menu denk mee beslis mee maak mee

*UCK jongerenmedialab

do-it-yourself mediakunstenaars en/of...

Stichting Utrechts Centrum voor de Kunsten
1 maart 2018 tot 1 maart 2020
animatie, beeldend 3D, e-culture, film
jongeren
onze website
€14.910

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Het Media Lab is in de lucht!

Door Kim Dahlhaus-Welling op di 3 jul

Na weken van plannen, filmen en schrijven staat het Media Lab online! En wel op www.uck.nl/medialab....

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

*UCK jongerenmedialab

do-it-yourself mediakunstenaars en/of mediaeducatie

afbeelding van Kim Dahlhaus-Welling

Ingediend door:

Kim Dahlhaus-Welling

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Welke meerwaarde heeft het contact met een docent en/of medecursisten in het Do-It-Yourself (DIY) tutorial tijdperk?

Wat ga je doen?: 

Met de groeiende populariteit van internet krijgt ook de visie meer aanhangers dat jongeren van de generatie Z, de digital natives, op geheel eigen wijze leren: informeel, non-lineair en meer do-it-yourself. Een inventarisatie van mediaprogramma’s van centra voor de kunsten leert ons dat deze centra maar ook andere amateurkunstorganisaties weinig tot geen aansluiting bij de generatie Z en hun manier van leren hebben en als ze dat wel hebben dat nog niet hebben weten te vertalen naar een verdienmodel. Het UCK wil jongeren de creatieve mogelijkheden van nieuwe technologieën en media laten ontdekken en wil mediakunstparticipatie en het creatief digitaal bewustzijn van jongeren vergroten door het opzetten van het *UCK jongerenmedialab. Het UCK wil met het *UCK jongerenmedialab gerichte, relevante ervaring en kennis opdoen die vervolgens als handvatten kunnen dienen voor een modern en relevant media aanbod voor jongeren voor het UCK maar ook voor de amateurkunst sector en werkvormen vertalen naar een verdienmodel die past bij de huidige financiering van de centra voor de kunsten en de amateurkunstsector.

De vormen die we gaan uitzetten zijn:

 • Een *UCK jongerenmedialab op vaste tijden in de maand. Nav leervragen van deelnemers aan het *UCK jongerenmedialab zullen andere activiteiten worden georganiseerd waaronder
  • een mediawerkplaats
  • een online platform en community
  • éénmalige workshops;
  • masterclasses van mediakunstenaars;
  • beide eventueel aansluitend bij stedelijke en landelijke activiteiten voor jongeren met een multimedia programma;
  • een platform voor jongeren waarin jongeren mediaontwerpen maken voor non profitorganisaties;
  • Cursussen voor jongeren, in nader uit te werken vormen.

De breedte van de activiteiten beslaat alle nieuwe media gebieden; grafisch, interactieve, animatie, audio, video, gamedesign. Inhoudelijk zullen we proberen zo relevant mogelijk te zijn door aan te sluiten op actuele ontwikkelingen, en tegelijkertijd willen we een aantal vaste waarden op het gebied van mediadesign ontwikkelen en aanbieden, zoals bijvoorbeeld videomateriaal keyen met een greenscreen, photoshop basics en 3D design.
De jongeren worden in deze activiteiten begeleid en gecoacht door ervaren mediakunstenaars en docenten. Zij brengen hun expertise in op het gebied van mediakunst en presentatie van mediakunst op de verschillende online mediaplatforms.
Een focusgroep bestaande uit geïnteresseerde en deskundige jongeren worden ingezet als ambassadeurs voor de *UCK jongerenmedialab programma’s en als focusgroep voor de te ontwikkelen programma’s en de werving van de programma’s. De *UCK jongerenmedialab programma’s worden uitvoering met de deelnemers en de focusgroep geëvalueerd en bijgesteld nav de ervaringen met de programma’s.

