menu denk mee beslis mee maak mee

UNZINE

Sharing photography and stories through zines

Stichting ReKult
16 september 2016 tot 25 september 2016
animatie, crafts, fotografie
jongeren, kinderen, ouderen, volwassenen
onze website / check facebook
€5.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Unzine outcome and conclusion

Door Daniela Maffeo op zo 13 nov

Overall the Unzine project received a very positive response, including from exhibition visitors, workshop participants and collaborative partners...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

UNZINE

Sharing photography and stories through zines

afbeelding van Daniela Maffeo

Ingediend door:

Daniela Maffeo

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Can you help us to make it possible?

Wat ga je doen?: 

Unzine bestaat uit een tentoonstelling en 2 gratis workshops die betrekking hebben op de do-it-yourself-subcultuur van fotomagazines maken. Het doel van Unzine is om mensen de mogelijkheid en het zelfvertrouwen te geven om hun creativiteit te uiten door zelf een publicatie te maken van beelden en verhalen die voor hen van belang zijn. Unzine is vernieuwend in de manier waarop het voor iedereen mogelijk wordt gemaakt om onder professionele begeleiding, actief te leren over visuele communicatie.Zines of the Zone is een reizende bibliotheek van door amateurfotografen van over de hele wereld zelf uitgegeven fotomagazines waarbij DIY foto’s en drukwerk zijn gebruikt.Eén workshop wordt gereserveerd voor schoolkinderen. Voor deze workshop zal een onderwerp dat leeft in de Spaarndammerbuurt centraal staan, b.v. de komst van een AZC in de wijk. De opdracht kan zijn na te denken over de vraag hoe je iemand die zijn land door oorlog heeft moeten verlaten, welkom kunt heten.Scholieren kunnen tijdens de workshop allemaal één pagina maken voor een boek dat kan dienen voor de verdere voorbereiding op de komst van de nieuwe kinderen in de klas. De tweede workshop is open voor alle geïnteresseerden

Hoe ga je te werk?: 

Unzine is een introductie op de fotozine subcultuur in twee delen: een tentoonstelling en een serie workshops die zinemaking en diverse skills met betrekking tot visuele communicatie bijbrengen aan een diverse groep deelnemers.Unzine maakt onderdeel uit van het Unseen Photo Festival 2016 dat zich voor deze editie concentreert in de Spaarndammerbuurt en buurtbewoners en fotografieliefhebbers op tal van ongebruikelijke plekken – zoals de bibliotheek, het zwembad en het verzorgingstehuis - in contact brengt met hedendaagse fotografie in de vorm van tentoonstellingen, bijzondere evenementen en interactieve projecten. De opzet van het Unseen Festival in de wijk is om bezoekers, in het bijzonder buurtbewoners die normaal gesproken mogelijk niet in aanraking komen met hedendaagse kunst, op laagdrempelige manier passief én actief in aanraking te brengen met kunst, en fotografie in het bijzonder.Unzine speelt een belangrijke rol binnen deze doelstelling omdat het op innovatieve en onderscheidende manier nieuwe doelgroepen vertrouwd maakt met fotografie en introduceert in het zelf publiceren van eigen gekozen verhalen en beelden. De tentoonstelling toont bezoekers de creativiteit van talloze amateurfotografen wereldwijd en door middel van de workshops worden mensen uitgedaagd ook zelf creatief aan de slag te gaan. Het Unzine project is één van de festivalprogramma’s van het Unseen Photo Festival 2016 dat buurtbewoners wil verbinden met hedendaagse fotografie en met de ‘doorgewinterde’ hedendaagse fotografieliefhebber die Unseen altijd weet te vinden. Unzine zal plaatsvinden in de Openbare Bibliotheek Amsterdam,aan de Spaarndammerstraat, een openbare plek waar mensen van heel verschillende leeftijden en sociaal, cultureel en economische achtergronden samenkomen. Door Unzine te organiseren in de OBA en zowel tentoonstelling als workshops gratis toegankelijk te maken, kan een grote, diverse groep mensen worden bereikt op een inclusieve, toegankelijke en uitnodigende manier.

