menu denk mee beslis mee maak mee

Urban Talent

 

Stichting Capture 22
3 september 2018 tot 4 november 2018
film
jongeren
onze website
€10.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

De vertoning

Door Reguillo Wijngaarde op di 29 jan

26 januari was het zover de korte films van DBUFF Urban Film talent werden vertoond tijdens, Da Bounce Urban Film Festival in theater zuidplein in...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Urban Talent


afbeelding van Reguillo Wijngaarde

Ingediend door:

Reguillo Wijngaarde

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
- Wat zou een creatieve en inspirerende locatie kunnen zijn voor dit programma? - Welke nieuwe partner zou nog interessant kunnen zijn om een bijdrage te leveren aan de zichtbaarheid/exposure van dit project?

Wat ga je doen?: 

Met dit project willen jongeren die in hun vrije tijd bezig zijn met film of met film bezig willen zijn, de kans geven een short video/videoclip of mini documentaire te maken. In ons participatieprogramma ‘Urban-Talent’ worden jongeren bijgestaan door professionele coaches uit de filmsector die ze tips en tricks geven en begeleiden in het maakproces. Onderdeel van het programma is dat de groep 2 intensieve workshops volgen op het gebied van scenario schrijven en filmproductie. De uiteindelijke filmprojecten die de jongeren ontwikkelen worden vertoond op het Da Bounce Urban Film Festival (DBUFF) 2018 in november en krijgen na afloop van DBUFF een dedicated pagina op de website waarop de films te zien zijn.

Doelstellingen  van het project:

- Jongeren kennis te laten maken met het genre (urban) film
- Bijdragen aan talentontwikkeling
- Empoweren van jongeren doordat zij ruimte krijgen hun verhaal te delen in creatieve vorm

Hoe ga je te werk?: 

Startdatum en duur van het traject
De startdatum van het project is (in de week van) 3 september. De deelnemers van het traject hebben dan 2 maanden begeleiding in het realiseren van hun film.

Concrete opdracht en thema
De jongeren maken een korte film (de vorm is vrij – docu, videoclip, fictie of short film). De films van de jongeren moeten passen binnen een urban thema (een film van zwarte makers en/of films die een onderwerp hebben die de urban gemeenschap bezighoudt of definieert).

Workshops en Feedback
Om de jongeren meer kennis bij te brengen zullen ze tijdens het maakproces 2 verplichte workshops volgen: Scenarioschrijven en Filmproductie. Deze workshops vinden plaats op 2 verschillende dagen aan het begin van het traject. We maken de workshops verplicht, zodat we er zeker van zijn dat de deelnemers hetzelfde “vertrekpunt” hebben als het gaat om bepaalde disciplines zoals scenarioschrijven en filmproductie. De jongeren worden begeleid in het schrijven van het scenario en daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan het opzetten en draaien van een productie en het maken van verschillende edits. In deze workshops leren de jongeren kennis maken met belangrijke facetten van het filmvak.

Daarnaast organiseren we 3 feedback sessies waarin de jongeren begeleid worden door een professional uit de filmwereld die optreed als ‘coach’. Tijdens deze sessies bekijken de filmmakers elkaars projecten en geven ze elkaar (onder begeleiding) feedback. Daarnaast worden zij op de set bezocht door een coach. Na het set bezoek wordt er een feedbacksessie ingepland waarin de coach terugkomt op de zaken die hij heeft waargenomen tijdens het bezoek. Centraal in deze sessies staat dat we willen werken vanuit de behoeften die er onder de jongeren is, onze coach zal in deze feedbacksessies dus sturend zijn vanuit de ‘leerbehoefte’ van de jongeren.

De feedbacksessies vinden verspreid plaats tijdens de periode dat de film werkelijk wordt gemaakt. Het is uiteraard de bedoeling dat de deelnemers worden gestimuleerd, empowered en gemotiveerd om het project af te ronden en om hun hobby’s uit te blijven oefenen.

