menu denk mee beslis mee maak mee

Het VerhAal

Festival Het VerhAal in de Brabantse natuur

De Bernhezer Kunstkring
29 augustus 2015 tot 30 augustus 2015
animatie, beeldend 3D, dans, fotografie
jongeren, kinderen, ouderen, volwassenen
onze website / check facebook
€5.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Een prachtig VerhAal!

Door Anja Groot-Scho... op ma 7 sep

De eerste editie van Het VerhAal op zondag 30 augustus, is een prachtig literair evenement geweest. Ca. 4000 mensen bezochten een van de...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Het VerhAal

Festival Het VerhAal in de Brabantse natuur

afbeelding van Anja Groot-Schoemaker

Ingediend door:

Anja Groot-Schoemaker

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Bijzondere en prikkelende vormen voor het presenteren van letters en woorden en deelnemers aan het VerhAal

Wat ga je doen?: 

Het VerhAal is het nieuwe literair festival in de regio Veghel en Heeswijk Dinther. Dit is een gratis toegankelijk evenement vol mooie zinnen in de breedste zin van het woord.  “Het VerhAal” is een luchtige wandel-, fiets- en/of vaartocht langs en over de Aa. Wij richten ons daarbij op het verbinden van en samenwerking met organisaties op het gebied van cultuur, literatuur en educatie. 

Het VerhAal verbindt tot een Zinvol treffen door: Jong en oud, professionals en amateurs een buitenpodium te bieden om op een creatieve wijze hun kunnen met letters en zinnen op allerlei mogelijke manieren te presenteren. Het festival vindt plaats in het weekend van 29 en 30 augustus en wordt georganiseerd door de Bernhezer Kunstkring en Kunstgroep De Compagnie. 

Letters en woorden woorden op een verrassende, nieuwe en kunstzinnige wijze aan het publiek getoond over een route van 10 km in het prachtige Brabantse Aadal, langs 4 erfgoedlocaties en langs en de oever van de rivier de Aa.

Laat je verrassen: wandel,fiets of vaar mee langs of over de Aa!  Neem je knapzak en in de natuur geniet je van literatuur! 

IMG 3893 filmpje 1 Aa

Hoe ga je te werk?: 

Het doel van Het VerhAal is om Literatuur in het algemeen toegankelijk te maken voor een brede(re) doelgroep, door interactie via cross-overs, educatie, samenwerking- en participatieprojecten. Een programma waarbij wij in alles de nadruk leggen op tekst, woorden en literatuur. En dat alles in de prachtige omgeving langs de Aa.Bij de erfgoed locaties Kasteel Heeswijk ,Kildonkse Molen, Oude Raadhuis (bibliotheek) zijn een tal van presentaties te vinden. Een poetische oase vindt je bij Landgoed Zwanenburg, een relaxed rustpunt. Op verrassende plaatsen langs de oever van de Aa vindt je optredens, beeldende kunst van letters,woorden en zinnen,  wordt een workshop gehouden en wordt er voorgelezen of beluister je een intervieuw.

In de vluchtigheid van deze tijd waarin vooral de snelheid en oppervlakkigheid van social media zorgt voor het snel consumeren van zinnen, woorden en taal in zijn algemeenheid, willen we met dit initiatief taal, en in het bijzonder literatuur, niet alleen in dat hedendaags perspectief laten zien, maar het ook in een andere dimensie zetten. Taal in vreemde of alledaagse verbanden. Taal, woorden, letters;  door dichters, schrijvers, beeldend kunstenaars, muzikanten, filmers, theatermakers, journalisten, juristen, reclamemakers, ontwerpers, koks, architecten, Ijslanders, Aboriginals, meisjes, jongens, priesters of imams. Allemaal verhalenvertellers met taal uit het verleden, heden en toekomst.

D.m.v workshops met bekende schrijvers willen we de bezoekers wegwijs maken in woorden, zinnen en verhalen die er toe doen en het leren zelf mooier te schrijven.