Met wie werk je samen?: 

Rekult presenteert Unzine als onderdeel van het Unseen Photo Festival 2016.Unzine helpt Unseen in het verwezenlijken van de doelstelling en omgekeerd helpen het grote netwerk en de uitgebreide marketingmogelijkheden van Unseen de naamsbekendheid van Unzine sterk vergroten. Unzine zal door Unseen in alle communicatie-uitingen worden meegenomen als onderdeel van het festival. Het Unseen Festival is samengesteld uit verschillende presentaties, events en interactieve programma’s die buurtbewoners en (inter)nationale fotografieliefhebbers op experimentele wijze en op onverwachte plekken in aanraking brengen met hedendaagse fotografie, professionele fotografen en met elkaar. Unseen streeft met het buurtfestival nadrukkelijk naar een passieve en actieve betrokkenheid van buurtbewoners voor wie museumbezoeken en deelname aan creatieve evenementen normaal gesproken wellicht niet vanzelfsprekend zijn. Daarom programmeert Unseen op ongewone maar openbare plekken, en gaat ze bijzondere samenwerkingen aan. Unzine leent zich bij uitstek voor het bereiken van nieuwe doelgroepen omdat iedereen een photozine kan maken, het is niet duur en je hebt er geen specifieke training voor nodig.Door de workshops laagdrempelig en gratis te maken en te zorgen voor de begeleiding van professionals met veel ervaring, worden mensen niet alleen gemotiveerd maar krijgen ze ook het zelfvertrouwen om zelf aan de slag te gaan en hun creativiteit te ontdekken en te uiten. Deelnemers komen meer te weten over de werking van visuele communicatie en door zelf aan de slag te gaan met zelfgemaakte of zelfgekozen beelden en verhalen, komen mensen bovendien meer over elkaar te weten.Zeker als wordt samengewerkt aan onderwerpen die leven in de buurt en waarover mensen zich onderling uitspreken, dragen zines bij aan de sociale cohesie.Het publiek zal op tal van manieren profiteren van het ontdekken van zines omdat ze een krachtig, onafhankelijk, persoonlijk, ongecensureerd en creatief communicatiemiddel zijn.

Wat is verder van belang om te weten?: 

ReKult is een jong collectief van culturele managers en actieve burgers. We zijn een open platform dat artistieke en culturele projecten ontwikkelt en uitvoert. We moedigen uitwisseling van ideeën en de reflectie op actuele sociaal-culturele vraagstukken aan. ReKult biedt een plek, die open is voor iedereen maar zich in het bijzonder richt op jongere burgers, om elkaar te ontmoeten en op informele manier van elkaar te leren. Eén van de aandachtsgebieden van ReKult is de subcultuur van zinemaking, ofwel het do-it-yourself publiceren. ReKult is in 2010 begonnen met het op de Amsterdamse kaart zetten van de zine-cultuur, toen ons eerste event, de ‘Amsterdam Zine Jam’, plaatsvond in Meneer de Wit.De Unseen Photo Fair viert dit jaar de vijfde verjaardag. Sinds de direct succesvolle start biedt Unseen met een meerdaagse kunstbeurs in de Westergasfabriek een actueel overzicht van volstrekt nieuw fotografisch werk van circa 55 internationale galeries. Vorig jaar vond een eerste editie van het Unseen Photo Festival plaats. Dit jaar moet het festival vaste voeten in de grond krijgen met een degelijk uitgewerkte formule. Met een tiendaags programma draagt Unseen Festival nieuwe ontwikkelingen en inzichten in de fotografie uit aan een breed publiek, door ruimte te bieden aan andere stemmen en locaties buiten de beurs. Unseen opent deuren van ruimten waar je het niet zou verwachten, en laat hier nieuwe geluiden klinken.

