise ligt vooral op de artistieke input. Om onze doelgroepen te bereiken hebben we een oprechte relatie met onze partners. Zij hebben de middelen en handvatten om de mensen te bereiken.  Dat kunst niet eng of hoogdrempelig is, maar juist erg toegankelijk en leerzaam.

Begroting: 

Met de steun van het fonds voor Cultuurparticipatie kunnen we voldoende workshops organiseren zodat iedereen, die eventueel ook nog later instroomt, zijn of haar verhaal kan leren schrijven en vertellen. Maar ook mensen die liever niet voor een publiek presenteren, kunnen instromen als bakker of als handige klusser voor het ombouwen van de caravan. Met dit subsidiebedrag kunnen we deze bewoners hun talenten mee helpen ontwikkelen.

Heel belangrijk is ook dat we voldoende middelen hebben om dit project goed te kunnen documenteren zodat het na Heerlen ook in andere steden, buurten of gemeenschappen ingezet kan worden. In het onderzoek gaan we o.a. in beeld brengen hoe bewoners initiatief gaan nemen (cf. taakverdelingen en verantwoordelijkheid opnemen), maar ook of ze achteraf contact hebben. En welke technieken kunnen we toepassen om hier maximaal op inte spelen?

Naast de steun van het fonds voor Cultuurparticipatie danken we onze partners Huis voor de kunsten, Cultura Nova, Gemeente Heerlen, Alcander, c-mill voor hun steun, zowel financieel als facilitair. Zonder hen is dit project niet mogelijk.

Locatie(s): 
Joost van Vondelstraat 31, Heerlen
Burgemeester van Grunsvenplein, Heerlen

Uitslag Beslis mee

FCP30
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek48
max 50 / 95 gestemd
totaal78
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Willemijn in 't Veld

Het Fonds beoordeelt een project aan de hand van de criteria kwaliteit, samenwerking en effect. Met 'zoete broodjes bakken' heeft jullie project niets te maken, maar door het gezellige, laagdrempelige van samen taarten bakken te verbinden aan het uitwisselen van verhalen creëren jullie een aangename omgeving waarin de deelnemers zich vrij voelen om hun creatieve talenten te ontdekken en te benutten. Een sterk punt aan dit project is de verbinding tussen het sociaal-artistiek werk, een team professionele theatermakers en festival Cultura Nova. Positief ben ik ook over de inzet van jullie plan: het ontwikkelen van een methodiek om dit concept in compacte vorm te vervolmaken en de resultaten te documenteren, zodat deze activiteit ook elders kan worden uitgevoerd. Veel succes!

afbeelding van Giovanni Campbell

 

Het Fonds beoordeelt de aanvraag op de criteria kwaliteit, samenwerking en effect. Met een gepimpte caravan die als theatraal-culinaire ontmoetingsplek fungeert trekken jullie Molenberg in om de bewoners uit deze wijk op een laagdrempelige manier te interesseren voor kunst en cultuur. 
Via een alledaagse bezigheid als taarten bakken peuteren jullie op een kunstzinnige wijze hun verhalen en ideeën los. Sterk aan dit project vind ik de combinatie van partners, zodat je in de toekomst concreter aan een duurzame activiteit zou kunnen bouwen. Is het mogelijk om ook nog een culinaire partner te vinden, bijv. lokale taartenbakkers of via de Opleiding Food Design & Innovation (HAS hogeschool)?
afbeelding van Willemijn in 't Veld

Het aantal tekens is inderdaad beperkt, maar je kunt minder relevante gedeelten van de toelichting inkorten of vervangen door een nieuwe tekst met concrete informatie over het beoogde resultaat van dit project. Hoe duidelijker de projectomschrijving is op dit punt, hoe groter de kans op een positieve beoordeling, want het Fonds toets een aanvraag onder andere aan de hand van het criterium effect.

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Dank voor de uitgebreide, informatieve toelichting. Heel verhelderend. Goed om te lezen dat jullie met deze caravan-editie jullie werkwijze verder willen ontwikkelen. Kun je daar nog iets meer over vertellen, mede met het oog op het te verwachten effect van dit project? Ook naar het 'recept' van de workshops ben ik benieuwd. Vertel ons bijvoorbeeld wat jullie aan de medewerkers van Alcander en het buurtcomité Molenberg hebben verteld over wat de deelnemers kunnen verwachten als ze meedoen aan De Verhalenbakkerij.

 

 

 

 

afbeelding van José Schuringa

Beste Willemijn,

Ik vind geen vrije tekens meer om extra informatie toe te voegen aan de beschrijving v/h concept. 