Begeleiding
Als begeleiders hebben we de volgende coaches in gedachten:

- Hesdy Lonwijk (Allround coach – Regie, productie, Scenarioschrijven)
- Shariff Nasr (Allround coach – Regie, productie, scenarioschrijven)
- Ad van Dam Programma coördinator (jury voorzitter van DBUFF Talent program)

Zowel Hesdy Lonwijk en Shariff Nasr zijn twee grote en bekende namen in de filmsector en kunnen als ‘rolmodellen’ of voorbeeld fungeren voor de deelnemende jongeren waar zij zich mee kunnen identificeren. Deze professionals kunnen de jongeren inspireren, empoweren, hen stimuleren om verder te gaan met hun creatieve talent. 

Deelnemers/doelgroep
In dit traject hebben we ruimte voor 30 jongeren tussen de 16 en 30 jaar.  De verwachting is dat met dit aantal het goed te realiseren is dat alle deelnemers voldoende aandacht en begeleiding krijgen. Deze aandacht en begeleiding hebben ze nodig voor het realiseren van hun film. Belangrijk in de werving van de doelgroep vinden wij dat er jongeren deelnemen van verschillende culturele en sociale achtergronden, we denken deze groep te kunnen vinden via onze samenwerkingspartners die werkzaam zijn in cultureel diverse wijken. 

Waar we er in eerste instantie van uitgingen om 30 deelnemers hun eigen film te laten maken, hebben we mede dankzij de adviezen van de coaches van FCP besloten de deelnemers in groepen te laten werken. Ideaal zou zijn dat men in groepen van drie samenwerkt, zodat er taken verdeeld kunnen worden en er van elkaar geleerd kan worden. Zeker deze klankbordfunctie naar elkaar en de 'peer-to-peer' feedback die dan ontstaat vinden we bij nader inzien van meerwaarde. We vinden het belangrijk om te werken vanuit de behoefte van de deelnemers, vandaar ook de intervisiemomenten. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij de productie en regie uitvoeren. Hierin worden ze bijgestaan door de coaches van het traject en volgen ze dus 2 workshops: scenarioschrijven en filmproductie. Dit geeft naar verwachting goede handvaten om de taken/rollen op te pakken.

Programma op het Da Bounce Urban Film Festival (DBUFF)
De films van de jongeren worden op 2, 3 of 4 november vertoond tijdens Da Bounce Urban Film Festival. De exacte datum moet nog worden besloten. Tijdens dit programma worden alle films vertoond en verzorgt elke jongere het voorwoord van zijn/haar film. Dankzij dit onderdeel doen de jongeren podiumervaring op en maken ze kennis met het onderdeel zijn van een filmfestival. Door hun deelname hieraan krijgen de jongeren ook de mogelijkheid om andere programmaonderdelen op het filmfestival gratis te bezoeken. Op deze manier leren ze zowel als publiek en als maker kennis maken met de filmindustrie.

Met wie werk je samen?: 

Om het juiste draagvlak te hebben en vooral de directe verbinding met de jonge doelgroep werken we samen met onderstaande partners, allemaal spelers waarbij talentontwikkeling bij jongeren centraal staat. Onderstaande partners zullen allen een bijdrage leveren in de werving van jongeren voor dit project.

Bijlmer Parktheater
Het Bijlmer Parktheater is gevestigd in Amsterdam Zuidoost en verankerd in de wijk. We werken met hen samen om lokaal talent uit Zuidoost te werven.

No Limit
NoLIMIT werkt samen met grote kunst-, cultuur-, muziek-, onderwijs- en zorgorganisaties om de persoonlijke groei van jongeren te bevorderen.

Studio West
Studio West is gevestigd in Amsterdam Nieuw-West, een wijk met meer dan 187 nationaliteiten. Studio West is een initiatief van Theater de Meervaart en staat voor talentontwikkeling en laat jongeren kennismaken met disciplines als dans, theater, film en media.

Go Short Festival
Go Short - International Short Film Festival Nijmegen is hét Nederlandse festival voor korte film.

Wat is verder van belang om te weten?: 

Het participatietraject ‘Urban Talent’  is een initiatief van Stichting Capture 22, de stichting die ook het Da Bounce Urban Film Festival produceert. We vragen hier specifiek aan voor het participatietraject en niet voor het festival, dit programma is een afzonderlijk project. 

