menu denk mee beslis mee maak mee

UTOPIA

Een fantasie over de ideale maatschappij

De Positieve Stad
4 maart 2019 tot 20 juli 2019
animatie, beeldend 3D, dans, film
jongeren
€12.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Utopia = Nu voorbij

Door Sidney van den Berg op di 9 jul

Utopia = NU voorbij
Jongens en meisjes, dames en heren, Utopia = NU voorbij... Een jaar lang keihard werken, is beloond....

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

UTOPIA

Een fantasie over de ideale maatschappij

afbeelding van Sidney van den Berg

Ingediend door:

Sidney van den Berg

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Hoe kunnen we UTOPIA continueren na afloop van het project?

Wat ga je doen?: 

Na een bezoek aan bekende Britse street-artist Banksy’s ‘Dismaland’, enkele jaren geleden, is projectleider Sidney van den Berg nog steeds geïnspireerd door het project van de artiest. Toentertijd coördinator cultuur-educatie en sociaal-agogisch projectmaker bij stichting Cuttin’ Class; in de tussentijd 2 ½ jaar jongerenwerker in Kerkrade (Bleijerheide) geweest; en op dit moment flink in de weer om te inspireren, te verbinden, talenten te ontwikkelen en actieve participatie te vergroten met stichting De Positieve Stad.

Creatieveling en doorzetter Stijn Mevis van stichting Ping Pong heeft na een anderhalf jaar durende zoektocht, een gebouw in het centrum van Heerlen tot de beschikking waar hij een levendige plek voor creatief talent wilt ontwikkelen. Samen met stichting De Positieve Stad zorgt project UTOPIA voor een concrete invulling hiervan.

Bijzonder zijn de ontwikkelingen van de afgelopen jaren op cultureel vlak in Heerlen, die de vrije geesten prikkelen en uitdagen om mee te doen. In Parkstad, met nadruk op Heerlen, zijn enorm veel jonge, gedreven creatievelingen die niet kunnen wachten met het uiten en tot nog hogere kwaliteit ontwikkelen van hun talent, in samenwerking met professionals en andere creative minds. Een peiling bij de bij ons bekende creatievelingen leverde na Dismaland in 2015, en nu nog steeds zoveel positieve reacties op, dat we aan de slag zijn gegaan om samen met de jonge creatievelingen in een kwalitatief opgezet project, te werken aan een tastbaar en verbluffend eindresultaat om de bewoners van Parkstad te inspireren.

Samen met de doelgroep van UTOPIA gaan we Banksy’s opzet van Dismaland nabootsen, op een wijze die aansluit bij de huidige ontwikkelingen in Parkstad en op de behoefte van de deelnemers. We gaan een bewustwordingsproces creëren voor de bezoekers door een expositie-event te maken die de nadelen van de huidige samenleving laat zien en de, naar het beeld van de deelnemers, ideale positieve samenleving inzichtelijk maken. De inspiratie die de bezoekers opdoen, geven hoop en positiviteit, wat hen in beweging zet. De bezoekers worden bij de expositie uitgedaagd om mee te doen. Dit organiseren de jonge kunstenaars niet alleen, maar in samenwerking met een aantal masters uit het vak, die zij zelf gaan uitkiezen. Opties zijn bijvoorbeeld Limburgse artiesten Joost van Barneveld, Arian Winterink en Vincent Lancee. Toon Hezemans, geniale creatieveling en ex directeur van kunstencentrum Signe, coacht de jongeren gedurende het ontwikkelingstraject richting de expositie.

We brengen vijftien jongeren in de leeftijd van 17 - 30 jaar bij elkaar. Gedurende 5 maanden worden zij gecoacht door de coach en de masters, waarbij zij werken aan hun eigen talent en gelijktijdig werken aan het expo-event van UTOPIA, waarin hun ontwikkeling te zien is als een fantastisch eindproduct midden in het centrum van de stad, waarmee ze hun belevingswereld meegeven aan de bezoekers. Bij Ping Pong wordt de creatieve broedplaats van de 15 deelnemers gevestigd. Ping Pong is op dit moment nog niet zichtbaar en is gevestigd op een zeer gunstige locatie. We creëren een plotse, unieke en bijzondere happening waar bezoekers van zullen opkijken en meer dan graag naar terug willen. De jongeren creëren een waar UTOPIA.