Idealiter hebben we na dit project een methodiek op papier die ons toelaat om makkelijker naar een stad of festival te trekken met dit concept. Sarah Bourgeois is naast actrice ook lerares in het lager onderwijs waardoor ze educatieve skills bezit. Omdat we mensen benaderen in hun vrije tijd (niet in een schoolse omgeving) willen we dit educatieve deel ook zo ontwikkeld hebben. Wat we meegeven aan Alcander en het buurtcomité: beide partijen hebben in een vroeg stadium kennis gemaakt met Sarah. Ze kregen een voorbeeldverhaal voorgeschoteld. Door de praktijk te tonen, hebben we de betrokkenheid verhoogd.

José

 

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Hoe staat het met de voorbereiding van dit project? Doen jullie nog mee? Het is al een tijdje stil op deze pagina. Je kunt de projectbeschrijving aanvullen door via de knop Bewerken naar het tabblad 'Denk mee (meer projectinformatie)' te gaan. Stel vragen, licht jullie werkwijze toe of vertel meer over de medewerkers en hun ambitie. Ik ben bijvoorbeeld wel benieuwd hoe jullie de deelnemers gaan leren om een verhaal te vertellen. Veel succes!

afbeelding van Margreet Bouwman

Over je meedenk-vraag:

Je wilt de oproep naar verhalen zo breed mogelijk verspreiden. Is dat om heel diverse verhalen te krijgen? 
Ik denk dat dit werk een kwestie blijft van persoonlijk werven, dus folders door de bus, daarna langs gaan, jezelf presenteren op een plek waar voor jullie interessante mensen bij elkaar komen. Via wijkbewoners die een sleutelrol spelen lukt het vaak ook om vertrouwen en daarmee deelnemers te krijgen.
Mensen laten zien wat ze kunnen verwachten is daarbij heel belangrijk, omdat het vaak moeilijk voor te stellen is hoe het gaat worden en dat zij dat zouden kunnen. Dus met taart ergens gaan staan en mensen vragen om een verhaal in ruil voor een stukje taart bijvoorbeeld.

 

afbeelding van Margreet Bouwman

Beste José,

Ik heb een hele praktische vraag: is het de bedoeling dat mensen naar alle 8 workshops komen, en samen met jullie de taarten en verhalen ontwikkelen, of doet iedereen één keer mee. In het laatste geval: waar bestaat dan de (creatieve) inbreng van de deelnemers uit, zien ze in het eindproduct nog iets terug van wat ze ingebracht hebben? Oftewel blijft de taart een beetje van hen?

In dezelfde lijn: wie vertellen de verhalen en serveren de taarten op het festival? Zijn dat de buurtbewoners of soap zelf?

afbeelding van jschuringa

Dag Margreet,

 

wij zien het het liefste dat mensen 6 van de 8 workshops aanwezig zijn. Juist om te zorgen dat er binding met elkaar en het uiteindelijke resultaat zal zijn.

De buurtbewoners vertellen hun verhaal. Wij zorgen ervoor dat de mensen leren een verhaal te vertellen, en we leren ze, helpen en inspireren ze bij het bakken. Dus op het festival is zowel het baksel als het verhaal van de mensen zelf!

Mocht je nog een vraag hebben, dan hoor ik het graag.

 

Hartelijke groet, José Schuringa

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Op het eerste gezicht lijkt mij dit een smakelijke kruising tussen Buurtbroodje (zie elders op deze website) en het van tv bekende Taarten van Abel. De opzet is aantrekkelijk en laagdrempelig, maar ik heb direct al een kritische opmerking en een vraag. De regeling JMHM is bedoeld voor experimentele activiteiten op het gebied van kunstbeoefening in de vrije tijd. Over het kunstzinnige aspect lees ik in deze eerste opzet nog weinig. Zien jullie kans dit culinaire vertelproject meer te ontwikkelen in de richting van de kunstbeoefening, bijvoorbeeld door het versterken van het onderdeel verhalen schrijven en spelen? Mijn complimenten voor de prachtige foto. Die willen bakkers, buurtsupers en koffietentjes in de wijde omstreek van Molenberg toch zeker als affiche op de winkelruit!

afbeelding van jschuringa

Beste Willemijn,

 

Wij willen juist naast het sociale aspect, de professionaliteit van de werking nastreven. Sarah Bourgeois is professioneel theatermaakster en zal bij, en met de mensen op zoek gaan naar de echte verhalen. De gesprekken die zij voert zijn diepgaand en zullen daarna een theatrale vertaling krijgen. Verhalen als een verlies of een bijzondere liefde krijgen in haar handen een bijzondere twist. Zo kunnen ook de meest trieste verhalen toch verteld worden. Zij heeft onder andere gewerkt met Hanneke Paauwe, bekend dramaschrijfster, en daar zowel het schrijven, als de kunst van het verhalen vertellen verfijnd. Daarnaast heeft Sarah een bijzonder talent om jong en oud met elkaar te verbinden. Mocht je nog meer informatie wensen, dan hoor ik het graag!