Wat in dit participatietraject weliswaar ook centraal staat, net als in het DBUFF festival is de missie vanuit waar gewerkt wordt, de emancipatie van het genre urben film.

Achtergrond: Het genre urban film is verwant aan de hedendaagse, interculturele grootstedelijke samenleving. Urban film komt grotendeels voort uit de Afro-Amerikaanse cultuur. Films van zwarte makers met zwarte protagonisten worden vaak bestempeld als urban en als genre aangeduid als ‘Black Film’ of ‘Urban Film’. Sommige filmmakers komen uit het Arthouse circuit anderen opereren bijna alleen op internet, maar er zijn inmiddels ook steeds meer mainstreamfilms, tv series en succesvolle kaskrakers die onder die noemer vallen.

Wat is Urban Film? Urban film bevat één van onderstaande elementen:

- Thema over zwarte cultuur
- Thema over HipHop cultuur
- De hoofdrolspeler is zwart en/of een overwegend zwarte cast

Sinds de jaren ‘90 van de vorige eeuw lijkt urban film populairder dan ooit. Begin 1990 wordt getypeerd door een golf van geprezen filmmakers als Spike Lee met Do The Right Thing en John Singleton’s Boyz n the Hood. In 1999 wordt Do The Right Thing zelfs geselecteerd door de National Film Registry voor archivering in de nationale bibliotheek van de Verenigde Staten, The Library of Congress. Acteurs als Denzel Washington, Halle Berry, Samuel L. Jackson, Wesley Snipes hebben rollen in grote blockbusters. Waar de jaren ‘70, ‘80 en ‘90 worden gekenmerkt door populaire Amerikaanse bioscoopfilms met een zwarte cast of regisseur, is er van dit succes in de Europese bioscopen weinig tot niets te merken.

Het bioscoopbezoek in Nederland is in de afgelopen tien jaar verdubbeld. Aan de rand en soms in het centrum van grote steden verschijnen grote bioscoopcomplexen. De cinema maakt onlosmakelijk onderdeel uit van het cultureel leven. Nederlandse filmfestivals in Amsterdam IDFA, Rotterdam IFFR en Utrecht NFF trekken steeds meer bezoekers. Downloaden en streamen neemt toe. Ontwikkelingen die over de gehele linie voor diverse filmgenres succes opleveren. Ondanks deze positieve ontwikkelingen ontbreekt helaas in Nederland nog steeds een structurele programmering van urban films in de reguliere filmfestivals en bioscopen en geldt dit succes dus niet voor het urban filmgenre. Met dit participatietraject laten we jongeren al op jonge leeftijd kennis maken met het genre urban film, op die manier hopen we op de lange termijn meer diversiteit te realiseren binnen de filmindustrie.

Een maatschappelijk debat wat we met dit participatietraject willen voeren, en dat in het verlengde ligt van het vorige is dat juist doordat er geen structurele programmering van urban film is, wij hiermee willen bijdragen aan de emancipatie van groepen die tot op heden zijn ondervertegenwoordigd in de mainstream. Hoewel de witte suprematie de afgelopen decennia langzaam maar zeker al iets is teruggedrongen en er beslist meer kleur op het doek is te zien, nationaal en internationaal, is het witte verhaal beslist nog steeds het dominante verhaal. In een evenwichtige en gelijkwaardige samenleving is er echter geen ruimte voor één verhaal, alleen voor een caleidoscoop aan verhalen, ook daar willen we met dit participatieprogramma een platform voor zijn. Zodat jongeren ook kennis maken met ‘ urban film’, een genre dat zij wellicht niet kennen omdat het niet tot de mainstream behoort.