Gedichten en verhalen geschreven door amateurs willen wij op bijzondere wijze presenteren in beeldende kunst, rap, muziek en andere vormen. Amateurs worden uitgenodigd in 120 woorden verhalen ( over het landschap of omgeving) te schrijven, welke langs de route worden gepresenteerd.

Met wie werk je samen?: 

Met “Het VerhAal”willen wij ook aandacht geven aan de leefbaarheid in beider regio’s. Veghel kenmerkt zich als een woon-werkstad. Bernheze kenmerkt zich door dorpen, groene omgeving en platteland. Van de gemeente Bernheze hebben Vorstenbosch, Loosbroek en Heeswijk-Dinther traditioneel nauwe banden met Veghel. Rivier de Aa stroomt door Veghel én Heeswijk-Dinther. Letterlijk en figuurlijk een verbinding, een navelstreng tussen de beide gebieden. 

Bij de Provincie Noord Brabant is het evenement  een van de prijswinnaars in het kader van de Dorpenderby, Samen met andere lokale organisaties wordt de nadruk gelegd om een leefbare dorpskern. In dit geval betreft het Dinther.

Voor de organisatie en uitvoering van het festival is er samenwerking met o.a de pleisterplaatsen, bibliotheek Veghel, VVV Uden, basischolen in de regio en gymnasium Bernrode, Waterschap Aa en Maas en het bkkc. ( NARroute) en heeft een gevoel van verbondenheid tot gevolg.

De activiteiten en voordrachten bij de pleisterplaatsen zijn gereleteerd aan het unieke karakter van de locaties. Dit zorgt voor een meerwaarde in de uitstraling en eigenheid van de locatie. bv bij het Kasteel is een verhalen verteller over de tijdlijn  van het kasteel.  Bij de Kilsdonkse Molen wordt de streekfunctie geaccentueerd. De bibliotheek Veghel presenteert o.a een professioneel programma met schrijvers en dichters.

De samenwerking van de locaties is toonbeeld voor de verbinding van organisaties over de (gemeentelijke) grenzen heen. 

Door de samenwerking met organisaties op gebied van Toerisme ( VVv) en Waterschap ( Aa en Maas) worden wandelroutes en fietsroutes gekoppeld aan culturele elementen. Hierdoor ontstaat een uniek gecombineerd evenement, wat perfect aansluit in de zomerperiode.

 

 

 

Wat is verder van belang om te weten?: 

De Bernhezer KunstKring heeft de intentie kunst in de breedste zin van het woord (en beeld) toegankelijk te maken voor een groot Bernhezer publiek. En heeft een tal van activiteiten georganiseerd en is voor de gemeente en een belangrijke partner en schakel bij kunst en cultuur. Daarbij worden steevast terugkerende activiteiten herkenbaar  georganiseerd. Maar ook incidentele projecten krijgen aandacht. Het streven is om in de loop van de tijd 'sporen' in de gemeente achter te laten die herinneren aan kunstontmoetingen. Vaste items zijn de" Schrijverij",  waarbij een bekende schrijver wordt uitgenodigd op te treden. Vaste locatie is het lokale Gymnasium. De Bkk is ook verantwoordelijk voor het aanstellen van de Stadsdichter van Bernheze.

Kunstgroep de Compagnie organiseert al jaren exposities, lezingen, concerten, manifestaties, vernieuwende en confronterende kunstproducties en manifestaties. De doelstelling van De Compagnie is het op professionele wijze tonen van professionele kunst in de meest brede zin van het woord. Het multidisciplinaire karakter, de cross-overs en de wisselende locaties van de diverse kunstuitingen zijn tot op de dag van vandaag dé kenmerken van De Compagnie. Honderden beeldend kunstenaars, muzikanten, schrijvers, dichters hebben de afgelopen jaren hun werk laten zien en horen bij de Compagnie,die is gevestigd aan de Noordkade, het cultuurcluster in Veghel

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers en passanten
5

workshops worden gegeven door Tjtiske Jansen, Kelly Meulenberg en Anne Vegter. De deelnemers ( al dan niet talentvol) gaan aan de slag om een door hen geschreven verhaal op literaire wijze te voltooien.