Hoe ga je te werk?: 

Werving doelgroep
Bij Ping Pong en De Positieve Stad zijn zo’n dertig geïnteresseerden in beeld, die voorrang krijgen op deelname. Via mondelinge communicatie van deze creatievelingen wordt getracht tot 15 deelnemers te komen. We verwachten dat de inschrijvingen binnen twee weken zijn voldaan. Bij geen 15 deelnemers na persoonlijke communicatie, stappen we over op social media. Waarbij we, gezamenlijk met de geïnteresseerden, een bereik hebben van ongeveer 10.000 personen, met een focus op Parkstad. Een van onze contacten van MBO college Arcus, opleiding KTM, (Kunst, Theater, Media) verzorgt promotie onder de studenten.

Na de promotie vindt er een kennismakingssessie plaats waar verdere toelichting wordt gegeven en de inschrijving van oprecht gemotiveerde deelnemers definitief wordt gemaakt. Met €50,- inschrijfkosten, symbolisch voor de commitment, wordt de inschrijving voldaan. De intrinsiek gemotiveerde deelnemers worden hiermee naar voren gehaald en gescheiden van de rest. Het inschrijfgeld zorgt ervoor dat het project geen geheel vrijblijvend project wordt waarbij tussentijds gestopt kan worden, zonder goede reden. Bij afronding krijgen de deelnemers de inschrijfkosten terug.

Coaching
We hebben bij de bij ons bekende, enthousiaste creatievelingen gepeild welke aspecten zij van belang vinden om mee te doen. Onderstaand een opsomming:
- persoonlijke en creatieve groei;
- professionele coaching;
- creatieve vrijheid;
- samenwerken en samen werken met andere disciplines;
- masterclasses van voor hen interessante en inspirerende kunstenaars;
- voldoende materialen;
- een grote ruimte waar vrijheid is om de creativiteit de vrije loop te laten;
- voldoende mogelijkheid om gedurende de week van het atelier gebruik te maken;
- 12 weken zijn minimaal nodig om een goed concept uit te werken en werk te maken;
- een exclusieve, tijdelijke ervaring voor een maximaal aantal bezoekers creëren;
- exposure!

We hebben een beeld van de ideale coach, die reeds is bevestigd. De vaardigheden:
- Inspireren
- Een groot creatief vermogen
- Ervaring in het begeleiden van kunstenaars
- Sterk ontwikkelde professionele vaardigheden mbt exposeren
- Enthousiast en sociaal tbv de begeleiding
- Punctueel

Toon Hezemans wordt coach, ofwel artistieke en inhoudelijk verantwoordelijke. Toon is Illustration artist, cartoonist, ex-directeur en projectleider van Kunstencentrum Signe.

We kiezen ervoor om de artistieke en inhoudelijk verantwoordelijke de rol van coach te geven. Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding, op basis van een gelijkwaardige een op een relatie, die erop gericht is om mensen in positieve zin te veranderen uitgaande van de veranderingsmogelijkheden die liggen in de wisselwerking tussen inzicht en gedrag. Inzicht krijgt de deelnemer door eigen kennis samen te voegen met kennis van de coach waardoor hij/zij bekwamer wordt om gestelde doelen te bereiken.

WERKWIJZE COACH
De coach zet de deelnemers aan tot nadenken door verschillende vragen te stellen, zoals: Waar ben je goed in?; wat voor type kunstenaar ben je?; wat doe je graag?;  wat kun je doen om je kunst beter te maken?; in welke richting wil je je verder ontwikkelen?; wat is je persoonlijke visie?; wat wil je aan het einde van het project bereikt hebben?; wat moet je daarvoor leren?

De coach ondersteunt en begeleidt het leerproces van de deelnemers. Hun doelen worden vooraf bepaald aan de hand van een POP. Het doel van de coach is het vergroten van de persoonlijke effectiviteit en de bekwaamheid van de deelnemers. Zij bepalen de doelen, de coach stelt vragen, geeft adviezen en voegt waar nodig kennis toe. De deelnemers blijven zelf verantwoordelijk voor hun beslissingen. De gesprekken tussen de coach en de deelnemers hebben een concreet doel: iets willen en kunnen wat de deelnemer voorheen niet kon, de mogelijkheid om nieuw gedrag aan te leren. De coach brengt motivatie op gang om te veranderen.

De coach stelt gerichte vragen en brengt de deelnemers zo van de plek waar ze nu zijn, naar de plaats waar zij willen zijn. De coach gaat  er van uit dat deelnemers: Via de juiste vragen zelf kunnen ontdekken ‘waar ze naartoe willen’; over veel vaardigheden, ideeën en andere competenties beschikken; deskundig en vindingrijk (kunnen) zijn.

Er wordt geen verbetering aangebracht in wat er niet goed gaat. Er wordt juist gekeken naar het doel of de richting van de deelnemer. Vanuit een nieuwsgierige en ‘niet wetende’ houding blijft de coach bewust een stap achter de deelnemer staan. Van daaruit helpt de coach de deelnemer zichzelf te sturen. De coach vraagt constant welke richting de deelnemer op wilt en erkent hun problemen. Constant zet de coach de coachee op een oplossingsgericht spoor en wordt gebruik gemaakt van de feedback die de deelnemer geeft.