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
2 Workshops (1 x filmproductie / 1 x scenarioschrijven)  30   
3 feedbacksessies/intervisie 30  
1 screeningprogramma op DBUFF 30 6500
       
       
       

 

De doelgroep/en bereik is meerledig:

  • Er kunnen 30 jongeren deelnemen aan dit participatieprogramma.
  • Het Da Bounce Urban Film Festival, waar de eindproducten vertoond worden, trekt 6500 personen
  • Het totaalbereik van publiek, dus met het netwerk van de samenwerkingspartners, de social media en nieuwsbrieven van het DBUFF netwerk en de website waar de eindproducten op worden geplaatst, ligt op 100.000 personen
Wat maakt het project bijzonder?: 

Dit project/traject is vcan meerwaarde omdat de deelnemers (hobby filmmakers) direct worden gekoppeld aan een platform (DBUFF) dat professionele (inter)nationale mogelijkheden biedt. Als dit talent besluit door te gaan met het maken films, dan biedt DBUFF een talent programma in het jaarlijkse festival waarin films worden beoordeeld door een professionele jury en waarbij er een stimuleringsprijs gewonnen kan worden. Verder biedt DBUFF de mogelijkheid om films in te dienen zodat die vertoond kunnen worden in de reguliere programmering.

De vernieuwing zien wij op twee vlakken. Enerzijds door het betrekken van 'storytelling' in de workshops, anderzijds door het toevoegen van 'facebook Live' als integraal onderdeel van het workshoptraject.

In de workshop ‘scenario schrijven’, dat onderdeel van het traject is, voegen we een extra methode toe: storytelling. Adviserende partner hierin is Stichting Storytelling Centre, die ook storytelling coaches kan inzetten. We willen de jongeren uitdagen om het verhaal dat ze willen vertellen op een ‘andere’ manier te vertellen. Verhalen kunnen op verschillende manier verteld worden, door de jongeren kennis te laten maken met ‘storytelling’ en ‘storytellingtechnieken’ willen we hen laten experimenten met nieuwe verhaalvormen, die zij vervolgens tot uitdrukking laten komen in film. Storytelling coaches worden betrokken in het maakproces, en juist met deze mix van storytelling en film willen we experimenten in het opzoeken van de grenzen in vorm en verhaal. 

Er wordt steeds vaker gesproken over storytelling en de impact die het werken met persoonlijke verhalen heeft op persoonlijke groei en sociale verandering. Die aspecten willen we ook centraal stellen in dit project en daar zien we ook de vernieuwing in, zodat de activiteit het maken van een leuke en goede film overstijgt. De deelnemers worden door het volgens van de workshops storytelling empowered en krijgen zowel praktische als sociale vaardigheden mee die ze ook in de rest van hun leven kunnen gebruiken.

Graag lichten we dat nader toe.

Het werken aan een persoonlijk verhaal daagt de deelnemers uit om hun gedachten te structureren en te ordenen. Welk detail is belangrijk, welk minder. Waar zit de grote lijn, wat is het verbindende element? Door bezig te zijn met een persoonlijk verhaal leren de deelnemers zichzelf beter kennen en beter over hun sterke en zwakke punten na te denken. Vervolgens ervaren ze hoe ze zichzelf (beter) kunnen uiten. Op deze manier gaat een deelnemer op een andere manier het proces van scenario schrijven in.

Dit laatste heeft een andere positief effect. Een goed in beeld gebracht en verteld verhaal zet anderen aan om er echt aandacht aan te besteden. De ervaring dat je verhaal door anderen echt gewaardeerd wordt, doet de afzender groeien. Hij of zij voelt zich gewaardeerd, waardoor zelfvertrouwen en zelfrespect toenemen. Zeker deelnemers uit (sub)culturen die vaak onder druk staan en vaker negatief dan positief belicht worden, zullen hier veel aanhebben. Het gevoel dat jouw verhaal er mag zijn en net zo belangrijk is als al die andere verhalen is een ervaring die ze niet vaak meemaken.

Er wordt al veel gewerkt met het live vertellen van verhalen, maar we gaan nu een stap verder door de verhalen door de deelnemers te laten vertalen naar film. Op die manier kunnen ze een groter publiek aanspreken met hun verhaal.

Daarnaast willen we ook in vorm nog een vernieuwend aspect toevoegen. Reality aspecten in films is een nieuwe trend. Als opdracht krijgen de filmmakers mee dat een deel van hun film via Facebook Live moet worden uitgezonden. Dit betekent dus dat de opname van een scene live te volgen is door onze FB volgers.
-voor de filmmakers is dit een uitdaging: ze kunnen deze scene maar 1 keer opnemen aangezien deze live wordt uitgezonden op social media
-De Facebook Live scène is gelijk een teaser waarmee we onze volgers nieuwsgierig maken naar de rest van film. Deze kunnen ze dan op het speciale platform en wellicht ook tijdens DBUFF bekijken.