250 , waaronder jongeren en ouderen 250
1 Workshop schrijver door Kelly meulenberg,  30  
1 Workshop met Anne Vegter, dichter des Vaderlands. amateurs ontwikkelen hun talent    
1 Intervieuw met Rosita Steenbeek , door Marcel van Herpen.    200
  Masterclass met Tjitske Jansen, voor talentvolle amateurs, de Masterclass wordt langs de oever vd Aa uitgevoerd.  4 150
1

Intervieuw met A.L.Schnijders, bekendste verhalen verteller, op landgoed Zwanenburg

  250
10

amateurschrijvers worden uitgedaagd om 2 regels te schrijven/dichten over het landschap De mooiste zinnen worden door een andere amateurkunstenaar ontworpen letter opgemaakt. Dit wordt dan door de professionele kunstenaar Lettergieten Pierre Cops tijdens het festival in zinnen gegoten . Deze 2 regels worden als een blijvend kunstwerk  in neergezet. De zinnen vormen een bankje, wat geplaatst wordt ergens langs de oevers van de Aa.

30 750
20 jongeren worden in aanloop naar het festival uitgenodigd letters te ‘vinden’. Zoals vliegtuigen strepen trekken in de lucht en enige tijd een letter A gaan vormen. Met die gevonden letters worden ze uitgedaagd woorden of zinnen te vormen en die digitaal door te sturen. Tijdens het festival zijn de woorden en zinnen te zien in een grote expositie binnen en buiten de bibliotheek. 40 400
1 Dichter Maarten vd Elzen heeft Madrigalen geschreven, deze worden uitgevoerd samen met  het amateur kamerkoor Canta libre op zaterdagavond bij het Kasteel 25 100
2 Dichtregels geschreven door bezoekers  worden dmv een installatie van Gijs van Bon in zand op de weg geschreven. 30 500
2 Poesie podium door amateurs en professionals bij kasteel  Zwanenburg in de avond (buiten) 30 250
1 Senioren worden gevraagd een verhaal over hun jeugd langs de Aa te schrijven en dit voor te dragen. 50  200
5 presentaties resultaat van scholen, langs de route en op pleisterplaatsen) 150 kinderen  1000
30 presentaties dichters en schrijvers ( amateurs en professionals) o.a Rosita Steenbeek, Ingrid en Dieter Shubert, Tjiske Jansen, ALSchnijders,  30 1000
50

optreden van amateur deelnemers die zich aanmelden ( koren ,groepen, solisten) in muziek, dans, theater e.d.

250 1000
4 eenakter door de pastoor van de kerk in Dinther 1 1000
30 prestentaties woorden en letters in beeldende kunst ( o.a.drijvende objecten in hout en  gegoten in ijzer) 35 1500
5

voordracht door wethandhavers ( oa.een notarisen een jurist,) en journalisten , langs de route 

5 1000
1 kettingfotopresentatie door de fotoclubs 15 1000
20 120 woorden verhalen presentatie langs de route( de beste) en de verhalen worden door hen voorgedragen. 40 1000
1 Levensgroot scrabbel bij Kasteel Heeswijk 50 500

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

In het weekend van het festival versmelten beide regio’s tot één ‘stad’ in balans, met rivier de Aa als letterlijk en figuurlijk verbindende factor en de levensader van het festival. Een rivier, die door verschillende organisaties en niet in de laatste plaats de provincie als een belangrijk ecologisch monument wordt gezien en behandeld. 