Het UCK wil de opgedane ervaringen met het *UCK Jongerenmedialab delen met haar zusterinstellingen en andere amateurkunstorganisaties uit het land, door middel van een bijeenkomst halverwege het project en aan het einde van het traject. Op deze wijze kunnen wij naast het delen van eigen ervaringen ook de bevindingen en adviezen van andere partijen meenemen in de tweede helft van het project.  In een bijeenkomst aan het einde van het traject worden successen en do's en don'ts geëvalueerd. Tevens wordt het online platform ingezet als communicatie kanaal waar andere centra voor de kunsten en amateurkunstinstellingen het proces kunnen volgen en erop kunnen reageren.

en waarom

Multimedia en zang wordt het vaakst in gezinsverband beoefend (Snapshot amateurkunsten Vlaanderen, Bevindingen op basis van de Participatiesurveys 2004 - 2009 - 2014 en scholenonderzoek naar cultuureducatie 2013) maar amateurkunstorganisatie en centra voor de kunsten weten jongeren niet te bereiken met mediakunst programma´s.
De afgelopen jaren heeft de ontwikkeling van digitale media een explosieve groei laten zien. Deze media bieden tot voor kort ongekende mogelijkheden op het gebied van informatie, communicatie en creativiteit. Binnen deze schijnbaar onbegrensde mogelijkheden tracht het UCK een visie te ontwikkelen waarmee actueel en relevant aanbod ontwikkeld kan worden, met name voor de momenteel moeilijk te bereiken doelgroep jongeren. Om in te kunnen spelen op actuele behoeften op het gebied van kunst en media educatie zijn nieuwe ideeën nodig waarmee cursusmateriaal ontwikkeld en aangeboden kan worden. Dat geldt zowel voor de inhoud, als de manier waarop het wordt gepresenteerd, bijvoorbeeld door kortere workshops aan te bieden in plaats van cursussen die meerdere weken beslaan.
Om in het snel veranderende medialandschap relevant te blijven, heeft het UCK maar ook de amateurkunst sector nieuwe ideeën nodig over de invulling van cursussen die inspelen op actuele behoeften en bijdragen aan het ontwikkelen van 21'st century skills. Wat zijn binnen al deze nieuwe uitdagingen mogelijke vaste waarden?

Non-Lineair leren
Het opnemen van kennis binnen nieuwe media-omgevingen verloopt over het algemeen op non-lineaire wijze. Zo ook in Augmented Reality systemen. Je volgt een pad niet van A tot Z, maar kiest zelf je eigen pad. Volgens Gordon Calleja, gameonderzoeker aan de IT Universiteit van Kopenhagen, zorgt dit voor een cognitieve switch, een nieuwe manier van kennisopname en -verwerking. We navigeren immers doorgaans kriskras door systemen en bekijken content die vaak andere kenmerken of het soort informatie bezit als content die voorheen is bekeken (Calleja, 2004).

Hoe ga je te werk?: 

Vanaf maart 2018 organiseert het *UCK jongerenmedialab altijd op een vaste middag in de week een 3 tal mediawerkplaats bijeenkomsten. Door vooraf actief te werven via Utrechtse scholen als X11 worden jongeren gemotiveerd om zich in te schrijven. Daarnaast zullen er tijdens de Utrechtse Culturele Zondagen korte workshops aangeboden worden waarmee vast geproefd kan worden aan de mogelijkheden en apparatuur die het UCK te bieden heeft.

In de mediawerkplaats wordt gestart met een opdracht waarbij de vraag 'hoe kan de eigen doelgroep t.b.v het *UCK jongerenmedialab aangesproken worden?' het uitgangspunt is voor een media-uiting die de jongeren gaan ontwikkelen. In de eerste bijeenkomst ligt de focus op conceptontwikkeling en rolverdeling. De werkplaatscoach stippelt met de jongeren een route uit met een vast eindpunt, werkend naar de mediaproductie toe die ze willen maken. Vaste waarden in deze programma’s zijn de green screen, 3D design en bestaande afbeeldingen isoleren en opnieuw gebruiken. Daarbij ligt de focus behalve op techniek ook sterk op inhoudelijke kwaliteit en verdieping. Om betrokkenheid, eigenaarschap en hiermee motivatie te bevorderen maken de leerlingen met hun producties kans om ook daadwerkelijk door het UCK ingezet worden op de (sociale) media kanalen.

Behalve een fysiek lab zal er een openbaar online platform opgezet worden waar de jongeren met elkaar en het UCK kunnen communiceren, resultaten tonen, evalueren en de in het lab aangeboden technieken kunnen bekijken. Tevens zal dit platform door het UCK ingezet worden om onderzoek te doen naar wat deze jongeren aanspreekt, hoe ze te bereiken en welke aanbod er verder ontwikkelt moet worden.

Een focusgroep bestaande uit geïnteresseerde en deskundige jongeren worden ingezet als ambassadeurs voor de *UCK jongerenmedialab programma’s en als focusgroep voor de te ontwikkelen programma’s en de werving van de programma’s. De *UCK jongerenmedialab programma’s worden uitvoering met de deelnemers en de focusgroep geëvalueerd en bijgesteld nav de ervaringen met de programma’s, onder anderen via het online platform.