Dit traject biedt daarnaast door substantiële samenwerkingspartners (British Urban Film Festival, IDFA, Movies That Matter etc) ook mogelijkheden voor verschillende vertoningen van films.

Films van DBUFF talent award winnaar Fumilayo Koswal en DBUFF talent program deelneemster Chesney Giersthove werden bijvoorbeeld in juni 2018 vertoond tijdens het British Urban Film Festival in londen. Fumilayo ambieerde geen carriere in film en besteedde hier alleen in vrije tijd aandacht aan. Echter, nadat hij de positieve feedback op zijn film had ontvangen en ook nog de Talent Award won, heeft hij besloten om toch de mogelijkheden binnen urban film te gaan bekijken. Dit voorbeeld maakt dat de impact van een traject als dit groot kan zijn voor jongeren, talentontwikkeling staat centraal, jongeren maken kennis met film, maar voor sommigen kan het dus ook betekenis hebben voor hun toekomstdroom. De impact is er zowel lokaal als nationaal, lokaal is er impact op de deelnemende jongeren, nationaal ook op het publiek dat het festival bezoekt (6500 man).

Andere meerwaarde zien we in de kruisbestuiving die zit in de koppeling van de jongeren die gekoppeld worden aan professionals (door middel van het workshop en coaching programma). Beide groepen kunnen elkaar inspireren, de professionals kunnen de jongeren inspireren door bijv. hun grote schat aan kennis en ervaring. De jongeren kunnen de professionals bijvoorbeeld inspireren in het denken ‘buiten bestaande kaders’. Ook intergenerationeel is de koppeling interessant en kunnen beide groepen van elkaar leren.

Begroting: 

Zie bijgevoegde begroting.

Uitslag Beslis mee

FCP28
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 111 gestemd
totaal78
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Alexander Klapwijk

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Met het medium film willen jullie jongeren in creatieve vorm hun verhaal laten vertellen, zo hun talenten helpen ontwikkelen en daarmee ‘empoweren’. Jullie hebben daarvoor betrouwbare partnerschappen gesloten, hoewel niet zo heel erg vernieuwend. Net als Stefanie heb ik nog mijn twijfels bij de intensiteit van de samenwerking en de rol- en taakverdeling en de complexiteit van het maken van een film, waar Diana op wees, is niet te onderschatten. Toch ben ik positief over jullie aanpak. Ik verwacht dat de impact op de deelnemers groot zal zijn, mede door de keuze van die samenwerkingspartners en met jullie aanpassingen aan het plan hebben laten zien dat jullie wel degelijk bezig zijn geweest met vernieuwing, zoals het toevoegen van Facebook Live als middel en de storytelling als methode. Daarom is mijn eindoordeel positief. Ik ben erg benieuwd naar de films, succes!

afbeelding van Stefanie Weijsters

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Door het maken van film kunnen jongeren hun eigen verhaal brengen en zich op een creatieve en multidisciplinaire manier ontwikkelen. Dat zie je ook in dit project. Door professionele begeleiding en intensieve workshops te bieden, ontwikkelen 30 jongeren zich in korte tijd in een dynamische omgeving. De projectmatige manier van werken past hen goed en middels feedbacksessies blijven jullie dichtbij hun wensen en leerbehoeften. Door rolmodellen in te zetten motiveren jullie de jongeren en schetsen jullie ze ook de doorgroeikansen. De peer-to-peer beinvloeding draagt eveneens bij aan de motivatie en hun ontwikkelproces. Op de artistiek-inhoudelijke kant van de workshops had het plan verder in mogen gaan, om beter te kunnen beoordelen wat deelname eraan voor de artistieke ontwikkeling van de deelnemers betekent. De screening tijdens het Da Bounce Urban Film Festival lijkt een goedgekozen stimulans te zijn voor de jongeren om te komen tot een mooi eindproduct. Bovendien biedt het de deelnemers een podium om hun kunsten te delen met anderen. De gekozen samenwerkingspartners zijn ervaren partijen met geschikte netwerken in de culturele sector alsook onder de jongerendoelgroep, van belang voor het succes van dit project. Wel blijft de intensiteit van de samenwerking en de rol- en taakverdeling nog tamelijk onderbelicht. Mooi dat jullie met dit project jongeren die zich aangesproken voelen door de urban film kunnen prikkelen om hun filmtalent verder te ontplooien.