Er is in de regio veel talent op het gebied van literatuur. Dat willen wij laten zien. Door amateurs te verbinden met professionele dichers en schrijvers stimuleert dit de talentontwikkeling. Iedereen met geen, weinig of gevorderd talent op het gebied van schrijven en dichten kunnen deelnemen. Wij dagen hen ook uit om juist in alternatieve vormen letters en woorden te laten zien. De verhalen van vroeger ( senioren) en nu ( bv rap, gedichten) worden door amateurs mee gemaakt. De verhalen van vroeger worden opgetekend door de oudere personen in de omgeving, hierdoor blijft de geschiedenis bewaard. Litertuur is van alle tijden en dat willen wij laten zien en behouden.

Voor hen die niet op vakantie ( kunnen) gaan, nodigen wij uit om hun schrijvers en dichterstalent te laten zien tijdens het festival. En met de workshops kunnen zij dit verder ontwikkelen. Wij laten hen ontdekken om plezier te hebben in talent ontdekken ,presenteren en stimuleren om dit verder uit te ontwikkelen.

Amateurs worden uitgedaagd om dmv literatuur een werk te maken wat wij als beeldende kunst laten zien (i.s.m een professional)

Begroting: 

Dit evenement zal tot stand komen met financiële ondersteuning van subsidiefondsen, sponsoren en bijdragen naar mogelijkheid van de organiserende partijen. De participanten van 3 van de 4 pleisterplaatsen zullen zelf de kosten dragen voor de door hen georganiseerde activiteiten. 

Organisatie van een dergelijk evenement kost geld op gebied van oa. faciliteiten, vergunningen, geluid en techniek vervoer etc.

Het uitgangspunt is om de helft van het te besteden budget te besteden aan het programma ( schrijvers en dichters worden maximaal geïntegreerd met het publiek in interviews, workshops ,talkshows en masterclasses).

Het is een gratis toegankelijk evenement. Maar de bezoekers zullen wel soms een kleine bijdragen moeten betalen. Zoals voor de horeca, een acitiviteit op het water. 

Er zijn op dit moment al toezeggingen van de Provincie Noordbrabant (Dorpenderby) en Het Prins Bernhardculuurfonds. En er zijn ook een aantal sympatisanten die al een toezegging hebben gedaan voor een financiele bijdrage, waar wij heel blij mee zijn. Samen maak je immers een dergelijk project.

De bijdrage van het FCP zal besteed worden aan de realisatie van de workshops, masterclass en intervieuw met de professionals. De realisatie van de beeldende kunst van de 120 woorden verhalen en de gegoten letterbankjes.

Locatie(s): 
De route loopt langs rivier de Aa.Vanaf Kasteel Heeswijk in Heeswijk-Dinther, via landgoed Zwanenburg, De Kildonkse Molen naar het Oude Raadhuis in Veghel, waar de bibliotheek in is gehuisvest.
het Aadal van Heeswijk- Dinther tot Veghel

Uitslag Beslis mee

FCP25
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 101 gestemd
totaal75
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Giovanni Campbell

We beoordelen het project op basis vd criteria kwaliteit, samenwerking en effect. Ik heb waardering voor jullie ambities om een relatief kleinschalig project groots op te zetten met veel verschillende onderdelen. Echter, vooral de hoofdlijnen zijn beschreven. Er wordt maar in bescheiden mate zicht gegeven op de inhoud vh creatieve proces. Ook de begeleiding bij de verschillende onderdelen is onderbelicht in de aanvraag. Hierdoor komt de innovatieve kracht vd activiteiten te weinig voor het voetlicht. De samenwerking met de partners vind ik positief. Ik denk wel dat het plan uitdagender wordt als je dieper in gaat op de inhoudelijke elementen. Dit zou kunnen helpen om tot nieuwe invalshoeken te komen waar jullie op langere termijn mogelijk je voordeel mee kunnen behalen. 