De coach neemt wekelijks tijd om in gesprekken met individuele deelnemers terug te komen op hun POP en de groei die zij doormaken. Elke twee weken vindt o.l.v. de coach een gezamenlijke feedbacksessie plaats met alle deelnemers om elkaar te motiveren en stimuleren, wat de groei van de deelnemers zal versterken. 

MASTERCLASSES
De masters zijn nog niet toegezegd, want deze worden uitgekozen door de deelnemers. In de zes vaardigheden voor het profiel hebben we in de omgeving reeds gevonden:

- Vincent Lancee (beeldend kunstenaar; tattoo artist; exposities)
- Joost van Barneveld (street artist; wereldwijd; exposities)
- Arian Winterink (beeldend kunstenaar; exposities; cross-overs)

Opbouw Project
1. Kennismaking
Een kennismaking waarbij deelnemers en coaches hun werk voorstellen; motivatie kenbaar maken en als uitgangspunt nemen. Het pand verkennen is een must; wat is mogelijk en wat gaan zij als individu toevoegen aan UTOPIA.

2. Concept vormgeven
De deelnemers bezoeken de tentoonstelling van Basquiat in Schunck. Vervolgens bespreken ze het concept en ontwikkelen dit verder in brainstormsessies. Boodschappen bedenken voor het werk; afspraken maken over verdeling van het pand; kansen voor samenwerking en cross-over zoeken.

3. Persoonlijk plan
De coach bespreekt met elke deelnemer het persoonlijke plan. Er wordt een POP gemaakt. We kiezen hiervoor zodat de deelnemers doelgericht aan hun ontwikkeling kunnen werken. De deelnemers worden getriggerd om na te denken over wat ze precies anders willen doen. Met het POP zoeken de deelnemers uit wat ze verder willen (leren) en welke mogelijkheden ze daarvoor hebben. Voordelen van het maken van een POP zijn de kans om bijvoorbeeld beter te worden op sociaal, creatief of artistiek vlak; de kans meer talenten te ontwikkelen; specialisatie; gevarieerder werk maken; groeien als persoon; niet meer vastroesten op een eerdere werkwijze; bezig blijven met  je eigen visie. De stappen die wij hanteren voor persoonlijke ontwikkeling zijn: analyseren; plannen; uitvoeren; evalueren. Het is een voortdurend leerproces.

4. Coaching
Het persoonlijk plan wordt telkens met de coach geëvalueerd en als uitgangspunt genomen in de werksessies. 

5. Masters
De masters verzorgen elk drie masterclasses. Ze brengen hun expertise over en geven feedback en tips a.d.h.v. leiding van de coach betreffende het plan van de deelnemers.

6. Doorlopend samenwerken aan de expositie
De deelnemers werken constant gezamenlijk aan de openbaring van UTOPIA

7. Expositie
Ping Pong is vier keer als event toegankelijk voor maximaal 50 bezoekers. Een intieme UTOPIA sfeer wordt gecreëerd met zoveel mogelijk creatieve partners/bekenden van de deelnemers. Muziek, hapjes en drankjes zullen niet ontbreken. Begeleiding van en uitleg aan de bezoekers tijdens het event vindt plaats door de deelnemers en de coach.

Eindproduct
Het eindproduct is een kunstzinnig, samenhangend geheel van inspiratie middels positiviteit: Licht en geluid, muziek en theater, beeldende kunst met ijzer en houtwerk, nieuwe media en dans. Het wordt met zekerheid geen expositie met schilderijen aan de muur, maar een ware beleving voor de bezoekers. Het pand van stichting Ping Pong is uitermate geschikt om een bijzondere happening te creëren. 

Continuïteit borging
Na afloop van UTOPIA peilen we de behoefte van de deelnemers. Deze behoefte trachten we daarna in te vullen bij Ping Pong, wat kan gaan dienen als broedplaats voor jonge creatievelingen. Vanuit de meedenkers is o.a. het idee gekomen voor een kunstuitleen en/of pop-up shop wat enorm interessant is om de ondernemende vaardigheden van de deelnemers te stimuleren. 

Begroting
Op dit moment zijn we in de afrondende fase van het plan en krijgt met name de dekking van het project onze volledige aandacht. We praten hiervoor met Gemeente Heerlen, VSB Fonds en Fonds voor Cultuurparticipatie. Financieringen zijn nog niet toegezegd.