Rond de mediawerkplaats bijeenkomst biedt het *UCK jongerenmedialab éénmalige workshops aan rond één van vaste waarden van het *UCK jongerenmedialab: de green screen, 3D design en bestaande afbeeldingen isoleren en opnieuw gebruiken. De workshops staan op zich maar kunnen ook een onderdeelzijn van de route die de jongeren volgen om hun mediaproductie te kunnen maken. Daarnaast worden er masterclasses met (bekende) media ontwerpers aangeboden.

Getalenteerde mediawerkplaats deelnemers kunnen deel uit gaan maken van een projectteam. Dit projectteam gaat vanaf seizoen 2018-2019 mediaproducties maken in opdracht van (non profit)organisaties.

Nav de evaluaties van de eerste maanden van het *UCK jongerenmedialab wordt het programma samengesteld voor het seizoen 2018-2019. In september 2018 zal het *UCK jongerenmedialab een rol gaan spelen in de workshops die UCK Cultuuronderwijs organiseert voor het voortgezet onderwijs ism Nederlandse Film Festival. Welke rol dat zal worden wordt bepaald nav de evaluaties van de evaluatie van *UCK jongerenmedialab in juni 2018.

Met wie werk je samen?: 

Het UCK werkt in dit project samen met X11, VMBO school voor media en vormgeving uit Utrecht. Het UCK vraagt vierde jaars leerlingen van de school een wervingscampagne voor het *UCK jongerenmedialab te ontwerpen en het *UCK jongerenmedialab te promoten onder hun social media vriendenkring maar ook om mee te denken over de activiteiten en de aanpak van het *UCK jongerenmedialab.

Bereik: 

aantal

activiteit

per act

aantal deelnemers

aantal bezoekers

12

mediawerkplaats

30

360

 

24

cursusbijeenkomsten

10

240

 

16

workshops

10

160

 

20

*UCK mediadreamteambijeenkomsten

8

160

 

2

Open dagen/presentaties

15

30

120

2

Presentatie resultaten en bevindingen aan collega instellingen

 

 

40

80

75

Totaal

 

990

200

Wat maakt het project bijzonder?: 

In het onderwijs wordt al geëxperimenteerd met nieuwe manieren van leren die aansluit bij de digital natives. Het onderwijs heeft meer financiële mogelijkheden om te experimenteren en heeft minder een noodzaak de doelgroep te verleiden om hen te bereiken want er is tenslotte een leerplicht en een belangrijker status bij de doelgroep dan de amateurkunstsector. Centra voor de kunsten sluiten slecht aan bij de manieren van leren van de generatie Z. Als er al is geëxperimeneerd met werkvormen dan heeft de amateurkunstsector deze niet weten te vertalen naar verdienmodellen. Met de extra steun van het fonds wil het UCK kunnen experimenteren met  amateurkunsteducatieprogramma’s die aansluiten bij de generatie Z en de geslaagde experimenten leren vertalen naar een duurzaam verdienmodel.

Begroting: 

De FCP subsidie wordt gebruikt voor het experimenteren met werkvormen. Van de amateurkunst programma's van het UCK en van veel centra voor de kunsten moeten de kosten van de activiteiten en van de organisatie van de activiteiten gedekt worden door de bijdragen van de deelnemers. Op zoek naar passende en haalbare betaalbare werkvormen is er financiële ruimte nodig voor experimenten waarvan de kosten niet worden gedekt door de bijdrage van de deelnemer en de extra investering van het UCK. De gevraagde bijdrage aan het fonds is € 14.910. De totale kosten van het project zijn € 29.580. Het UCK draagt € 9.870 en de deelnemers dragen € 4.800 bij aan de kosten van het project.