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Het Fonds beoordeelt een project adhv de criteria kwaliteit, samenwerking en effect. De Brabantse Aa inspireert twee vrijwilligersorganisaties tot het opzetten van een literair festival op vier bijzondere locaties in de regio Veghel en Heeswijk-Dinther. De Aa verbindt, blijkt uit het grote aantal samenwerkingspartners. Met een divers programma rond taal brengen jullie amateurs en professionals uit verschillende disciplines bij elkaar. De stroom aan activiteiten belemmert helaas het zicht op hoe dit festival de kunstbeoefening echt aanwakkert. De keuze voor enkele experimentele activiteiten die vrijetijdskunstenaars uit hun comfortzone zouden trekken, zou het effect van het plan en dus de aansluiting bij JMHM vergroten. In deze vorm krijgt het plan nipt het voordeel van de twijfel.

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Dit belooft een mooi festival te worden, maar als JMHM-aanvraag voldoet het plan nog niet, omdat nog niet duidelijk is wat het festival amateurs te bieden heeft. Hoe experimenteel zijn de workshops en wat is het onderwerp ervan? Omvat de presentatie van beeldende kunst ook werken van amateurs? Welke eisen stellen jullie aan presentaties van amateurdeelnemers?

Bij JMHM staan experiment en kunstbeoefening in de vrije tijd centraal. Door concreter te beschrijven hoe het programma hierbij aansluit, vergroot je de kansen op subsidie.

afbeelding van Anja Groot-Schoemaker

De begroting is opgeloaded. Volstaat dit? of moet deze altijd in de modelbegroting worden over gezet?

afbeelding van Anja Groot- Schoemaker

Toch blijft het lastig om de pagina bewerken te vinden wanneer je er in bezig bent. ik. 

Het ligt misschien aan mij?

afbeelding van Anja Groot- Schoemaker

Dag Hanneke,

Dank je wel voor de tips, die ga ik aan het programmateam doorgeven. Gisteren hebben we een kickoff bij de Kilsdonkse Molen gehad. En er kwamen spontaan nog een aantal suggesties van de aanwezigen.

Zo komen we steeds een stapje verder.

De letterba( n)k kost te veel verwacht ik. je bedoeldt toch het bedrijf die letters in bepaald materiaal kunnen maken?

We wilen de kinderen van de vakantieweken gaan vragen iets te doen met letters voor route bordjes.

 

afbeelding van Hanneke Wiersma

afbeelding van Hanneke Wiersma

Dag Anja, je vraagt naar bijzondere en prikkelende vormen.

Ik heb wat filmpjes opgezocht die misschien een inspiratiebron voor jullie kunnen zijn. Ik adviseer jullie om ook op zoek te gaan naar grappige filmpjes die kunnen dienen om Het VerhAal op te vrolijken met scenes waar om gelachen kan worden. Vraag de jongeren die meedoen, die weten vast leuke filmpjes! 

En o ja, kun je iets doen met een letterba(n)k? 

 

afbeelding van Anja Groot-Schoemaker

Dag Willemijn,

De informatie op de pagina is weer aangescherpt.

Is het overigens verplicht om de modelbegroting in te vullen? of kan een ander opgestelde begroting ook volstaan?

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Goed om te lezen dat dit initiatief volop in ontwikkeling is. Door de aanvullende informatie uit de groene blokken met reacties te verwerken in de projectomschrijving aan de linkerkant van deze pagina, wordt het project een stuk concreter. Om voldoende ruimte te hebben voor de toevoegingen zou je bijvoorbeeld het doel van Het VerhaAl wat bondiger kunnen beschrijven.

Tip: De linkerkolom vormt uiteindelijk het projectplan dat we gaan beoordelen. Bij JMHM staat kunstbeoefening in de vrije tijd centraal, dus beschrijf juist de activiteiten op dit gebied zo concreet mogelijk.

afbeelding van Anja Groot- Schoemaker

En we hopen dat er ook veel mensen zijn die met letters en woorden iets in een of andere kunstvorm kunnen laten zien.