Ervaring
Een greep uit onze ervaring: In samenwerking met Fonds Cultuurparticipatie e.a. partners heeft Sidney o.a. talentontwikkelingsproject Frame de Stad (fotografie en film) en Word-Up! (graffiti art) bij stichting Cuttin' Class ontwikkeld en samen met partners tot een fantastisch resultaat gebracht. Andere geslaagde projecten zijn community-art project Buurtquotes en project De Positieve Stad. Stijn heeft de fysieke locatie van Ping Pong weten te bewerkstelligen, waar een tweemaandelijkse, kleinschalige expositie plaatsvindt. Aan sociale, enthousiasmerende vaardigheden en netwerk is geen gebrek.

Met wie werk je samen?: 

Samen met Gemeente Heerlen, Fonds voor Cultuurparticipatie en VSB Fonds trachten we het grootste deel van de financiering rond te krijgen. Met Toon Hezemans en verschillende masters verzorgen we het coachingstraject. Ontwikkeling van het plan, voorbereiding, coördinatie, evaluatie en evt. bijstellen van de koers vindt plaats door Stichting De Positieve Stad en Stichting Ping Pong.

Creatieve partners voor de benodigde professionele uitstraling zijn: Johnny Brankaert, als partner voor de benodigde vormgeving;
Mitchel de la Combé, als filmmaker voor promotie voor de start van het project, expo event promo en verslaglegging; Terence Sengers wordt de huisfotograaf voor een fotoverslag van het proces ter informering en beleving tijdens de opening en voor social media

Heerlense koffie en lekkernijen-specialist, Coasters, gerund door twee jonge ondernemers, draagt zorg voor de hospitalities tijdens de showcases.

Schunck
Samen met culturele instelling Schunck wordt met gesloten beurs gezorgd voor brede promotie voor werving van deelnemers, promotie en de muzikale invulling van het event. We betrekken de deelnemende jongeren van UTOPIA bij het museum in Schunck en de kunst van Basquiat. Samen met de kunstenaars bezoeken we gedurende het UTOPIA proces ter inspiratie de tentoonstelling van Jean-Michel Basquiat [1960 - 1988], die in februari de deuren opent. De doorbraak van Basquiat in 1980 kwam door zijn Times Square Show in New York, waar hij 100 kunstenaars in een leegstaand pand samenbracht. Deze tentoonstelling markeerde de opkomst van de cross-over cultuur. Het bracht kunst, graffiti, muziek, mode, performance, poëzie en dans samen in een culturele smeltkroes. Geheel toevallig komt dit overeen met het uitgangspunt van UTOPIA om cross-overs op te zoeken en creatievelingen bij elkaar te brengen in een leegstaand pand om een event te creëren. Ondanks het verschil in grootte van UTOPIA en Basquiat's Times Square show, ligt een verbinding met de tentoonstelling van Basquiat voor de hand. 

Graffiti Museum Megapool
Stichting Graffiti Museum Megapool heeft in de afgelopen 5 jaar tweemaal een tijdelijk graffiti museum gerund in een leegstaand pand in Heerlen. Op dit moment zijn zij aan de slag met voorbereidingen voor de derde locatie. Graffiti Museum Megapool zet met gesloten beurs haar ervaring voor het opbouwen van een museum en haar netwerk in voor werving van deelnemers en publieksbereik voor de events. De voorzitter van Megapool Graffiti Museum zal de werksessies van UTOPIA bijwonen om de coach waar nodig te ondersteunen en om deelnemende kunstenaars te ondersteunen om van UTOPIA een succesverhaal te maken. Als tegenprestatie krijgt een deel van de kunstwerken van de lokale kunstzinnige graffiti scene, die Graffiti Museum Megapool beheert, een plek op UTOPIA.

KRUISBESTUIVING Ping Pong x De Positieve Stad
Door ideeën te delen over behoeften van de jongeren en gezamenlijk gesprekken te voeren met creatievelingen, hebben we elkaar geïnspireerd en gezamenlijk inhoud en vorm gegeven aan het plan.

Ping Pong verzorgt de facilitering van Promenade 7 voor UTOPIA. Tevens zal Ping Pong na afloop van het event een tiental open groepsbezoeken verzorgen waarbij zij het publiek rondleiden door de tentoonstelling [zonder event]. Het jonge, creatieve netwerk van Ping Pong en De Positieve Stad wordt gezamenlijk uitgenodigd ter deelname aan het project, waarbij Ping Pong het grootste netwerk heeft aan jonge talenten. De Positieve Stad zorgt voor de coördinatie van UTOPIA met haar netwerk. Er vindt netwerk- en kennisoverdracht plaats tussen de organisaties. Beide partijen breiden hiermee het netwerk uit voor de toekomst.