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
1 workshop for school kids 28 50
1 boekbinden workshop 50 50
1 tentoonstelling Zines of the Zone   2000
       
       
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

ReKult streeft ernaar workshops en presentaties te organiseren binnen een breder kader van culturele en artistieke festivals. Ons doel is om do-it-yourself publiceren en zinecultuur te verspreiden bij grote events, om een grote groep mensen te laten ervaren hoe inspirerend en verrijkend zelf publiceren is. We willen lokale gemeenschappen bereiken door activiteiten te programmeren in openbare plekken. De OBA in de Spaarndammerbuurt is bij uitstek een plek waar ReKult nieuwe doelgroepen kan bereiken. Het Unzine project onderstreept de democratisische ontwikkeling in de wereld van fotoboeken en de bottom-up aanpak die het medium langzaam maar zeker toegankelijker maakt voor verschillende doelgroepen. ReKult en Unseen presenteren samen dit project binnen de context van het Unseen Photo Festival in de Spaarndammerbuurt om buurtbewoners de kans te bieden om op een creatieve manier aan de slag te gaan met fotografie. Unseen kan daarom slechts in beperkte mate bijdragen aan Unzine. Rekult werkt altijd op uitnodiging van festivallen of instellingen en heeft geen eigen middelen.Om de workshop zo toegankelijk mogelijk te maken, willen we deze graag gratis aanbieden. Daarvoor is natuurlijk wel extra subsidie nodig. We hopen dat FCP de bijzondere waarde van het project voor de buurt onderschrijft en de realisatie ervan wilt mogelijk maken.

Begroting: 

FCP zou de fees voor het projectmanagement dekken, een deel van de Zines of the Zone productie, accomodatie en per diem van de organisatie. Verder zou de bijdrage van FCP de fees voor het geven van de workshops en een deel van het benodigde materiaal dekken. De OBA stelt kosteloos de ruimte, het nodige meubilair, het personeel om de OBA gedurende de 10 festivaldagen van 11 tot 18 uur open te houden en de kopieermachine beschikbaar. Ook zullen zij via hun eigen communicatiekanalen buurtbewoners aanmoedigen om te komen. Unseen is verder verantwoordelijk voor alle publiciteit rond Unzine via drukwerk, website en social media en draagt alle kosten hiervoor.

Uitslag Beslis mee

FCP40
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek40
max 50 / 80 gestemd
totaal80
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Giovanni Campbell

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Wat ik bijzonder vind aan het concept is de focus op zelf publiceren en dat het over fotografie gaat. Het hoge do-it-yourself gehalte maakt het project bovendien prima passend voor JMHM.
Op basis van jullie eerdere ervaringen ben ik positief over de kwaliteit van de activiteiten die voldoende zullen aansluiten bij het niveau van de deelnemers. De samenwerking met de OBA is mede interessant vanwege de facilitaire ondersteuning.  In het plan lees ik echter nog maar weinig terug over de rol van de OBA in de reizende tentoonstelling. Zouden daar nog kansen liggen voor jullie? Tip: Probeer nog wat concreter te zijn in de wijze waarop je verbinding zoekt met organisaties die al direct contact hebben met de doelgroepen die jullie willen bereiken.

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Het Fonds beoordeelt een project adhv de criteria kwaliteit, samenwerking en effect. Fijn om weer eens een beeldend project op JMHM te hebben staan. Ik ben enthousiast over de manier waarop jullie buurtbewoners willen interesseren voor fotografie en hoe jullie de kunst van het 'zine maken' toegankelijk willen maken. De beschreven workshop voor scholieren laat mooi zien hoe een gezamenlijk gemaakte publicatie de motor kan zijn voor discussie, een nieuw perspectief of een frisse blik. Ook voor andere communities of verenigingen interessant om mee kennis te maken! De verbinding met OBA en Unseen Festival is positief, omdat het de zichtbaarheid van Unzine versterkt. Tip: verbreed je netwerk en promoot de waarde van het zine maken bij andere maatschappelijke of culturele) organisaties!

afbeelding van Daniela Maffeo

Dear Danielle
The workshop will be open to visitors of the Unseen Festival and for the people visiting the library. The workshop is open for four hours and it’s organized as open table. Everybody can just walk that day and join it or participants can subscribe before via ReKult, Unseen or at the OBA directly.


The other workshop for the school, will be organize on a Wednesday afternoon, outside the school hours. The parents and few teachers will bring the students after school to the OBA in order to take part in this activity.

 

 

afbeelding van Daniëlle Koelemij

De samenwerking met de bibliotheek in de Spaarndammerbuurt maakt de mogelijkheden om de combinatie van woord en beeld te versterken. Zeker bij de Unzine workshops kan ik me voorstellen dat de fotografie wordt versterkt met tekst. Hoe gaan jullie dat concreet doen met de mensen die mee willen doen met de gratis workshop? 