Dat kan zijn in dans,rap, zang, voordrachten,beeldende kunst  maar ook ter plekke een gedicht schrijven. volgende week kan iets meer van het programma aangeven.

Omdat wij de natuur er bij betrekken, hebben we een mooie locatie die we inrichten met feel good spullen. Een relaxte sfeer en lezen wat je wilt.  Een spontane boekenkast mag natuurlijk niet ontbreken

Mensen die iets willen doen tijdens het verhaal kunnen zich aanmelden via de website. En er komen op 3 plaatsen open podia, dat ook de passanten en wandelaars daar spontaan een presentatie, een gedicht, zingen, of voorlezen uit werk.

 

afbeelding van Anja Groot- Schoemaker

Dag Giovanni, leuk je ook op dit platvorm te ontmoeten.

We hebben uitdagende oproepen voor de deelnemers : 

- 120 woorden verhaal: via onze website www.hetverhaal.nu kan men zijn of haar verhaal in 120 woorden .Dat mag over alles gaan, maar het is natuurlijk wel erg leuk als het gaat over de Aa of omstreken. Of iets dat met de Aa te maken heeft of iets dat zich bij de Aa afspeelt of heeft afgespeeld of zo. De schrijver mag dat dan tijdens het festival ook voorlezen.

- kinderen roepen we op tijdens de kindervakantieweken (die zijn er er net voor het festival) verhalen te schrijven, iets met letters te doen of kunst te maken van letters.

Dat zijn een paar voorbeelden, maar we laten het ook graag aan de fantasie op  van de deelnemers.

afbeelding van Giovanni Campbell

Bedankt voor de nadere toelichting op het plan. Waar ik nog benieuwd naar ben is de wijze waarop je de deelnemers inhoudelijk gaat uitdagen. Je noemt de ingrediënten om tot een mooi gerecht te komen, maar je hebt nog weinig geconcretiseerd over de verhoudingen van de onderdelen binnen het geheel en wat er moet gebeuren om tot het gewenste resultaat te komen. In dit geval ten aanzien van de deelnemers en de totstandkoming van hun presentaties. Zou je daar meer over kunnen toelichten?

afbeelding van Anja Groot- Schoemaker

Beste Hanneke,

Wat betreft het centraal stellen van letters, dat kan ik voorleggen aan de initiatiefnemers. Ik ben benieuwd hoe het team daar op reageert.

Wat betreft de samenwerking: De samenwerking van de BKK en de Compagie is op zich al vernieuwend. Men overschrijdt al een gemeente lijke grens. Daarbij staat de verbinding voorop. Ook is het voor onze regio nieuw dat de 3 erfgoed locaties ( in 2 gemeentes ) dus over 10 km uitgestrekt activiteiten organiseren. 

Dit zijn dus het Kasteel Heeswijk, De Kildonkse molen (beide gemeente Bernheze) en de bibiotheek Veghel).

Ook op sponsorgebied is zelfs de afstemming van de 2 gemeentes bereikt. De details kan ik hier niet vermelden.

Het leuke is dat de verbinding dus al werkt.

 

afbeelding van Hanneke Wiersma

Beste Anja, door deze informatie krijgt het project wat meer "gezicht" en focus. Ik begrijp dat letters, de vormgeving ervan en het verbinden van letters tot woorden van betekenis, een rode draad vormt. Zoiets is wel het vernieuwende waar JMHM naar op zoek is. Is het niet een idee om die letters meer centraal te stellen in het thema, als kern van het project en het verhaal wat meer op de achtergrond te laten spelen? 

Ook ben ik benieuwd naar de vernieuwende samenwerkingen. Een workshop geven en foto's maken door een bestaande fotoclub of fotoclubs is niet de vernieuwing waar JMHM zich op richt. Kun je iets meer vertellen over de samenwerkingen in dit project en dan niet algemeen, maar heel specifiek met naam en toenaam, achtergrond, het experimentele etc?  

Pagina's