Rol van De Positieve Stad is om de kennis over- en vooral de behoefte van de doelgroep inzichtelijk te maken op papier en over te dragen aan Ping Pong. Ping Pong gaat na afloop aan de slag met verdere ontwikkeling van de dagelijkse activiteiten op de broedplek. De samenwerking wordt na afloop van het project blijvend ingezet voor de toekomst van UTOPIA en de broedplek.

Wat is verder van belang om te weten?: 

Het pand van Ping Pong zorgt voor carteblanche. Het gebouw is een leeg canvas en geeft de ruimte om de creativiteit vrij te laten. De deelnemers hoeven zich niet te beperken tot hun gebruikelijke werkwijze. Ze hebben alle mogelijkheden om de architectuur en de vorm van het gebouw te gebruiken, inclusief alle ruimten. De locatie krijgt hierdoor een nieuwe waarde. Voor bezoekers krijgt de nietszeggende plek betekenis en beleving. Er wordt een positieve boost gegeven aan de ontsierende plek, waardoor het stadsbeeld verbetert. Promenade 7 in het centrum van Heerlen  gaat bloeien.

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
4 showcases 25 200
10 groepsbezoeken 4 100
1 online promo 15 20.000
1 fysieke promo centrum Heerlen 15 5.000
13 werksessies deelnemers 15  
3 masterclasses van 3 uren, met 3 masters 15  

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Het meest bijzondere aan het project is de vrijheid die geboden wordt aan kunstenaars van uiteenlopende disciplines om hun talent in samenwerking met professionele kunstenaars en een coach in volledige vrijheid, in een pand dat carte-blanche bied, te ontwikkelen naar een hoger niveau en gezamelijk toe te werken naar een viertal showcases waar hun creativiteit en visie wordt tentoongesteld aan publiek, waar zij hun netwerk aan creatievelingen bij kunnen betrekken om er een waar event van te maken. Een project heeft op deze wijze nog niet plaatsgevonden in Parkstad.

UTOPIA maakt de mogelijkheden van de locatie van Ping Pong inzichtelijk, waar naderhand continuïteit a.d.h.v. de behoeften van creatievelingen kan worden geboden. De Positieve Stad en Ping Pong kunnen middels UTOPIA de passie en het talent voor talentontwikkeling blootstellen. De coach en masters kunnen hun talent en motivatie overdragen door een nieuwe generatie kunstenaars te inspireren tot grootse dingen, groter dan zij alleen hadden kunnen opzetten.

TOEKOMSTVISIE
De droom van UTOPIA is om voor jongeren een creatieve broedplek in Heerlen, c.q. Parkstad, te creëren waar zij a.d.h.v. opgedane kennis en vaardigheden zo veel mogelijk zelfstandig, waar nodig met begeleiding, kunnen voortbouwen aan hun eigen dromen om gezamenlijk kunst te maken voor publiek, hen te inspireren en aan het denken zetten, of hen mee te laten doen aan kunst.

Het zou mooi zijn als Ping Pong [Promenade 7] een openbare werkplek en projectruimte wordt met atelier en educatie mogelijkheden. De lastige zaken zijn er reeds: ruimte in het centrum, de mogelijkheid om er te werken en zelfs reeds enkele jonge vrijwilligers die hand en spandiensten gaan verrichten. Nu nog een mooie kick-off om de mogelijkheden van het pand aan te duiden; de jonge kunstenaars te inspireren, hun talent verder te ontwikkelen; en publiek en deelnemers te verbinden aan de locatie en organisaties. De behoefte van creatieve jongeren vormt de toekomst van UTOPIA in Heerlen.

In eerste instantie blijft UTOPIA ‘beperkt’ tot Parkstad, met Heerlen als middelpunt. We nodigen culturele partijen uit Limburg uit om het event van UTOPIA te komen beleven, zodat we een eventuele voortzetting in andere steden of regio’s naderhand kunnen bespreken. Het zou geweldig zijn als UTOPIA een Provinciale uitstraling krijgt als jonge, kunstzinnige talenten- en cross-over project dat een groot publiek bereikt, aan het denken zet en inspireert.