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Reguillo,

Ik heb je aanvullingen gezien. Ik mis in je aanvraag nog steeds de vernieuwende elementen en de innovatieve samenwerkingen (buiten de samenwerkingen die gericht zijn op de werving van deelnemers). Wij zien de kruisbestuiving die ontstaat in de koppeling van jongeren aan professionals niet als vernieuwend, en niet als samenwerkingspartnerschap. Wat er vernieuwend is aan de opzet van de workshops storytelling wordt mij ook nog niet zo duidelijk. Dat staat trouwens los van de waarde van die workshops, zoals Diane al schreef. Die is ongetwijfeld hoog.

Ik ben ook benieuwd naar je antwoord op Diane's vraag over de complexiteit van het maken van een film.

afbeelding van Reguillo Wijngaarde

Beste Alexander,

We hebben inhoudelijk inmiddels intensief met de workshopleiders (de filmmakers en storytelling coaches) bij elkaar gezeten om de inhoud van het project aan te scherpen en concreter te maken. In de inhoudelijke tekst hebben we nu uitgebreider en concreter uitgeschreven waarin wij de vernieuwende elementen zien binnen dit project. De toevoeging van storytelling als methode is uitgediept en toegelicht, daarnaast hebben we een ander vernieuwend aspect toegevoegd in de beschrijving. Reality aspecten in films is een nieuwe trend dat we graag integreren in dit workshoptraject, op verzoek van de betrokken filmprofessionals. Als opdracht krijgen de filmmakers mee dat een deel van hun film via Facebook Live wordt uitgezonden. Beide elementen (storytelling als methode en Facebook Live als middel) hebben we uitgediept in de tekst. 

Groet, Reguillo

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Reguillo,
vandaag heb ik geen tijd meer om naar je aanpassingen van gister te kijken. Vergeet niet om vandaag de aanvraag te doen voor de Beslis mee-fase. Ik kijk dan komende week naar je aanvraag.

afbeelding van Diane Frenay

Ha Reguillo, is je verwchting t.a.v. de jongeren niet wat te hoog?: zowel in tijd als in complexiteit als in creativiteit? Doorgaans wordt een film door veel mensen samen gemaakt omdat het heel verschillende aspecten vraagt; decors, acteurs, locaties, belichting, cameramensen etc. de complexiteit en hoeveelheid en tijd kunnen misschien afschrikken. In een aftiteling komen al snel honderden namen voorbij, zelfs in heel korte films.

Natuurlijk kun je het eenvoudig houden, toch is een film maken in je eentje nog steeds heel hoog gegrepen. Mijn tip is om ze in groepen films te laten maken en duidelijke rollen/taken te geven, die kunnen eventueel wisselen. Ik  geef deze tip n.a.v. andere aanvragen bij  jijmaakthetmee, waarin die complexiteit ook voorkwam. Ze kunnen zo ook veel van elkaar leren,

Workshops storytelling zijn waardevol; zeker in het voorbereiden van een scenario.De filmwereld zelf biedt veel inspiratie, juist omdat filmmakers altijd zoeken naar andere manieren om een verhaal te vertellen. Regisseurs en cameramensen onderschieden zich door hun aanpak en zijn daardoor uniek en herkenbaar. 

afbeelding van Reguillo Wijngaarde

Beste Diane, dank je voor je comment! Wij zien zeker wat in jouw tip om de deelnemers samen te laten werken. Het is een mooie manier om van elkaar te leren en wellicht is het voor deze jongeren dan nog aantrekkelijker om zich op te geven voor dit traject. We gaan het plan aanpassen. 

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Reguillo,

Welkom bij Jij Maakt Het Mee. De komende weken denk ik als adviseur van het fonds met je mee over je project en op welke onderdelen het eventueel aangescherpt kan worden om tot een kansrijke aanvraag te komen.