Locatie(s): 
Domplein 4, Utrecht

Uitslag Beslis mee

FCP26
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 115 gestemd
totaal76
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Willemijn in 't Veld

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Met dit initiatief voor een mediawerkplaats voor jongeren haakt het UCK aan bij de trend om leeftijdsgenoten meer te betrekken bij de ontwikkeling van de inhoud en opzet van programma's of cursussen en meer verantwoordelijkheid te geven bij de promotie hiervan. Vergelijkbare initiatieven tonen aan dat deze aanpak werkt, maar alleen als jongeren in de praktijk ook echt hun eigen koers mogen uitzetten. Als dat jullie lukt, wordt dit medialab ongetwijfeld een succes. De verbinding met het NFF biedt kansen voor verdere ontwikkeling van dit plan, maar ik raad jullie aan ook de contacten met organisaties elders uit te breiden - Cinekid, Deadline van Bekijk 't, Filmalot, TOVP, Wedowe - hoe steviger het netwerk hoe kansrijker de toekomst van deze generatie Z. Over de uitwerking van de plannen om jullie ervaring en kennis over te dragen lezen we graag meer via de Maak mee-fase. Van een mediawerkplaats mogen we op dit punt wat verwachten, toch? Veel succes!

afbeelding van Anne Arninkhof

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Met *UCK jongerenmedialab wordt een nieuw en relevant aanbod voor generatie Z verkend. Binnen een mediawerkplaats, online community en allerhande activiteiten worden jongeren gecoacht en begeleid bij het experimenteren met hedendaagse mediavormen. Inhoudelijk is er een stevige rol voor hen weggelegd, met doorgroeimogelijkheden tot mediaproducties in opdracht. Een mooie kans. Daarbij borgen ambassadeurs en een focusgroep de aansluiting en terugkoppeling. Dit maakt het medialab tot een interessante proeftuin voor nieuwe werk- en benaderingswijzen voor het UCK en andere organisaties. Wel valt op dat er nog weinig andere kunstencentra worden genoemd om mee uit te wisselen. Ook is de werving nu nog sterk gericht op X11. Dus goed om na te denken hoe jullie het netwerk verder gaan uitbreiden om nog meer relevante organisaties en potentiële deelnemers te bereiken. Desalniettemin geven de plannen voldoende vertrouwen dat binnen het medialab interessante lessen geleerd kunnen worden en mooie praktijkvoorbeelden kunnen ontstaan. Ik ben benieuwd met wie jullie dit nog verder gaan delen.

afbeelding van Cristian Boscheri

Ik kreeg de tip van Willemijn in 't Veld, op onze project pagina. Of we elkaars initiatieven zouden kunnen versterken via een uitwisseling of samenwerking. Ik kom hier graag met jullie in contact hierover. 

afbeelding van Kim Dahlhaus-Welling

Beste Aiman,

Dankjewel voor je reactie. Inderdaad interessant om onze projecten te 'koppelen'. Ik ben dan bijvoorbeeld benieuwd naar jullie ervaringen met vragen als: wat trekt jongeren aan? Hoe bereik jullie in deze doelgroep eigenaarschap en daarmee betrokkenheid en motivatie? Hoe kunnen we bijdragen aan een verdere ontwikkeling van talent, wat is het vervolg? Hoe zou dit te vertalen zijn naar een maatschappelijk verdienmodel? Enz.

Ik heb je een connectie-verzoek gestuurd via LinkedIn, dan kunnen we contact opnemen.

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Met het oog op de impact van dit project ben ik benieuwd of jullie een nadere toelichting zouden kunnen geven op de manier waarop je de resultaten van dit project verwacht te gaan delen met andere centra voor de kunsten en het amateurveld. Voor activiteiten zou je in het kader van de beoogde voorbeeldfunctie willen uitvoeren en met wie ga je daarvoor samenwerken?

Graag ook nog de modelbegroting met een specificatie van de kosten uploaden.

afbeelding van Kim Dahlhaus-Welling

Beste Willemijn,

Dankjewel voor je reactie. Inmiddels heb ik in de tekst een toelichting toegevoegd m.b.t. het delen van de resultaten met andere centra. Hieronder de aangepaste tekst:

Het UCK wil de opgedane ervaringen met het *UCK Jongerenmedialab delen met haar zusterinstellingen uit het land en met andere amateurkunstorganisaties uit het land, door middel van een bijeenkomst halverwege het project en aande het einde van het traject. Op deze wijze kunenn wij naast het delen van eigen ervaringen ook de bevindingen en adviezen van andere partijen meenemen in de tweede helft van het project.  In een bijeenkomst aan het einde van het traject worden successen en do's en don'ts geevalueerd. Tevens wordt het online platform ingezet als communicatie kanaal waar andere centra voor de kunsten en amateurkunstinstellingen het proces kunnen volgen en erop kunnen reageren.