Jongeren uitdagen om hun kunst verder te ontwikkelen in groepsverband waardoor cross-overs plaatsvinden en dat laten zien aan publiek, dat vinden we mooi. Het is waardevol om samen met de jongeren publiek aan het denken te zetten over de belevingswereld van jongeren en te laten zien wat voor talent er in de regio te vinden is. Van de 200 bezoekers van het event, verwachten we dat minimaal 100 bezoekers jongeren zijn. Overigens zijn de 15 deelnemers allemaal jongeren, die voor het organiseren van het event hun eigen netwerk aan creatieve jongeren kunnen betrekken. Het is mooi als we de deelnemende jongeren een uitlaatklep geven en een voorbeeld laten zijn, waardoor nog meer jongeren geïnspireerd worden om met kunst aan de slag te gaan. Samen kunst maken werkt inspirerend, de jongeren zijn dan sociaal en creatief bezig, wat erg waardevol is. Als Ping Pong een vaste werkplek en expositieruimte wordt biedt UTOPIA een mooie kick-off voor een start van het ontwikkelen van het talent van jongeren, die creatief bezig [willen] zijn en hun talent [verder] willen ontwikkelen.

Om tot een Provinciaal project te groeien, gaan we verschillende stappen zetten. Hier volgt een beknopte omschrijving:

JAAR 1
Het eerste jaar is het van belang dat UTOPIA succesvol wordt uitgevoerd; dat we kwalitatief evalueren met de doelgroep om extra kennis op te doen over het nog sterker organiseren van het ontwikkeltraject en de events. Tevens is het van belang dat het netwerk wordt uitgebouwd om te werken aan de toekomst van de broedplek in Heerlen en om te werken aan continuering van UTOPIA als project. De belanghebbenden worden overzichtelijk gemaakt en uitgenodigd voor het expo-event, zodat ze een indruk krijgen van de potentie en we hen kunnen vertellen over de lange termijn visie. We openen het gesprek over de toekomst en hoe ze daar een rol in kunnen spelen.

Belanghebbenden waar we reeds aan denken:
Schunck; Huis voor de Kunsten; Jop Vermeesch [matchmaker]; C-Mill; Stichting Getting-Up; Megapool graffiti museum; Tout Maastricht; Cultuurbeleid medewerkers van Gemeente Kerkrade en Gemeente Heerlen; IBA; Via Zuid; Bedrijvigheid uit Heerlen.

JAAR 2

In jaar 2 zal de creatieve werk- en broedplek in Heerlen verder worden gevormd, waarbij we met deelnemende kunstenaars van UTOPIA verder bouwen aan culturele en kunstzinnige projecten in Heerlen, c.q. Parkstad, waarbij kruisbestuiving plaatsvindt met culturele organisaties en bedrijvigheid uit de regio en tevens een grotere groep burgers geïnspireerd wordt om met kunst aan de slag te gaan. Het streven is om samen met de deelnemende kunstenaars educatieve en recreatieve kunst activiteiten te ontplooien.

Bij voldoende partners en belangstelling voor het project vanuit culturele organisaties, die elders in Limburg gesitueerd zijn, gaan we een Midden-Limburgse en een Noord-Limburgse editie van UTOPIA organiseren. We denken dan aan het bereiken van 25 deelnemers per editie en een groter publiek.

JAAR 3
Het zou mooi zijn als we de creatieve broedplek kunnen uitbouwen tot een belangrijke plek voor talentontwikkeling in Parkstad, waar de creatievelingen zich thuis voelen en we de belevingswereld van de jongeren inzichtelijk kunnen maken voor anderen. Een middelpunt voor kunst en talent, die jongeren en publiek uit Parkstad weten te vinden. Er zullen aan de hand van de behoefte en ideeën van de deelnemers, enkele culturele- en talentontwikkelingsprojecten plaatsvinden. Het mooiste is als de kunstenaars die deelnemen aan UTOPIA gestuurd worden om zelf deze projecten te organiseren. Overdracht van organisatie- en coördinerende skills is dan onze taak. Ping Pong wordt gerund voor en door creatieve kunstenaars uit Parkstad.

Een Limburgse Provincie-brede UTOPIA editie vindt plaats, waarbij het talent van de gehele Provincie [deelnemers van eerdere edities e.a. geïnteresseerden] bij elkaar komt om gezamenlijk kunst te creëren en effect te bewerkstelligen bij publiek. We denken dan aan 50 deelnemers die een dergelijk project organiseren in een ontzettend grote buiten- en binnenruimte met een uitstraling tot buiten de Provincie.

Begroting: 

De FCP subsidie is bedoeld voor de begeleiding van de kunstenaars door de coach en de masters, en de coördinatie van het project.