Jij Maakt Het Mee ondersteunt vernieuwende projecten die de actieve cultuurbeoefening in de vrije tijd op een uitdagende en duurzame manier stimuleren en waarbij een innovatieve samenwerking centraal staat. 

Je wil 30 jongeren een film of films laten maken onder begeleiding van professionals. Dat is op zich niet zo vernieuwend, we zien dat vaker voorbij komen bij Jij Maakt Het Mee. Richt daarom je aanvraag op de aspecten van je plan die wel vernieuwend zijn. Daarbij ben ik ook nog benieuwd naar de rol van de samenwerkingspartners. Wat gaan jullie concreet samen doen? Succes!

afbeelding van Reguillo Wijngaarde

Beste Alexander,

Dank je voor je feedback! 

Wij zien binnen de samenwerking, vernieuwing enerzijds in de kruisbestuiving die ontstaat in de koppeling van jongeren aan professionals. Beide groepen kunnen elkaar inspireren, enerzijds de professionals die de jongeren veel kennis en ervaring doorgeven, anderzijds de jongeren die meestal ‘buiten bestaande kaders’ denken.

Anderzijds zit de vernieuwing in de manier waarop we de workshops invullen wat betreft het vertellen van je verhaal, dit is nog niet inhoudelijk uitgediept in de tekst die we publiceerden op het platform, vandaar hier nog een toelichting hierop.

Bedoeling is om de inhoud van het workshoptraject júist vernieuwend op te zetten. In de workshop ‘scenario schrijven’, dat onderdeel van het traject is, voegen we een extra methode toe: storytelling. Adviserende partner hierin is Stichting Storytelling Centre, die ook storytelling coaches kan inzetten. We willen de jongeren uitdagen om het verhaal dat ze willen vertellen op een ‘andere’ manier te vertellen dan de geijkte narratieve structuur die je vaak ziet in films. Verhalen kunnen op verschillende manier verteld worden, door de jongeren kennis te laten maken met ‘storytelling’ en ‘storytellingtechnieken’ willen we hen laten experimenten met nieuwe verhaalvormen, die zij vervolgens tot uitdrukking laten komen in film. Storytelling coaches worden betrokken in het maakproces, en juist met deze mix van storytelling en film willen we experimenten in het opzoeken van de grenzen in vorm en verhaal.

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Reguillo,

Houd er rekening mee dat we alleen de tekst in je plan, dus in de linkerkolom meenemen in de beoordeling. De tekst in deze chat is bedoeld om met elkaar in gesprek te gaan. Vul dus vooral je plan in de linkerkolom aan en werk de punten die je in je antwoord noemt daar goed uit. Succes!

afbeelding van Reguillo Wijngaarde

Beste Alexander,

Goed dat je ons daarop wees, dank! Inmiddels hebben we de toelichting die we in de antwoorden hebben gegeven ook in het platform beschreven. We zijn benieuwd of jullie verder nog tips of kritische vragen hebben over het voorgestelde plan? Dat horen we graag.

 

afbeelding van Diane Frenay

Ha Reguilo, ik ben coach op dit platform en help je aanvraag te versterken. ik heb wat vragen:

 je wilt ongeveer 30 jongeren met diverse achtergronden gelegenheid geven om aan dit programma deel te nemen. hoeveel films worden er gemaakt; een of meer? werken ze samen, welke taken rollen kunnen ze verwachten of pakken?

afbeelding van Reguillo Wijngaarde

Beste Diane,

Dank je voor je feedback!

Wij gaan er vanuit dat ze allemaal een eigen film maken/ willen maken en dat er dus 30 korte films worden opgeleverd. Als in de wervingsprocedure blijkt dat er behoefte is aan samenwerken, dan zullen wij deelnemers aan elkaar koppelen. Daarin zijn we flexibel. We vinden het belangrijk om te werken vanuit de behoefte van de deelnemers, vandaar ook de intervisiemomenten. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij de productie en regie uitvoeren. Hierin worden ze bijgestaan door de coaches van het traject en volgen ze dus 2 workshops: scenarioschrijven en filmproductie. Dit geeft naar verwachting goede handvaten om de taken/rollen op te pakken.