Er is een bestaand netwerk van het UCK waar wij onze opgedane kennis mee delen:

Nederlands Film Festival, Kunstbende, X11, SKVR, Cultuurhuis Wherelant Purmerend, Creatief Vermogen Utrecht (KOPA en 't Hoogt)  en diverse VO scholen in Utrecht en omgeving. 

Door een leidende rol te gaan nemen in netwerken via onder anderen het online platform en actief uitnodigen voor de bijeenkomsten zullen er ook nieuwe samenwerkingspartners aangetrokken worden. 

Bij het slagen van het project is een volgende stap een samenwerking met de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Gedacht wordt hierbij aan een voorbereiding op de opleiding, een springplank naar de HKU.

 

 

afbeelding van Diane Frenay

Ha Kim, goed idee om tijdens de culturele zondagen workshops aan te bieden. Ik heb nog een tip om de drempel te verlagen; het kan aanstekelijk werken een greenscreen ter plekke bij evenementen voor jongeren te plaatsen waar je met props, passend bij het evenement of de plek samen met je vrienden op de foto kunt. Je daagt ze vervolgens uit om er zelf een achtergrond achter te plaatsen en de foto in te zenden, en looft een wedstrijd uit voor de leukste eindfoto. Bij de wedstrijd kun je op de mogelijkheden van het lab wijzen.

afbeelding van Kim Dahlhaus-Welling

Heel leuk idee, ik ga het meenemen! Dit biedt meteen mogelijkheden voor prikkelende content op het online platform.

afbeelding van Kim Dahlhaus-Welling

Beste Marcel,

Deze waarden hebben we vastgesteld als eerste uitgangspunt. We zijn op deze specifieke waarden gekomen na gesprekken met diverse media-specialisten. Met de green screen, 3D design en het isoleren van afbeeldingen en op nieuw gebruiken zijn veel mogelijkheden, denk aan bijvoorbeeld augmented reality.  Door met vaste waarden te beginnen is er een duidelijke richtlijn (ook bij het aanschaffen van apparatuur). Uiteraard kunnen hier andere dingen aan toegevoegd worden gaandeweg de onwikkeling van het jongerenmedialab.

afbeelding van Marcel Fraij

Beste Kim,

Mooie aanvullingen! Eén vraagje: waarom ligt “Vaste waarden in deze programma’s zijn de green screen, 3D design en bestaande afbeeldingen isoleren en opnieuw gebruiken.” al vast? Wat is de reden daarvoor?

afbeelding van Kim Dahlhaus-Welling

Beste Mee-denkers,

Inmiddels heb ik n.a.v. jullie tips in de subsidie een deel van de tekst aangepast onder het 'hoe ga je te werk' kopje. Zie hieronder een kopie hiervan (onderstreepte deel is aangepaste versie):

[...]Vanaf maart 2018 organiseert het *UCK jongerenmedialab altijd op een vaste middag in de week een 3 tal mediawerkplaats bijeenkomsten. Door vooraf actief te werven via Utrechtse scholen als X11 worden jongeren gemotiveerd om zich in te schrijven. Daarnaast zullen er tijdens de Utrechtse Culturele Zondagen korte workshops aangeboden worden waarmee vast geproefd kan worden aan de mogelijkheden en apparatuur die het UCK te bieden heeft.

In de mediawerkplaats wordt gestart met een opdracht waarbij de vraag 'hoe kan de eigen doelgroep t.b.v het *UCK jongerenmedialab aangesproken worden?' het uitgangspunt is voor een media-uiting die de jongeren gaan ontwikkelen. In de eerste bijeenkomst ligt de focus op conceptontwikkeling en rolverdeling. De werkplaatscoach stippelt met de jongeren een route uit met een vast eindpunt, werkend naar de mediaproductie toe die ze willen maken. Vaste waarden in deze programma’s zijn de green screen, 3D design en bestaande afbeeldingen isoleren en opnieuw gebruiken. Daarbij ligt de focus behalve op techniek ook sterk op inhoudelijke kwaliteit en verdieping. Om betrokkenheid, eigenaarschap en hiermee motivatie te bevorderen maken de leerlingen met hun producties kans om ook daadwerkelijk door het UCK ingezet worden op de (sociale) media kanalen.

Behalve een fysiek lab zal er een openbaar online platform opgezet worden waar de jongeren met elkaar en het UCK kunnen communiceren, resultaten tonen, evalueren en de in het lab aangeboden technieken kunnen bekijken. Tevens zal dit platform door het UCK ingezet worden om onderzoek te doen naar wat deze jongeren aanspreekt, hoe ze te bereiken en welke aanbod er verder ontwikkelt moet worden.