Let op: jij maakt het mee subsidie is niet bestemd voor een workshop aan schoolkinderen onder schooltijd. Organiseer je die workshop buiten schooltijd in de wijk? 

afbeelding van Daniela Maffeo

Dear Giovanni & Willemijn

Thank you for all feedbacks, I revised the proposal after last week meeting with the OBA and Unseen. I made it in Dutch as you requested as well. The space on the application is limited, but I tried to integrate all your suggestions.

Thank you in advance.

Best regards,

Daniela

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Weten jullie zeker dat je dit project al naar de Beslis mee-fase wilt doorzetten? Je hebt nog een week om het programma verder uit te werken, zodat het beter aansluit bij de doelstelllingen van JMHM. Unzine is een mooi evenement, maar alleen bij de twee workshops boekbinden lijkt nu sprake van actieve participatie. Dat is wat mager voor een JMHM-project. Of missen we iets en gaan de buurtbewoners wel actief aan de slag? Zijn er meer 'different activities' dan de workshops boekbinden?

afbeelding van Giovanni Campbell

Jullie project is actueel, maar in de toelichting is het participatie-onderdeel nog weinig uitgewerkt. Je geeft niet aan hoe de deelnemers in de workshops begeleid worden en ik mis een reflectie op de noodzaak voor de doelgroep om meer kennis op te doen over de aspecten van selfpublishing. Heb je mensen uit de directe omgeving gesproken die zich hier meer in zouden willen verdiepen? En hoe onderscheidt dit participatie-project zich van participatie-activiteiten bij eerdere edities van Unseen? Daar is al naar gevraagd. Kun je daar wat uitgebreider over zijn.

En werken amateurs ook mee aan de tentoonstelling Zines of the Zone? Hou er rekening mee dat als alleen werk van professionals wordt getoond dat niet zal passen bij Jij maakt het mee.
afbeelding van Daniela Maffeo

Dear all

Would you prefer the application in Dutch?

best regards, 

Daniela

afbeelding van Daniëlle Koelemij

Dear Daniela, Willemijn asked you for a Dutch translation, because that is easier for people to inderstand and give proper reactions. For me personally it is ok to read your project in English an maybe sometimes I will give a suggesion in half English, half Dutch. Ik hope that's all right for you.

 

afbeelding van Daniela Maffeo

Dear all, 

The application is been completed. We did it in English, please let me know if it's a problem and in case we will translate it into Dutch.

Feel free to share your feebacks after receiving a complete information.

Thank you in advance

Daniela

afbeelding van Willemijn in 't Veld

De beschrijving van dit project is lastig leesbaar door de vele codes. Zouden jullie daar iets aan kunnen doen? Verder graag meer informatie over de opzet en de invulling van dit project, zodat we beter kunnen meedenken. Hoe verhoudt dit nieuwe project zich tot eerdere activiteiten van ReKult, zoals de Zine Jams?


Tip: zoek iemand die je kan helpen om deze aanvraag in het Nederlands te vertalen, dat vergemakkelijkt de communicatie met het publiek, de deelnemers en het fonds.

afbeelding van Daniëlle Koelemij

Dear Daniela, let me introduce myself briefly: I am coach in this interactive platform and give tips, advice and inspiration; so you can perfect your idea for experimental active cultural participation.

I have found background online information about foundation ReKult and think to understand the ‘do it yourself’ principle in privately publishing art magazines, which are called Zine.

Can you please explain what exactly you are planning to do during the Unseen Photo Festival and in the run-up to go there? Who is for example your main audience? Which people in Amsterdam you want to join the Zine Jams? What we get to see at the Unseen?

afbeelding van Daniela Maffeo

Dear Danielle

Thank you for your note.

We will complete the application this week and you will receive all the details of the Unzine project.

We have been busy finalizing the partnerships agreeement in the last weeks and getting the location for the event.

All the best, 

Daniela

 

afbeelding van Daniëlle Koelemij

Good luck with filling in de form properly. We need more information to coach you and be able to give suggestions to improve your idea.