Locatie(s): 
Promenade 7, Heerlen

Uitslag Beslis mee

FCP28
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 121 gestemd
totaal78
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Alexander Klapwijk

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Met Utopia wil je jonge creatievelingen via een coachingscontructie met ervaren kunstenaars samenbrengen. De uitkomst van dat traject is een expositie die reflecteert op het thema ‘de ideale stad’. Hoewel je plan af en toen nog een beetje vaag overkomt, wordt wel duidelijk dat er vanuit een positieve instelling, vanuit de creatievelingen en de makers wordt gedacht. Ook biedt het plan organisatorisch voldoende vertrouwen: jullie werken samen met twee lokale partijen die hun sporen reeds verdiend hebben op het gebied van de urban arts,  samen hebben jullie ene ruim relevant netwerk. Ik sluit me aan bij de tip van Anne en hoop dat dit project een start is van een duurzame verrijking van het culturele aanbod in Heerlen, niet alleen voor jonge opkomende professionele kunstenaars, maar juist ook voor de actieve cultuurbeoefening in de vrije tijd. Ik zie jullie blog met veel interesse tegemoet.

afbeelding van Anne Arninkhof

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Geïnspireerd door Banksy’s Dismaland starten De Positieve Stad en Ping Pong met het project Utopia een ontwikkeltraject voor jonge talenten op. Met behulp van jonge kunstenaars en coaches begeleiden jullie hen op maat. Centraal binnen het traject staan de wensen en ontwikkeldoelen van de jongeren en zijn er tweewekelijkse sessie met de gehele groep. Deze aanpak geeft vertrouwen in zowel de inhoud van het traject als de opbrengst voor de deelnemers. Ook werken jullie hiervoor samen met andere lokale organisaties als Schunck en Graffiti Museum Megapool en maken gebruik van hun expertise en netwerk. Interessant is dat jullie gedurende het traject de locatie van Ping Pong uitbouwen tot Heerlense broedplaats voor jonge makers. Dit zou een waardevolle toevoeging kunnen gaan vormen aan de lokale infrastructuur. Tip is om daarbij goed na te denken hoe jullie de broedplaats na afloop van het project willen gaan financieren, en focus je eerst op de lokale verankering voordat je gaat uitrollen doorheen de provincie. Ik wens jullie veel succes met de uitvoering!

afbeelding van Dennis Haverhals

Beste Sidney,

Erg interessant project met veel bekende aspecten die wij in het Ludio project net even anders doen. Ik vind het POP een erg interessante toevoeging en dat de deelnemers zo meer bewust worden van de groei die ze doormaken.

Hebben jullie ook specifieke terugkoppel momenten ingepland in het programma om goed aandacht te kunnen besteden aan de reflectie?

Door momenten voor zowel zelfreflectie als feedback geven op andere deelnemers tijdens het creatie proces kan dit denk ik het effect van het POP versterken.

De coaching van professionals dmv achteraf feedback geven ipv alles voordoen is een goede insteek om de creativiteit van de deelnemers te stimuleren en ze uitdagingen op hun eigen wijze te laten overwinnen.

afbeelding van Sidney van den Berg

Beste Dennis,

In het programma was wel reeds verwerkt dat de coach wekelijks tijd neemt om in gesprekken met individuele deelnemers terug te komen op hun POP en de groei die ze doormaken.

We hebben a.d.h.v. van jouw meedenken in het programma verwerkt dat we elke twee weken een gezamenlijke feedbacksessie houden met alle deelnemers om elkaar te motiveren en stimuleren. Thanks voor de tip, ik denk dat dit het proces en de groei van de deelnemers zeker zal versterken. 

Dankjewel voor het meedenken! Super nice. 

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Sidney,

Je aanvullingen geven een veel beter beeld van je plan. Ik zou wel nog graag meer willen weten over de samenwerkingspartners. Wij zoeken naar projecten waarbij er een kruisbestuiving ontstaat tussen organisaties. De masters, coaches en fondsen reken we dan niet mee. Kan je daar wat meer over vertellen? Wat is bijvoorbeeld de rol van Ping Pong vs de rol van Stichting De Positieve Stad?

afbeelding van Sidney van den Berg

Hallo Alexander,

Terechte vraag, dat hadden we nog niet duidelijk omschreven. De kruisbestuiving hebben we omschreven onder het kopje 'Met wie werk je samen en wat is de rolverdeling tussen jullie?'. Ik hoor graag van je.

Groetjes, Sidney

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Sidney,

Welkom bij Jij Maakt Het Mee. De komende weken denk ik als adviseur van het fonds met je mee over je project en op welke onderdelen het eventueel aangescherpt kan worden om tot een kansrijke aanvraag te komen. 

Leuk dat er al verschillende mensen actief zijn op dit forum. 

Zoals Rob al schreef is je plan nu nog te beperkt. Je kan je plan aanvullen bij het tabblad 'Bewerken' -> Denk mee (meer projectinformatie).