Een focusgroep bestaande uit geïnteresseerde en deskundige jongeren worden ingezet als ambassadeurs voor de *UCK jongerenmedialab programma’s en als focusgroep voor de te ontwikkelen programma’s en de werving van de programma’s. De *UCK jongerenmedialab programma’s worden uitvoering met de deelnemers en de focusgroep geëvalueerd en bijgesteld nav de ervaringen met de programma’s, onder anderen via het online platform. [...]

afbeelding van Diane Frenay

Mooie tips al! 

Als je tips meeneemt in je plan versterkt dat je aanvraag.

afbeelding van Marcel Fraij

Als je niet een concreet eindproduct hebt, is je start erg belangrijk. Wat werkt is om ze een richting uit te laten gaan; een echte opdracht vinden die ze gaan invullen. Een promotie-uiting voor het lab zelf bijvoorbeeld, of ...  Als deze jongeren ambassadeur worden, mogen ze ook hun eigen identiteit bepalen. Laat ze dan zelf de rollen verdelen en manier van aanpak.

Stel wel een deadline en coach de verantwoordelijkheden, stel criteria zodat er ook daadwerkelijk iets komt. Zorg dat de werkplaats vindbaar is (op een/de school). Het idee van een masterclass is prima, werkt verfrissend, maar kies kunstenaars/ontwerpers met niet te veel leeftijdsverschil. Deze groep is daar zeer gevoelig voor. Een soort peer educatie door jongeren (je jongste mediadocenten?) die net een paar jaar ouder zijn.

Een probleem kan worden: de verantwoordelijkheid, om elke keer te komen bijvoorbeeld. Zorg dus dat het een team wordt, waar men elkaar aanspreekt, maar geef het lab zo vorm, dat er ook een bijeenkomst ‘geskipt’ kan worden. Voor de rest zie ik goede tips staan over participatie, serieus nemen, zelf bepalen etc. Je kunt ook een opdracht uit het bedrijfsleven nemen (items voor UCK zelf?/ Hoe denken ze hun eigen doelgroep aan te spreken..?) of een maatschappelijk vraagstuk; heb je meteen een verdienmodel. 

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Met enige vertraging laat ik jullie weten dat ook ik, als FCP-medewerker, de komende tijd met jullie meedenk om van dit plan een kansrijke aanvraag te maken. Vragen en opmerkingen van mijn kant volgen binnenkort.

afbeelding van trudy verkerk

De goudkist van het UCK voor jongeren zijn de computers  en de experts die zij kunnen aantreffen samen met het feit dat ze daar leeftijdsgenoten kunnen vinden.  Wat mist is proffesionele camera-apparatuur . Het plan zoals het er ligt ziet er goed uit. met workshops en masterclasses.  Maar hoe wordt je gezien en opgemerkt door jongeren. De jongeren  moeten wel uitgedaagd worden om te komen en weten dat het UCK een medialab  er is.   

Misschien greet en meets met  mensen uit de praktijk cameramensen editors,  vloggersen  bekende mensen op insta zoals de Utrechtse Annechien Schilling.  bekend van haar fotomanipulaties. Korte   workshop middagen , avonden waarin  een bepaalde tool  of techniek wordt uitgelegdIn de vakanties   workshop dagen met een  stunt of horror filmdag .Korte  duidelijke  afgebakende  dingen Zoals bijvoorbeeld, vrijdag avond  van 7 tot 9 of zaterdag    , met de mogelijkheid van het bepreken van filmproblemen,  de mooiste  actiescènes, het experimenteren met editprogramma,s   Aanhaken bij films die draaien en daarvan filmtechnieken en filmmomenten bespreken. Projecten zoals de 48 hour project voor ouderen. Waarom geen jongere versie en eventueel wijk tegen wijk of stad tegen stad.

Samenwerking met de gameontwerpers en animatoren  in Utrecht.

Het meest uitdagende zou zijn een podium voor de gemaakte producten.  Denk bijvoorbeeld aan samenwerken met de lokale omroep. Of het maandelijkse filmcafe met talenten in een bioscoop.

Jongeren ontdekken veel zelf thuis achter de computer. Maar om een film te maken heb je meestal anderen nodig. En wat ook vaak ontbreekt organisatie. Wie, wat hoe en waarom ?

Kortom structuur waarin jongeren gestimuleerd en gecoached worden.

 

 

 

 

 

gr trudy

Pagina's