Bedenk daarbij dat Jij Maakt Het Mee vernieuwende projecten ondersteunt die de actieve cultuurbeoefening in de vrije tijd op een uitdagende en duurzame manier stimuleren en waarbij een innovatieve samenwerking centraal staat. Ik ben benieuwd naar je antwoorden op de vragen van Rob, ik heb dezelfde vragen. Succes!

afbeelding van Sidney van den Berg

Beste Alexander,

Hartstikke bedankt! Ik had het kopje 'meer projectinformatie' gemist. De vragen die zijn gesteld, heb ik zo goed mogelijk getracht te beantwoorden. Als er nog vragen zijn, beantwoord ik deze graag om het plan nog sterker te maken.

Met vriendelijke groet,

Sidney van den Berg

afbeelding van Rob van Doggenaar

Beste Sidney,

Van harte welkom op Jij Maakt Het Mee. Ik ben aan je gekoppeld als coach, zal je project volgen en je waar mogelijk voorzien van tips en adviezen.

Ten eerste: een mooi idee om - geinspireerd door Dismaland - jongeren uit Heerlen hun creativiteit te laten ontwikkelen. 

Ik denk dat de projectbeschrijving nog te beperkt is om door te kunnen naar de volgende fase. Mijn advies is om het uit te breiden met informatie over de manier waarop je het gaat aanpakken. Hoe ga je de jongeren vinden en betrekken in het project? Hoe ga je de artistieke inspiratie en begeleiding van de jongeren organiseren? Welke gedachten heb je al over het eindproduct en de materialen en technieken die de jongeren kunnen gebruiken? Wat is je begroting? Hebben jullie al ervaring opgedaan met vergelijkbare trajecten? 

Als je dit soort informatie toevoegt wordt je plan sterker. 

Ik hoor graag van je. 

Hartelijke groet, 

Rob

afbeelding van Sidney van den Berg

Beste Rob,

Dankjewel voor je bericht en vragen. Ik had zelf ook wel het idee dat de beschrijving nog ontzettend beperkt was. Ik zag vandaag pas dat er nog een kopje stond om het plan verder aan te vullen en ben direct aan de slag gegaan. Kijk maar eens bij de omschrijving. Mocht je nog tips of advies hebben, hoor ik het natuurlijk ontzettend graag.

Met vriendelijke groet,

Sidney van den Berg

afbeelding van Rob van Doggenaar

Ha Sidney, 

Dank voor de aanvulling. Heel verhelderend. Ik krijg de indruk dat jullie er goed over nagedacht hebben. Ik heb verder geen vragen. Je vraagt specifiek advies op de vraag hoe je het project kunt continueren. Ik denk dat het antwoord op die vraag begint met het formuleren van een toekomstvisie. Wat wil je bereiken over, zeg, 5 of 10 jaar? Wat is de droom? Blijft het beperkt tot Heerlen? Of ga je provinciaal?  Hoeveel jongeren wil je bereiken en wat wil je teweeg brengen? Dat soort vragen. Vervolgens kun je per jaar invullen welke stappen je op het pad naar je toekomstige doel gaat zetten. Je kunt de voor jou belangrijke stakeholders dan uitnodigen voor deze editie zodat ze een indruk krijgen van de potentie en daarbij vertel je ze ook over de lange termijn visie. Dan kun je met hen meteen het gesprek openen over de toekomst en hoe ze daar een rol in kunnen spelen.  

Heb je daar iets aan? 

Rob

afbeelding van Sidney van den Berg

Dag Rob,

Je hebt ons een erg mooie aanzet gegeven om verder na te denken over de toekomstvisie; goede vragen zeg! We hebben de toekomstvisie omschreven onder het kopje 'Wat maakt het project bijzonder?'. Ik hoor graag van je.

Groetjes, Sidney

afbeelding van toon hezemans

Het zou een opdracht kunnen zijn die de kunstenaars meekrijgen: hoe kunnen we UTOPIA continueren? Het kan zijn dat de groep zo hecht wordt dat ze samen een nieuw project willen doen, maar het kan ook zijn dat het project juist aanbevelingen en kritiekpunten oplevert, die de basis kunnen zijn voor een nieuw UTOPIA. Dus eigenlijk vind ik de vraag voorbarig. Alsof je aan Columbus voor zijn reis vraagt, waar hij in Amerika aan land zal gaan.

afbeelding van Sidney van den Berg

Dankjewel voor je reactie Toon! Ik heb het toegevoegd aan het plan onder het kopje 'continuïteit borging'.

afbeelding van Rick Vechel

Persoonlijk ben ik een groot fan van ondernemende kwaliteiten bij kunstenaars. Wellicht is een kunstuitleen/pop-up shop een tof iets om toe te voegen aan deze 'levendige plek voor creatief talent'! Misschien ook als onderwerp binnen de Coaching?
Succes!

Pagina's